Wymiana waluty

Twój rachunek handlowy za pośrednictwem LYNX jest wielowalutowy, co pozwala na handel w różnych krajach przy użyciu różnych walut. Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące sposobu konwersji walut.

LYNX+

Przejdź do zakładki Portfolio

Przejdź do górnej części platformy LYNX+ i kliknij zakładkę Portfolio. Po wejściu na stronę Portfolio przewiń w dół, aż do sekcji Waluty/Konwersja walut

Wybór waluty

Kliknij przycisk Konwertuj obok waluty, którą chcesz przeliczyć. Następnie wybierz walutę, na którą chcesz dokonać konwersji i wprowadź żądaną kwotę. Następnie naciśnij przycisk Dalej, aby otworzyć okno zlecenia.

Informacje
ZAMKNIĘCIE POZYCJI WALUTOWEJ

W celu dokonania konwersji pozycji walutowej z powrotem na walutę bazową można użyć opcji zamknięcia pozycji. Wybierz zakładkę Portfolio z menu głównego, a następnie przejdź do sekcji Currencies. Znajdź pozycję w walucie obcej, którą chcesz zamknąć i kliknij przycisk X (zamknij) obok niej. Ta czynność spowoduje automatyczne otwarcie zlecenia, które zostanie wstępnie wypełnione odpowiednimi parametrami.

Uwaga: Wygenerowane zlecenie jest zawsze zleceniem z limitem, które może nie zostać zrealizowane natychmiast po przesłaniu. Możliwe jest także ręczne dostosowanie zlecenia.

Konfiguracja okna zlecenia

Po prawej stronie znajduje się żądane ustawienia konwersji waluty. Możesz dostosować następujące parametry:

 • Ilość: Określ liczbę jednostek wybranej waluty dla transakcji wymiany.
 • Rodzaj zlecenia Wybierz preferowany typ zlecenia, taki jak Limit, Stop lub Trail
 • Ramy czasowe: Określ czas ważności zlecenia. Możesz wybrać GTC (Good-Til-Cancelled), DAY lub GTD (Good-Til-Date).
 • Cena: W zależności od wybranego typu zlecenia, zostaniesz poproszony o wprowadzenie ceny limit, ceny stop lub kwoty trail.

Jeśli wybrałeś już odpowiednie paremetry tego zlecnia, możesz go przesłać, klikając przycisk Dodaj zlecenie. W zależności od szczegółów zlecenia, waluty mogą zostać przeliczone natychmiast lub oczekiwać w zakładce Otwarte zlecenia.

Platforma Trader Workstation

Dodawanie pary walutowej

Aby dokonać konwersji waluty, należy najpierw dodać żądaną parę walutową w sekcji Watchlist. Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć euro na dolary amerykańskie, musisz wpisać “EUR.USD” w kolumnie Financial Instrument. Należy pamiętać, że poszczególne waluty w ramach pary walutowej powinny być oddzielone kropką zamiast ukośnika.

Alternatywnie, możesz znaleźć parę walutową w zakładce Forex, gdzie wymienione są wszystkie popularne pary walutowe.

Konfiguracja zlecenia

Po dodaniu pary walutowej do listy obserwowanych należy kliknąć jej nazwę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Buy lub Sell. Wybór ten odnosi się do pierwszej waluty wymienionej w parze. Na przykład, jeśli wybierzesz opcję Sell, oznacza to, że sprzedajesz pierwszą walutę i kupujesz drugą.

Następnie pojawi się wiersz zlecenia, umożliwiający skonfigurowanie jego określonych parametrów. Na koniec należy przesłać zamówienie, klikając wskazany przycisk T-button.

Wskazówka: Jeśli chcesz skonfigurować zlecenie bardziej szczegółowo, możesz otworzyć okno zlecenia. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz zlecenia, najedź kursorem na opcję Modify i wybierz opcję Order Ticket. Po skonfigurowaniu zamówienia prześlij je, klikając przycisk Transmit.

Informacje
ZAMKNIĘCIE POZYCJI WALUTOWEJ

W celu dokonania konwersji pozycji walutowej z powrotem na walutę bazową można użyć opcji zamknięcia pozycji. Kliknij ikonę konta (Account) znajdującej się w lewym górnym rogu ekranu. Jeśli ikona nie jest widoczna, przejdź do menu głównego, wybierz Account, a następnie wybierz Account Window. Następnie przewiń w dół do sekcji Market Value-Real FX Balance. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję walutową, którą chcesz zamknąć i wybierz opcję Close Currency Balance. Ta czynność spowoduje automatyczne otwarcie zlecenia, które zostanie wstępnie wypełnione odpowiednimi parametrami.

Uwaga: Wygenerowane zlecenie jest zawsze zleceniem z limitem, które może nie zostać zrealizowane natychmiast po przesłaniu. Możliwe jest także ręczne dostosowanie zlecenia.

Aplikacja mobilna LYNX Trading App

Przejdź do zakładki Portfolio

Przejdź do menu głównego i wybierz opcję Portfolio. W obszarze Cash Balances stuknij walutę, którą chcesz przewalutować.

Konwersja lub zamknięcie salda

Aplikacja mobilna LYNX oferuje dwie różne opcje: Convert lub Close Balance (Zamknij saldo). Jeśli chcesz przeliczyć całą gotówkę w określonej walucie na walutę bazową, wybierz opcję Close Balance. Jeśli chcesz przeliczyć tylko część gotówki w danej walucie na walutę bazową lub jeśli chcesz przeliczyć na walutę inną niż waluta bazowa, po prostu naciśnij przycisk Convert.

Konfiguracja zlecenia

W ostatnim kroku należy skonfigurować parametry zamówienia, a następnie przesłać zamówienie za pomocą “suwaka

The trading account is designed specifically for trading financial instruments and is not intended to be used primarily for currency conversions and subsequent withdrawals. Interactive Brokers (IB) provides currency conversion services for clients who mainly trade foreign securities or financial derivatives.

Please be aware that if your trading account is used primarily for currency conversions and subsequent withdrawals, IB may impose restrictions on your ability to withdraw converted currencies.

Najczęściej zadawane pytania

Komunikat ten wyświetlany jest najczęściej w związku z jednym z czterech poniższych scenariuszy:

 • Nie posiadasz wystarczającej ilości gotówki w walucie bazowej, aby pokryć prowizję za przewalutowanie.

Opłata za konwersję zawsze pobierana jest w walucie bazowej rachunku.

 • Używasz zlecenia rynkowego (MKT) i chcesz przewalutować całą kwotę gotówki w tej walucie.

Jeśli korzystasz ze zlecenia rynkowego, system automatycznie zarezerwuje około 102% kwoty, którą zamierzasz przewalutować. Jeśli chcesz wymienić całą gotówkę w danej walucie, musisz złożyć zlecenie z limitem.

 • Twoja gotówka nie została rozliczona

Rozliczenie konwersji walut trwa dwa dni robocze (T+2). Wyjątek dotyczy pary walutowej USD.CAD, gdzie okres rozliczenia to T+1. Jeśli zlecenie konwersji waluty zostanie przekierowane do IBFX, zostanie ono rozliczone natychmiast.

Nie jest możliwe dokonywanie zakupów instrumentów finansowych za nierozliczone środki pieniężne na rachunku gotówkowym. Nie dotyczy to rachunków z depozytem zabezpieczającym (marżowy).

 • Posiadasz inne aktywne zlecenia oczekujące

Jeśli na Twoim rachunku znajdują się zlecenia oczekujące na realizację, system nie zezwoli Ci na złożenie nowego zlecenia, jeśli łączne wymagania dotyczące zleceń oczekujących i nowych przekraczają dostępne środki na Twoim rachunku.

 • LYNX+

Przejdź do strony Portfolio, a następnie przewiń w dół, aż dojdziesz do obszaru Waluty po prawej stronie.

 • TWS

Kliknij przycisk Account znajdujący się w lewym górnym rogu. Poszukaj sekcji Market Value – Real FX Balance, aby wyświetlić środki pieniężne posiadane w każdej walucie.

 • LYNX Trading Mobile App

Przejdź do menu głównego i wybierz Portfolio. W obszarze Cash Balances znajdziesz poszczególne waluty, które posiadasz na swoim rachunku.

Handel dźwignią na międzybankowym rynku walutowym spot nie jest możliwy. Możesz jednak handlować lewarowaną walutą przy użyciu finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD lub kontrakty futures.

Należy pamiętać, że nie dotyczy to rachunków klientów ze Szwajcarii, ponieważ są one nadal przechowywane w ramach struktury IBUK.

W przypadku rachunku gotówkowego konieczne jest posiadanie wystarczającej ilości rozliczonych środków pieniężnych w walucie, w której notowany jest instrument finansowy. W przypadku rachunku z depozytem zabezpieczającym możliwe jest pożyczenie gotówki na zakup instrumentu finansowego w danej walucie. Należy jednak pamiętać, że za pożyczenie waluty naliczane są odsetki.

Należy pamiętać, że jeśli saldo w walucie obcej jest niższe niż równowartość 5 USD, system automatycznie przeliczy je na walutę bazową bez żadnych opłat.

Rachunek handlowy jest używany do handlu instrumentami finansowymi i dlatego nie może być wykorzystywany głównie do wymiany walut, a następnie wypłaty tych środków. IBKR oferuje możliwość dokonywania konwersji jako usługę dla klientów, którzy handlują głównie papierami wartościowymi lub instrumentami pochodnymi.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z rachunku handlowego głównie do przeliczania walut, a następnie wypłaty środków, IBKR może nałożyć ograniczenia na możliwość wypłaty przeliczonej waluty.