Opcje na SPY cieszą się popularnością przede wszystkim ze względu na ich płynność. SPY, czyli fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust to ETF, który śledzi wyniki indeksu S&P 500.
 
W artykule przyjrzymy się bliżej opcjom na SPY. Wyjaśniamy ich właściwości, zalety oraz przedstawimy strategie z ich udziałem. Jeśli szukasz brokera do handlu opcjami, kliknij tutaj

Opcje na SPY

Opcje na SPY to instrumenty pochodne, które dają ich nabywcom prawo do kupna lub sprzedaży aktywa bazowego, czyli jednostki funduszu ETF SPDR S&P 500, po wcześniej ustalonej cenie i w określonym terminie. Opcje na SPY pozwalają inwestorom na osiąganie zysków ze zmiany ceny ETF SPY bez faktycznego posiadania jednostek tego ETF. 

Dlouhodobý graf SPY
Wykres SPDR S&P 500 ETF od końca 2018 do 08.2023. Źródło: LYNX+ (29. 8. 2023)

Większość opcji posiada domyślny mnożnik wynoszący 100. Oznacza to, że 1 kontrakt to równowartość 100 jednostek SPDR S&P 500 ETF. Wymagana wysokość depozytu zabezpieczającego jest jednak wielokrotnie mniejsza i różnią się w zależności od rodzaju opcji lub kombinacji. 

Zalety opcji na SPY

Do zalet opcji na SPY należy przede wszystkim prostota tego instrumentu oraz wysoka płynność. W USA nie ma drugiego instrumentu bazowego, na którym obrót opcjami jest większy, niż w przypadku S&P 500. Codziennie na SPY handluje się milionami opcji. To bardzo istotne, ponieważ dzięki wysokiej płynności, koszty handlu – szczególności spreadów i kosztów transakcyjnych – są niższe.  

Inne korzyści handlu na opcjach na SPY:

 • Dywersyfikacja: opcje pozwalają uzyskać ekspozycję na szeroki rynek, nie kupując pojedynczych akcji.
 • Płynny rynek: należą do najbardziej płynnych opcji na rynku, co ułatwia dokonywanie transakcji. 
 • Elastyczność: Inwestorzy mogą korzystać z różnych strategii, takich jak zabezpieczanie przed spadkiem cen lub generowanie dodatkowych dochodów.
 • Dźwignia: oferują potencjalnie wyższe zwroty przy stosunkowo mniejszej inwestycji w porównaniu z zakupem akcji lub ETF. Wiąże się to jednak również z wyższym ryzykiem.

Praktyczny przykład transakcji

Dla naszego przykładu załóżmy, że SPDR S&P 500 ETF znajduje się na poziomie 447 USD. Oczekujemy, że SPY spadnie do 424 USD, dlatego decydujemy się na zakup opcji PUT z ceną wykonania 440 USD i terminem wygaśnięcia 15.09.2023 roku. 

Cena takiej opcji PUT to 4,10 USD, a z uwzględnieniem mnożnika: 410 USD. Oznacza to, że twój punkt zyskowności (z ang. break-even point) wynosi 440 USD – 4,10 USD = 435,9 USD. Jeśli SPY w chwili wygaśnięcia znajdzie się powyżej 440 USD, strata z inwestycji wyniesie 410 USD. Poniżej poziomu ceny 435,9 USD, każdy dolar o który spadną notowania SPY to zysk 100 USD. Cena instrumentu bazowego pomiędzy 440 USD a 435.90 USD zaskutkuje stratą, ale w kwocie mniejszej niż 410 USD.  

W takiej sytuacji na rynku, możesz również zastosować strategię PUT spread. 

Strategie handlowe na opcjach SPY

Jeśli interesują Cię strategie opcyjne z udziałem opcji na SPY, polecamy nasze artykuły poświęcone temu tematowi. 

 • Covered CALL (wystawienie opcji z pokryciem): Strategia, w której inwestor posiada w swoim portfelu SPY i wystawia opcję CALL, generując dodatkowy dochód.
 • Straddle: kombinacja opcyjna, w której inwestor kupuje opcje PUT i CALL z tą samą ceną wykonania i takim samym terminem wygaśnięcia. W tej strategii inwestorzy zakładają znaczny ruch ceny aktywa bazowego.
 • Iron Condor: kombinacja opcji składająca się z czterech opcji. Jest to strategia oparta jest na założeniu, że cena aktywa bazowego będzie znajdować się w określonym przedziale w dniu wygaśnięcia opcji.

Jaka jest różnica pomiędzy opcjami na SPX a opcjami na SPY?

Oprócz opcji na SPY dostępne są również opcje na sam indeks S&P 500 (SPX). Różnice pomiędzy opcjami na SPX i SPY wynikają ze sposobów ich obrotu oraz charakteru samych instrumentów bazowych.  

Aktywo bazowe

 • Opcje na SPX: aktywem bazowym dla opcji na SPX jest sam indeks S&P 500, co oznacza, że wartość opcji zależy od notowań indeksu S&P 500.
 • Opcje na SPY: aktywem bazowym jest jednostka SPDR S&P 500 ETF Trust. Ten ETF stara się naśladować wyniki S&P 500. Jego faktyczny portfel akcji odpowiada składowi indeksu S&P 500. Wartość opcji na SPY zależy bezpośrednio od notowań SPDR S&P 500 ETF Trust. 

Rozliczenie opcji

 • Opcje na SPX: Opcje na SPX są rozliczane są gotówkowo. Nie dochodzi więc do fizycznej dostawy aktywa bazowego. Oznacza to, że jeśli opcja zostanie wykonana, otrzymasz różnicę w gotówce między ceną wykonania a wartością rozliczenia indeksu S&P 500 w dniu wykonania opcji. Dostarczenie indeksu nie jest możliwe.
 • Opcje na SPY: Opcje na SPY mogą być fizycznie rozliczane, co oznacza, że ​​jeśli zdecydujesz się wykonać opcję, możesz – w zależności od pozycji – faktycznie otrzymać lub musieć dostarczyć aktywo bazowe ETF SPY.

Amerykański i europejski styl opcji 

Opcje na SPY są typu amerykańskiego, co oznacza, że ich posiadacze mogą wykonać opcje w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia. Natomiast opcje na SPX są typu europejskiego, co oznacza, że mogą zostać wykonane tylko w wyniku rozliczenia po ich wygaśnięciu. Jeśli chcesz przeczytać więcej o różnicach pomiędzy opcjami amerykańskimi a europejskimi, polecamy nasz artykuł “Opcje amerykańskie i opcje europejskie w Lynx“. 

Płynność i koszty 

Opcje na SPY często mają wyższą płynność i większy wolumen obrotu niż opcje na SPX. Może to skutkować węższymi spreadami między ceną kupna i sprzedaży oraz efektywniejszym wykonywaniem transakcji. 

Handel opcjami wiąże się z ryzykiem 

Zanim zdecydujesz się na handel opcjami, ważne jest, aby zrozumieć, że instrumenty finansowe, takie jak opcje, wiążą się z ryzykiem. Jeśli rynek porusza się niekorzystnie, może to prowadzić do znacznych strat. Inwestorzy powinni zrozumieć ryzyka związane z handlem opcjami przed rozpoczęciem inwestycji. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z opcjami, polecamy nasz artykuł “Czym są opcje i jak nimi handlować?“. 

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

LYNX: SPY options: opties op de grootste S&P 500 ETF ter wereld (28. 8. 2023); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiehandel/spy-options-spdr-etf/

Informacje o produkcie:

Long CALL

Short CALL

Long PUT

Short PUT

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart