Opcje miesięczne, tygodniowe i dzienne

Autor: Dawid Małota
Miesięczny termin wygaśnięcia opcji to – choć najpopularniejszy – nie jedyny możliwy wybór. Dowiedz się, jak ulepszyć strategię inwestycyjną wykorzystując także opcje dzienne i tygodniowe.

W artykule wyjaśniamy także, co jest istotne przy wyborze terminu wygaśnięcia opcji oraz jakie są najważniejsze cechy opcji miesięcznych, tygodniowych i dziennych. Jeśli szukasz brokera do handlu opcjami, kliknij tutaj.

Opcje miesięczne, tygodniowe i dzienne  

Opcja to instrument pochodny na różne rodzaje aktywów bazowych. Przykładem są np. opcje na akcje, indeksy, towary, waluty lub obligacje rządowe. Opcja daje nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie i w określonym czasie.  

Opcje miesięczne

Najbardziej popularnych rodzajem opcji są opcje miesięczne, które wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. Przez długi czas były to jedyne opcje dostępne do handlu. Jednak w ostatnich latach inwestorzy mogą także wybierać pomiędzy opcjami dziennymi i tygodniowymi. 

Opcje tygodniowe

Opcje tygodniowe wygasają w piątek, na koniec każdego tygodnia roboczego. W przypadku np. opcji na indeks AEX dostępne są opcje tygodniowe na pierwsze dwa tygodnie. To oznacza, że na początku miesiąca można zawierać kontrakty opcyjne na indeks AEX, które wygasają co tydzień przez pierwsze dwa tygodnie miesiąca. Opcje tygodniowe pozwalają inwestorom na krótkoterminową spekulację na rynku, ale także np. na zabezpieczanie portfela. Ostateczne daty wygaśnięcia opcji tygodniowych można sprawdzić u brokera lub na platformie handlowej. Mogą się one różnić w zależności od instrumentu finansowego i rynku, na którym są dostępne.

Opcje dzienne 

Dzienne kontrakty opcyjne wygasają na koniec dnia handlowego. Na przykład dla indeksu AEX dostępne są opcje dzienne na bieżący i następny dzień handlowy. Jeśli następnym dniem handlowym jest piątek, dostępne są tylko opcje tygodniowe lub miesięczne.  

Jakie są zalety różnych czasów wygaśnięcia opcji? 

Opcje tygodniowe i dzienne umożliwiają pracę z bardzo krótkimi terminami zapadalności. Krótsze terminy zapadalności zapewniają większą elastyczność: dzięki nim, możesz reagować na stosunkowo niewielkie ruchy cen w krótkim okresie. Niestety, opcje o krótkim terminie zapadalności mają również szereg mniej pozytywnych aspektów.  

Handel opcjami: na co zwracać uwagę?   

Zanim zaczniesz handlować opcjami tygodniowymi lub dziennymi, zalecamy zapoznanie się z istotnymi cechami opcji o krótkim okresie wygaśnięcia. W przypadku opcji krótkoterminowych znacznie bardziej narażasz się na wahania cenowe w porównaniu z opcjami długoterminowymi.  

Greckie współczynniki dla opcji: uważaj na wysoką deltę 

Opcja, która jest ważna tylko przez kilka godzin, będzie miała bardzo wysoką deltę, jeśli cena instrumentu bazowego zbliży się do ceny wykonania opcji. W przypadku tak krótkiego terminu wygaśnięcia, opcja śledzi ruch ceny aktywa bazowego w stosunku niemal 1:1. 

Ryzyko nabywcy takiej opcji polega na tym, że jeśli cena porusza się w kierunku niezgodnym z przewidzianym, wartość opcji może znacznie spaść w krótkim czasie. Z drugiej strony, jeśli ruch ceny zostanie przewidziany prawidłowo, wartość opcji wzrośnie bardzo szybko. W ten sposób można osiągnąć bardzo duże zyski procentowe, wiąże się to jednak z wysokim ryzykiem. Wysoki współczynnik delta niesie ze sobą wysokie ryzyko dla wystawcy opcji.  

Kolejnym ryzykiem opcji o krótszym terminie zapadalności jest niezwykle wysoka theta. Oznacza to, że wartość opcji spada stosunkowo szybko w miarę upływu czasu. Wyjaśnienie jest logiczne: szansa, że opcja out-of-the-money wygaśnie w pieniądzu jest coraz mniejsza, jeśli termin zapadalności wynosi zaledwie kilka godzin.  

Uważaj na płynność opcji o krótszych terminach zapadalności.

Opcje miesięczne są zazwyczaj przedmiotem znacznie większego obrotu niż opcje tygodniowe lub dzienne. Oznacza to, że płynność opcji miesięcznych jest lepsza, co z kolei przekłada się na mniejsze spready i wyższe wolumeny kupna i sprzedaży w porównaniu z opcjami o krótszym terminie zapadalności.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Maandopties, weekopties en dagopties om uw strategie te perfectioneren. LYNX [online]. Opublikowano 27. 5. 2022 [cit. 14. 10. 2022]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Kaikki optioista

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż