Zarządzanie ryzykiem walutowym w LYNX
Handlując na akcjach i innych papierach wartościowych  w różnych walutach, powinieneś zwrócić uwagę po jakich kursach odbywa się konwersja walutowa, czy konwersja dokonywana jest automatycznie, czy to ty decydujesz kiedy i po jakim kursie dokonasz wymiany swoich środków. To istotne elementy które wpływają na wielkość twojego portfela, a w dłuższym okresie czasu mają bardzo duże znaczenie w inwestycjach zagranicznych i nie tylko. 

Dostęp do handlu na jednym wielowalutowym rachunku na akcjach, opcjach, kontraktach futures, forex ETF, CFD i forex na globalnych rynkach w różnych walutach? Tak z LYNX jest to możliwe. W tym artykule przedstawimy Ci możliwości jakie daje rachunek w LYNX, tak aby podczas handlu w różnych walutach minimalizować ryzyko związane ze zmianą kursów.

Wiele instrumentów jeden rachunek

Wielowalutowy rachunek w LYNX oznacza, że możesz wpłacać, przetrzymywać oraz wypłacać w różnej walucie (oferujemy 20 walut w tym: PLN, EUR, GBP, USD, AUD, JPY, CAD, CHF, RUB, HKD i inne). Handel na rachunku w LYNX jest transparentny. Twoje transakcje są zawsze zawierane w tej walucie, w której notowane są  dane papiery wartościowe, np. akcje w USA w dolarach amerykańskich, a akcje polskie w złotówkach. Handel w różnych walutach ma duży wpływ na wartość twojego portfela inwestycyjnego, a platforma LYNX jest pod tym względem bardzo elastyczna.

Konwersja waluty na LYNX Basic

Prostota platformy LYNX Basic umożliwia konwertowanie waluty w kilku prostych krokach, więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Handel na rachunku wielowalutowym – wymiana walut i handel na forex

Jeżeli inwestor na rachunku posiada tylko złotówki i chce handlować na  rynku akcji w USA w dolarach amerykańskich, to może dokonać konwersji tych złotówek na dolary. Platforma umożliwia konwersję po kursach międzybankowych. Klienci LYNX otrzymują płynność dostarczaną przez 14 największych banków takich jak JP Morgan, Citigroup, UBS, Barclays, Goldman Sachs i innych. Banki te są zróżnicowane geograficznie, co daje bardzo dobre warunki wymiany jak i handlu walutami na rynku forex ze spreadami od 0.1 pipsa. Po zamknięciu zlecenia wynik transakcji widzisz w walucie w której instrument jest notowany na danej giełdzie, a więc nie występuje automatyczne przewalutowanie, to ty decydujesz kiedy i po jakim kursie dokonać wymiany tych środków i kiedy będzie na to najlepszy czas.

Ograniczenie ryzyka walutowego na rachunku

Dodatkową opcją na rachunku w LYNX jest możliwość zakupu bezpośrednio instrumentu w walucie której nie posiadasz na rachunku. Jak to działa? Podczas handlu w innej walucie niż obecnie posiadasz na rachunku, możesz zdecydować czy dokonasz wymiany środków na inną walutę i potencjalnie wystawisz swój kapitał na ryzyko walutowe czy chcesz tego ryzyka uniknąć.

Przedstawimy to na prostym przykładzie poniżej.

Jeśli na rachunku znajduje się np. 100 000 PLN i kupisz akcje amerykańskie o wartości 10 000 USD to wartość twojego portfela będzie wynosiła nadal 100 000 PLN oraz minus – 10 000 USD, przy czym dodatkowo masz otwartą pozycję na akcje o wartości tych akcji czyli 10 000 USD. Oznacza to że pożyczasz te dolary na inwestycje tzw. debet walutowy. Dokonując w ten sposób transakcji możesz zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowy, które potencjalnie występuje na parze USD/PLN. Jeśli kurs USD/PLN spadnie to wartość twoich akcji amerykańskich i pożyczonych USD spadnie o tyle samo, ale kwota twoich PLN nie ulega zmianie. Pozwala to skutecznie ograniczać ryzyko walutowe.

Jeżeli takie zlecenie oparte na debecie walutowym utrzymujesz na dzień następny to za pożyczenie USD zapłacisz odsetki wg Benchmarku i aktualnych odsetek. Przykład: Benchmark wynosi 1,900 % + odsetki od  kwoty pożyczanych dolarów 3,5%, co daje roczne oprocentowanie około 5,41 %, co dziennie wynosi około 0.01482 %. Jeżeli pozycja zostanie zamknięta w ciągu jednego dnia, nie płacisz odsetek. Wysokość naliczanych odsetek możesz sprawdzać na platformie. A co kiedy nie chcesz już płacić odsetek? Aby zamknąć taki debet wystarczy kupić daną walutę dokonując konwersji, dzięki czemu zamykasz debet walutowy, a pozycja na akcjach jest nadal utrzymywana na twoim rachunku. Aktualne stopy procentowe zawsze możesz sprawdzić tutaj.

Podobnie w sytuacji jeśli uważasz, że złotówka się wzmocni a kurs USD/PLN spadnie, możesz wymienić USD na PLN. Przestajesz płacić odsetki bo nie masz pożyczonych USD, ale wystawiasz się na ryzyko kursowe. Działanie w ten sposób jest odpowiednie dla każdego inwestora.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart