At The Money: kiedy opcja jest na pieniądzu?

Autor: Dawid Małota
At the money (ATM lub “na pieniądzu”) to termin, z którym spotyka się każdy inwestor opcyjny. W tym artykule wyjaśnimy jego znaczenie i pokazujemy, kiedy opcja jest na pieniądzu.

Co to znaczy, że opcja jest At the Money?

Termin At The Money odnosi się do opcji, której cena wykonania odpowiada aktualnej cenie aktywa bazowego. W języku polskim mówi się, że opcja jest na pieniądzu.

Kiedy opcja jest na pieniądzu?

At The Money mogą być zarówno opcje CALL jak i opcje PUT. Na przykład, jeśli akcje Tesli są notowane na poziomie 180 dolarów, zarówno opcja kupna jak i opcja sprzedaży z ceną wykonania 180 dolarów są na pieniądzu.

Opcje ATM mają jedynie wartość czasową. Wartość wewnętrzna opcji określana jest przez różnicę pomiędzy ceną aktywa bazowego a ceną wykonania opcji. Jeśli opcja jest An The Money, cena wykonania jest dokładnie równa cenie aktywa bazowego, nie posiada zatem wartości wewnętrznej.

Powyższa sytuacja (cena aktywa bazowego = cena wykonania opcji) występuje jednak niezwykle rzadko. Zazwyczaj opcja jest albo In The Money lub Out of The Money.

Opcje, które są na pieniądzu mają zazwyczaj deltę na poziomie ±0,50 (choć zdarzają się wyjątki). Gamma jest bardzo wysoka, co oznacza, że jeśli cena aktywa bazowego się porusza, delta szybko oddala się od ±0,50. Szybkość oddalania się jest dodatkowo potęgowana w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia.

Czy warto handlować opcjami At The Money?

Opcje ATM są najbardziej wrażliwe na zmiany różnych czynników, w tym na rozkład wartości w czasie i zmienność implikowaną. Są najbardziej atrakcyjne, gdy nabywca opcji spodziewa się dużego ruchu na aktywie bazowym. Zaletą dla nabywcy jest również brak konieczności płacenia wartości wewnętrznej opcji.

Opcje ATM są również zazwyczaj najbardziej płynne a ich wolumen obrotu wysoki. Cecha ta jest dodatkową zaletą zarówno dla nabywcy opcji, jak i jej sprzedawcy, ponieważ spread pomiędzy ceną kupna i sprzedaży będzie prawdopodobnie mniejszy niż w przypadku opcji Out of The Money lub In The Money.

Dla wystawcy opcji, opcje At The Money oferują atrakcyjną premię. Jednak sprzedawca opcji musi wziąć pod uwagę, że wartość aktywa bazowego będącego podstawą opcji może ulegać wahaniom.

Wykonanie opcji, która jest na pieniądzu zazwyczaj nie ma sensu ekonomicznego dla nabywcy opcji, ponieważ opcje te nie mają wartości wewnętrznej.

Opcje ATM mogą być wykorzystywane na przykład w strategii opcyjnej Straddle.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

LUDWIG, E. At The Money (ATM) Optionen – Definition & Erklärung. LYNX [online]. Opublikowano 26. 1. 2023 [cit. 16. 3. 2023]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Kaikki optioista

Chcesz handlować na giełdzie?

Otwórz konto za pośrednictwem online brokera LYNX. Handluj akcjami, opcjami, kontraktami futures lub inwestuj w fundusze ETF. A wszystko w ramach jednego rachunku inwestycyjnego. Dowiedz się więcej o online brokerze LYNX