Raporty

Raport z rachunku

Wyciąg z rachunku zawiera pełny przegląd aktywności handlowej, zysków i strat oraz historię transakcji.

Roczny raport z rachunku

Roczny raport podsumowuje wszystkie działania na rachunku w wybranym okresie, w tym transakcje, zmiany salda gotówkowego, dywidendy i przelewy.