W artykule podsumujemy najważniejsze aspekty analizy technicznej. W poprzednich artykułach zajmowaliśmy się formacjami świecowymi, gap tradingiem, handlem swingowym oraz wskazaliśmy szereg popularnych wskaźników.

7 oblíbených technických indikátorů

W tej części przeczytasz:

  • Czym jest wskaźnik analizy technicznej
  • Rodzaje wskaźników analizy technicznej
  • Siedem wskaźników analizy technicznej najpopularniejszych wśród klientów LYNX

Czym jest wskaźnik techniczny i jak z niego korzystać?

Wskaźnik  techniczny możemy zdefiniować jako pewne pole danych, które nanoszone jest na wykres jako krzywa, prosta, histogram lub punkt. Wskaźniki analizy technicznej wywodzą się często z kursu ceny. Jest to ich największą słabością, ponieważ nie chodzi o nic innego niż pochodną ceny, która zwykle jest jeszcze opóźniona o pewien okres.

Możliwość ustawienia okresu jest zawsze ukrytym problemem i stawia szereg (początkujących) traderów przed niebezpiecznymi dylematami w rodzaju: „Czy dokładniejszy jest RSI z okresem 9 czy z okresem 12?”

Niektóre wskaźniki są nieokresowe (np. linia Fibonacciego), inne mogą być wywodzone z wolumenu (np. skumulowana delta), ew. z open interest. Takie wskaźniki są na ogół bardziej uniwersalne.

Wskaźniki analizy technicznej wykorzystywane są przy całym szeregu analiz, począwszy od lepszego oszacowania kierunku trendu, poprzez szukanie poziomów wejściowych aż po dokładniejsze określanie czasu wejścia lub wyjścia. Często wskaźniki łączone są albo ze sobą, albo z czytaniem ceny akcji (price action), ewentualnie z innymi analizami.

Bardzo często, zwłaszcza u początkujących traderów, można dostrzec starania, by wykorzystać jak największą ilość wskaźników i łączyć je wszystkie razem w sposób, który jest kontraproduktywny. Korzystanie z większej ilości wskaźników na jednym wykresie nie zwiększa szans na sukces transakcji. Wręcz przeciwnie, zdarza się, że trader zostaje przytłoczony przez informacje, których często nie potrafi nawet ocenić, bądź też otrzymuje sprzeczne dane.

Prosta rada brzmi następująco: korzystaj ze wskaźników, które rozumiesz, w przypadku których wiesz, co opisują i którym ufasz. Skup się na ograniczonej ilości wskaźników i analizuj to, co wyrażają. Bądź cierpliwy, nie zmieniaj ustawień zbyt często.

Nie istnieje żaden wskaźnik, który działa zawsze i wszędzie.

Klasyfikacja wskaźników analizy technicznej

Wskaźniki analizy technicznej można podzielić na kilka kategorii. My omawialiśmy tutaj np. następujące.

Momentum 

Wskaźniki momentum to te, które bazują na aktualnym momentum ceny, to znaczy jej pędzie, szybkości i sile. Momentum jest wielkością fizyczną, mierzącą dynamikę przepływu, która jest iloczynem masy i prędkości. Prawa fizyki obowiązują również na giełdzie. Wskaźniki momentum mierzą zatem siłę i szybkość zmian ceny.

Rosnące momentum wskazuje na optymizm i korzysta z założenia, że taki trend powinien trwać jeszcze chwilę. Najbardziej znanym przedstawicielem jest RSI.

Wskaźnik trendu

Wskaźniki trendu są tymi, które potrafią lepiej określić aktualny trend, ewentualnie jego zmiany. Często chodzi o mniej lub bardziej banalne obliczenia zmian ceny na podstawie średnich kroczących. Z reguły są to wskaźniki okresowe liczone kilka odcinków wstecz w czasie. Nieokresowym wskaźnikiem, który można wykorzystać do odczytu trendu jest np. WVAP.

Oscylatory

Pojęcie oscylator jest ogólną nazwą grupy wskaźników, które „oscylują” pomiędzy pewnymi wartościami, np. od 1 do -1. Wykorzystywane są w różny sposób, przykładowo do odczytu rozbieżności, neutralnych warunków rynkowych lub szacowania tzw. wykupienia lub wyprzedania. Wynika to z uniwersalnej zasady, że wszystko odbywa się w cyklach, a ekstremalne wartości mają tendencję do wracania do normalności.

Do tej grupy należy wskaźnik MACD.

Siedem wskaźników technicznych najpopularniejszych wśród klientów LYNX 

Wielu aktywnych traderów w LYNX korzysta z wskaźników analizy technicznej, a dzięki platformie handlowej LYNX Trading mają możliwość wykorzystania ponad 80 z nich

Wybraliśmy siedem najpopularniejszych, wykorzystywanych przez wszystkie grupy inwestorów, handlujących na różnych rynkach i w różnych timeframach.

Wskaźnik ADX

ADX jest jednym z mniej znanych wskaźników, który wykorzystywany jest głównie do odczytu siły trendu, sam w sobie jednak nie mówi nic o kierunku trendu. Niemniej jednak przy pewnej modyfikacji można poznać również tę informację.

Ogólnie rozróżnia się kilka poziomów siły trendu – zob. tabelka

0-20 20-30 30-50 50+
Słaby Neutralny Silny Bardzo silny

Wartości wskaźnika przyjmują wartości od 0 do 100 i im wyższa cyfra, tym silniejszy jest trend. Zwiększanie się siły sygnalizuje gradację trendu a zmniejszanie wręcz przeciwnie – utratę siły.

 

Pivot points (punkty zwrotne)

Krótko mówiąc, pivot points są punktami na wykresie, wyliczonymi z głównych wartości odcinków cenowych z poprzedniego dnia. Służą jako poziomy wsparcia i oporu, z których można wyliczać dane wejściowe

Wynikiem najbardziej popularnej kalkulacji punktów zwrotu jest zawsze pięć punktów: dwa wsparcia i dwa oporu, a pośrodku, pomiędzy nimi tzw. pivot point. Punkty zwrotu są popularnym narzędziem zwłaszcza przy daytradingu.

Wstęga Bollingera

Wśród najbardziej popularnych siedmiu wskaźników znajdują się również tzw. Bollinger Bands. Jest to wskaźnik, który jest bardzo prosty pod względem interpretacji i być może właśnie dzięki temu jest tak popularnym narzędziem.

Wykorzystywany jest przede wszystkim w celu potwierdzenia poprawności wejścia. Korzysta się z niego w taki sposób, że w położeniu skrajnym, gdzie przebiegają linie Signal, spekuluje się na powrót ceny do średnich wartości.

Bollingerova-pasma-2-LYNX

Wskaźnik MACD

Czwarty pod względem popularności jest wskaźnik MACD. Należy on do grupy oscylatorów momentum i wyliczany jest na podstawie kilku średnich kroczących. Składa się z dwóch linii, jedna z nich to MACD, a druga – tzw. linia Signal.

Wskaźnik oferuje nam cały szereg sygnałów. Wykorzystywany jest np. do odczytywania trendu, podobnie jak średnie kroczące. Jeżeli linia MACD kieruje się w górę, mamy do czynienia z pozytywnym sygnałem, jeśli w dół – z sygnałem negatywnym.

MACD-indikátor-3

Linia Signal oferuje ponadto sygnały wejściowe kupna lub sprzedaży. Jeżeli linia MACD przebija linię Signal od dołu, uznajemy to za sygnał kupna. Jeżeli jednak linia MACD przebija linię Signal z góry na dół, mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży.

 

Zniesienia Fibonacciego

Zniesienia Fibonacciego opierają się na sekwencji liczb, znanej jako ciąg Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Sekwencja ta jest wyjątkowa z wielu powodów, między innymi dlatego, że wywodzi się z niej tzw. złoty podział. Analiza Fibonacciego opiera się na fakcie, że rynek jest fraktalem, który oferuje te same wzorce we wszystkich ramach czasowych, tylko w innej skali.

fibonacciho-retracement-1

Mimo , że zniesienia Fibonacciego wydają się być wskaźniekiem skomplikowany matematycznie, stosunkowo łatwo się z nich korzysta. Umożliwiają oszacowanie miejsca zwrotu czy ewentualnego wzrostu ceny, jako miejsca realizacji zysków czy zleceń stop loss.  Linie Fibonacciego rozciągają się  na maxima a minima swingów tworząc ważne poziomy wsparcia i oporu.

 

Średnia krocząca

Drugie miejsce zajmuje jeden z najstarszych, najprostszych i najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej: średnia krocząca. Średnia krocząca jest właściwie ogólną nazwą grupy wskaźników, przy których stosuje się podobne obliczenia. Istnieje wykładnicza średnia krocząca i prosta średnia krocząca. Obie są wykorzystywane.

Korzysta się z nich głównie w celu ustalenia kierunku trendu, ewentualnie miejsca wejścia na rynek. Wykorzystywane są różne okresy, ale zazwyczaj zawsze dłuższe niż 20. Analizy akcji w newsletterze Breakout Trader korzystają z dwóch średnich kroczących, jednej z okresem 20, drugiej z okresem 50.

 

Wskaźnik RSI

Największym faworytem i ogólnie rzecz biorąc najczęściej używanym przez klientów LYNX jest wspominany już RSI. RSI pokazuje kierunek i siłę trendu. Jego wartości wynoszą od 0 do 100 i krótko mówiąc, pozwala on na dwa podstawowe rodzaje interpretacji.

Z pierwszej wynika, że jeśli RSI wynosi ponad 50, mamy do czynienia z pozytywnym sygnałem (trend powinien być wzrostowy), jeśli natomiast wynosi mniej niż 50, mamy do czynienia z sygnałem negatywnym, a trend powinien być spadkowy.

RSI

Drugi wykorzystywany jest do odczytu wykupienia lub wyprzedania rynku. Jeżeli RSI wynosi ponad 70, odczytywany jest jako sygnał wykupienia rynku, cena zbyt szybko wzrosła zbyt dużo i powinna się obniżać. Jeżeli RSI wynosi mniej niż 30, sytuacja jest odwrotna, mamy do czynienia z wyprzedaniem rynku, który powinien zacząć rosnąć.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart