Straddle lub strategie stelaża to strategie opcyjne, które umożliwią spekulację na zmienność ceny instrumentu bazowego. Strategie Straddle stosowane są w okresach oczekiwania na ważne wydarzenia, takie jak raporty finansowe spółek, decyzje dotyczące polityki pieniężnej, czy wyniki wyborów, gdy inwestorzy oczekują dużej zmienności cen.

Dowiedz się, czym jest Long Straddle, Short Straddle oraz poznaj zalety i wady tych strategii. Jeśli szukasz brokera do handlu opcjami, kliknij tutaj.

Na czym polega strategia Straddle?

Straddle jest strategią opcyjną, która obejmuje równoczesne otwarcie pozycji na opcjach PUT oraz CALL o takiej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia.

Long Straddle

Long Straddle polega na jednoczesnym zakupie opcji CALL i PUT. Premie zapłacone za obie opcje stanowią maksymalną stratę w momencie wygaśnięcia. Strategia zakłada silny ruch ceny instrumentu bazowego, niezależnie od kierunku. Opcja CALL generuje zysk w przypadku wzrostu ceny instrumentu bazowego i jest on teoretycznie nieograniczony. Z kolei opcja PUT zyskuje na wartości w przypadku spadku ceny instrumentu bazowego. W tym przypadku zysk jest ograniczony, jako że cena akcji nie może spaść poniżej zera. Silny ruch ceny aktywa bazowego jest niezbędny, aby zysk z zajętych pozycji przewyższył zapłacone premie.

Short Straddle

Short Straddle polega na jednoczesnej sprzedaży opcji CALL i PUT. Premia za sprzedane opcje stanowi potencjalny zysk. Dla tej kombinacji opcyjnej straty mogą być jednak nieograniczone.

Ta strategia opiera się na oczekiwaniu, że cena instrumentu bazowego pozostanie w określonym przedziale. Opcja CALL generuje zysk, jeśli cena instrumentu bazowego pozostaje poniżej ceny wykonania, a opcja PUT zyskuje, jeśli cena pozostaje powyżej ceny wykonania. W przypadku, gdy cena instrumentu bazowego przekroczy zakładany zakres, straty mogą być znaczne. Strategia Short Straddle jest popularna w sytuacjach, gdy oczekuje się niskiej zmienności ceny instrumentu bazowego.

Ryzka w strategii Straddle

Straddle jest jedną z bardziej ryzykownych strategii opcyjnych. Jeśli posiadamy Long Straddle i cena instrumentu bazowego nie porusza się tak mocno jak zakładaliśmy, wartość kombinacji szybko maleje, a zainwestowany kapitał traci na wartości. Przy trzymaniu Long Straddle do wygaśnięcia inwestor narażony jest na duże ryzyko związane z Thetą i utratą wartości czasowej. Częstym rozwiązaniem w celu ograniczenia potencjalnych strat wynikających z utraty wartości kupionych opcji jest zamknięcie pozycji Straddle przed datą wygaśnięcia.

W przypadku korzystnego rozwoju sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego dynamicznie się zmienia, nie zawsze jest rozsądnie trzymać pozycję do wygaśnięcia. Często po gwałtownym ruchu następuje korekta techniczna.

Natomiast przy otwartej pozycji Short Straddle, w razie gwałtownego ruchu ceny instrumentu bazowego, narażeni jesteśmy na nieograniczone ryzyko i strata może znacząco przekraczać otrzymaną premię. W razie zaistnienia negatywnego scenariusza zaleca się ustalenie maksymalnej dopuszczalnej straty i wcześniejsze zamykanie pozycji. Kombinacja Short Straddle narażona jest również na wzrost zmienności implikowanej, która pomimo upływu czasu może zwiększać cenę opcji.

Strategia stelaża w praktyce

Przy użyciu strategii Long Straddle spekulujemy na silny ruch ceny instrumentu bazowego w dowolnym kierunku. Kupujemy tę samą liczbę opcji CALL i PUT z taką samą ceną wykonania i terminem wygaśnięcia. Płacimy premię opcyjną, jednak pozycja ma ujemną wartość Thety, co oznacza, że upływ czasu będzie generował stratę. Nasze ryzyko jest ograniczone do wysokości zapłaconej premii.

Long Straddle: praktyczny przykład

Grafika poniżej przedstawia strategię Long Straddle, dla której zawarte są następujące transakcje:

 • Zakup opcji CALL z ceną strike 40$
 • Zakup opcji PUT z ceną strike 40$

Po zapłaceniu łącznej premii w kwocie 4$, punkty zerowego zysku (break-even point) wynoszą 36$ i 44$. Jeśli cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia będzie się poruszać poniżej 36$ lub powyżej 44$, pozycja jest zyskowna. Jeżeli natomiast cena instrumentu bazowego będzie się poruszać między 36$ a 44$, pozycja będzie generować stratę do maksymalnej wysokości 400$ dolarów.

W momencie zakupu Straddle at-the-money, współczynnik grecki Delta dla pozycji jest neutralny. Pozytywna delta opcji CALL jest równoważona przez negatywną deltę opcji PUT. Pozytywna Gamma jest czynnikiem decydującym o zyskowności opcji.

Jakikolwiek ruch ceny instrumentu bazowego w górę lub w dół przesunie deltę zgodnie z kierunkiem tego ruchu. Jeżeli cena instrumentu bazowego będzie wzrastać, gamma opcji CALL będzie zwiększać wartość delty CALL, a gamma opcji PUT będzie zmniejszać wartość delty PUT.

Wzrost zmienności będzie mieć pozytywny wpływ na cenę Straddle, podczas gdy spadek zmienności obniża cenę kombinacji. Wpływ Thety i Gammy jest przeciwny, pozytywny wpływ Gammy zmniejsza negatywny wpływ Thety. Wraz z zbliżającym się terminem wygaśnięcia, wartość czasowa opcji maleje.

Otwierając Long Straddle spekulujemy na silny ruch ceny instrumentu bazowego, kombinacja traci na wartości, jeśli nie dojdzie do oczekiwanego ruchu.

Zysk jest teoretycznie nieograniczony, ponieważ cena instrumentu bazowego może rosnąć w nieskończoność lub spaść maksymalnie do 0. Strata jest ograniczona do wysokości zapłaconej premii, czyli w naszym przykładzie do 400$.

Zalety strategii Long Straddle

 • Możliwość osiągnięcia dużych zysków
 • Spekulacja na ruch ceny bez konieczności określenia kierunku (często wykorzystywane przy wynikach finansowych, posiedzeniach FED itp.)

Wady strategii Long Straddle

 • Wyższe ryzyko związane ze współczynnikami greckimi
 • Wyższy wymagany kapitał do inwestycji
 • Konieczność wystąpienia silnego ruchu ceny instrumentu bazowego

Short Straddle: praktyczny przykład

Możliwe jest również otwarcie pozycji Short Straddle, choć nie jest to często wykorzystywana strategia. Sprzedając Straddle, przewidujemy że cena instrumentu bazowego w dacie wygaśnięcia opcji znajdzie się w określonym przedziale. Jednak częściej do takich spekulacji wykorzystuje się strategie Short Strangle, Butterfly lub Iron Condor.

Poniższym grafika przedstawia kombinację Short Straddle, w ramach której przeprowadzono następujące transakcje:

 • Sprzedaż opcji CALL po cenie strike 40$
 • Sprzedaż opcji PUT po cenie strike 40$

Przy takich parametrach pozycji otrzymujemy premię w wysokości 4$, punkty równowagi (break-even) znajdują się na poziomie 36$ i 44$. Strategia ta przynosi zysk w przypadku, gdy cena instrumentu bazowego w chwili wygaśnięcia znajduje się w zakresie między 36$ a 44$. W przeciwnym razie pozycja jest stratna.

Największy zysk osiągniemy, gdy cena instrumentu bazowego w chwili wygaśnięcia wyniesie dokładnie 40$. Strata jest teoretycznie nieograniczona, ponieważ sprzedane opcje nie są zabezpieczone (jak ma to miejsce w strategii Butterfly). Z tego powodu strategia Short Straddle nie jest zbyt często wykorzystywana.

Wzrost zmienności będzie powodował wzrost ceny kombinacji Short Straddle, podczas gdy spadek zmienności obniża cenę kombinacji, co może przełożyć się na zysk z pozycji. Theta działa na korzyść i wraz z zbliżającym się terminem wygaśnięcia, wartość czasowa opcji maleje. Idealny scenariusz zakłada spadek zmienności implikowanej, utratę wartości czasowej i poziom ceny aktywa bazowego w niedalekiej odległości od ceny wykonania opcji.

Zalety strategii Short Straddle

 • Możliwość osiągnięcia zysków w razie stagnacji ceny
 • Spekulacja na ruch ceny w ograniczonym zakresie

Wady strategii Short Straddle

 • Duże ryzyko nieograniczonej straty
 • Wyższy wymagany kapitał do inwestycji
 • Niewielkie prawdopodobieństwo osiągnięcia 100% zysku

Strategie opcyjne na platformie Trader Workstation (TWS)

Na platformie TWS za pomocą kilku kliknięć możesz łatwo stworzyć całą kombinację opcyjną. Nie musisz więc kupować ani sprzedawać każdej opcji osobno. Masz pewność wykonania zlecenia po stałej łącznej cenie i nie ryzykujesz wykonania tylko części zlecenia. Kombinacje opcyjną można wprowadzić za pomocą Strategy Builder w narzędziu handlowym OptionTrader:

Opční strategie Straddle v TWS
Wprowadzenie strategii Straddle na platformie TWS. Źródło: Trader Workstation

Równie łatwo możesz wyświetlić szczegóły wybranej kombinacji opcyjnej:

Straddle v TWS
Detaily Straddle v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation

Jeśli jesteś zainteresowany innymi przydatnymi narzędziami do handlu opcjami, polecamy nasz artykuł Najlesze narzędzia do skutecznego handlu opcjami.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

DHONDT, J. Straddle strategie: de optiestrategie waarmee u inspeelt op grote bewegingen. LYNX [online]. Opublikowano 2. 5. 2022 [cit. 5. 12. 2022]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart