Zbyt wielu inwestorów handluje bez kompleksowego systemu i wielu z nich ponosi duże straty. Bez zastanowienia otwierają pozycje, często na podstawie nieuzasadnionych wskazówek innych albo dlatego, że coś wydaje im się akurat tanie.

Wynikiem tego jest zupełnie nieustrukturyzowany i bezużyteczny portfel inwestycyjny, w którym zyski nie są osiągane we właściwym czasie, a straty pozbawione są kontroli. A przy tym ustrukturyzowanie portfela inwestycyjnego i podporządkowanie go funkcjonalnemu systemowi nie jest żadną filozofią.

Kluczem do inwestowania z sukcesem jest przede wszystkim struktura i integralność twoich strategii biznesowych. Musisz mieć konkretny plan inwestycyjny stanowiący szkielet twojego handlu.

Istnieje cały szereg możliwych strategii. Ale nie wszystkie są odpowiednie dla każdego inwestora. Niektóre strategie są efektywne tylko w przypadku specyficznych rodzajów handlu albo konkretnych rynkach, inne natomiast w dzisiejszych warunkach handlowych są już bezużyteczne.

W poniższym artykule przedstawimy 7 strategii inwestycyjnych, które mogą stanowić inspirację dla twojego handlu.

Obchodní strategie - top 7 investičních strategií

W poniższym artykule przeczytasz:
 1. Strategia dywidendowa
 2. Strategia value investing
 3. Strategia bottom fishing
 4. Strategia podążania za trendem
 5. Strategia swingowa
 6. Strategia momentum (Top/Flop)
 7. Strategia skalpowania
 8. Wdrażaj swoje strategie inwestycyjne w LYNX

1. Strategia dywidendowa

Strategia dywidendowa opiera się na założeniu, że spółki wypłacające wysokie dywidendy ze swoich akcji są atrakcyjne nie tylko ze względu na wysokość dywidendy, ponieważ w związku z tym, że są solidne, są także bardzo stabilne. W przeciwnym razie nie zdołałyby regularnie wypłacać tak wysokich dywidend.

Strategia dywidendowa może być zatem bardzo korzystna, zwłaszcza w niepewnych okresach na giełdzie. W okresie silnego wzrostu gospodarczego oraz dynamicznego trendu wzrostowego firmy zwiększają zyski i prawdopodobnie nie będą dążyć do podnoszenia dywidend, a raczej do wzrostu wartości rynkowej swoich akcji.

Specyfika strategii dywidendowej

 • Horyzont czasowy: średni i długi
 • Ryzyko: od niskiego do średniego
 • Dynamika zysku: średnia
 • Podstawa: analiza fundamentalna
 • Wymagany poziom trudności i ilość czasu: niskie

2. Strategia value investing

W przypadku strategii value investing inwestor wybiera akcje spółek, które są wyjątkowe cenne w tym sensie, że wartość akcji jest szczególnie korzystna względem wartości rynkowej spółki. W tym celu porównuje się zagregowaną cenę rynkową wszystkich akcji spółki z całkowitym majątkiem spółki.

Jeżeli wartość księgowa spółki jest wyższa niż wartość wyemitowanych akcji, mamy do czynienia z niedowartościowaną spółką, w przypadku której istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu w najbliższej przyszłości.

Strategia value investing sięga wstecz aż do czasów ekonomisty i inwestora Benjamina Grahama. Współcześnie jednym z najbardziej znanych dużych inwestorów, wykorzystujących tę strategię jest Warren Buffett.

 

Specyfika strategii value investing

 • Horyzont czasowy: długi
 • Ryzyko: od niskiego do średniego
 • Dynamika zysku: średnia do wysokiej
 • Podstawa: analiza fundamentalna
 • Wymagany poziom zaawansowania i ilość czasu: średnie

3. Strategia bottom fishing

Jak wskazuje sama nazwa, strategia ta polega na pozyskiwaniu akcji „z dna”, a następnie pozostawaniu w ich posiadaniu, dopóki ich cena nie wzrośnie. Nie chodzi w tym przypadku o drobne korekty i odbicia, ale silne poziomy wsparcia, które powstają w trendzie danych akcji po znaczących spadkach.

Podstawę tej strategii stanowi analiza techniczna. Inwestor celowo szuka na wykresie dokończonych formacji odwrócenia, które zwiększają prawdopodobieństwo ustalenia nowego długoterminowego trendu wzrostowego. Pozwala to inwestorowi na zakup akcji na korzystnym poziomie oraz pozostawanie w ich posiadaniu w średnim czy długim horyzoncie czasowym.

Specyfika strategii bottom fishing:

 • Horyzont czasowy: średni do długiego
 • Ryzyko: średnie
 • Dynamika zysku: średnia do wysokiej
 • Podstawa: analiza techniczna
 • Wymagany poziom zaawansowania i ilość czasu: średnie

4. Strategia podążania za trendem

Strategia podążania za trendem jest zawsze najlepszą praktyką dla inwestorów. Opiera się ona na założeniu, że każdemu, kto handluje w zgodzie z trendem, a nie przeciw niemu, zawsze sprzyja prawdopodobieństwo. Nie otwiera jednak pozycji przy najniższej cenie i nie zamyka jej przy najwyższej, ponieważ przy tej strategii należy kierować się tezą, że wchodzi się w jasno zdefiniowany trend, który najpierw musi się wykształcić.

Stosując tę strategię podąża się więc za większością inwestorów na rynku, która wpływa na cenę danych aktywów.

Specyfika strategii podążania za trendem

 • Horyzont czasowy: możliwe są wszystkie horyzonty czasowe
 • Ryzyko: im krótszy horyzont czasowy, tym wyższe
 • Dynamika zysku: średnia do wysokiej
 • Podstawa: analiza techniczna
 • Wymagany poziom zaawansowania i ilość czasu: im krótszy horyzont czasowy, tym wyższe

5. Strategia swingowa

Podstawową ideą, na której opiera się swing trading jest połączenie strategii bottom fishing i podążania za trendem. Inwestor działa konsekwentnie w zgodzie z trendem, działa wyłącznie w kierunku dominującego trendu i wykorzystuje możliwości wejścia, gdy cena zbliża się do formuły graficznej zwiastującej interesującą możliwość wejścia (np. linia trendu czy średnia krocząca).

Inwestor zakłada, że sygnał ten stanowić będzie nowy impuls do odbicia.

Specyfika strategii swingowej

 • Horyzont czasowy: krótki do średniego
 • Ryzyko: średnie do wysokiego
 • Dynamika zysku: średnia do wysokiej
 • Podstawa: analiza techniczna
 • Wymagany poziom zaawansowania i ilość czasu: średnie do wysokich

6. Strategia momentum (Top/Flop)

Strategia momentum jest bardzo efektywna strategią i można ją wykorzystać dla całego spektrum instrumentów – akcji, indeksów, surowców i innych. Kiedy trend staje się silny, inwestorzy starają się jak najwięcej z niego skorzystać. To oznacza otwieranie długich pozycji na najmocniejsze akcje i krótkich pozycji na akcje najsłabsze.

Strategia ta wymaga absolutnej dyscypliny i bogatego doświadczenia. Dlatego też jest strategią, na którą wyłączność powinni mieć doświadczeni uczestnicy rynku, zwłaszcza ze względu na fakt, że jest ona ogólnie przewidziana dla krótkich horyzontów czasowych i wymaga poświęcania jej więcej czasu.

Specyfika strategii momentum (Top/Flop)

 • Horyzont czasowy: krótki do średniego
 • Ryzyko: wysokie
 • Dynamika zysku: wysoka
 • Podstawa: analiza techniczna
 • Wymagany poziom zaawansowania i ilość czasu: wysokie

7. Strategia skalpowania

„Skalpowanie“ to termin oznaczający najkrótszą ze wszystkich strategii inwestycyjnych. Trader wykorzystuje krótkoterminowe szanse, buduje pozycję i zamyka ją, kiedy tylko osiągnie zysk. Inwestorzy stosujący tę strategię zasadniczo inwestują duży kapitał. Poruszają się zwłaszcza w obszarze handlu towarami i walutami. Działają jednak również na giełdach.

Skalper pracuje wyłącznie na podstawie analizy technicznej w bardzo krótkim horyzoncie czasowym. W związku z tym strategia ta przeznaczona jest dla bardzo doświadczonych i zdyscyplinowanych traderów, ponieważ na pierwszy rzut oka jest ona wprawdzie atrakcyjna i ekscytująca, jednak niesie ze sobą ogromne ryzyko – o wiele wyższe niż wszystkie prezentowane tu strategie.

Specyfika strategii skalpowania

 • Horyzont czasowy: krótki
 • Ryzyko: wysokie
 • Dynamika zysku:wysoka
 • Podstawa: analiza techniczna
 • Wymagany poziom zaawansowania i ilość czasu:wysokie
Wdrażaj swoje strategie inwestycyjne w LYNX

W LYNX możesz handlować na akcjach, wykorzystując szeroką skalę strategii inwestycyjnych, ponieważ umożliwiamy ci bezpośredni dostęp do krajowych giełd, dzięki czemu masz zagwarantowany wysoki wolumen transakcyjny i wąski spread.

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z doskonałej oferty firmy LYNX, ponieważ umożliwimy ci handel akcjamiETF, futuresopcemi , CFD, oraz na forexem po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut.

Poza tym regularnie publikujemy dla ciebie analizy rynku i najnowsze informacje ze świata inwestycji w ramach naszego portaluLYNX infrormacyjno-edukacyjnego.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart