Każdego roku inwestorzy zadają sobie pytanie w co inwestować i poszukują najlepszych akcji. W obecnej sytuacji na rynku znalezienie lukratywnych spółek z perspektywami na przyszłość może być niełatwym zadaniem.

Justin Blekemolen jest specjalistą ds. inwestycji w LYNX i jak każdego roku, także teraz próbuje doradzić, jakie akcje warto kupić w 2023 roku. Justin od dawna analizuje rynek akcji i pisze regularne artykuły dla holenderskiego oddziału LYNX. W przeszłości pracował również jako analityk techniczny dla IEX oraz Tostrams Group.

Poniższy artykuł przedstawia jego subiektywny wybór spółek i możesz potraktować go jako inspirację dla Twoich wyborów inwestycyjnych w 2023 roku. Nie zabraknie również listy najlepszych akcji oraz szczegółowej analizy 5 wybranych spółek.

Najlepsze akcje 2023: w jakie akcje inwestować?

Naturalnie nie ma gotowej recepty na to, w jakie akcje inwestować. Zależy to od wielu różnych czynników rynkowych, strategii inwestycyjnej, długości horyzontu inwestycjnego, ryzyka, oczekiwań oraz charakteru i preferencji indywidualnego inwestora. Warto jednak wspomnieć o tym, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze spółek do portfela w 2023 roku. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z handlem na giełdzie, koniecznie przeczytaj nasz artykuł o zasadach inwestowania dla początkujących inwestorów.

Zatem jakie akcje kupić w 2023 roku? Przyjrzyjmy się wspólnie kilku parametrom, które traderzy powinni wziąć pod uwagę inwestując w akcje:

Dobra kondycja finansowa

Jedną z najważniejszych rzeczy do rozważenia przy ocenie akcji jest kondycja finansowa spółki. W ocenie kondycji finansowej pomoże Ci rzetelnie zrobiona analiza fundamentalna. Zdrowe firmy są zwykle bardziej stabilne, a inwestowanie w akcje może być mniej ryzykowne. Poznaj kryteria, które pomogą Ci odkryć, w które akcje warto zainwestować.

Silny wzrost przychodów

Firmy, które zwiększają swoje przychody, mają większe szanse na sukces w długim okresie. Szukaj firm z historią silnego wzrostu, a także firm, w których oczekuje się wzrostu w przyszłości.

Wysoka rentowność

Spółki o wysokiej rentowności są z reguły bardziej atrakcyjnymi inwestycjami, ponieważ są w stanie generować wysokie zyski dla swoich akcjonariuszy. Zysk decyduje również w mniejszym lub większym stopniu o wycenie akcji i może być wykorzystany do wynagrodzenia akcjonariuszy w formie dywidendy.

Wysoka dźwignia operacyjna

Dźwignią operacyjną nazywamy relację między kosztami stałymi a kosztami zmiennymi. Dźwignia operacyjna charakteryzuje udział kosztów stałych w kosztach całkowitych przedsiębiorstwa. Im wyższy jest udział kosztów stałych w kosztach całkowitych firmy, tym większe są zmiany zysku przy zmianach sprzedaży. Duży udział kosztów stałych oznacza, że koszty całkowite rosną wolniej wraz ze wzrostem wielkości produkcji. Dzięki silnej dźwigni operacyjnej, firmie udaje się obniżyć całkowite koszty produkcji (po osiągnięciu punktu krytycznego). W efekcie zyski będą rosły szybciej niż sprzedaż. Tak więc dźwignia operacyjna może pomóc w podjęciu decyzji, w które akcje zainwestować. 

Niskie zadłużenie

Wysoki poziom zadłużenia może stanowić duże ryzyko dla inwestorów. Wraz ze wzrostem stóp procentowych koszt kredytu może gwałtownie wzrosnąć, co może wpłynąć na rentowność. Spółki z niewielkim zadłużeniem są z reguły bardziej stabilne finansowo i mniej ryzykowne.

Inwestowanie w akcje: właściwy wybór sektora

Ważne jest również, aby dowiedzieć się, w jakiej branży i sektorze działa firma. Niektóre branże i sektory mają tendencję do osiągania lepszych wyników od innych w zależności od warunków ekonomicznych i innych czynników. Dlatego przy podejmowaniu decyzji, w które akcje zainwestować, dobrze jest wziąć pod uwagę również te aspekty. Rosnące stopy procentowe, wysoka inflacja i zbliżająca się recesja gospodarcza to obecnie realne zagrożenia. Jeśli chcesz się przed tym zabezpieczyć, warto wybierać spółki, których wyniki nie są tak bardzo uzależnione od tych czynników.

Najlepsze akcje i inwestycje odporne na inflację i recesję

Firmy działające w branży dóbr konsumpcyjnych są zazwyczaj bardziej odporne na inflację i recesję. Dobra konsumpcyjne obejmują na ogół np. żywność, napoje, środki higieny osobistej i produkty gospodarstwa domowego, które są uważane za podstawowe i cieszą się dużym popytem niezależnie od warunków ekonomicznych. Spółki z tych branż mają zazwyczaj stabilne i spójne zyski, co zazwyczaj czyni je stosunkowo bezpieczną inwestycją w czasach niepewności gospodarczej.

Inne akcje uważane za odporne na inflację i recesję to spółki użyteczności publicznej. Firmy te świadczą podstawowe usługi i są zazwyczaj regulowane przez agencje rządowe. Należą do nich firmy, które np. produkują, dostarczają i dystrybuują wodę, energię elektryczną i gaz. Ale fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT) mogą również oferować ochronę przed inflacją. REIT-y inwestują w nieruchomości i generują dochód poprzez opłaty za wynajem. Więcej można dowiedzieć się z naszego artykułu o akcjach REIT.

Wreszcie można pomyśleć o dobrach luksusowych. Ponadto osoby bogate są zazwyczaj mniej dotknięte kryzysami gospodarczymi. Nawet w czasach kryzysu multimilionerzy nie będą mieli zapewne większych problemów z zakupem dóbr luksusowych, co również czyni ten sektor mniej cyklicznym. W przypadku dóbr luksusowych często można się też spodziewać, że nabywcy nie podejmują zwykle decyzji wyłącznie na podstawie ceny. Jeśli towary mogą przekazywać status i pozycję społeczną, wyższa cena może nawet dodać im atrakcyjności.

Inną opcją są akcje dywidendowe. Są to spółki, które znaczną część swoich zysków przekazują akcjonariuszom w formie dywidendy. Może to zapewnić stały strumień dochodów nawet w czasach spowolnienia gospodarczego.

Najlepsze akcje 2023: Spółki z przewagą konkurencyjną

Przewaga konkurencyjna to coś, co odróżnia firmę od innych firm i pozwala jej odnieść sukces na rynku. Poniżej przedstawiono kilka przykładów przewag konkurencyjnych.

Silna świadomość marki

Firmy z silnymi markami mogą często pobierać wyższe ceny za swoje produkty lub usługi, ponieważ klienci są skłonni zapłacić więcej za markę, której ufają. Przykładami są Apple i LVMH.

Własność intelektualna

Firmy posiadające patenty, znaki towarowe lub inne formy własności intelektualnej mogą często chronić swoje produkty lub usługi przed konkurencją i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Weźmy na przykład wyjątkowe produkty firmy ASML.

Niski koszt

Firmy o niższych kosztach często mogą oferować swoje produkty lub usługi po niższej cenie niż konkurencja.

Nacisk na zarządzanie jakością i management

Zarządzanie może mieć duży wpływ na sukces firmy. Szukaj firm z silnymi, odnoszącymi sukcesy zespołami i jasną wizją przyszłości. Zakres, w jakim zarząd wykupuje lub sprzedaje własne akcje, może również świadczyć o zaufaniu zarządu do spółki.

Potencjału przyszłego wzrostu

Oprócz spojrzenia na przeszłe wyniki firmy, ważne jest również spojrzenie na jej potencjał do przyszłego wzrostu. To może być trudne do przewidzenia. Można jednak wziąć pod uwagę następujące aspekty:

Działanie na dużym i rozwijającym się rynku

Firmy działające na dużych i rozwijających się rynkach mają większe szanse na wzrost i ekspansję.

Unikalny produkt lub usługa

Firmy posiadające unikalne produkty lub usługi mogą często odróżnić się od konkurencji i mogą mieć większy potencjał wzrostu.

Silne partnerstwo i współpraca

Firmy posiadające silne partnerstwo lub relacje z innymi firmami lub organizacjami mogą być w stanie wykorzystać te relacje do napędzania wzrostu.

Dywersyfikacja portfela

Jednym z kluczowych aspektów inwestowania jest dywersyfikacja portfela, co oznacza włączenie do niego różnych akcji i innych inwestycji. To pomaga rozłożyć ogólne ryzyko.

Zasadniczo dobrym pomysłem jest również dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez włączenie różnych klas aktywów, takich jak akcje, obligacje, towary i nieruchomości. Może to pomóc zmniejszyć ogólne ryzyko portfela i potencjalnie poprawić długoterminowe zyski. Ważne jest również, aby regularnie przeglądać swoje inwestycje i w razie potrzeby dokonywać korekt. Aby zapewnić, że Twój portfel pozostaje w zgodzie z Twoimi celami finansowymi.

Kluczowe tematy inwestycyjne na rok 2023

Sektor technologiczny był w ostatnich latach głównym motorem wzrostu rynków akcji. W 2022 roku spadek big tech wywarł silną presję na rynki akcji. Biorąc pod uwagę ogromną reprezentację w indeksach, każde ożywienie w sektorze technologicznym będzie pozytywnym znakiem dla rynków akcji.

Jest to szczególnie prawdziwe, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie technologii w naszym codziennym życiu i trwającą zmianę w kierunku bardziej cyfrowej gospodarki. W szczególności inwestorzy powinni szukać okazji w takich obszarach jak sztuczna inteligencja (AI), cloud computing, Internet Rzeczy i cyberbezpieczeństwo, dla których długoterminowe perspektywy są bardzo pozytywne.

Innym kluczowym tematem inwestycyjnym na rok 2023 jest ciągły zwrot w kierunku społecznie odpowiedzialnego i zrównoważonego inwestowania. Coraz więcej inwestorów staje się świadomych wpływu środowiskowego i społecznego spółek, w które inwestują. W rezultacie wydaje się, że niektórzy z nich zaczynają szukać możliwości, które są zgodne z ich wartościami. Ten trend prawdopodobnie utrzyma się w 2023 r. Może to oznaczać zwiększone zainteresowanie firmami z takich sektorów, jak energia odnawialna, produkty przyjazne środowisku i społecznie odpowiedzialne finanse. Warto zwrócić uwagę na Teslę, SolarEdge i NextEra Energy.

Najlepsze akcje w 2023 roku

Biorąc pod uwagę powyższe oczekiwania na 2023 r. oraz omówione strategie, opracowaliśmy listę 10 interesujących akcji na 2023 r. Należy jednak pamiętać, że lista ta nie jest przewodnikiem, w które akcje należy inwestować. Nie należy jej traktować jako porady dotyczącej inwestowania w akcje. Dlatego wymienione poniżej akcje służą jedynie inspiracji. Następnie przedstawimy bardziej szczegółowo pięć wybranych akcji.

Loading ...
Nazwa spółki Symbol Poprzednie zamknięcie 1D 1W 1M 6M 1Y 5Y
Ralph Lauren RL 114,00 -1,09 % 3,34 % -1,77 % 4,46 % 14,05 % -17,87 %
LVMH MC 829,00 2,29 % -3,16 % -2,58 % 21,77 % 43,58 % 180,15 %
Unilever UNA 47,84 0,15 % -2,66 % -5,02 % 0,04 % 15,53 % -0,50 %
Tesla TSLA 184,47 4,72 % 7,23 % 17,56 % 5,60 % -23,70 % 939,21 %
Alphabet A GOOGL 123,48 0,92 % 1,51 % 16,09 % 29,73 % 10,95 % 129,89 %
American Express AXP 151,08 4,08 % 2,80 % -2,54 % 4,22 % -7,29 % 55,53 %
ASML ASML 659,20 3,91 % 6,75 % 18,90 % 21,32 % 26,29 % 300,70 %
Apple AAPL 172,99 1,41 % 0,15 % 3,39 % 21,64 % 17,23 % 272,11 %

Akcje Unilever (UNA)

Akcje Unilever (UNA) są znane jako niezawodne i defensywne akcje dywidendowe. Spółka zajmuje się przede wszystkim sprzedażą dóbr konsumpcyjnych, na które popyt jest stosunkowo stabilny. W związku z tym akcje Unilevera są zazwyczaj odporne na inflację i recesję. Firma posiada również silne pozycje na rynkach wschodzących, gdzie popyt na dobra konsumpcyjne wciąż rośnie.

W ostatnich latach Unilever rozpoczął również sprzedaż poprzez sklepy i platformy internetowe. Na przykład sprzedaje za pośrednictwem Walmartu w USA i Alibaby w Chinach. W Brazylii firma prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetowej platformy B2B Compra Agora. W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż za pośrednictwem brazylijskiej platformy wzrosła o 67%.

Investice do akcií: Graf Unilever
Tygodniowy wykres akcji UNA od końca roku 2020 do grudnia 2022. Źródło: TWS (28. 12. 2022)

Unilever jest właścicielem kilku silnych marek, takich jak Lipton, Knorr, Magnum i Rexona. Wiąże się to z zaletami i wadami. Marże na towarach luksusowych są zwykle nieco wyższe, ale w trudnych czasach konsumenci zwykle przerzucają się na tańsze marki własne.

Dywidenda Unilevera rośnie corocznie od 1999 roku i jest wypłacana kwartalnie. W ubiegłym roku w każdym kwartale wypłacono 0,4268 euro na akcję. Ponadto firma w ostatnich latach skupiła miliardy własnych akcji. W ostatnich latach dywidenda rosła średnio o 6% rocznie.

Akcje LVMH (MC)

LVMH jest globalną firmą produkującą dobra luksusowe. W jej portfolio znajdują się jedne z najbardziej znanych na świecie marek, w tym Louis Vuitton, Moët & Chandon i Christian Dior.

Akcje LVMH dobrze radziły sobie w ostatnich latach, a z silnym i zdywersyfikowanym portfelem marek może to być ciekawa inwestycja. Firma wykazała stały wzrost sprzedaży i zysków, a jej akcje prześcignęły szeroki rynek. Ostatnie lata potwierdziły więc, że wiodące marki firmy są odporne na inflację. Ponadto LVMH ma dobrą pozycję na rosnącym rynku chińskim. Jest to jeden z największych i najszybciej rozwijających się rynków dóbr luksusowych na świecie.

Graf akcie MC
Tygodniowy wykres akcji MC od marca 2017 do grudnia 2022. Źródło: TWS (28. 12. 2022)

Ogólnie rzecz biorąc, LVMH jest silną firmą z atrakcyjnymi perspektywami wzrostu i nadal nagradza swoich akcjonariuszy poprzez dywidendy i skup akcji. Firma odkupiła również akcje o wartości 1 mld euro w okresie od 17 maja 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Prognoza na najbliższe lata dla tej spółki jest obiecująca. W ciągu ostatnich 5 lat sprzedaż wykazała średnią stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 12,5%. W 2022 roku sprzedaż ma wynieść 78,9 mld euro, a w 2023 roku analitycy szacują sprzedaż na ponad 84,3 mld euro. Inwestycja w akcje spółki może okazać się więc ciekawą okazją. W ostatnich latach znacznie poprawiły się również marże. W efekcie w ciągu ostatnich 5 lat zyski wzrosły średnio o ponad 24 proc. Za cały rok 2022 spodziewane są zyski w wysokości 14,7 mld euro. W 2023 roku analitycy spodziewają się zysku netto na poziomie 16,17 mld euro.

Akcje Tesla (TSLA)

W ostatnich latach Tesla wyrosła na jedną z największych firm na świecie. Cena akcji spadła w tym roku o około 60%, ale firma jest w doskonałej pozycji, aby skorzystać z trendu na zrównoważony rozwój. Coraz więcej rządów wprowadza przepisy dotyczące pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi. Te zmiany powinny zapewnić stały popyt na pojazdy Tesli w najbliższych latach.

Graf Tesla
Tygodniowy wykres akcji TSLA od marca 2017 do grudnia 2022. Źródło: TWS (28. 12. 2022)

Kurs akcji TSLA gwałtownie spada, prawdopodobnie z powodu połączenia sentymentu i zamieszania wokół CEO Elona Muska. Inwestorzy są niezadowoleni z faktu, że Musk wydaje się teraz poświęcać zbyt wiele uwagi Twitterowi. Tesla stała się bardzo rentowna i według prognoz do 2023 roku jej przychody mają wzrosnąć o 50%. Poprawa marż i oszczędności kosztów pozwolą również na wzrost rentowności w takim samym procencie lub szybciej.

Na rok 2023 analitycy mówią o zysku w wysokości 17,5 mld USD, ale te oczekiwania mogą być zbyt konserwatywne. Analitycy są też zapewne bardziej ostrożni ze względu na perspektywy gospodarcze.

Akcje American Express (AXP)

Aamerican Express to firma świadcząca usługi finansowe, która działa od ponad 160 lat. Firma znana jest z kart kredytowych, usług turystycznych i ubezpieczeń. W ostatnich latach firma była w stanie zaprezentować mocne liczby finansowe. 

W ciągu ostatnich pięciu lat American Express konsekwentnie zapewniał silny wzrost zysków i przychodów. Jednym z powodów tego sukcesu jest różnorodność produktów i usług firmy. American Express posiada dużą bazę klientów i generuje przychody z różnych źródeł, w tym z opłat za karty kredytowe i usługi turystyczne. Ta różnorodność pomaga chronić firmę przed spowolnieniem gospodarczym i innymi wyzwaniami rynkowymi, takimi jak inflacja.

investice do akcií: Graf Akcie AXP
Tygodniowy wykres akcji AXP od marca 2017 do grudnia 2022. Źródło: TWS (28. 12. 2022)

American Express jest uznaną nazwą w branży finansowej i ma lojalną bazę klientów. Może to ułatwić firmie pozyskanie nowych klientów i utrzymanie (a nawet zwiększenie) udziału w rynku. W ciągu ostatniego roku firma była w stanie przyciągnąć więcej klientów w każdym kwartale.

Oczywiście firma musi zmierzyć się z konkurencją ze strony innych dostawców usług finansowych oraz zmianami w zwyczajach konsumentów i warunkach ekonomicznych. Aspekty te mogą mieć wpływ na wyniki spółki. Na razie jednak na podwyższonym oprocentowaniu korzysta American Express. W najbliższych latach spodziewany jest ciągły wzrost.

Akcje ASML (ASML)

ASML jest wiodącym światowym dostawcą zaawansowanych urządzeń i technologii do produkcji półprzewodników. Akcje spółki na przestrzeni lat osiągały dobre wyniki. Jednym z kluczowych czynników sukcesu ASML są innowacyjne technologie i rozwiązania dla branży półprzewodników. Systemy litografii ekstremalnego ultrafioletu (EUV) firmy są w czołówce producentów układów scalonych, pomagając firmom produkować mniejsze i bardziej zaawansowane chipy dla szerokiej gamy zastosowań, w tym smartfonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych.

Graf ASML
Tygodniowy wykres akcji AXP od marca 2017 do grudnia 2022. Źródło: TWS (28. 12. 2022)

ASML korzysta również z silnej pozycji finansowej. Spółka ma solidny bilans z silnymi wolnymi przepływami pieniężnymi i niskim zadłużeniem. Ta stabilność pozwoliła ASML przetrwać spowolnienie gospodarcze i nadal inwestować w badania i rozwój, co stawia firmę na czele branży półprzewodników.

Jednym z głównych ryzyk inwestowania w akcje ASML jest cykliczność branży półprzewodników. Na popyt na chipy mogą wpływać warunki gospodarcze, które z kolei mogą wpływać na popyt na sprzęt i technologię ASML. Ubiegły rok pokazał jednak, że ASML nie doświadczył spadku popytu na swoje produkty ze względu na swoją pozycję monopolisty. Są one najwyraźniej zbyt ważne dla produkcji chipów. Klienci ASML zapewne nie chcą ryzykować, że anulując zamówienia, trafią na koniec kolejki. W związku z postępującą cyfryzacją, zapotrzebowanie na chipy prawdopodobnie pozostanie wysokie w najbliższych latach.

Należy zawsze pamiętać, że handel na giełdzie jest ryzykowny. Kiedy zastanawiasz się, w które akcje zainwestować, zawsze przestrzegaj zasad swojej strategii i rozważ wszystkie możliwe ryzyka.

Handluj akcjami za pośrednictwem LYNX

Handluj szeroką gamą instrumentów finansowych, takich jak akcje, ETF, kontrakty terminowe, opcje, CFD i forex po niskich prowizjach. Regularnie publikujemy webinary edukacyjne we współpracy z inwestorami, którzy odnoszą sukcesy na rynku. Poprzez LYNX otrzymujesz również dostęp do profesjonalnych platform handlowych.

Chcesz przeliczyć ceny akcji zagranicznych lub ceny ETF na euro? Skorzystaj z naszego przelicznika walut. Ponadto na Portalu Inwestycyjnym znajdziesz aktualne wiadomości ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek pytań możesz skorzystać z naszego Centrum Wsparcia klienta online.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Beste aandelen voor 2023 volgens Justin Blekemolen. LYNX [online]. Opublikowano 27. 12. 2022 [cit. 28. 12. 2022]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Chcesz łatwo, szybko i profesjonalnie handlować akcjami?

Inwestuj w akcje za pośrednictwem LYNX. Jako renomowany online broker umożliwiamy Ci handel akcjami bezpośrednio na światowych giełdach. Więcej informacji na temat brokera internetowego LYNX można znaleźć tutaj: Broker do handlu akcjami

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart