Najlepsze europejskie akcje dywidendowe 2019

Albert Einstein powiedział kiedyś: “Procent składany to ósmy cud świata.” Wskazywał na fakt, że odkładanie nawet małych kwot, które jednak dobrze zainwestujemy, może przynieść zadowalające zyski.

Mimo że era tego geniusza dobiegła już końca jakiś czas temu, powyższe stwierdzenie do dziś nie straciło na aktualności. Zyski osiągane w skali roku stanowią dla inwestorów istotny czynnik podczas budowania rachunku inwestycyjnego.

Podczas gdy trudno jest spekulować, w jakim kierunku podążać będzie cena akcji w następnym dniu sesyjnym, średnią roczną stopę z dywidendy można uznać za stabilną i przewidywalną.

Ze względu na to, że zwrot z inwestycji jest dla inwestorów bardzo ważny, przedstawimy ci europejskie akcje dywidendowe, które zapewniają przyzwoity potencjał zarobkowy. Na co zwracać uwagę, decydując się na akcje z wysoką dywidendą? I dlaczego wybraliśmy właśnie europejskie akcje dywidendowe?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Na co zwrócić uwagę, wybierając akcje dywidendowe?
  2. Pozytywny wpływ dywidend.
  3. Najlepsze europejskie akcje dywidendowe.

Na co zwrócić uwagę, wybierając najlepsze akcje dywidendowe?

Właśnie w czasach niskich stóp procentowych inwestowanie w akcje z wysoką dywidendą staje się atrakcyjną możliwością. Akcje dywidendowe nie tylko ożywią twój portfel, lecz także pozwolą na utworzenie zrównoważonego długoterminowo portfela, przynoszącego zauważalne zyski.

A więc oferują właśnie to, czego szukasz jako inwestor – stabilność i zysk w jednym. To połączenie odnaleźć można na europejskim rynku akcji, dlatego też wyszukaliśmy dla ciebie najlepsze akcje dywidendowe z 2018 roku.

O atrakcyjności akcji dywidendowej nie decyduje jedynie wysoki zysk z dywidendy, ale też – co będzie cię interesowało w dalszej kolejności – wypłata dywidend w przyszłości. Szukamy akcji z potencjalnym wzrostem wypłacanych dywidend albo przynajmniej akcji, w przypadku których wartość wypłacanych dywidend nie będzie malała.

Pozytywny wpływ dywidend

Lokowanie pieniędzy na rachunku oszczędnościowym nie było w ostatnich latach najbardziej dochodową metodą oszczędzania. Za co bez wątpienia możemy winić niskie stopy procentowe.

A gdyby tak zysk z zainwestowanego kapitału rekompensował jednocześnie inflację, jak i zapłacony podatek? Rozwiązaniem jest zakup akcji dywidendowych.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wielokrotnie dowiedziono, że inwestorzy giełdowi w perspektywie długoterminowej osiągali większe zyski niż ci, którzy zainwestowali kapitał w obligacje, bądź też lokowali go na kontach oszczędnościowych.

Cofnijmy się teraz do samego początku i zatrzymajmy się na chwilę przy twierdzeniu Alberta Einsteina. Pięknym przykładem dowodzącym prawdziwości jego twierdzenia jest niemiecki indeks DAX.

W indeksie tym dużą rolę odgrywają reinwestycje czyli ponownie zainwestowane zyski z dywidend. Wypłacane dywidendy nie są odejmowane od wartości indeksu, wręcz przeciwnie – są do niego wliczane.

Żeby różnica była bardziej zauważalna, porównamy indeks dochodowy DAX, w który wliczane są dywidendy i który większość z was zna oraz tak zwany indeks cenowy DAX, nie uwzględniający dywidend. Teraz mamy możliwość zaobserwowania zasadniczej różnicy pomiędzy tymi dwoma indeksami.

Oba indeksy powstały w 1987 roku z taką samą wartością początkową 1000 punktów. Wydajność indeksu dochodowego DAX była jednak o wiele wyższa niż wydajność indeksu cenowego.

Podczas gdy wartość indeksu reinwestowanego oscylowała pod koniec około 13 000 punktów, wartość indeksu cenowego wynosiła zaledwie 6 000 punktów, czyli mniej niż połowę. Możemy stwierdzić, że inwestując za każdym razem ponownie otrzymane dywidendy, zarobilibyśmy w ciągu ostatnich 30 lat ponad dwa razy więcej niż gdybyśmy ich nie inwestowali.

W długoterminowej perspektywie przychody z tytuły dywidend mają zasadniczy wpływ na zysk. Albert Einstein faktycznie się w tej kwestii nie mylił.

Najlepsze europejskie akcje dywidendowe 2019

Mając na uwadze powyższe ustalenia rozpoczęliśmy poszukiwania najlepszych europejskich akcji dywidendowych. Akcje spełniające wymienione wyżej kryteria znaleźć można głównie w wielkich spółkach, które charakteryzuje stabilność, przewidywalne zyski pieniężne, ale także solidny cash flow (przepływ kapitału).

W dalszej kolejności weźmiemy pod uwagę takie wskaźniki, jak dochód z jednej akcji i wysokość wypłacanej dywidendy dla jednej akcji. Dochód z jednej akcji powinien być zawsze wyższy niż dywidenda na akcję. Ta informacja mówi nam, że dywidendy powinny być zapewnione również w przyszłości. Jednocześnie nadwyżki zysków spółki mogą być nadal dzielone pomiędzy inwestorów.

Akcje z wysokimi dywidendami często są w mniejszym stopniu zależne od cyklicznych zmian gospodarczych niż na przykład akcje wzrostowe. Z drugiej strony wzrost spółek tego typu będzie raczej wolniejszy.

Akcje dywidendowe są ponadto mniej zmienne. Innymi słowy, wartość ich współczynnika beta będzie niska. Może to stanowić dużą zaletę właśnie w okresie kryzysu na rynkach finansowych. W takiej fazie cyklu ekonomicznego akcje dywidendowe są mniej podatne na spadek wartości, a ich całkowita wrażliwość na negatywne tendencje na rynku jest mniejsza.

Poniżej znajdziesz 5 najlepszych europejskie akcji dywidendowych.

5. Royal Dutch Shell (RDSA)

Pierwsze na naszej liście są akcje Royal Dutch Shell. Akcje te są bardzo popularna wśród inwestorów. Firma Shell funkcjonuje w sektorze energetycznym i skupia się na ropie naftowej oraz gazie. Od 1945 roku Shell nigdy nie obniżył wysokości dywidendy. W 2019 roku Shell wypłaci akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,88 EUR. Dywidendy wypłaca co kwartał po 0,47 EUR.

Przy obecnych cenach zysk z dywidend wynosi 5,6 %. W ciągu ostatnich kilku lat spółka zainwestowała ogromny kapitał, by zagwarantować osiąganie zysków nawet w razie spadku cen ropy naftowej. Oprócz tego firma intensywnie inwestuje w badania odnawialnych źródeł energii.

Royal Dutch Shell (RDSA)

Wyświetl szczegóły akcje Shell (RDSA). Źródło: TradingView.com

Jak handlować akcjami?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutecznych strategii na akcjach? Pobierz e-book inwestycyjny z 11-stoma strategiami inwestycyjnymi największych guru finansowych bezpłatnie.

Chcę otrzymać e-book bezpłatnie


4. Redes Energéticas Nacionais (RENE)

Czwarta w kolejności jest portugalska spółka REDES ENERGETICAS NACIONAIS, która jest największym zarządcą infrastruktury energetycznej w Portugalii. Zapewnia zarówno transfer energii elektrycznej jak i transport gazu ziemnego na podstawie długoterminowych licencji. Pierwsza koncesja wygasa w 2046 roku, co oznacza, że spółka jest bardzo stabilna.

Spółka RENE oferuje swoje usługi za ceny ustalone wraz z rządem Portugalii. Inwestujący w tę spółkę defensywną otrzymają w tym roku atrakcyjną dywidendę w wysokości 0,71 EUR na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 6,5% aktualnej ceny. Ta stopa zwrotu jest o wiele wyższa niż oferowana przez konkurencyjne firmy w Belgii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech.

Redes Energéticas Nacionais (RENE)

Wykres akcji Redes Energéticas Nacionais (RENE). Źródło: TradingView.com

3. ProsiebenSat.1 Media (PSM)

Ta europejska spółka medialna z siedzibą w Niemczech powstała w 2007 roku poprzez połączenie europejskiego koncernu medialnego SBS Broadcasting z niemiecka grupą telewizyjną ProSiebenSat.1 Media. W 2016 akcje PSM zostały włączone do niemieckiego indeksu DAX. PSM jest największym koncernem medialnym w Europie po RTL Group. ProSiebenSat.1 Media ma kanały w 14 krajach: 30 kanałów telewizyjnych i 18 stacji radiowych. Spółka, tak samo jak wiele innych firm w tej branży, cierpi z powodu rosnącej konkurencji w internecie, ponieważ ludzie stopniowo odchodzą od telewizji w stronę nowocześniejszych mediów. Akcje PSM straciły od 2015 roku ponad 70 % swojej wartości.

Co ciekawe, z roku na rok obroty PSM stopniowo rosną, ale przy tym spółka musi się zmagać z wyższymi kosztami i niższymi marżami. Zysk od kilku lat jest stabilny i wynosi około 500 milionów EUR. Spółka jest rzetelnym płatnikiem dywidend, a za 2019 rok oczekiwana jest dywidenda w wysokości 1,06 EUR na akcję. Przy aktualnej cenie 15,55 € oznacza to stopę dywidendy na poziomie 6,8%. Dzięki temu nadawca ProSiebenSat.1 Media zajmuje 3 miejsce na naszej liście.

ProsiebenSat.1 Media (PSM)

Wykres akcji ProsiebenSat.1 Media (PSM). Źródło: TradingView.com

WSKAZÓWKA LYNX: O szczegółach działania akcji możesz przeczytać w naszym przewodniku o handlu akcjami.

1. Imperial Brands (IMB)

Pierwsze miejsce na naszej liście zajmuje brytyjski producent tytoniu Imperial Brands, znany wcześniej jako Imperial Tobacco. Jest to czwarty pod względem wielkości producent wyrobów tytoniowych na całym świecie po firmach Philip Morris International, British American Tobacco i Japan Tobacco. Mimo wszystkich kontrowersji sektor tytoniowy jest stosunkowo stabilny. Liczba palaczy w okresie od 1990 do 2015 roku zmalała o jedną trzecia, ale cena papierosów znacznie wzrosła.

Oprócz tego sektor ten charakteryzuje mała konkurencja, a koszty są niskie, bo nie ma potrzeby wprowadzania innowacji. Akcje Imperial Brands spadły o ponad 40 % w ciągu ostatnich 2,5 roku. Niemniej jednak Imperial Brands jest stosunkowo stabilną spółką wypłacającą dywidendy, a w 2018 roku udało się jej podnieść dywidendę o 10%. Również za 2019 rok spółka planuje wypłacić dywidendę w wysokości co najmniej 200 GBP. Przy aktualnej cenie 2665 GBP oznacza to stopę dywidendy na poziomie prawie 8%.

Imperial Brands (IMB)

Wykres akcji Imperial Brands (IMB). Źródło: TradingView.com

Zainteresowała cię możliwość handlu europejskimi akcjami dywidendowymi?

Dotarliśmy do końca przeglądu najlepszych europejskich akcji dywidendowych. Jak pokazaliśmy, akcje dywidendowe stanowią zrównoważony, długoterminowy i stabilny składnik portfela inwestycyjnego. Stabilność i opłacalność to bardzo kuszące cechy, dzięki którym akcje dywidendowe są bardzo pożądane przez szereg odnoszących sukcesy inwestorów.

Kupno akcji dywidendowych za pośrednictwem LYNX

Z pomocą platformy LYNX Trading oraz LYNX Basic można inwestować we wszystkie wspomniane wyżej akcje dywidendowe. Dzięki LYNX masz możliwość inwestowania na ponad 100 giełdach w 30 krajach, ponosząc bardzo niskie – ostateczne prowizje.

Chcę inwestować w akcje dywidendowe

Czytaj również

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart