Analiza trendów

Akcjeindeksy poruszają się w trendach, co oznacza, że cena długoterminowo porusza się w jednym kierunku (z drobnymi korektami). Identyfikacja tych trendów jest jednym z kluczowych celów analizy technicznej

W celu zidentyfikowania trendu w przypadku cen akcji i innych instrumentów finansowych, stosuje się tzw. analizę trendów, wykorzystującą różne metody i narzędzia. Częstą procedurą przy identyfikacji trendu jest obserwacja wartości maksymalnych oraz minimalnych i ich przebiegu na wykresie albo zastosowanie wskaźników, takich jak średnie kroczące, których rozwój pozwala na wyciąganie wniosków na temat trendu.

Trendy to cenne sygnały rynkowe, które mogą traderowi pomóc w podejmowaniu sensownych decyzji handlowych. Strategie handlowe, które funkcjonują w zgodzie z trendem długoterminowym są zwykle najskuteczniejsze. Handel w zgodzie z trendem jest obecnie bardziej dochodowy niż handel przeciwko rynkowi. Żeby jednak osiągnąć sukces na giełdzie stosując tę strategię, musimy potrafić wyznaczyć trend już na jego początku. Jeśli chcemy wskoczyć w już trwający trend, zasadniczą kwestią staje się określenie, w jakiej fazie dany trend się znajduje i czy w najbliższym czasie nie będzie nam zagrażało jego odwrócenie. Dopiero później można w odpowiednim czasie efektywnie kupować lub sprzedawać papiery wartościowe.

Prosto o analizie trendu

W naszych przewodnikach handlowych w zrozumiały sposób wyjaśniamy, jak działa analiza techniczna trendów i jak wykorzystać ją w swoim tradingu.

Dla łatwego rozpoznania trendów inwestorzy, za pośrednictwem nowoczesnych platformach handlowych ze specjalnymi narzędziami i wskaźnikami, otrzymują wszystko to co potrzebne do przeprowadzenia analizy trendu przy założeniu, że wiedzą, czym są średnie kroczące, jak rozpoznać zmianę trendu oraz w jaki sposób reagować na sygnały oferowane przez narzędzia do analizy trendów.

Wszystko o analizie trendu w handlu