strategia opcyjna collar
Strategia Collar jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów. Collar to strategia, która pozwala ograniczyć straty przy jednoczesnym określeniu górnego pułapu zysków. 

Strategia Collar jest strategią defensywną. W tym artykule omawiamy teoretyczne podstawy tej strategii, przedstawiamy praktyczny przykład jej zastosowania oraz wskazujemy zalety i wady.  Jeśli szukasz brokera do handlu opcjami, kliknij tutaj.

Budowa strategii opcyjnej Collar

Strategia Collar to połączenie pozycji na akcjach oraz opcji CALL i PUT. Składa się z następujących elementów: 

 1. Akcje: Inwestor posiada pewną liczbę akcji, które chce zabezpieczyć lub na których chce osiągnąć zysk. 
 1. Opcja PUT: Inwestor kupuje opcję PUT poza pieniądzem (z ang. out-of-the-money), nabywając prawo do sprzedaży akcji po określonej cenie wykonania. Umożliwia to zabezpieczenie posiadanych akcji przed spadkiem wartości.
 1. Opcja CALL: inwestor wystawia opcję CALL poza pieniądzem. Opcje CALL i PUT mają ten sam termin wygaśnięcia. Wystawienie opcji CALL oznacza konieczność sprzedaży akcji, jeśli posiadacz opcji CALL wykona opcję lub wygaśnie ona w pieniądzu (i tym samym zostanie wykonana automatycznie). Wystawiona opcja ogranicza potencjalny zysk, jednak uzyskana premia pozwala częściowo lub w całości pokryć koszt zakupu opcji PUT, która z kolei chroni przed stratami.   

Strategia Collar ma przede wszystkim chronić inwestora przed spadkiem wartości akcji. Jest często stosowana przez posiadaczy akcji, którzy już osiągnęli pewien zysk. Intencją strategii Collar jest zachowanie potencjału wzrostowego posiadanych akcji a jednocześnie zabezpieczenie się przed stratami.

Cena strike zakupionych kontraktów PUT określa maksymalną stratę. W razie spadku ceny akcji poniżej ceny strike, akcje mogą zostać sprzedane poprzez wykonanie opcji. Jeśli akcje są w portfelu inwestora od dłuższego czasu, może on określić cenę strike dla opcji PUT powyżej poziomu “break-even” i w ten sposób zyskać pewność, że pozycja na akcjach nie będzie stratna. 

Strategia Collar: praktyczny przykład

Standardowa strategia Collar składa się z trzech elementów:

 • Akcji 
 • Zakupionej opcji PUT out-of-the money
 • Wystawionej opcji CALL out-of-the money  
Collar strategie v platformě TWS
Strategia Collar. Źródło: Trader Workstation (23. 6. 2022)

Poniższy przykład przedstawia wykres kombinacji Collar, która składa się z:

 • 100 akcji spółki Telenet 
 • Kupionej opcji PUT z ceną wykonania 46 €
 • Wystawionej opcji CALL z ceną wykonania 54 €
Strategie Collar graf
Strategia Collar. Źródło: Trader Workstation (23. 6. 2022)

Kupujemy 100 akcji firmy Telenet po średniej cenie 45 EUR. Za kombinację opcji (wystawioną opcję CALL i kupioną PUT) płacimy 53 EUR (zakładając standardową wielkość kontraktów opcyjnych wynoszącą 100 sztuk akcji). 

Maksymalny zysk = Cena wykonania wystawionego CALL – średnia cena aktywa bazowego – premia zapłacona za kombinację opcji. 

Maksymalna strata = Średnia cena aktywa bazowego – Cena wykonania kupionej PUT opcji – premia zapłacona za kombinację opcji. 

Dla powyższej strategii mogą wystąpić trzy możliwe scenariusze, które omawiamy poniżej: 

Scenariusz 1: Cena akcji Telenet w dniu wygaśnięcia jest powyżej poziomu wykonania opcji CALL

Pierwszy scenariusz zachodzi, gdy cena akcji Telenet w dniu wygaśnięcia opcji CALL jest powyżej ceny wykonania 54 EUR. Wówczas 100 akcji Telenet zostaje sprzedanych po cenie 54 EUR. 

Wynik (dla akcji): 54 EUR (cena wykonania opcji CALL) – 45 EUR (średnia cena zakupu) – 0,53 EUR (premia za kombinację opcji) = zysk 8,47 EUR na akcji. 

Scenariusz 2: Cena akcji Telenet w dniu wygaśnięcia jest poniżej poziomu wykonania opcji PUT

Cena akcji Telenet w dniu wygaśnięcia jest poniżej poziomu wykonania opcji PUT 

W drugim scenariuszu cena akcji Telenet spada poniżej 46 EUR w dniu wygaśnięcia, co daje nam możliwość skorzystania z opcji PUT i sprzedaży akcji po cenie 46 EUR. 

Wynik (dla akcji): 46 EUR (cena wykonania opcji PUT) – 45 EUR (średnia cena zakupu) – 0,53 EUR (premie za kombinację opcji) = zysk 0,47 EUR na akcji. 

Scenariusz 3: Cena akcji Telenet w dniu wygaśnięcia jest między cenami wykonania opcji CALL i PUT 

Cena akcji Telenet w dniu wygaśnięcia jest między cenami wykonania opcji CALL i PUT .

W trzecim scenariuszu obie opcje wygasają bezwartościowo, czyli w dniu wygaśnięcia nie mają wartości jednak akcje pozostają w portfelu. 

Wynik (dla akcji): Cena akcji Telenet w dniu wygaśnięcia – 45 EUR (średnia cena zakupu) – 0,53 EUR (premie za kombinację opcji). 

Strategia Collar z zerowymi kosztami

Aby strategia była bezkosztowa, otrzymana premia za wystawioną opcję CALL musi sfinasować zakup opcji PUT oraz poniesione prowizje za transakcje. W normalnych warunkach rynkowych, dla opcji występuje asymetryczny profil premii z powodu zniekształcenia zmienności. Oznacza to, że cena wykonania opcji CALL będzie bliższa aktualnej cenie niż cena wykonania opcji PUT.  

Zalety i ryzyka strategii

Poniżej znajdziesz najważniejsze zalety i ryzyka strategii Collar:

Zalety

 • Maksymalny zysk i strata są ściśle określone.  
 • Prostota

Ryzyka

 • Zazwyczaj konieczne jest poniesienie kosztów za otwarcie pozycji typu Collar ze względu na zniekształcenia zmienności.  
 • Jeśli wybierzesz ceny wykonania tak, aby nie ponosić kosztów za strategię Collar, zazwyczaj będzie się to wiązało z asymetrycznym profilem ryzyka i zysku.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

VERSTRAETE, K. Collar optiestrategie: een strategie voor bescherming. LYNX [online]. Opublikowano 23. 6. 2022 [cit. 10. 11. 2022]. Artykuł znajdziesz tutaj.

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart