Opcje na akcje mogą być wykorzystane do zabezpieczenia lub zapewnienia dodatkowego dochodu z długoterminowego portfela posiadanych akcji. Opcje na akcje są również dla wielu inwestorów odpowiednią alternatywą do inwestowania w wybrane spółki. Poznaj 3 strategie handlu opcjami akcyjnymi.

Co to jest opcja na akcje?

Opcje na akcje to instrumenty pochodne, w których aktywem bazowym jest akcja. Nabywca opcji kupna (CALL) ma prawo do zakupu akcji bazowych po z góry określonej cenie (cenie strike) i w z góry określonym terminie. Wystawca (sprzedawca) opcji CALL jest zobowiązany do sprzedaży akcji, na które wystawiona jest opcja i za ten obowiązek pobiera premię opcyjną.

Kiedy kupujesz opcję sprzedaż (PUT), masz prawo do sprzedaży akcji bazowych. Wystawca (sprzedawca) opcji PUT jest natomiast zobowiązany do zakupu akcji bazowych i za to zobowiązani również pobiera premię opcyjną.

Poznaj zalety opcji na akcje

Podobnie jak akcje, opcje na akcje oferują inwestorom sposób na inwestowanie w konkretne spółki. Opcje mają jednak tą zaletę, że pozwalają na osiągnięcie sporych zysków przy relatywnie niskich nakładach. Wiąże się to jednak ze większym (w stosunku do strategii inwestowania bezpośrednio w akcje) ryzykiem związanym z korzystaniem z dźwigni finansowej dla tego rodzaju instrumentu.

Opcje na akcje służą również do zabezpieczenia Twojego długoterminowego portfela inwestycyjnego lub do generowania dodatkowych zysków z akcji, które już posiadasz. Zobacz jakie strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji są możliwe do zastosowania.

Kupno CALL bez pokrycia: zarabiaj na wzrostach cen akcji

Opcja CALL daje nabywcy opcji prawo do zakupu akcji po z góry ustalonej cenie. Ponadto istnieje również ustalona data, do której prawo to może zostać zrealizowane – to data wygaśnięcia opcji.

Wyobraź sobie, że oczekujesz wzrostu cen akcji ING. Cena akcji ING wynosiła 9,80 EUR w dniu 24 maja 2022 r. Kupujesz 1 opcję CALL z ceną wykonania 10 EUR i datą wygaśnięcia we wrześniu. Cena opcji to 0,65 EUR. 1 kontrakt opcyjny obejmuje 100 akcji. Zatem przy inwestycji początkowej o wartości 65 EUR (100 akcji x 0,65 EUR) można uzyskać ekspozycję na akcje ING w wysokości 980 EUR (100 x 9,80 EUR).

Aby zarobić na opcji CALL, cena aktywa bazowego musi być powyżej 10,65 EUR w momencie wygaśnięcia opcji. Wyobraźmy sobie sytuację, w której cena akcji ING jest na poziomie 12 EUR w momencie wygaśnięcia. W tym przypadku osiągasz zysk w wysokości 135 EUR ((12-10,65)*100) przy inwestycji wynoszącej jedynie 65 EUR. Dzieje się tak dlatego, że masz prawo do zakupu 100 akcji ING po 10 EUR i możesz je od razu sprzedać na giełdzie po 12 EUR. Jest to zysk w wysokości 200 EUR, przy inwestycji początkowej w opcję w wysokości 65 EUR.

Możesz również sprzedać zakupioną opcję w międzyczasie, nie czekając do wygaśnięcia. Czasem jest to bardzo rozsądne rozwiązanie, szczególnie jeśli zapowiada się, że cena aktywa bazowego w momencie wygaśnięcia będzie niższa od ustalonej ceny strike. W naszym przypadku, jeśli w momencie wygaśnięcia cena aktywa bazowego będzie poniżej 10 EUR, stracimy inwestycję początkową i nie zarobimy.

Zalety i wady kupna CALL bez pokrycia

Aby osiągnąć taki sam zysk z bezpośredniej inwestycji w akcje, należałoby kupić około 61 akcji ING za około 598 EUR. W przypadku opcji, dzięki dźwigni finansowej osiągasz większe zyski z opcji na akcje za mniejsze pieniądze. Pamiętaj jednak, że ryzyko związane z kupnem opcji jest takie, że wygasną one bezwartościowo. Oznacza to, że możesz stracić cały swój depozyt.

Nákup nekryté call opce v platformě TWS
Przykład opcji CALL bez pokrycia na platformie TWS

W przypadku bezpośredniej inwestycji w akcje, teoretycznie masz nieskończoną ilość czasu na to, aby Twoja prognoza co do kierunku ruchu ceny instrumentu bazowego się spełniła. Powyższy wykres wyników z platformy transakcyjnej TWS schematycznie ilustruje możliwe zyski i straty z transakcji podanej w powyższym przykładzie.

Opcję CALL można również wystawić (sprzedać) bez pokrycia w posiadanych akcjach. Więcej o tej strategii piszemy w artykule tą strategią, polecamy nasz artykuł “Wystawienie opcji CALL bez pokrycia: teoria i praktyka.”

Kupno PUT bez pokrycia: zarabiaj na spadkach cen akcji

Opcja PUT daje nabywcy opcji prawo do sprzedaży akcji po z góry ustalonej cenie. Istnieje również określony termin, do którego można skorzystać z tego prawa.

Zakup opcji PUT jest przeciwieństwem zakupu opcji CALL. Załóżmy, że spodziewasz się, że cena akcji ING spadnie. Cena w dniu 24 maja 2022 roku była na poziomie 9,80 EUR. Kupujesz 1 opcję PUT z ceną wykonania 9 EUR i terminem wygaśnięcia we wrześniu. Cena opcji (premia opcyjna) to 0,56 EUR, a 1 kontrakt opcyjny ponownie opiewa na 100 akcji. Przy wpłacie 56 EUR (100 x 0,56 EUR) uzyskujesz ekspozycję o wartości 980 EUR (100 x 9,80 EUR) na akcje ING.

Nekrytá put opce
Przykład opcji PUT bez pokrycia na platformie TWS

Opcja PUT staje się zyskowna, jeśli w momencie jej wygaśnięcia cena aktywa bazowego wynosi poniżej 8,44 EUR (9 EUR – 0,56 EUR). Załóżmy, że cena akcji ING wynosi we wrześniu 7,50 EUR. W tym przypadku zysk w wysokości 94 EUR zostanie osiągnięty przy depozycie w wysokości zaledwie 56 EUR. Gdyby cena w akcji ING momencie wygaśnięcia opcji była powyżej 9 EUR cała inwestycja początkowa kupującego opcje zostanie utracona. Podobnie jak w przypadku opcji CALL, zakupioną opcję PUT możesz sprzedać nie czekając do daty jej wygaśnięcia.

Inną strategią opcyjną z udziałem opcji PUT jest jej wystawienie bez pokrycia. Więcej o tej strategii możesz dowiedzieć się z naszego artykułu “Strategie opcyjne: naked PUT.”

Wystawienie opcji CALL z pokryciem: dodatkowy zysk z posiadanych akcji

Stosując strategię covered CALL czyli wystawiając opcję CALL z pokryciem w posiadanych przez siebie akcjach, polegasz na ograniczonym wzroście aktywów bazowych. Za wystawioną opcję otrzymujesz premię opcyjną od kupującego.

Plusem w tej strategii jest to, że nie ponosisz dodatkowego ryzyka związanego z wystawieniem opcji, ponieważ posiadasz już aktywo bazowe. Zysk z pozycji jest jednak ograniczony przez cenę wykonania opcji. W poniższym przykładzie realizowane są następujące transakcje:

  • Zakup 100 akcji po cenie 40 USD
  • Wystawienie opcji CALL po cenie wykonania 42 USD
covered call
Wystawienie CALL z pokryciem: zakup akcji po cenie 40USD i wystawienie CALL z ceną strike 42USD

Za wystawienie opcji CALL otrzymujemy premię w wysokości 1 USD, więc break-even wynosi 39 USD. Jeśli cena aktywa bazowego przebije się powyżej 39 USD, osiągniesz zysk, przy czym zysk ten jest ograniczony do wysokości 300 USD. Jeśli cena aktywa bazowego wyniesie mniej niż 39 dolarów, zrealizujesz stratę.

Powyższe przykłady to jedynie mała próbka tego, co handel opcjami ma do zaoferowania. Istnieje niezliczona ilość kombinacji opcji i strategii. Do jednych z najbardziej popularnych należą spready pionowe, Iron Condor, Butterfly, Straddle i Strangle.

Jeśli chcesz handlować na opcjach, musisz rozumieć czym są greckie współczynniki i jaki mają wpływa na kształtowanie się ceny opcji. Każdy inwestor powinien również dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ryzykami, z jakimi wiąże się handel opcjami. Pamiętaj, aby zawsze handlować tylko instrumentami, których działanie w pełni rozumiesz.

Pierwsza giełda opcji w Europie powstała w 1978 roku

Pierwsza giełda opcji w Europie powstała ponad 40 lat temu w Amsterdamie. Idea giełdy opcji wywodzi się z USA. Pierwszą giełdą opcji na świecie była CBOE, która została założona w 1973 roku w Chicago.

Kiedy więc w 1978 roku w Amsterdamie otwarto European Options Exchange (EOE), inwestorzy opcyjni w Europie byli często szkoleni przez brokerów z Chicago. Co ciekawe, nie istniał wtedy żaden indeks. Przez pierwsze kilka lat zainteresowanie opcjami w Europie było stosunkowo niewielkie. Stopniowo jednak rosło, wraz z powstaniem giełd w innych krajach europejskich.

Początkowo inwestorzy mogli handlować jedynie opcjami CALL. Później dodano opcje PUT, aż w końcu powstały opcje na całe indeksy, które stopniowo stawały się bardzo popularne. Obecnie prawie połowa wszystkich transakcji opcyjnych w Europie dotyczy indeksów.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w świecie rynków akcji zaszło wiele zmian. W 2002 roku Euronext przejął londyńską międzynarodową giełdę finansowych kontraktów terminowych (LIFFE). Następnie giełdy opcji w Amsterdamie (FTA), Brukseli (BELFOX), Paryżu (MATIF & MONEP) i Lizbonie zostały połączone z LIFFE, tworząc Euronext.Liffe. Kolejna fuzja z NYSE nastąpiła w 2007 roku, ale po przejęciu ICE w 2013 roku, kontynentalne giełdy europejskie zostały wydzielone i ponownie uruchomione pod starą nazwą Euronext.

Euronext prowadzi obecnie sześć rynków akcji i instrumentów pochodnych w Amsterdamie, Brukseli, Dublinie, Lizbonie, Oslo i Paryżu. Rynki te są połączone za pomocą jednej platformy handlowej o zharmonizowanych ramach regulacyjnych. Euronext oferuje zatem kontrakty terminowe i opcje na indeksy i akcje z indeksów AEX, BEL20, CAC40, ISEQ20, OBX i PSI20.

Obecnie opcje na akcje są oferowane przez kilka giełd, które zapewniają dostępność opcji na wszystkie główne klasy aktywów. Ponadto zapewniają one również np. płynność i spójną informację o cenach w ciągu dnia handlowego.

Godziny otwarcia giełd dla opcji

W Europie, opcje na akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie Euronext. Godziny handlu opcjami na akcje są takie same jak w przypadku akcji. Jest to logicznie, jako że opcje reagują na zmiany w aktywach bazowych. Dlatego, jeśli ceny aktywów bazowych się nie zmieniają, opcje nie mogą być przedmiotem obrotu. Godziny handlu opcjami na indeksy są również takie same jak normalne godziny handlu na giełdzie.

Wszystkie aktualne godziny pracy głównych giełd można znaleźć na naszej stronie z godzinami otwarcia giełd.

Jak handlować opcjami na akcje?

Opcje na akcje są zazwyczaj dostępne dla większości akcji o dużej kapitalizacji. Opcje nie zawsze są dostępne dla akcji o małej kapitalizacji. Ważne jest również zwrócenie uwagi na płynność finansową. Na platformie handlowej TWS możesz skorzystać z narzędzia OptionTrader, gdzie za pomocą kilku kliknięć i kreatora strategii możesz szybko tworzyć kombinacje opcyjne.

Handel opcjami za pośrednictwem LYNX

Handluj opcjami na akcje, opcjami na indeksy lub opcjami futures szybko i łatwo na światowych giełdach. Za pośrednictwem brokera online LYNX można handlować opcjami na akcje na ponad 3.000 amerykańskich akcji. Uzyskaj dostęp do potężnych narzędzi opcji, takich jak OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader i Option Strategy Lab, które oferują szybką analizę opcji i zupełnie nowe, intuicyjne i przyjazne doświadczenie uzytkownika w zakresie wprowadzania zleceń i kombinacji opcyjnych.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Aandelenopties: hoe werken ze en hoe kunt u ze verhandelen? [online]. Opublikowano 30. 5. 2022 [cit. 17. 01. 2023]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Handel na światowych giełdach

Z rachunkiem inwestycyjnym za pośrednictwem LYNX inwestorzy mają bezpośredni dostęp do krajowych i międzynarodowych giełd papierów wartościowych w Europie, USA i Azji. Handluj na 150 rynkach, w 33 krajach i w 25 walutach. Dowiedz się więcej na stronie: Lista Giełd i Produktów

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart