Grecka litera gamma jest istotnym współczynnikiem mającym bezpośredni wpływ na cenę opcji, która jest określana na podstawie kilku zmiennych.

W poniższym artykule omówimy znaczenie gammy dla handlu opcjami.

Związek między współczynnikami gamma i delta

Dla przypomnienia podsumujmy krótko, jak interpretować współczynnik delta w handlu opcjami. Delta wskazuje, o ile zmieni się cena opcji, gdy aktywo bazowe zmieni się o jedną jednostkę. Więcej na temat tego współczynnika i jego znaczeniu w tradingu, dowiesz się z tego artykułu.

Gamma (symbol Γ) wskazuje, jak zmieni się delta opcji, jeśli aktywo bazowe zmieni się o jedną jednostkę. Delta wzrośnie o wielkość gamma, jeśli aktywo bazowe wzrośnie o jedną jednostkę. Z drugiej strony, delta zmniejszy się o wielkość gamma, jeśli aktywo bazowe spadnie o jedną jednostkę. Zatem gamma świadczy o tym, jak stabilna jest delta opcji. Niska wartość oznacza stabilną deltę, wysoka wartość oznacza niestabilną deltę. Niestabilna delta może znacząco zmieniać wartość wraz z najmniejszym ruchem ceny aktywa bazowego.

Gamma może być również interpretowana jako wskaźnik zmienności delty. Im wyższa gamma, tym bardziej delta i cena opcji będą się zmieniać w zależności od ruchu aktywa bazowego.

Řecké písmeno gamma v platformě TWS
Gamma i opcje call w platformie transakcyjnej TWS. Źródło:Trader Workstation (13. 5. 2022)

Spójrzmy na przykład trzech różnych opcji call na indeks AEX z cenami wykonania 565, 570 i 575. Wartość AEX dla tego przykładu wynosi 572 punkty. Wartość gamma dla ceny wykonania 565 wyniosła 0,018, natomiast delta 0,645. Jeśli indeks AEX wzrósł do 573, to teoretyczna wartość delty opcji z ceną wykonania 565 powinna wzrosnąć do 0,663 (delta + gamma = 0,645 + 0,018). Teraz możesz samodzielnie wykonać obliczenia, zakładając taki sam wzrost wartości indeksu, dla opcji call z cenami wykonania 570 i 575. W rezultacie powinna powstać nowa delta o wartości 0,465 dla opcji z ceną wykonania 575 i 0,572 dla opcji z ceną wykonania 570.

Gamma i jej właściwości

Delta przyjmuje wartości dodatnie dla opcji call i ujemne dla opcji put. Gamma natomiast jest zawsze dodatnia i dotyczy to zarówno opcji call jak i put. Wysoka wartość gamma oznacza wysokie ryzyko kierunkowe, natomiast niska wartość – na mniejsze. Jeśli zajęta przez Ciebie pozycja jest delta-neutralna, ale ma jednocześnie wysoką wartość gamma, oznacza to, że twoja bezkierunkowa pozycja może łatwo stać się wysoce kierunkowa.

Pozycja delta-neutralna w swoim założeniu jest niewrażliwa na ruch ceny instrumentu bazowego. Delty poszczególnych kontraktów sumują się do 0 przez co bez względu na kierunek ruchu ceny instrumentu bazowego, cena pozycji się nie zmienia. W sytuacji wysokiej gammy, nawet niewielki ruch ceny instrumentu bazowego w dowolnym kierunku może sprawić, że delta pozycji stanie się różna od 0 i konieczny będzie ruch ceny instrumentu bazowego w konkretnym kierunku, aby osiągnąć zysk z pozycji.

Gamma, podobnie jak delta, jest zmienna i przyjmuje największe wartości dla opcji, która jest at-the-money. Im bardziej opcja jest in-the-money lub out-of-the-money, tym mniejsza gamma. Zobaczmy poniższy przykład:

Dla tego przykładu wartość indeksu AEX jest w okolicach 570. Z artykułu o współczynniku delta wiemy już, że delta opcji call in-the-money jest bliska 1. Jednocześnie 1 jest też maksymalną ilością delty, jaką może mieć opcja call. Opcja call at-the-money będzie miała deltę około 0,5, podczas gdy opcja call out-of-the money będzie miała deltę mniejszą niż 0,5 i większą niż 0.

Strike 570 = At the Money = ATM
• Strike 530 = In the Money = ITM
• Strike 605 = Out of the Money = OTM

Gamma a delta v platformě TWS
Gamma i delta na platformie transakcyjnej TWS. Źródło: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Jeśli cena aktywa bazowego wzrośnie, cena opcji ITM (In the Money) mocno się przesunie, natomiast delta nie ulegnie większej zmianie. Wartość delty będzie w tym momencie bliska maksymalnej wartości 1, a gamma przyjmie niską wartość. Delta opcji ATM (At the Money) będzie poruszać się w kierunku 1 szybciej niż opcja OTM (Out of the Money). Dlatego opcja ATM ma najwyższą gammę.

Gamma i jej wpływ na cenę opcji

Opanowanie teorii greckich współczynników dla opcji pozwala lepiej kontrolować ryzyko Twojego portfela opcyjnego. Spójrzmy na kolejny praktyczny przykład poniżej:

Význam řeckého písmena gamma
Inwestujący w opcje mogą łatwo przeglądać deltę i gammę na platformie TWS. Źródło: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Dla tego przykładu wartość AEX wynosi 567,86. Opcja call 565 (16 Aug ’19) ma cenę 7,50, wartość delty wynosi 0,555 a gammy 0,019.

Załóżmy, że wartość AEX wzrasta z 567,86 do 568,86. W tym momencie możemy obliczyć, że cena opcji teoretycznie powinna wzrosnąć do 8,055 (7,50 + 0,555). Delta pokazuje zmianę ceny opcji, gdy instrument bazowy zmieni się o 1 jednostkę.

Widzimy jednak również, że gamma wynosi 0,019. Przypomnijmy, że gamma mówi nam o ile zmieni się delta, gdy wartość aktywa bazowego zmieni się o 1 jednostkę. Jeśli wartość AEX wzrośnie do 568,86, to teoretycznie nowa delta dla omawianej opcji wyniesie 0,574 (0,555 + 0,019).

Jeśli wartość AEX spadnie z 567,86 do 566,86, to wiemy, że cena opcji powinna spaść do 6,945 (7,5-0,555).

Wartość AEX Cena opcji Delta Gama
568.86 8.055 0.574 /
567.86 7.50 0.555 0.019
566.86 6.945 0.536 /

Związek pomiędzy gammą a zmiennością

Oto kilka faktów na temat greckiej litery gamma w odniesieniu do zmienności.

• Gamma opcji ATM zwiększa się przy niskiej zmienności
• Gamma opcji ITM i OTM zmniejsza się przy niskiej zmienności
• Gamma opcji ATM zmniejsza się przy wysokiej zmienności
• Gamma opcji ITM i OTM zwiększa się przy wysokiej zmienności
Opcje call i put z taką samą ceną strike i identyczną datą wygaśnięcia mają taką samą gammę
• Im bliżej daty wygaśnięcia opcji, tym wyższa gamma

Opcje są instrumentami pochodnymi i nie są przeznaczone dla niedoświadczonych inwestorów. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat podstaw handlu opcjami, przeczytaj artykuł: Czym są i jak działają opcje?

Handluj opcjami za pośrednictwem LYNX

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy Ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcjeETFfuturesopcjeCFD i na forex po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

Oprócz tego w ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy Cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

VERSTRAETE, K. Gamma: de onderschatte optiegriek. LYNX [online]. Opublikowano 13. 5. 2022 [cit. 11. 8. 2022]. Artykuł możesz znaleźć tutaj.

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart