Strategia strangle jest podobna do strategii straddle. Kupno strangle również służy jako spekulacja na zmianę ceny instrumentu bazowego, bez względu na kierunek ruchu cenowego. W ramach strategii strangle ma miejsce kupno opcji call oraz opcji put z takim samym terminem wygaśnięcia.

Jednak w odróżnieniu od strategii straddle ceny wykonania opcji call i opcji put różnią się i ustalane są poza pieniądzem, co stanowi główną różnicę, ponieważ w straddle wybiera się obie opcje z taką samą ceną wykonania. Ponieważ opcje kupowane są poza pieniądzem, wysokość inwestycji jest niższa w porównaniu ze straddle.

W poniższym artykule skupimy się na następujących kwestiach:

 • Czym jest strategia strangle
 • Wyjaśnienie teorii
 • Zalety i wady kupna strangle
 • Jakie są najlepsze ceny strike i terminy wygaśnięcia
 • Praktyczny przykład zastosowania strategii strangle

Wyjaśnienie strategii strangle

Kupując strangle spekulujemy na znaczący ruch ceny instrumentu bazowego w jakimkolwiek kierunku. Jest to oczywiście strategia kierunkowa. Ma miejsce kupno takiej samej ilości opcji call i put z różnymi cenami wykonania. Niemniej by osiągnąć zysk, potrzebujemy większych ruchów niż w przypadku straddle. Jeśli oczekiwane ruchy nie będą miały miejsca, obie opcje wygasną jako bezwartościowe. Strategia strangle jest zatem idealna dla inwestorów oczekujących dużego ruchu i preferujących mniejszą inwestycję.

Po zapłaceniu premii opcyjnej zyskujemy negatywny współczynnik theta, który oznacza, że upływ czasu przynosi stratę. Ryzyko jest ograniczone do wysokości zapłaconej premii.

Ryzyko wpływu współczynników greckich jest takie samo jak w przypadku strategii straddle. Współczynnik delta jest neutralny, ponieważ dodatni współczynnik delta opcji call równoważony jest przez ujemny współczynnik delta opcji put. Współczynniki gamma i vega są dodatnie, współczynnik theta jest ujemny, ponieważ obie opcje zostały kupione. Rozpad czasowy będzie w związku z tym przyspieszał wraz ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia.

Przykład obejmuje następujące transakcje:

 • Zakup opcji call w cenie $45
 • Zakup opcji put w cenie $35

Ze względu na zapłaconą premię w wysokości $2, próg opłacalności znajduje się na poziomie 36$ i 44$. Jeżeli w momencie wygaśnięcia cena instrumentu bazowego spadnie poniżej 36$ lub wzrośnie powyżej 44$, osiągnięty zostanie zysk, którego wysokość teoretycznie nie jest ograniczona przy wzroście instrumentu bazowego. Z drugiej strony, gdyby cena instrumentu bazowego utrzymała się w zakresie pomiędzy 36$ i 44$, poniesiona zostanie strata w wysokości maksymalnie $200.

Strangle można – podobnie jak straddle – sprzedać w ramach spekulacji na pozostanie rynku w danym zakresie. Rozwiązanie takie nie jest zbyt często wykorzystywane, ponieważ w takiej sytuacji inwestor wystawia się na ryzyko dużych strat. Sprzedane opcje są bowiem bez pokrycia i jeśli rynek się im wymknie, strata może być teoretycznie nieograniczona.

 

Przykład obejmuje następujące transakcje:

 • Sprzedaż opcji put w cenie 38$
 • Sprzedaż opcji call w cenie 42$

 

Zalety strangle:

 • Potencjalnie nieograniczone zyski
 • Nie trzeba właściwie oszacować kierunku
 • Stosunkowo niewielka inwestycja w porównaniu ze straddle

 

Wady strangle:

 • Ryzyko wyrażane przez współczynniki
 • W porównaniu ze straddle konieczność większych ruchów

Jakie ceny strike i terminy wygaśnięcia są najkorzystniejsze

Ze względu na niższą wartość zainwestowanej kwoty (w porównaniu np. ze straddle), utrata wartości czasowej opcji jest w przypadku strangle o wiele niższa. Trzeba ten fakt wziąć pod uwagę, wybierając ceny wykonania i terminy wygaśnięcia.

Wybór ceny wykonania

W ramach strategii strangle ma miejsce kupno opcji call oraz opcji put będących poza pieniądzem. Obie opcje są tak samo daleko poza pieniądzem. Chcesz spekulować na duże ruchy cenowe przy niewielkiej inwestycji? Najlepiej będzie, jeśli wybierzesz opcje znajdujące się dosyć daleko poza pieniądzem. Wada jest taka, że potrzebujesz dużego ruchu, by osiągnąć zyski.

Jesteś gotów zaryzykować więcej? Wybierz więc terminy wygaśnięcia, przy których opcje nie będą tak daleko poza pieniądzem. Prawdopodobieństwo, że takie opcje wygasną w pieniądzu, jest większe. Również ryzyko jest większe, ponieważ za opcje zapłacisz więcej.

Wybór terminu wygaśnięcia

Ze względu na ekspozycję wobec współczynników greckich, istotny jest również wybór terminu wygaśnięcia. Jeśli wybierzesz opcję z terminem wygaśnięcia za miesiąc lub więcej, spadek wartości czasowej opcji będzie ograniczony. Im bliższy jest termin wygaśnięcia, tym większe jest ryzyko związane ze współczynnikiem theta.

Krótkie terminy wygaśnięcia mają tę wadę, że utrata wartości czasowej opcji jest znacząca. Zaletą jest natomiast to, że strategia szybciej skłoni się w stronę zysku, jeśli na rynku instrumentu bazowego wystąpią oczekiwane ruchy.

Zarządzanie pozycjami w strategii strangle

Jeśli żadne ruchy na rynku instrumentu bazowego nie będą miały miejsca, kombinacja opcyjna bardzo szybko straci na wartości. Proces ten przyspiesza wraz ze zbliżaniem się terminu wygaśnięcia. Zaleca się więc zamknięcie kombinacji opcyjnej zanim dojdzie do wygaśnięcia i nie wystawianie się tym samym na całkowitą stratę. Odsprzedając zakupione opcje, zyskujesz przynajmniej jakąkolwiek premię opcyjną.

W przeciwnym razie, jeśli na rynku faktycznie wystąpiły oczekiwane ruchy i opcje są w pieniądzu, często lepiej jest zamknąć pozycję przed wygaśnięciem, ponieważ rynek często po gwałtownych ruchach je rekompensuje, co może wpłynąć na ponowną utratę wartości kombinacji opcyjnej. Czekanie na całkowite wygaśnięcie opłaca się zatem rzadko.

Przykład zastosowania strategii strangle

Przykład zastosowania strategii strangle

W poniższym przykładzie widzimy indeks AEX, który był na początku roku dosyć zmienny. Zdecydowaliśmy się w związku z tym na zakup strangle. Zapłaciliśmy premię opcyjną w wysokości €10,30.

Przeprowadzono następujące transakcje:

 • Zakup opcji call ze strike 460, wygasającej w czerwcu
 • Zakup opcji put ze strike 440, wygasającej w lipcu
Akcje Opcje Premia opcyjna
Kupno CALL 460 € 5,30
Kupno PUT 440 € 6,10
Całkowita zapłacona premia opcyjna € 11,40

 

Współczynniki greckie dla tej kombinacji były następujące:

Delta Gamma Vega Theta
0 3 106 -18

 

Warto zauważyć, że współczynniki vega i theta są w tej kombinacji stosunkowo wysokie. A są to wartości, które chcielibyśmy widzieć na jak najniższym poziomie. Theta w wysokości -18 oznacza, że kombinacja będzie tracić 18€ dziennie. Za kombinację opcji zapłaciliśmy €1140, a dzienna strata na poziomie €18 nie jest wcale mała.

Za całą kombinację opcyjną zapłaciliśmy €13,40. Próg opłacalności wynosi więc 428,60 (440 – 1,40) i 470,40 (460 + 11,40). Jeśli zatem AEX wygaśnie poza tym obszarem, zyskamy, natomiast jeżeli pozostanie w jego obrębie – zanotujemy stratę.

Wykres pokazuje, że AEX spadł do low na poziomie 415, a niedługo potem zaliczył jeszcze niższe minimum na poziomie ceny 410. Podczas ostatniego ruchu wartość wewnętrzna opcji szacowana była na €30. Co – biorąc pod uwagę zapłaconą premię w wysokości €11.40 – całkiem przyzwoity zysk.

Niestety jednak stało się to, o czym pisaliśmy wyżej. Rynek odwraca gwałtowne ruchy, więc niedługo potem cena AEX znalazła się ponownie w obrębie wspomnianego zakresu. Rynek wygasł ostatecznie około 452, obie opcje były więc bezwartościowe, co oznacza, że cała inwestycja w wysokości €1.140 przepadła. A jeszcze kilka dni wcześniej pozycja była zyskowna z wartością wewnętrzną opcji na poziomie €30.

To doskonały przykład tego, że lepiej realizować zyski, które rynek oferuje. Jest to jednak oczywiście kwestia money managementu, który każdy trader musi opracować sam według własnych potrzeb.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart