Handel Over-the-counter, znany również jako handel OTC, dotyczy transakcji, których nie przeprowadza się na oficjalnej giełdzie.

Co dokładnie oznacza handel OTC i jakie są jego zalety oraz wady?

Z poniższego artykułu dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o handlu OTC.

Over The Counter
 

Czym jest handel Over-the-counter (OTC)

Większością papierów wartościowych (akcjami, obligacjami, opcjami czy kontraktami futures) handluje się na różnych giełdach, takich jak na przykład Euronext lub New York Stock Exchange. Jednak pewne rodzaje papierów wartościowych podlegają wymianie pomiędzy poszczególnymi stronami poza giełdą. Handel Over-the-counter, czy też handel OTC dotyczy właśnie transakcji nieprzeprowadzanych na oficjalnych giełdach.

Najpopularniejszym rynkiem OTC jest Forex. Handel na Forex odbywa się na rynkach pozagiełdowych, gdyż transakcje przeprowadzane są poza scentralizowaną giełdą. Umożliwia to inwestorom na Forex handel 24 godziny na dobę, ponieważ nie jest on ograniczony godzinami pracy oficjalnej giełdy. Zamiast tego inwestorzy mogą kupować i sprzedawać waluty za pośrednictwem sieci bezpośrednio łączącej poszczególne banki, traderów oraz brokerów.

W handlu pozagiełdowym można sprzedawać i kupować ponad 10 000 akcji oraz innych instrumentów pochodnych. Transakcje takie przeprowadzane są za pośrednictwem tzw. listing services. Nie mamy tu do czynienia z giełdami, tylko raczej rodzajem usługi zapewniającej notowania cenowe. Dzięki tej usłudze inwestorzy mogą handlować akcjami między sobą bez pośredników. Akcjami spółek, które zazwyczaj (lub jak dotychczas) nie spełniają już kryteriów dużych, znanych giełd, handluje się często właśnie na rynkach OTC.

OTC obchodování

Darmowy e-book inwestycyjny

14 praktycznych wskazówek, jak stać się lepszym inwestorem i uniknąć klęski na giełdzie.

  • Podaj swoje dane, aby otrzymać bezpłatny e-book

Pink Sheets (OTC Markets Group)

Prawie wszystkie transakcje przetwarza obecnie OTC Market Group. Rynek podzielony jest na 3 segmenty: OTCQX, OTCQB i OTC Pink. Na każdym z nich obowiązują określone kryteria. W ten sposób OTC Markets Group stara się określić poziom informacji finansowych i handlowych o notowanych spółkach.

OTC Pink jest najbardziej dostępnym rynkiem. Inwestorzy mogą tu handlować właściwie każdymi akcjami bez ograniczeń. Nie obowiązują żadne standardy finansowe ani wymagania w kwestii przekazywania wiadomości. Akcje spółek na OTC Pink nie muszą zostać zarejestrowane w SEC. Spółki z tej kategorii dzielą się ze względu na poziom i aktualność informacji, które udostępniają inwestorom. Często nie istnieją żadne publiczne komunikaty albo są one okrojone.

W skład rynku OTCQB wchodzą akcje o wielkości oferty co najmniej 0,01 $. Za pośrednictwem corocznego certyfikatu OTCQB podpisanego przez dyrektora generalnego lub dyrektora finansowego spółki, każda firma weryfikuje, czy ich informacje firmowe są aktualne. Spółki te muszą również udostępniać i odpowiednio aktualizować na przykład informacje o profilu firmy, informacje o zarządzie i radzie nadzorczej, głównych udziałowcach czy kancelariach adwokackich. Firmy płacą 12000 USD rocznie za to, że ich akcje mogą być notowane na tym rynku.

Najbardziej prestiżowym rynkiem OTC jest OTCQX. Obowiązują tu takie same kryteria, jak wspomniane powyżej dla rynku OTCQB. Oprócz tego firma, chcąc być notowaną na tym rynku, musi przedłożyć informacje finansowe. Ponadto spółka nie może być w upadłości i musi cały czas aktywnie działać. W odróżnieniu od spółek notowanych na zwykłych giełdach, firmy notowane na OTCQX nie muszą się rejestrować czy przekazywać wiadomości SEC.

Należy zaznaczyć, że za pośrednictwem rynków OTC możliwy jest handel nie tylko akcjami drobnych spółek. Na OTCQX można handlować również akcjami znanych firm, takich jak na przykład Nestlé, Bayer, Allianz, BASF czy Danone. Spółki te chciały obejść wymagający i kosztowny proces kwalifikacji do obrotu na amerykańskich giełdach i zdecydowały się na handel za pośrednictwem tzw. American Depositary Receipt (ADR).

Over the Counter Bulletin Board (OTCBB)

Usługa notowań OTCBB w chwili obecnej jest przestarzała i zasadniczo nie jest już wykorzystywana, jednak wciąż zapewnia inwestorom informacje za pośrednictwem US FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Spółki notowane za pośrednictwem OTCBB musiały udostępniać akcjonariuszom kompletne informacje w myśl przepisów SEC (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). Na OTCBB nie ustanowiono żadnych warunków handlu i większość notowanych tytułów stanowiły penny stocks..

American Depositary Receipt (ADR)

ADR to certyfikaty depozytowe umożliwiające inwestorom handlowanie na amerykańskich giełdach akcjami spółek mających siedziby poza terytorium USA. Amerykański bank kupuje akcje tych spółek, a później emituje je na amerykańskiej giełdzie i następnie decyduje, ile akcji odpowiada jednemu ADR. Niekiedy na przykład 1 ADR odpowiada 10 akcjom. Dla amerykańskich inwestorów ADR są interesujące ze względu na fakt, że eliminują trudności związane z zakupem akcji za granicą. Dywidendy i zyski są na przykład wypłacane w USD, w związku z czym nie mamy tu do czynienia z żadnym ryzykiem walutowym. Jednak w razie opodatkowania u źródła dywidendy inwestorzy wciąż podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje się siedziba spółki.

Podobne produkty wykorzystywane są również na innych światowych giełdach. W krajach innych niż USA nazywane są Global Depository Receipts (GDR). Na przykład francuskimi akcjami Danone można handlować za pośrednictwem ADR na wspomnianym wyżej rynku OTCQX na platformie handlowej LYNX.

Zalety handlu OTC

Rynki Over-the-the-counter ułatwiają spółkom publiczny obrót ich akcjami. Nie muszą one spełniać licznych warunków notowania na dużych giełdach, które jest w dodatku drogie. Handel OTC ułatwia zatem spółkom akumulację kapitału. Stwarza to interesujące możliwości dla inwestorów, ponieważ akcje są zazwyczaj o wiele tańsze i bardziej zmienne niż akcje notowane na standardowych giełdach papierów wartościowych.

Poprzez handel OTC inwestorzy mogą uzyskać dostęp do bardzo małych spółek z olbrzymim potencjałem wzrostu. Podczas handlu OTC można więc osiągać ogromne zyski przy proporcjonalnie dużym ryzyku.

Rynki OTC zapewniają dłuższe godziny pracy. Pozwala to inwestorom na handel papierami wartościowymi poza standardowymi godzinami pracy giełdy. Popularnym przykładem jest handel akcjami notowanymi na azjatyckiej giełdzie za pośrednictwem amerykańskich ADR. Można również handlować ADR spółki notowanej na giełdzie, niedostępnej dla inwestorów zagranicznych. Zdarza się to często w przypadku chińskich akcji.

 

Wady handlu OTC

Podczas handlu na OTC często można się spotkać z niewystarczającą płynnością, wskutek czego pojawia się ryzyko, że inwestycję trudno będzie zrealizować. Takie inwestycje przestają być rentowne. Skutkiem tego może być konieczność zamknięcia pozycji przy bardzo niekorzystnej cenie albo (tymczasowy) brak możliwości ich zamknięcia.

Rynek jest bardzo nieprzejrzysty, ponieważ spółki nie muszą udostępniać tyle informacji, co firmy notowane na giełdzie. To jeszcze bardziej utrudnia inwestorom właściwą ocenę sytuacji finansowej spółki.

Ponieważ handel OTC nie podlega regulacjom, istnieje większe ryzyko, że druga strona transakcji nie wypełni swoich zobowiązań. Dotyczy to zwłaszcza transakcji swap i forward.

Handluj OTC za pośrednictwem LYNX

LYNX oferuje możliwość handlu wieloma amerykańskimi i europejskimi akcjami OTC. Zapewnia to naszym klientom wysoki wolumen transakcyjny oraz wąski spread.

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcjeETFfuturesopcjeCFD i na forex  po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy dla ciebie nasze cotygodniowe newslettery inwestycyjne i publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut. Oprócz tego w ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart