Strategie opcyjne: spread kalendarzowy

Autor: Dawid Małota
spread kalendarzowy dla opcji
Spread kalendarzowy to strategia opcyjna, która polega na jednoczesnym zajmowaniu długiej i krótkiej pozycji na opcjach na ten sam instrument bazowy, lecz z różnymi datami wygaśnięcia. Cena wykonania jest taka sama dla obu kontraktów w kombinacji. 

W artykule wyjaśniamy jak działa spread kalendarzowy i przedstawiamy praktyczny przykład zastosowania tej strategii. Jeśli szukasz brokera do handlu opcjami, kliknij tutaj.

Czym jest spread kalendarzowy?

Spread kalendarzowy, nazywany również spreadem czasowym lub poziomym, polega na handlu opcjami z tą samą ceną strike, ale z różnymi datami wygaśnięcia. Stosując spread kalendarzowy wystawiamy opcję CALL lub PUT i jednocześnie kupujemy opcję z dłuższym (od wystawionej) terminem wygaśnięcia.

Spread kalendarzowy ma zastosowanie w przypadku prognozy silnych wzrostów lub spadków aktywa bazowego.

Jak zarabiać na spreadzie kalendarzowym?

Spread kalendarzowy wykorzystuje fakt, że wartość opcji spada szybciej dla opcji z wcześniejszą datą wygaśnięcia. Jeśli cena instrumentu bazowego w tym okresie nie zmieni się, spread kalendarzowy przyniesie zysk.  

W idealnym scenariuszu opcja z wcześniejszą datą wykonania wygasa bezwartościowa, podczas gdy opcja o późniejszej dacie wykonania (nadal posiadająca wartość czasową) może przynieść zysk. Zakładając zamknięcie pozycji w dniu wygaśnięcia opcji o krótszym terminie, największy zysk osiągniemy, gdy obie opcje będą co najmniej poza pieniądzem (out-of-the-money).   

Stosując spread kalendarzowy nie masz obowiązku zamykania jednocześnie całej pozycji. Jeżeli uważasz, że aktywo bazowe ma potencjał do wzrostu (przypadku opcji CALL) lub spadku (w przypadku PUT), to po wygaśnięciu wystawionej opcji, możesz pozostawić w portfelu opcję zakupioną (o dłuższym terminie wygaśnięcia).  

Ryzyka spreadu kalendarzowego

Jedym z głównych ryzyk strategii spreadu kalendarzowego jest zbyt szybki wzrost cen. Jeśli w krótkim czasie od otwarcia spreadu, cena aktywa bazowego gwałtownie zmieni swoją wartość, pozycja może przynieść straty. W takim przypadku, opcja o krótszym terminie wygaśnięcia może stać się “in the money”, a jej wykupienie będzie kosztowne.  

W razie zamknięcia tylko krótkiej pozycji, istnieje potencjalnie większe ryzyko. Trend cenowy aktywa bazowego może się odwrócić, a długa pozycja straci wtedy na wartości. 

Mniej powszechną strategią jest tzw. odwrócony spread kalendarzowy. Tą strategię stosujemy, gdy przewidujemy, że kurs instrumentu bazowego wykona duży ruch w krótkim czasie. Ze względu na wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, odwrócony spread kalendarzowy jest powszechnie stosowany przez inwestorów instytucjonalnych. 

Przykład zastosowania strategii

Otwierając spread kalendarzowy kupujesz i sprzedajesz taką samą ilość opcji o tej samej cenie wykonania. W tej konfiguracji płacisz premię, ale masz dodatnią wartość thety. Oznacza to, że upływający czas działa na Twoją korzyść a ryzyko jest ograniczone do wartości zapłaconej premii opcyjnej. 

W przykładzie dokonujemy następujących transakcji:  

Zakup opcji CALL z ceną wykonania 40 USD i dacie wygaśnięcia w czerwcu  

Sprzedaż opcji CALL z ceną wykonania 40 USD i dacie wygaśnięcia w kwietniu 

Opcje mają różne daty wygaśnięcia. Gdy opcja o krótszym terminie wygaśnie w kwietniu, opcja o dłuższym czasie do wygaśnięcia nadal ma wartość wewnętrzną. Możesz zdecydować, czy chcesz sprzedać tę opcję i zrealizować zysk, sprzedać nową opcję o krótszym czasie do wygaśnięcia lub pozostawić długą pozycję. Pamiętaj jednak, że pozostawienie samej kupionej opcji CALL zmieni parametry pozycji i theta będzie ujemna, przez co upływający czas może działać na twoją niekorzyść.   

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Calendar spread: inspelen op verschillende looptijden. LYNX [online]. Opublikowano 30. 6. 2022 [cit. 5. 10. 2022]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Kaikki optioista

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż