Poleć brokera LYNX i zyskaj aż do €50

Jesteś zadowolony z usług LYNX? Poleć nas znajomym i zyskaj aż do €50 na Twój handel. 

Będziemy wdzięczni, jeśli przekażesz informacje o zaletach rachunku inwestycyjnego swoim znajomym lub rodzinie. Jeśli osoba, której nas polecisz otworzy rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX, oboje zyskacie aż do €50 w formie kredytu transakcyjnego.

Zwrot gotówki dotyczy prowizji poniesionych za transakcje zawarte w ciągu 3 miesięcy od wpłaty pierwszego depozytu na nowo otwarty rachunek. Ilość osób, którym możesz polecić LYNX jest nieograniczona.

Chcę polecić LYNX
Poleć brokera LYNX wśród znajomych i zdobądź 50 EUR jako bonus

Polecaj LYNX

Jak działa polecenie LYNX?

Otrzymaj aż do €50 bonusu w 3 prostych krokach:

01

Zaloguj się do LYNX+

Zaloguj się do LYNX+ i w prawym górnym rogu kliknij przycisk “Poleć LYNX

Tutaj znajdziesz personalny link oraz różne możliwości przesłania go swoim znajomym.

LYNX+ - poleć LYNX i zyskaj bonus
02

Poleć LYNX

Wybierz znajomych, którym chcesz wysłać osobisty link wraz z rekomendacją otwarcia rachunku inwestycyjnego poprzez LYNX. Aby otrzymać bonus, ważne jest, aby podczas otwierania rachunku polecona osoba użyła personalnego linku, który otrzyma w przesłanej przez Ciebie wiadomości.

Poleć LYNX przez-mail albo WhatsApp
03

Osoba, której poleciłeś LYNX otwiera rachunek i otrzymujecie zwrot aż do €50

Jak tylko osoba, której poleciłeś LYNX otworzy rachunek inwestycyjny poprzez przesłany przez Ciebie link i aktywuje go do handlu wpłacając pierwszy depozyt, oboje zyskujecie aż do €50 zwrotu za prowizje poniesione za transakcje dokonane w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Zwrot gotówki nastąpi na koniec tego okresu.

Rekomendacja brokera LYNX wśród znajomych
Poleć brokera LYNX: Warunki kampanii
Do kogo jest dedykowana kampania "Poleć LYNX"?

LYNX B.V. (dalej „LYNX”) oferuje premię za polecanie nowych klientów. Polecający jest klientem LYNX i musi mieć otwarty rachunek inwestycyjny (dalej „Rachunek”), z którego aktywnie korzysta. Polecona osoba nie może być klientem LYNX. Klient ma prawo do premii za maksymalnie 5 nowo poleconych osób rocznie. Jeżeli klient posiada więcej niż jeden rachunek, łączna liczba poleconych osób, od których przysługuje mu premia, wynosi 5 osób rocznie. Zabroniona jest masowa rekrutacja nowych klientów (np. poprzez portale pośredniczące itp.). W takim przypadku polecający traci prawo do premii.


Warunki zwrotu prowizji za transakcje
Transakcja

Polecona osoba musi dokonać co najmniej jednej transakcji na nowo otwartym rachunku poprzez LYNX. Po dokonaniu wpłaty pierwszego depozytu i aktywacji rachunku, polecony klient jest upoważniony do otrzymania premii w wysokości do €50 w formie kredytu transakcyjnego. Wypłata premii obejmuje okres 3 miesięcy od daty zasilenia nowego rachunku. Promocja nie dotyczy prowizji za transakcje CFD, certyfikaty turbo oraz forex. Prowizje za te transakcje nie zostaną zwrócone.

Przykład: Polecona osoba zapłaciła €30 prowizji za transakcje. LYNX zwróci jej €30. Polecający zapłacił prowizje od transakcji w wysokości €75 za swój handel. LYNX zwróci mu €50.

Nowy rachunek musi być otwarty poprzez personalny link polecającego

Polecona osoba musi otworzyć rachunek za pomocą personalnego linku, który otrzyma od polecającego. Jeśli rachunek nie zostanie otwarty za pomocą personalnego linku polecającego, przypisanie nowego klienta do osoby, która go poleciła nie będzie możliwe.

Ponowne rekomendacje

Daną osobę można polecić tylko raz. Jeśli nowy klient został wcześniej polecony przez kogoś innego, nie można złożyć wniosku o przyznanie premii. Nawet jeśli polecona osoba otworzy więcej niż jeden rachunek, premia zostanie przyznana jeden raz.


Poleć LYNX: Dodatkowe informacje o kampanii
Wypłacenie kredytu transakcyjnego

W przypadku spełnienia warunków kampanii, po okresie 3 miesięcy (na początku kolejnego miesiąca) LYNX zapłaci odpowiednią kwotę premii w formie przelewu wewnętrznego na rachunek klienta.

Niniejszy Regulamin informuje uczestników kampanii, że od aktywacji rachunku za pomocą pierwszego depozytu do wypłaty premii w formie kredytu transakcyjnego może upłynąć do 16 tygodni.

Wysokość zwrotu

Polecający i osoba polecona mają prawo do zwrotu prowizji do €50. Kredyt transakcyjny zostanie zaksięgowany na odpowiednich rachunkach. Jeśli prowizje były zapłacone w walucie innej niż euro, najpierw zostaną przeliczone na euro, a następnie przelane na rachunek. Wypłata premii w gotówce nie jest możliwa. Jeżeli osoba w momencie wypłaty premii nie posiada już rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem LYNX, prawo do kredytu transakcyjnego wygasa.

Połączenie z innymi promocjami

Jeśli wyższa kwota zostanie wypłacona w innej kampanii, otrzymasz premię tylko z tej kampanii, w której kwota premii jest wyższa.

Ogólne postanowienia

Poprzez wyżej opisaną kampanię LYNX chce pozyskać nowych klientów zainteresowanych aktywną i długoterminową relacją biznesową z LYNX.

Z udziału w kampanii wykluczeni są pracownicy LYNX oraz osoby poniżej 18 roku życia. LYNX zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób (dotychczasowych klientów) z promocji, a także prawo do wycofania kredytu transakcyjnego w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub nadużycia w jakiejkolwiek formie.

Po dokładnej weryfikacji, LYNX może odmówić otwarcia rachunku osobie, która nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie jest w stanie odpowiednio ocenić ryzyka związanego z obrotem giełdowym.

Zwrot premii nie jest gwarantowany prawem. Jeśli polecana osoba nie otworzy rachunku za pośrednictwem LYNX lub nie spełni warunków, polecający nie otrzyma dalszego powiadomienia.

LYNX zastrzega sobie prawo do zmiany warunków kampanii lub do jej przerwania w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w kampanii będą publikowane na stronie LYNX. W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. każdego zdarzenia niezależnego od woli LYNX, którego nie można w żaden sposób przewidzieć, LYNX jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie swojego zobowiązania w czasie trwania siły wyższej. LYNX szanuje Twoją prywatność i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Udział w kampanii zakłada, że ​​klient dokładnie przeczytał, zgodził się z Regulaminem, zrozumiał ryzyko związane z handlem oraz informacje, które LYNX przedstawia klientom w memorandach informacyjnych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.


LYNX: Profesjonalny online broker wart polecenia

Korzyści online brokera LYNX o których muszą się dowiedzieć inni.

Wielu klientów zdaje sobie sprawę z naszych zalet i dlatego skorzystało już z kampanii „Poleć LYNX”. Możesz o nas wspomnieć przyjaciołom, rodzinie, znajomym i współpracownikom. Rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX oferuje wiele korzyści. Oto najbardziej cenione:

  • Nadstandardowe zabezpieczenie rachunku

  • Niskie prowizje i opłaty

  • Zaawansowana platforma handlowa i wiele narzędzi inwestycyjnych

  • Szeroka oferta produktów inwestycyjnych

  • Mobilne aplikacje na telefon i tablet

  • Profesjonalne wsparcie klientów