Delta jest jednym z kluczowych współczynników greckich używanych przez inwestorów handlujących opcjami.

Poniżej omówimy szczegółowo współczynnik delta dla opcji. Po lekturze artykułu lepiej zrozumiesz znaczenie delty, poznasz jej cechy i wpływ na kształtowanie ceny opcji.

Czym jest delta?

Delta określa, jak zmieni się teoretyczna wartość opcji, jeśli wartość aktywa bazowego zmieni się o jedną jednostkę. Innymi słowy, jest to miara wrażliwości opcji na zmianę ceny aktywa bazowego.

Ujemnym współczynnikiem delta cechują się opcje put, a dodatnim opcje call. Dodatni współczynnik delta oznacza, że cena opcji wzrasta, gdy cena aktywa bazowego rośnie, a cena opcji spada, gdy cena aktywa bazowego spada.

Ujemna delta oznacza, że cena opcji maleje, gdy wartość aktywa bazowego rośnie, a cena opcji rośnie, gdy wartość aktywa bazowego maleje. Na poniższym zrzucie z ekranu widać dostępne opcje na indeks AEX (EOE). Łatwo zauważyć, że opcje call mają dodatnią deltę, a opcje put ujemną.

Řecké písmeno delta pro jednotlivé opce na index AEX v platformě TWS
Dostępne opcje dla indeksu AEX (EOE) i Delta w platformie TWS. Źródło: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Opcja in-the-money zawsze ma deltę około 0,5. Delta dla opcji put zawiera się w przedziale od 0 do -1, natomiast delta dla opcji call zawiera się w przedziale od 0 do 1.

Poniższy zrzut z ekranu pokazuje opcję na indeks AEX (EOE). Delta opcji call z ceną wykonania 560 dla każdego terminu wygaśnięcia wynosi około 0,48, natomiast delta opcji put z ceną wykonania 560 dla każdego terminu wygaśnięcia wynosi około -0,52.

Delta a call a put opce na index AEX
Opcje call i opcje put na indeks AEX (EOE) oraz delta w platformie TWS. Źródło: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Współczynnik delta dla portfela

Dla każdej otwartej pozycji możesz obliczyć jej deltę. Jeśli znasz deltę swojej pozycji opcyjnej i pomnożysz ją przez liczbę kontraktów opcyjnych, otrzymasz całkowitą deltę dla wszystkich otwartych pozycji opcyjnych w swoim portfelu. Na przykład, jeśli posiadasz w portfelu 2 opcje call na akcje ABC z deltą 0,3 to łączna pozycja delta tych opcji w Twoim portfelu wynosi 0,6 (=0,3 x 2). Należy pamiętać, że delta nie jest liczbą stałą, lecz zmienia się w czasie.

Bezpłatny e-book inwestycyjny

Pobierz bezpłatny e-book na temat handlu opcjami. Poznaj typy opcji, strategie handlu i o wiele więcej!

Współczynnik delta i zmienność

Poniżej prezentujemy kilka faktów na temat delty w odniesieniu do zmienności:

 • Delta dla opcji put wynosi od 0 do -1
 • Delta dla opcji call wynosi od 0 do 1
 • Suma delt dla opcji call i put z tą samą ceną strike i datą wygaśnięcia jest zawsze równa 1
 • Delta dla opcji put in-the-money waha się w okolicach -0.5 bez względu na datę wygaśnięcia
 • Delta dla opcji call in-the-money waha się w okolicach 0.5 bez względu na datę wygaśnięcia
 • Wzrost zmienności powoduje, że delta dla opcji call ITM (In the money) spada do 0.5
 • Wzrost zmienności powoduje, że delta dla opcji call OTM (Out of the money) wzrasta do poziomu 0.5
 • Spadek zmienności powoduje, że delta dla opcji call ITM wzrasta powyżej 0.5
 • Spadek zmienności powoduje, że delta dla opcji call OTM spada poniżej 0.5

Strategia neutralnej delty

Jeśli w portfelu znajduje się kilka kombinacji opcji, nie zawsze łatwo jest uzyskać jasny obraz stabilności całego portfela. Strategia “neutralnej delty” dąży do tego, aby wartość Twojego portfela nie zmieniała się na skutek zmian cen aktywów bazowych.

W praktyce neutralność delty jest zawsze trudna do osiągnięcia. Delty Twoich pozycji zmieniają się każdego dnia, dlatego utrzymanie ich na neutralnym poziomie wymaga od Ciebie aktywnych i regularnych interwencji.

Portfel delta-neutralny

Portfel opcyjny posiada neutralną deltę, gdy jego pozycje z dodatnią i ujemną deltą są zrównoważone. Dla takiego portfela suma składowych delt jest równa zeru. Oznacza to, że zmiana ceny instrumentu bazowego nie wpływa na wycenę portfela.

Możesz stworzyć portfel opcyjny o neutralnej delcie poprzez zajęcie długich lub krótkich pozycji na akcje. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Przykłady strategii opcyjnych z neutralną deltą, bez zajmowania pozycji na akcjach, obejmują np. iron condor i strangle.

Załóżmy, że wybierasz strategię opcyjną z zastosowaniem akcji. Każda akcja posiada deltę równą 1. Załóżmy, że posiadasz 100 akcji jednej spółki i delta Twojego portfela wynosi +100 (100 akcji * 1 delta). W takiej sytuacji szukamy pozycji opcyjnej, która zrównoważy dodatnią deltę portfela. Potrzebujemy transakcji, której delta wyniesie -100. Większość kontraktów opcyjnych zawiera w sobie 100 akcji. To oznacza, że dla portfela delta kontraktu wyniesie 100 * delta opcji. Zatem delta kontraktu put będącego ITM z deltą -0,5 wyniesie -50 (100*-0,5). To oznacza, że do pełnego zrównoważenia portfela akcyjnego potrzebne będą 2 takie kontrakty put, które dadzą w sumie deltę -100 (2 kontrakty * 100 akcji * -0,5 delty).

W związku z tym, że kontrakty z różną ceną wykonania posiadają różną deltę możemy nimi operować w taki sposób, aby osiągnąć oczekiwany wynik. Przykładowo, posiadając 70 akcji, możemy je zrównoważyć poprzez zakup 1 kontraktu put z deltą -0,7. Należy jednak pamiętać, że delta portfela jest neutralna tylko gdy delta opcji jest taka jak w momencie zawierania transakcji. Wraz ze zmianą ceny instrumentu bazowego, zmieniać się będzie delta zakupionego kontraktu, przez co zmieni się również delta portfela.

Przy zajmowaniu pozycji czy tworzeniu portfeli opcyjnych o neutralnej delcie postępujemy podobnie poszukując pozycji z której otrzymamy przeciwstawną wartość delty. Kupując opcję call z deltą 0,4 pozycję zrównoważymy kupując opcję put z deltą -0,4

A co, jeżeli zajmujesz pozycję krótką? Postępujemy podobnie, biorąc jednak pod uwagę, że delta pozycji krótkich jest odwrotna (ujemna dla call, dodatnia dla put). Jeśli realizujesz swoją strategię opcyjną na indeksie giełdowym, neutralną deltę możesz uzyskać również poprzez zajęcie długiej lub krótkiej pozycji na futures.

Jakie są zalety strategii delta neutral?

 • Może być stosowana w celach hedgingowych i.e. do zabezpieczenia inwestycji. W rezultacie stosowania tej strategii, portfel jest mniej podatny na zmiany cen produktów bazowych.
 • W strategii neutralnej delty można wyizolować także inne elementy, które decydują o cenie opcji. Przykładami są wartość czasowa i zmienność implikowana. Na tej podstawie można następnie tworzyć kolejne strategie opcyjne, które np. reagują na wartość czasową (theta).

Jak uzyskać portfel delta neutralny?

Dodatnią deltę portfela do neutralnego poziomu obniżać będzie na przykład:

 • Zakup opcji put
 • Sprzedaż opcji call
 • Otworzenie krótkich pozycji na akcjach. Może to być również kontrakt futures na indeks giełdowy zamiast akcji.

Natomiast ujemną deltę portfela do neutralnego poziomu podnosić będzie:

 • Zakup opcji call
 • Sprzedaż opcji put
 • Otwarcie długich pozycji na akcjach. Może to być również kontrakt futures na indeks giełdowy zamiast akcji.

Handel opcjami za pośrednictwem LYNX

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy Ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcjeETFfuturesopcjeCFD i na forex po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

Oprócz tego w ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy Cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Delta: de optiegriek om te begrijpen. LYNX [online]. Opublikowano 13. 5. 2022 [cit. 27. 7. 2022]. Artykuł jest dostępny tutaj.

Handel na światowych giełdach

Z rachunkiem inwestycyjnym za pośrednictwem LYNX inwestorzy mają bezpośredni dostęp do krajowych i międzynarodowych giełd papierów wartościowych w Europie, USA i Azji. Handluj na 150 rynkach, w 33 krajach i w 25 walutach. Dowiedz się więcej na stronie: Lista Giełd i Produktów

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart