VIX index
Indeks VIX, czyli indeks zmienności to dla inwestorów gorący temat. Często określa się go mianem wskaźnika strachu. Odzwierciedla to obecną nerwowość na rynkach.

Nie wszyscy wiedzą dokładnie, co indeks VIX pokazuje.

W artykule tym omówimy to co faktycznie pokazuje indeks zmienności i jak z niego skorzystać.

Tematy, na których się skupimy, to:
  • Co to jest indeks VIX
  • Czym jest zmienność?
  • W jaki sposób indeks VIX może podpowiadać inwestorom
  • Aktualny wykres indeksu VIX
  • Wpływ indeksu VIX na cenę opcji
  • Instrumenty pochodne na indeks VIX
  • Problemy związane z obrotem według indeksu VIX

Co je to index VIX

Indeks VIX jest miarą zmienności na rynkach. Jego wartość odzwierciedla zmienności opcji na indeksie S&P 500. Do obliczeń są używane opcje call i put od 23 do 37 dni przed wygaśnięciem. Mówimy wtedy o średnio 30-dniowych opcjach wygaśnięcia, których domniemana zmienność służy jako podstawa do obliczania wartości indeksu VIX.

Historyczny wykres indeksu VIXHistoryczny wykres indeksu VIX

Czym jest zmienność?

Zmienność oznacza zmienność cen danego instrumentu. Pokazuje, ile i jak często zmienia się cena. Jeśli zmienność jest wysoka, ceny rosną szybko i znacząco, a wskaźnik VIX rośnie. Jeśli jest mała, zmienność cen jest mała i powolna, a wskaźnik VIX maleje.

Zmienność zwiększa ryzyko. Jeśli występuje duża zmienność, ryzyko rośnie, jeśli jest mała, maleje.

Należy zwrócić uwagę, że istnieją dwa rodzaje zmienności: historyczna i implikowana czyli domniemana zmienność. Zmienność historyczna pokazuje po prostu, jak cena zmieniała się w przeszłości. Implikowana zmienność to oczekiwana zmienność w przyszłość. Ponieważ indeks VIX jest obliczany na podstawie zmienności implikowanej, skupimy się tylko na niej w tym artykule.

W jaki sposób indeks podpowiada inwestorom?

Jak mogłeś zauważyć, zmienność cen akcji lub innych aktywów rośnie w czasach niepewności, strachu i zagrożeń. Jeśli cena spadnie, zazwyczaj spada znacznie szybciej i bardziej gwałtownie, niż rośnie. Inwestorzy wpadają teraz w panikę, pozbywając się pozycji, zwiększając wolumen i zmienność. Indeks VIX jest znacznie wyższy przy spadkach.

Jeśli cena rośnie, towarzyszy temu spokój i cisza, a indeks VIX jest niski. Z reguły ruch w górę jest przeciągany, powolny i długi. Właśnie dlatego pozycje kupna nazywa się „long” (długimi, przy założeniu, że utrzymamy te pozycje długo), a pozycje sprzedaży nazywamy „short” (krótkimi).

Ogólnie można powiedzieć, że VIX rośnie w przypadkach, gdy ceny akcji lub indeksów giełdowych spadają i spada, gdy ceny akcji rosną.

Po wyborach Donalda Trumpa na prezydenta, akcje zaczęły nabierać rozpędu i systematycznie rosły od grudnia. Indeks VIX osłabł w tym czasie, aż w końcu osiągnął najniższą wartość.

Jednak wartość indeksu VIX nie pokazuje tylko odwrotnej korelacji pomiędzy nim a akcjami. Ponieważ wywodzi się z implikowanej zmienności, pokazuje również możliwy dzienny ruch na cenie instrumentu bazowego (w tym przypadku indeksie S&P 500). Jeśli VIX ma wartość 20, można obliczyć spodziewany ruch.

Aby osiągnąć wynik, musimy podzielić VIX na 16. Liczba 16 to pierwiastek kwadratowy z liczby wszystkich dni roboczych roku (256). Jeśli wartość VIX wynosi 20, oznacza to, że na podstawie cen opcji należy oczekiwać  zmianę na S&P 500 w wysokości 1,25% (20/16 = 1,25). Gdybyśmy mieli na przykład VIX o  wartości 10, oczekiwana dzienna zmiana byłby zauważalnie mniejsza.

Aktualny wykres indeksu VIX

Aktualny wykres indeksu VIXAktualny wykres indeksu VIX z dnia 3.4.2020. Źródło: TradingView.com.

Wpływ VIX na cenę opcji

Wartość indeksu VIXu wpływa oczywiście również na cenę opcji. Zwiększona zmienność powoduje wzrost ceny opcji. Jest to logiczne, ponieważ ten, kto wystawia opcję, jest bardziej zagrożony. Z drugiej strony, ten, kto zdecyduje się ją kupić, ma większe prawdopodobieństwo, że opcja będzie in-the -money.

Wyjaśnia to również, dlaczego opcje put out-of-money są zazwyczaj droższe niż opcje call out-of-money. Kupnem opcji put można się zabezpieczyć przed ewentualnym spadkiem. Jeśli dojdzie do spadku, zakupiona opcja put zyska jeszcze więcej na cenie, ponieważ wzrośnie zmienność cen.

W przypadku opcji call, wraz ze wzrostem cen akcji spada zmienność, dlatego też zakupiona opcja call nie będzie dużo wyższa. Mniejsza zmienność zapobiega wzrostowi wewnętrznej wartości opcji call.

Instrumenty pochodne na indeks VIX

Oczywiście możliwe jest reagowanie na zmianę indeksu VIX za pomocą instrumentów pochodnych. Jednym z najbardziej popularnych są kontrakty futures na VIX. Dzięki kontraktom terminowym można spekulować za zmianę ceny w obu kierunkach.

Ten kontrakt futures jest również dostępny w europejskim wariancie, ale należy zwrócić uwagę na pewne różnice pomiędzy tymi kontraktami.  Podczas gdy amerykański VIX futres ma mnożnik 1000 , europejski, który jest powiązany z Euro Stoxx 50,  ma mnożnik dziesięć razy mniejszy.

Do spekulacji na zmianę VIX można też wykorzystać inne derywaty. Popularne produkty to ETF. Jednym z nich jest VXX, który służy do spekulowania bądź zabezpieczania pozycji.

 

Biorąc pod uwagę, że ETF ten jest często wykorzystywany do krótkoterminowych spekulacji, przy długoterminowych transakcjach część zysków jest tracona w wyniku przerolowania (tzw. contango).

Problemy związane z handlem na VIX

Wspomniany powyżej problem dotyczy nie tylko tego jednego funduszu ETF. Dotyczy praktycznie wszystkich rynków ETF, które opisują cenę kontraktów terminowych podlegających rolowaniu.

Contango odnosi się do sytuacji, w których aktualna (spot) cena aktywów jest niższa od ceny przyszłych kontraktów terminowych. Im kontrakt wygasa później, tym większa różnica cen. Poniżej znajduje się sytuacja graficzna.

Kontrakty futures na VIX zazwyczaj zawsze zawierają contango. Jeśli chcesz reagować na rosnącą zmienność w dłuższym terminie, prawie zawsze musisz liczyć się z negatywnym wpływem contango.

Powyższa tabela pokazuje wartość indeksu VIX i kontraktów futures o różnych terminach wygaśnięcia w terminach od marca do września. Jeśli chcesz zareagować na rosnącą zmienność, możesz kupić futures VIX. Warto zauważyć, że im dłuższa data wygaśnięcia, tym wyższa cena (ostatnia kolumna w tabeli).

Różnica między indeksem VIX a jego kontraktami futures w pierwszym (marcowym) terminie wygaśnięcia wyniosła „tylko” 0,80 punktu. Jeśli jednak spojrzysz na inne terminy, na koniec (we wrześniu) zobaczysz, że jego cena to 17,55. Innymi słowy, jeśli kupisz te kontrakty futures i przetrzymasz je do 20 września, indeks VIX będzie musiał wzrosnąć o 5,50 punktu, żeby nie być w stracie.

Handel niektórymi produktami związanymi z VIX może być dobrym wyborem zarówno na pozycje zabezpieczające jak i czysto spekulacyjne. Konieczne jest zapoznanie się z ryzykiem i innym kwestiami, które obrót nimi przynosi. Najważniejszą kwestią do rozważenia jest właśnie contango.

Czytaj również

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart