Strategia opcyjna strangle spekuluje na ruch ceny aktywa bazowego, niezależnie od jego kierunku. Ta kombinacja opcyjna, po polsku określana jako strategia rozszerzonego stelaża, jest modyfikacją strategii straddle, jednak w strangle ceny wykonania opcji CALL i PUT są różne i są ustawione “poza pieniądzem”. Poznaj budowę, zalety i wady strategii opcyjnej strangle oraz praktyczny przykład jej użycia na naszych platformach.

Strategia opcyjna strangle: budowa

Stosując strategię strangle spekulujemy na ruch ceny aktywa bazowego bez konieczności określenia, czy będzie ona rosnąć czy spadać. Strategie opcyjne tego typu służą głównie wykorzystywaniu, czy też zarabianiu na zmienności rynkowej. Tak długo jak ruch ceny instrumentu bazowego jest wystarczająco silny, stosowanie kombinacji opcyjnych typu strangle i straddle jest opłacalne.

Strategia long strangle, czy też strategia rozszerzonego długiego stelaża, polega na zakupie opcji CALL i PUT z taką samą datą wygaśnięcia, lecz różnymi cenami wykonania.

Short strangle to podobna strategia, lecz w tym przypadku wystawiamy PUT i CALL z różnymi cenami wykonania i taką samą datą wygaśnięcia. Strategia strangle polega na zakupie identycznej liczby opcji CALL i PUT. Long strangle służy głównie do spekulacji na silny ruch aktywa bazowego. Short Strangle używamy natomiast, gdy przewidujemy konkretny zakres poruszania się ceny aktywa bazowego.

Long Strangle

Po zapłaceniu premii opcyjnej otrzymujemy ujemną thetę, co oznacza, że czas upływa na naszą niekorzyść. Ryzyko jest ograniczone do wysokości zapłaconej premi opcyjnej.

Znaczenie współczynników greckich jest takie samo jak w straddle. Delta jest neutralna, ponieważ pozytywna delta opcji CALL jest zrównoważona przez negatywną deltę opcji PUT. Gamma i vega są dodatnie, theta jest ujemna, ponieważ obie opcje zostały zakupione.

Strategia Long Strangle

W przykładzie wykonywane są następujące transakcje:

  • Kupno opcji CALL po cenie wykonania 45$
  • Kupno opcji PUT po cenie wykonania 35$

Zapłacona premia opcyjna wyniosła 2$, próg rentowności jest więc na poziomie 36$ i 44$. Jeśli w chwili wygaśnięcia cena aktywów bazowych jest poniżej $36 lub powyżej $44, zrealizujesz zysk. Ponadto, wysokość potencjalnego zysku jest teoretycznie nieograniczona, gdy cena aktywa bazowego wzrasta. Z drugiej strony, jeśli cena aktywa bazowego pozostanie w przedziale 36$ – 44$, to transakcja będzie transakcją stratną z maksymalną stratą 200$.

Short Strangle

W tym przypadku spekulujesz, że cena rynkowa aktywa bazowego będzie poruszać się w pewnym przedziale. Zobaczmy to na poniższym przykładzie:

Strategia opcyjna Short Strangle

W przykładzie wykonywane są następujące transakcje:

  • Wystawienie opcji PUT po cenie wykonania 38$
  • Wystawienie opcji CALL po cenie wykonania 42$

Short strangle to kombinacja, która pozwoli nam zarobić premię opcyjną oraz uzyskać dodatnią thetę. W tym przypadku czas płynie na naszą korzyść. Istotną rzeczą z punktu zyskowności strategii jest to, czy cena aktywa bazowego będzie znajdować się w prognozowanym przez nas zakresie w momencie wygaśnięcia opcji – jeśli tak to strategia będzie zyskowna. Maksymalny zysk z takiej kombinacji opcyjnej będzie wtedy równy otrzymanej przez nas premii opcyjnej.

Jeśli jednak cena aktywa bazowego znajdzie się w momencie wygaśnięcia opcji poza prognozowanym przedziałem, poniesiemy stratę. Zauważmy, że dla strategii long strangle strata jest ograniczona. Natomiast dla short strangle, w której wystawiamy opcje bez pokrycia, strata nie jest niczym ograniczona.

Korzyści strategii strangle

  • Potencjalnie nieograniczony zysk (w przypadku long strangle)
  • Nie musisz wiedzieć, czy ceny rynkowe spadną czy wzrosną
  • Stosunkowo mała inwestycja w porównaniu do straddle

Wady strategii strangle

  • Ryzyko związane ze zmiennością rynku
  • W porównaniu do strategii straddle ruch ceny aktywa bazowego musi być silniejszy

Znaczenie ceny wykonania opcji i daty wygaśnięcia

W przypadku strategii strangle, ze względu na niższą kwotę inwestycji (w porównaniu do strategii straddle), strata wartości czasowej opcji jest znacznie mniejsza. Ten fakt powinien być przez Ciebie brany pod uwagę przy wyborze cen wykonania i dat wygaśnięcia opcji.

Wybór ceny wykonania

W strangle kupowane są opcje CALL i PUT, które są out-of-the-money Pytanie, jak daleko poza pieniądzem znajdują określić cenę dla kupowanych opcji. Chcesz spekulować na duży ruch cenowy przy niewielkiej inwestycji? Wtedy wskazane jest wybieranie opcji, które są stosunkowo daleko “poza pieniądzem”. Minusem, oczywiście, jest to, że potrzeba wtedy dość dużego ruchu ceny aktywa bazowego, aby osiągnąć zysk.

Jeśli wybierasz strategię obarczoną większym ryzykiem to zdecyduj się na opcje będące bliżej punktu “poza pieniądzem”. Takie opcje mają większe szanse na spieniężenie, jednak zapłacisz za nie odpowiednio więcej.

Wybór terminu wygaśnięcia

Jeśli wybierzesz opcje z terminem wygaśnięcia jednego miesiąca lub dłuższym, strata wartości czasowej opcji jest stosunkowo ograniczona. Im krótszy czas wygaśnięcia, tym większe ryzyko dla thety.

Krótkie terminy wygaśnięcia mają tę wadę, że utrata wartości czasowej opcji jest znaczna. Jednakże, jeśli nastąpi oczekiwany ruch aktywa bazowego, strategia ta będzie zyskiwać szybciej.

Strategia strangle: zarządzanie pozycją

Jeśli oczekiwany ruch aktywa bazowego się nie zmaterializuje, kombinacja opcyjna bardzo szybko zacznie tracić swoją wartość. Proces ten przyspiesza w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia. W takim przypadku wskazane byłoby zamknięcie kombinacji przed jej wygaśnięciem w celu uniknięcia niepotrzebnego narażania się na pełną stratę. Sprzedając kupione opcje, otrzymasz przynajmniej jakąś premię opcyjną i częściowo zrekompensujesz stratę.

W przypadku, gdy rynek rzeczywiście zachował się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i opcja jest w pieniądzu, często lepiej jest zamknąć pozycję przed wygaśnięciem. Po gwałtownych ruchach cenowych często dochodzi do korekty.

Praktyczny przykład

Rozważmy sytuację na indeksie AEX, który przechodzi okres zmienności. Decydujemy się więc na strategię opcyjną long strangle i płacimy premię opcyjną w wysokości 11,40 euro za zakupione opcje.

Graf indexu AEX a Strangle
Long Strangle na indeksie AEX. Źródło: Trader Workstation

Dokonujemy następujących transakcji: 

TransakcjaOpcjeCena opcji
KupnoCALL 460€5,30
KupnoPUT 440€ 6,10
 Całkowita cena€ 11,40

Współczynniki greckie dla opcji:

DeltaGammaVegaTheta
03106-0,18

Warto zauważyć, że vega i theta tej kombinacji są dość wysokie, a my chcemy, aby te dwie wartości były jak najniższe. Theta równa -0,18 mówi, że kombinacja opcji będzie tracić 18 EUR dziennie wraz z upływem czasu do terminu wygaśnięcia opcji. Za combo opcji zapłaciliśmy €1140 (€11.40*100), a dzienna strata w wysokości €18 jest dość bolesna.

Próg rentowności (break-even point) dla tej kombinacji znajduje się zatem na poziomie 428,60 EUR (440 EUR – 11,40 EUR) oraz 471,40 EUR (460 EUR + 11,40 EUR). Jeśli indeks AEX jest poza tym zakresem cen w terminie wygaśnięcia, nasza kombinacja opcyjna będzie stratna.

Na powyższym wykresie widać, że wartość indeksu AEX spadła do 415, a następnie niżej do minimum 410.

Niestety stało się to, o czym wspomnieliśmy nieco wcześniej: po gwałtownym ruchu na runku nastąpiła korekta. Wartość indeksu AEX w momencie wygaśnięcia wynosiła około 452. Oznacza to dla nas stratę w postaci zapłaconej premii opcyjnej w wysokości 1140 euro, podczas gdy jeszcze kilka dni wcześniej pozycja przynosiła zyski.

Handel za pośrednictwem LYNX

Handluj opcjami na akcje, opcjami na indeksy lub opcjami futures szybko i łatwo na światowych giełdach. Za pośrednictwem brokera online LYNX można handlować opcjami na akcje na ponad 3.000 amerykańskich akcji. Uzyskaj dostęp do potężnych narzędzi opcji, takich jak OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader i Option Strategy Lab, które oferują szybką analizę opcji i zupełnie nowe, intuicyjne i przyjazne doświadczenie uzytkownika w zakresie wprowadzania zleceń i kombinacji opcyjnych.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Strangle strategie: met een kleinere investering inspelen op beweging. LYNX [online]. Opublikowano 23. 5. 2022 [cit. 18. 01. 2023]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart