Rachunek firmowy:
Rachunek inwestycyjny dla firm

Zadowolony klient, który korzysta z wielu zalet konta firmowego poprzez LYNX

Otwórz rachunek firmowy za pośrednictwem brokera LYNX i ciesz się korzyściami dla klientów korporacyjnych.

Oszczędzaj na kosztach transakcyjnych, wymieniaj waluty po korzystnych kursach i uzyskaj dostęp do 135 giełd w 33 krajach. Przyjazna obsługa klienta z indywidualnym podejściem to w LYNX oczywistość. Jesteśmy tu po to, abyś odniósł sukces na giełdzie.

Uwaga: Tymczasowo możliwość otwierania rachunków inwestycyjnych dla firm w LYNX została ograniczona. Zostaw swoje dane kontaktowe na dole tej strony, a skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko Twoja prośba o rachunek będzie mogła zostać przetworzona.

Możliwości i funkcje rachunku inwestycyjnego

Inwestowanie aktywów firmy wymaga specjalnego rodzaju rachunku inwestycyjnego. Broker online LYNX zapewni Ci rachunek firmowy do handlu na światowych giełdach po niskich i przejrzystych prowizjach.

Firmowy rachunek inwestycyjny możesz wykorzystać jako element strategii inwestycyjnej, na przykład w budowie portfela akcji. Dodatkowo możesz zabezpieczyć się przed ruchami cen akcji, towarów i walut za pomocą opcji lub kontraktów futures (tzw. hedging). Rachunek firmowy może zostać użyty także w celu wymiany walut po korzystnych kursach.


Zalety rachunku firmowego za pośrednictwem LYNX:

Niskie prowizje

 • Niskie i przejrzyste prowizje
 • Koszystne kursy wymiany walut
 • Handel akcjami USA od 5$
 • Niskie stopy procentowe w handlu opartym o depozyt zabezpieczający i krótkiej sprzedaży

Zaawansowane platformy handlowe

 • Handel na 135 światowych giełdach
 • Niezawodne i stabilne platformy handlowe
 • Wiele rodzajów zleceń i wskaźników technicznych
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa

Wysokiej jakości usługi

 • Życzliwa obsługa klienta
 • Bezpłatne wsparcie telefoniczne przy składaniu zleceń
 • Portal inwestycyjny i regularne webinary
 • Newslettery inwestycyjne
Rachunek firmowy: Częste pytania

FAQ: Otwarcie rachunku dla firm

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia rachunku firmowego?
 • Wyciąg z rejestru handlowego: Pełny wyciąg nie starszy niż 6 miesięcy.
 • Umowa akcjonariuszy: Jeśli nie została zawarta w zbiorze dokumentów z rejestru handlowego, prosimy o jej dostarczenie.
 • Dokument potwierdzający adres firmy: Na przykład kopia wyciągu z rachunku bankowego, która zawiera adres firmy - dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy.
 • Informacje o poprzednim miejscu pracy wszystkich właścicieli firmy: Nazwa i adres pracodawcy, stanowisko (w przypadku działalności gospodarczej numer uzyskany podczas rejestracji i siedziba).
 • IBAN (International Bank Account Number): Ten numer znajdziesz w swoim koncie bankowym
 • BIC (Bank Identifier Code): Ten numer znajdziesz w swoim koncie bankowym
 • FATCA: Przy otwieraniu rachunku inwestycyjnego poprosimy Cię o wypełnienie formularzy W-8, W-8BEN-E i W-8IMY. W tym celu skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.
 • Numer LEI (Legal Entity Identifier)
 • Dokument NEW AGREEMENT

Wymagane formularze można znaleźć tutaj lub na stronie Internal Revenue Service. Możesz skorzystać z naszej instrukcji, aby zaktualizować formularz W8-BEN. Więcej informacji o formularzu znajdziesz również tutaj.

Jakie dokumenty są wymagane od dyrektora wykonawczego lub akcjonariuszy do otwarcia rachunku firmowego?

Do otwarcia rachunku firmowego potrzebne są następujące informacje i dokumenty od wszystkich dyrektorów oraz akcjonariuszy, którzy posiadają 10% lub więcej udziałów w spółce:

 • Kopie 2 dokumentów tożsamości: Może to być kopia dowodu osobistego lub paszportu.
 • Dokument potwierdzający trwały albo inny pobyt oraz obywatelstwo: Jeśli posiadasz więcej obywatelstw albo miejsc pobytu należy ten fakt zgłosić, potwierdzając go potrzebnymi dokumentami.
Co to jest LEI (Legal Entity Identifier) i dlaczego jest niezbędny do otwarcia rachunku firmowego ?

LEI to 20-znakowy kod alfanumeryczny używany na całym świecie do identyfikacji uczestników na rynku finansowym. Zgodnie z rozporządzeniem MiFID II / MiFIR, które weszło w życie 3 stycznia 2018 roku, jako broker online musimy zgłaszać transakcje naszych klientów odpowiednim organom nadzorującym. W ramach tych zgłoszeń firmy muszą być identyfikowane za pomocą LEI. Bez LEI nie można otworzyć rachunku firmowego w LYNX. Szczegółowe informacje o LEI i procedury wnioskowania o numer LEI znajdziesz na stronie: Informacje o identyfikatorze osoby prawnej (LEI).

Co to jest FATCA?

FATCA to skrót od Tax Compliance Act for Foreign Accounts. Jest to prawo amerykańskie, które między innymi reguluje wymianę informacji podatkowych między USA a innymi krajami. Osobom prawnym przypisuje się różne statusy na podstawie określonych cech. Aby otworzyć rachunek firmowy, firmy muszą przedstawić status FATCA, który jest zarejestrowany w formularzu podatkowym W-8. Jako broker online jesteśmy zobowiązani do klasyfikowania naszych klientów dla celów FATCA.

Czy można przetransferować środki od innego brokera na rachunek firmowy?

Transfer środków od innego brokera na rachunek firmowy jest jak najbardziej możliwy. Najpierw jednak musisz założyć rachunek firmowy. Potem możesz w zarządzaniu rachunkiem wprowadzić wszystkie pozycje, które chcesz przetransferować od innego brokera. LYNX nie pobiera za to opłaty. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Transfer portfela.

Jakie prowizje obowiązują na rachunku firmowym?

Dla klientów korporacyjnych obowiązują te same korzystne warunki handlowe, co dla inwestorów prywatnych. Jedynymi wyjątkami są opłaty za dane w czasie rzeczywistym (dane wymagane dla akcji, warrantów, opcji, kontraktów futures itp.), koszty związane z LEI i opłaty dostępu do źródeł inwestycyjnych.

Jakie informacje uzyskuje LYNX od osób prawnych i fizycznych?

W tym zakresie LYNX podlega zatwierdzonym regulacjom grupowym oraz ustawie nr 253/2008 Dz.U. ustawa o niektórych środkach przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa i finansowaniu terroryzmu, z późniejszymi zmianami.

 • W przypadku osób prawnych LYNX wymaga: 1. Podstawowych danych identyfikacyjnych osoby prawnej, którymi jest firma, czyli pełna nazwa z uwzględnieniem określenia formy prawnej lub innych oznaczeń, siedziba i numer identyfikacyjny osoby prawnej lub analogiczny numer przyznawany za granicą. 2. Dane potrzebne do potwierdzenia tożsamości osoby fizycznej, która jest członkiem jej organu statutowego. 3. Podstawowe dane identyfikacyjne osoby prawnej, która jest członkiem jej organu statutowego i dane do stwierdzenia i weryfikacji tożsamości osoby fizycznej, która jest członkiem organu statutowego tej osoby prawnej lub której ta osoba prawna udzieliła pełnomocnictwa, aby ją reprezentowała w organie statutowym.
 • W przypadku osób fizycznych LYNX wymaga: Wszystkich imion i nazwisk, numeru PESEL lub daty urodzenia i płci, miejsca urodzenia, miejsca stałego zamieszkania i obywatelstwa. Jeśli jest to osoba fizyczna prowadząca działalność to również firmy, czyli pełnej nazwy prawnej z uwzględnieniem nazwy dodanej lub innych oznaczeń, siedziby i numeru identyfikacyjnego osoby. LYNX może wymagać też innych danych do identyfikacji, takich jak numer telefonu, adres e-mail, dane o rodzaju zatrudnienia lub pracodawcy.

Dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Skontaktujemy się z Tobą!

Jesteś zainteresowany otwarciem rachunku firmowego? Zostaw swoje dane kontaktowe wypełniając poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.