Poznaj znaczenie terminu in the money w handlu opcjami. Co to znaczy, że opcja CALL (kupna) lub PUT (sprzedaży) jest w pieniądzu?

Co oznacza termin in the money?

Termin in the money odnosi się do sytuacji, w której opcja posiada wartość wewnętrzną, czyli stosując polską nomenklaturę: jest w pieniądzu. Kiedy opcja CALL (kupna) jest w pieniądzu, oznacza to, że posiadacz opcji może nabyć aktywo bazowe po niższej cenie niż aktualna cena rynkowa, jeśli wykona opcję.

Jeśli opcja PUT jest in the money oznacza to, że wykonawca tej opcji może sprzedać aktywo bazowe po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa.

Kiedy opcje są w pieniądzu?

Opcja CALL jest w pieniądzu, gdy cena rynkowa instrumentu bazowego jest wyższa niż cena wykonania (ang. strike) opcji. Opcja PUT jest w pieniądzu, gdy cena rynkowa aktywa bazowego jest niższa niż cena strike opcji. Opcje mogą być również Out of The Money (poza pieniądzem) lub At The Money (na pieniądzu).

Kontrakty opcyjne in the money uzyskują wyższą premię opcyjną niż opcje poza pieniądzem. Inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę koszt nabycia opcji przy obliczaniu potencjalnego zysku z opcji in the money.

Na przykład, opcja CALL z ceną wykonania 25 USD będzie in the money, jeśli akcje bazowe będą notowane powyżej 25 USD przykładowo po 28 USD. Różnica pomiędzy ceną wykonania a bieżącą ceną rynkową to wartość wewnętrzna opcji. Stanowi ona, wraz z wartością czasową, premię opcji. Dlatego inwestorzy, kupując opcje w pieniądzu zapłacą wyższą premię opcyjną niż za opcję, która jest poza pieniądzem i nie ma wartości wewnętrznej.

Deep in the money: opcje głęboko w pieniądzu

Termin deep in the money odnosi się do opcji, które mają wysoką deltę. Zazwyczaj opcje PUT są głęboko w pieniądzu, jeśli ich delta wynosi od -0,80 do -1. Opcje CALL są uważane za deep in the money, gdy ich delta wynosi 0,80 do 1. Różnica między ceną wykonania a ceną aktywa bazowego jest w takich przypadkach bardzo duża.

Kiedy opcje są głęboko w pieniądzu, ich ceny zwykle poruszają się prawie zgodnie z ceną aktywów bazowych. Oznacza to, że jeśli cena akcji wzrośnie o 1 USD, cena opcji kupna, która jest głęboko w pieniądzu z deltą=0,80 wzrośnie o 0,80 USD.

Jak zarabiać na opcjach in the money?

Opcja in the money niekoniecznie musi być opłacalna dla inwestora: przy obliczaniu zysku z opcji należy wziąć pod uwagę także koszty jej nabycia. Ponadto ważne jest rozróżnienie, czy inwestor działa jako nabywca opcji, czy jako sprzedawca. Im bardziej opcja jest w pieniądzu, tym bardziej rosną szanse nabywcy opcji na osiągnięcie zysku. Zysk ten może być zrealizowany poprzez wykonanie opcji lub jej sprzedaż.

W przypadku wystawcy opcji jest odwrotnie: tutaj preferencją jest, aby wystawiona opcja (CALL lub PUT) wygasła poza pieniądzem, nie posiadając wartości wewnętrznej.

Przykład opcji in the money

Jako przykład rozważmy opcję CALL z ceną wykonania 50 USD i załóżmy, że aktywo bazowe jest notowane po cenie 52 USD. Zakupiona opcja CALL jest w pieniądzu i ma wartość wewnętrzną równą 2 USD. Jeśli posiadacz wykona opcję, nabywa 100 akcji po 50 USD i może je natychmiast sprzedać po 52USD. Z zakupu 100 akcji po 50 USD i sprzedaży na rynku po 52 USD realizujemy zysk w wysokości 200 USD.

Jednak zyskowność takiej transakcji zależy od ceny nabycia opcji. Jeżeli opcja kosztowała nas mniej niż 2 USD (200 USD za cały kontrakt) to osiągniemy zysk, jeśli jednak zapłaciliśmy więcej to cała transakcja będzie stratna.

Inną możliwością zamknięcia pozycji jest odsprzedaż opcji bez konieczności jej wykonywania. Załóżmy że kupiliśmy opcję z cena wykonania 50 USD za 2 USD (łącznie 200 USD za cały kontrakt). Cena aktywa bazowego wzrasta do 53 USD a cena opcji to 3,5 USD. Możemy odsprzedać taką opcję za 350 USD i zrealizować zysk 150 USD (350 USD – 200 USD za zakup). 

Przeczytaj także:

Další použité zdroje:

LUDWIG, E. In the Money ITM (Im Geld) – Definition & Berechnung. LYNX [online]. Vydáno 2. 2. 2023 [cit. 16. 3. 2023]. Článek naleznete zde.

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart