Depozyt zabezpieczający
i stopy procentowe

Handluj na korzystnych warunkach: Skorzystaj z niskiego oprocentowania debetowego i płać odsetki tylko wtedy, gdy faktycznie korzystasz ze środków brokera.

Z rachunkiem marżowym za pośrednictwem LYNX, masz możliwość handlu z depozytem zabezpieczającym. Wiąże się to z deponowaniem własnych środków pieniężnych lub papierów wartościowych jako zabezpieczenia dokonywanych transakcji. Na rachunku marżowym masz możliwość pożyczenia środków na zakup papierów wartościowych lub pożyczenia akcji w celu ich krótkiej sprzedaży. Twoje środki pieniężne i papiery wartościowe będą zatem traktowane jako zabezpieczenie dla brokera.

Wysokość aktualnego oprocentowania znajdziesz w poniższym zestawieniu stóp procentowych. Oprocentowanie debetowe dotyczy pożyczonych środków do handlu opartym o depozyt zabezpieczający. Znajdziesz tu również informacje o odsetkach kredytowych od sald gotówkowych oraz o kosztach i odsetkach związanych z krótką sprzedażą. Ponadto znajdują się tutaj również informacje o opłatach związanych z handlem CFD.

Depozyt zabezpieczający i stopy procentowe

Oprocentowanie debetu i kredytu, koszty krótkiej sprzedaży, opłaty dla handlu CFD

Poniżej znajdziesz informacje na temat oprocentowania kredytów i debetów.
Dokonując obliczeń pamiętaj, że zastosowanie do nich ma stawka mieszana kalkulowana w oparciu o niżej przedstawione przedziały. Granice tych przedziałów mogą się od czasu do czasu przesuwać bez uprzedniego powiadomienia klientów. Takie przesunięcia są dokonywane okresowo w celu skorygowania zmian kursów walut.

Oprocentowanie debetowe

Efektywna stopa procentowa od debetów stanowi sumę odpowiedniej stopy referencyjnej (tzw. Benchmark) oraz spreadu i jest obliczana w następujący sposób:

Stopa procentowa = Benchmark (BM) + Spread

Spread obliczany jest w następujący sposób: Spread = IBKR Spread. Przy ustalaniu oprocentowania debetowego zostanie zastosowana ustalona stopa referencyjna lub stopa referencyjna równa 0 dla wszystkich stóp referencyjnych mniejszych poniżej zera. Odsetki będą naliczane codziennie, a rzeczywiste odsetki będą księgowane co miesiąc w trzecim dniu roboczym następnego miesiąca po przehandlowanym.

Oprocentowanie od sald dodatnich

Rachunek inwestycyjny o wartości Aktywów Netto (ang. NAV) USD 100,000 (lub ekwiwalent w innej walucie) lub większej obowiązuje pełna maksymalna stawka oprocentowania do której uprawniony jest rachunek. Rachunek inwestycyjny o wartości Aktywów Netto (ang. NAV) mniejszej niż USD 100,000 (lub ekwiwalent w innej walucie) obowiązuje stawka oprocentowania proporcjonalna do wartości rachunku. Efektywne oprocentowanie kredytowe uzyskasz odejmując wielkość spreadu od stopy referencyjnej według poniższego wzoru:

Oprocentowanie kredytowe = Benchmark (BM) – Spread

Spread obliczany jest w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread.
Spread LYNX wynosi 2%. W przypadku sald utrzymywanych w CHF, JPY lub RUB, IBKR stosuje się efektywną ujemną stawkę oprocentowania dla posiadanych sald gotówkowych. Dla tych walut, ujemna stawka oprocentowania jest taka sama dla każdej wartości rachunku. W przypadku innych walut, w których stopa referencyjna powiększona o zapłacone odsetki jest mniejsza od zera, oprocentowanie kredytowe wynosi 0%. Odsetki są naliczane każdego dnia. Płatności odsetek są księgowane co miesiąc, trzeciego dnia roboczego miesiąca następnego po przehandlowanym.

WalutaBM Stawki na dzień 08/11/2022Benchmark (BM)Stawka debetowaStopa oprocentowania kredytu
Flag us
USD
3.830%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 5.330%
100,000 ≤ 1,000,000: 4.830%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 4.580%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 4.330%
> 200,000,000: 4.330%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 1.330%
Flag eu
EUR
1.379%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 2.879%
90,000 ≤ 900,000: 2.379%
900,000 ≤ 44,000,000: 2.129%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 1.879%
> 180,000,000: 1.879%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag ae
AED
3.867%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 6.367%
350,000 ≤ 3,500,000: 5.867%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 5.367%
> 350,000,000: 5.367%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 1.117%
Flag au
AUD
2.715%Reference Benchmark AUD0 ≤ 140,000: 4.215%
140,000 ≤ 1,400,000: 3.715%
1,400,000 ≤ 70,000,000: 3.465%
70,000,000 ≤ 280,000,000: 3.215%
> 280,000,000: 3.215%
0 ≤ 14,000: 0.000%
14,000 ≤ 140,000: 0.215%
> 140,000: 0.465%
Flag ca
CAD
3.662%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 5.162%
130,000 ≤ 1,300,000: 4.662%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 4.412%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 4.162%
> 260,000,000: 4.162%
0 ≤ 13,000: 0.000%
> 13,000: 1.162%
Flag ch
CHF
-0.097%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 1.500%
90,000 ≤ 900,000: 1.000%
900,000 ≤ 46,000,000: 0.750%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 0.750%
> 180,000,000: 0.750%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag cn
CNH
1.094%Reference Benchmark CNH0 ≤ 650,000: 5.094%
650,000 ≤ 6,500,000: 4.094%
6,500,000 ≤ 300,000,000: 3.594%
> 300,000,000: 3.094%
0 ≤ 65,000: 0.000%
> 65,000: 0.000%
Flag cz
CZK
6.854%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 9.854%
> 400,000,000: 9.854%
0 ≤ 250,000: 0.000%
> 250,000: 2.854%
Flag dk
DKK
1.100%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 4.100%
> 120,000,000: 4.100%
0 ≤ 75,000: 0.000%
> 75,000: 0.000%
Flag gb
GBP
2.958%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 4.458%
80,000 ≤ 800,000: 3.958%
800,000 ≤ 38,000,000: 3.708%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 3.458%
> 150,000,000: 3.458%
0 ≤ 8,000: 0.000%
> 8,000: 0.458%
Flag hk
HKD
1.876%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 4.376%
780,000 ≤ 7,800,000: 3.876%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 3.376%
> 780,000,000: 3.376%
0 ≤ 78,000: 0.000%
> 78,000: 0.000%
Flag hu
HUF
17.000%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 22.000%
> 4,500,000,000: 22.000%
0 ≤ 3,000,000: 0.000%
> 3,000,000: 12.000%
Flag il
ILS
2.841%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 7.841%
> 80,000,000: 7.841%
All: 0.000%
Flag in
INR
8.700%Reference Benchmark INRAll: 11.700%All: 0.000%
Flag jp
JPY
-0.174%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 1.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 1.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 0.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 0.750%
> 23,000,000,000: 0.750%
0 ≤ 5,000,000: 0.000%
> 5,000,000: -0.424%
Flag kr
KRW
3.000%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 5.000%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 4.500%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 4.000%
> 24,000,000,000: 4.000%
0 ≤ 12,000,000: 0.000%
> 12,000,000: 0.000%
Flag mx
MXN
8.865%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 11.865%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 10.865%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 10.365%
> 2,000,000,000: 10.365%
0 ≤ 200,000: 0.000%
> 200,000: 2.865%
Flag no
NOK
2.522%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 4.022%
900,000 ≤ 9,000,000: 3.522%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 3.272%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 3.022%
> 1,800,000,000: 3.022%
0 ≤ 100,000: 0.000%
> 100,000: 0.000%
Flag nz
NZD
3.225%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 4.725%
150,000 ≤ 1,500,000: 4.225%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 3.975%
> 150,000,000: 3.975%
0 ≤ 15,000: 0.000%
> 15,000: 0.000%
Flag pl
PLN
6.909%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 9.909%
> 70,000,000: 9.909%
0 ≤ 400,000: 0.000%
> 400,000: 2.909%
Flag ru
RUB
7.600%Reference Benchmark RUB#N/A#N/A
Flag sa
SAR
6.450%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 8.950%
350,000 ≤ 3,500,000: 8.450%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 7.950%
> 350,000,000: 7.950%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 3.700%
Flag se
SEK
1.558%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 3.058%
900,000 ≤ 9,100,000: 2.558%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 2.308%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 2.058%
> 1,820,000,000: 2.058%
0 ≤ 110,000: 0.000%
> 110,000: 0.000%
Flag sg
SGD
3.048%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 4.548%
140,000 ≤ 1,400,000: 4.048%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 3.798%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 3.548%
> 270,000,000: 3.548%
0 ≤ 14,000: 0.000%
> 14,000: 0.048%
Flag tr
TRY
17.054%Reference Benchmark TRY0 ≤ 90,000,000: 22.054%
> 90,000,000: 23.054%
0 ≤ 90,000: 0.000%
> 90,000: 3.000%
Flag za
ZAR
6.605%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 8.105%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 7.605%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 7.355%
> 1,500,000,000: 7.355%
0 ≤ 150,000: 0.000%

Wysokość oprocentowania debetowego i kredytowego jest obliczana w oparciu o stopę referencyjną Benchmark (BM), przypisaną dla każdej waluty. Wartość stopy referencyjnej jest ustalana przez Interactive Brokers (IBKR) na podstawie krótkoterminowych wielkości rynkowych oraz jest ograniczona powyżej/poniżej powszechnie stosowanych stóp referencyjnych lub w niektórych przypadkach, stóp oprocentowania depozytów bankowych.

Aktualne wartości stóp referencyjnych znajdziesz w poniższej tabeli:

WalutaBenchmark (BM)BM Stawki na dzień 08/11/2022
Flag us
USD
Reference Benchmark USD3.830%
Flag us
USD Libor
Reference Benchmark USD Libor3.816%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR1.379%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED3.867%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD2.715%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN0.931%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL13.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD3.662%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF-0.097%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH1.094%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK6.854%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK1.100%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP2.958%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD1.876%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF17.000%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS2.841%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR8.700%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.174%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.000%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN8.865%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK2.522%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD3.225%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN6.909%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON5.327%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB7.600%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR6.450%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK1.558%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD3.048%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY17.054%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR6.605%

Metodologia określania stawek efektywnych

Wyjaśnienie

Wysokość oprocentowania debetowego i kredytowego jest obliczana w oparciu o stopę referencyjną Benchmark (BM), przypisaną dla każdej waluty. Wartość stopy referencyjnej jest ustalana przez Interactive Brokers (IBKR) na podstawie krótkoterminowych wielkości rynkowych oraz jest ograniczona powyżej/poniżej powszechnie stosowanych stóp referencyjnych lub w niektórych przypadkach, stóp oprocentowania depozytów bankowych. Poniżej wyjaśniamy sposób, w jaki IBKR determinuje wartość stopy referencyjnej Benchmark (BM). 

Stopy referencyjne

Stawka stopy referencyjnej Benchmark (BM) jest ustalana w trzech krokach i jest ograniczona powyżej/poniżej powszechnie stosowanych stóp referencyjnych. W przypadku walut i podmiotów stowarzyszonych IBKR, gdzie wycena rynkowa transakcji swap dla Forex nie wpływa na oprocentowanie, które płacimy i pobieramy od naszych klientów, krok 1 jest pomijany przy ustalaniu ostatecznej stawki.

  1. Implikowane stawki rynkowe
    Do wyznaczenia stawki rynkowej IBKR wykorzystuje krótkoterminowe transakcje swap dla Forex. Ponieważ większość tego typu transakcji dotyczy dolara amerykańskiego, dla cen swapów walutowych na rynku Forex w stosunku do dolara amerykańskiego pobierana jest próbka podczas wcześniej ustalonego okresu czasu określanym jako „Fixing time window”. Okres ten jest reprezentatywny dla płynnych godzin handlu i głównego obrotu. Wybór konkretnych transakcji swap i ram czasowych dla okna czasowego fixingu zależy od waluty. Wybieramy najlepsze oferty Bid i Ask spośród grupy max. 12 największych banków na rynku Forex, aby obliczyć implikowane krótkoterminowe stawki rynkowe w walutach innych niż USD: Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T +2) lub Spot Next (T+2/T+3). Po zamknięciu okna czasowego fixingu obliczenia są dokonywane z pominięciem wartości skrajnych, a pozostała część jest uśredniana w celu określenia implikowanej rynkowej stopy referencyjnej.
  1. Stawki powszechnie stosowanych stóp referencyjnych
    W przypadku powszechnie stosowanych stóp referencyjnych IBKR wykorzystuje publikowane wartości Benchmark oraz, w stosownych przypadkach, stawki oprocentowania depozytów bankowych. Stawki te są zazwyczaj określane na podstawie ankiety lub rzeczywistych transakcji. Na przykład, stopa referencyjna Hongkong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) jest określana poprzez badanie panelowe banków pod kątem stawki, po której mogą pożyczać środki od innych banków o określonej porze każdego dnia. Natomiast efektywna stopa Fed Funds w dolarach amerykańskich jest obliczana jako średnia ważona oprocentowania pożyczek międzybankowych na rynku funduszy federalnych. Reforma referencyjnych stóp procentowych (IBOR) zapoczątkowana w 2013 roku przez kraje G20 i prowadzona przez organy regulacyjne oraz grupy robocze sektora publicznego i prywatnego, stopniowo zastępuje stopy oparte na ankietach, nowymi stopami referencyjnymi opartymi na transakcjach. Na przykład stawki LIBOR przestaną obowiązywać z końcem 2021 r. i zostaną zastąpione nowymi, akceptowanymi przez rynek stopami referencyjnymi.
  1. Stawki stóp referencyjnych IBKR
    Ostateczna stawka stopy referencyjnej IBKR jest determinowana przy użyciu implikowanej rynkowej stopy referencyjnej (pkt. 1) z ograniczeniem powyżej/poniżej stawki powszechnie używanych stóp referencyjnych (pkt. 2). W przypadku walut i podmiotów stowarzyszonych IBKR, dla których ceny transakcji swap na rynku Forex nie są istotne, ostateczna stawka stopy referencyjnej IBKR jest determinowana przy użyciu tradycyjnych wskaźników referencyjnych lub wysokości oprocentowania depozytów bankowych, z ograniczeniem powyżej/poniżej stawki powszechnie używanych stóp referencyjnych. Ograniczenia te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i są wymienione w poniższej tabeli wraz z odpowiednią walutą i stopą referencyjną.

Przykłady A

Implikowana stawka rynkowa stopy Overnight dla GBP wynosi 0.55%. Stopa referencyjna Sterling Overnight Index Average (SONIA) wynosi 0.65%. Ostateczna stopa oprocentowania jest w tym przypadku taka sama jak stopa rynkowa Overnight dla GBP i wynosi 0.55% jako, że mieści się w ograniczeniu 1.00% dla stopy referencyjnej SONIA w wysokości 0.65%.

Przykłady B

Jeśli implikowana stopa rynkowa dla CNH wynosi 4.5% ale stopa referencyjna Overnight dla  CNH w tym samym okresie wynosi 1.0%, ostateczna stawka stopy referencyjnej będzie ograniczona na wysokości 2.0% powyżej stopy referencyjnej CNH, lub 3.0% (1.0% reference rate + 2.0% cap).

WalutaOpis wskaźnika referencyjnegoDolna granica1Górna granica1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate 3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target 1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate 1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)100,00%100,00%
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

1 Ograniczenie górnej/dolnej wartości lub odchylenie efektywnej stopy powyżej/poniżej fixingu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Istnieją dwa czynniki określające dzienny koszt/przychód związany z krótką sprzedażą akcji, instrumentów udziałowych (ang. Equity-like instruments) i obligacji:

– Opłata za wypożyczenie papierów wartościowych

– Otrzymane odsetki od krótkiej sprzedaży

Opłata za wypożyczenie

Jeśli dokonujesz krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, musisz uiścić opłatę za ich wypożyczenie. Koszt wypożyczenia papierów wartościowych o cechach szczególnych (na przykład trudne do pożyczenia, mało płynne instrumenty) są zwykle wyższe niż w przypadku zwykłych akcji. Te dodatkowe koszty zostaną pobrane w postaci niższych otrzymanych odsetek od krótkiej sprzedaży. Należy pamiętać, że może to prowadzić do naliczenia odsetek od debetu netto, w przypadku gdy wysokość opłaty za wypożyczenie akcji przewyższa zarobione odsetki. LYNX nalicza swoim klientom stały i zmienny Spread, wartość którego jest obliczona w oparciu o stopy procentowe IBKR. Stały Spread LYNX wynosi 1%, a zmienny spread LYNX wynosi 20%. Całkowite koszty oblicza się w następujący sposób: Całkowite koszty = Max (stop procentowa IBKR dla pożyczek + stały spread LYNX; stopa procentowa IBKR dla pożyczek x (1 + zmienny Spread LYNX)). Aby wyświetlić orientacyjne stopy oprocentowania obowiązujące dla krótkiej sprzedaży określonych akcji, zalecamy klientom skorzystanie z narzędzia Short Stock Availability (SLB) dostępnego w menu Support w Zarządzaniu Kontem.

Otrzymane odsetki od krótkiej sprzedaży

W celu naliczenia odsetek od salda gotówkowego o wartości zabezpieczenia dla shortowanych akcji, tylko rachunki o wartości aktywów netto (NAV) przekraczającej 100 000 USD będą uprawnione do otrzymywania odsetek od wspomnianych sald gotówkowych.

Odsetki kredytowe od wpływów z krótkiej sprzedaży można znaleźć w poniższej tabeli. Są one obliczane w następujący sposób:

Odsetki kredytowe dla wpływów z krótkiej sprzedaży = Benchmark (BM) – Spread

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread.

Spread LYNX wynosi 1%.

WalutaBenchmark (BM)BM Stawki na dzień 08/11/2022Stopa oprocentowania kredytu
Flag us
USD
Reference Benchmark USD3.830%0 - 100,000: 0.000%
100,000.01 - 1,000,000: 1.580%
1,000,000.01 - 3,000,000: 2.330%
3,000,000.01 +: 2.580%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR1.379%0 - 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.000%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD2.715%0 - 140,000: 0.000%
140,000.01 +: 0.000%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD3.662%0 - 130,000: 0.000%
130,000.01 - 1,300,000: 0.912%
1,300,000.01 - 3,000,000: 1.562%
3,000,000.01 +: 1.762%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF-0.097%0 - 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP2.958%0 - 80,000: 0.000%
80,000.01+: 0.000%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD1.876%0 - 780,000: 0.000%
780000.01: 0.000%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN8.865%0 - 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 3.865%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK1.558%0 - 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.000%

Kontrakty CFD są kompleksowymi instrumentami inwestycyjnymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 69.0% rachunków inwestorów detalicznych poniosło stratę podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Upewnij się czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Odsetki dla kontraktów CFD są naliczane codziennie od wszystkich otwartych pozycji CFD utrzymywanych na koniec sesji handlowej. Odsetki dla kontraktów CFD na akcje są obliczane w oparciu o wartość referencyjną, ang. Benchmark (BM) oraz spread w następujący sposób:

Odsetki dla długich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) + Spread

Odsetki dla krótkich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) – Spread

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX wynosi 1%.
W przypadku otwartych pozycji długich, Twój rachunek inwestycyjny zostanie obciążony odpowiednimi odsetkami. W przypadku otwartych pozycji krótkich, otrzymujesz naliczone odsetki z wyjątkiem przypadków, w których występuje ujemna stopa procentowa kontraktu. Jeśli oprocentowanie kontraktów jest ujemne, Twoje konto zostanie obciążone tymi odsetkami. Oprocentowanie kontraktów jest obliczane jako stopa mieszana oparta na saldach nominalnych, jak pokazano poniżej.

Od krótkich pozycji CFD pobierana jest dodatkowa opłata, ustalana indywidualnie dla każdej akcji na podstawie rynkowych stóp procentowych od pożyczek. IBKR zapewni klientom niewiążące, orientacyjne stopy procentowe. W okresie trwania krótkiej pozycji, stopy oprocentowania pożyczek mogą ulec zmianie zależnie od warunków rynkowych bez uprzedniego powiadomienia.

WalutaPozycjaPoziom IPoziom IICFD na akcje poniżej poziomu 1CFD na akcje między Tier 1 a Tier 2CFD na akcje powyżej poziomu 2
AUDLong/Short140,0001,400,0006.215% / -0.785%, (BM +/- 3.5%)6.215% / -0.785%, (BM +/- 3.5%)6.215% / -0.785%, (BM +/- 3.5%)
BRLLong/Short500,0005,000,00017.65% / 9.15%%, (BM + 4% / -4.5%)17.4% / 9.65%%, (BM + 3.75% / -4%)17.15% / 10.15%%, (BM + 3.5% / -3.5%)
CHFLong/Short90,000900,0003.5% / -3.597%, (BM +/- 3.5%)3% / -3.097%, (BM +/- 3%)2.5% / -2.597%, (BM +/- 2.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A11.854% / 1.854%, (BM +/- 5%)11.854% / 1.854%, (BM +/- 5%)11.854% / 1.854%, (BM +/- 5%)
DKKLong/ShortN/AN/A4.6% / -2.4%, (BM +/- 3.5%)4.6% / -2.4%, (BM +/- 3.5%)4.6% / -2.4%, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short90,000900,0004.879% / -2.121%, (BM +/- 3.5%)4.379% / -1.621%, (BM +/- 3%)3.879% / -1.121%, (BM +/- 2.5%)
GBPLong/Short80,000800,0006.458% / -0.542%, (BM +/- 3.5%)5.958% / -0.042%, (BM +/- 3%)5.458% / 0.458%, (BM +/- 2.5%)
HKDLong/Short780,0007,800,0005.376% / -1.624%, (BM +/- 3.5%)5.376% / -1.624%, (BM +/- 3.5%)5.376% / -1.624%, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A3.5% / -3.674%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.674%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.674%, (BM +/- 3.5%)
NOKLong/Short900,0009,000,0006.022% / -0.978%, (BM +/- 3.5%)5.522% / -0.478%, (BM +/- 3%)5.022% / 0.021%, (BM +/- 2.5%)
RUBLongN/AN/A14.6%%, (BM + 7%)14.6%%, (BM + 7%)14.6%%, (BM + 7%)
SEKLong/Short900,0009,000,0005.058% / -1.942%, (BM +/- 3.5%)4.558% / -1.442%, (BM +/- 3%)4.058% / -0.942%, (BM +/- 2.5%)
SGDLong/Short140,0001,400,0007.048% / -0.952%, (BM +/- 4%)7.048% / -0.952%, (BM +/- 4%)7.048% / -0.952%, (BM +/- 4%)
USDLong/Short100,0001,000,0007.33% / 0.33%, (BM +/- 3.5%)6.83% / 0.83%, (BM +/- 3%)6.33% / 1.33%, (BM +/- 2.5%)
ZARLong/Short1,500,00015,000,00010.605% / 2.105%%, (BM + 4% / -4.5%)10.355% / 2.605%%, (BM + 3.75% / -4%)10.105% / 3.105%%, (BM + 3.5% / -3.5%)

Kontrakty CFD są kompleksowymi instrumentami inwestycyjnymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 69.0% rachunków inwestorów detalicznych poniosło stratę podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Upewnij się czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Odsetki dla kontraktów CFD są naliczane codziennie od wszystkich otwartych pozycji CFD utrzymywanych na koniec sesji handlowej. Odsetki dla kontraktów CFD na Indeksy i Metale są obliczane w oparciu o wartość referencyjną, ang. Benchmark (BM) oraz spread w następujący sposób:

Odsetki dla długich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) + Spread

Odsetki dla krótkich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) – Spread

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX wynosi 1%.
W przypadku otwartych pozycji długich, Twój rachunek inwestycyjny zostanie obciążony odpowiednimi odsetkami. W przypadku otwartych pozycji krótkich, otrzymujesz naliczone odsetki z wyjątkiem przypadków, w których występuje ujemna stopa procentowa kontraktu. Jeśli oprocentowanie kontraktów jest ujemne, Twoje konto zostanie obciążone tymi odsetkami. Oprocentowanie kontraktów jest obliczane jako stopa mieszana oparta na saldach nominalnych, jak pokazano poniżej.

WalutaPozycjaOdsetki umowne obciążające/ zapłacone z tytułu otwartych pozycji CFD
AUDLong/Short6.215% / -0.785, (BM +/- 3.5%)
CHFLong/Short3.5% / -3.597, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short4.879% / -2.121, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short6.458% / -0.542, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short5.376% / -1.624, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/Short3.5% / -3.674, (BM +/- 3.5%)
USDLong/Short7.33% / 0.33, (BM +/- 3.5%)

Odsetki dla kontraktów CFD są aplikowane zawsze w walucie kontraktu i obliczane w następujący sposób:

ODSETKI DLA KONTRAKTU CFD = I x UPV x N/360 (365 dla GBP)

I = stopa procentowa dla kontraktów
UPV = Underlying Position Value, obliczana jako dzienna cena rozliczeniowa CFD x ilość kontraktów
N = Liczba dni, za które naliczane są odsetki umowne.

Kontrakty CFD są kompleksowymi instrumentami inwestycyjnymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 69.0% rachunków inwestorów detalicznych poniosło stratę podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Upewnij się czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Oprocentowanie dla kontraktów Forex CFD obliczane jest w oparciu o benchmark dla pary walutowej i spreadzie w następujący sposób:

Odsetki dla długich pozycji = Benchmark dla danej pary walutowej (BM) – Spread

Odsetki dla krótkich pozycji = Benchmark dla danej pary walutowej (BM) + Spread

The currency-pair specific benchmark is the difference between the benchmark rates for the two currencies. It is calculated as: BM = BM Base currency – BM Quote currency.

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX wynosi 1%.

Obowiązującą stawką dla klienta jest BM dla danej pary walutowej – spread IBKR dla długich pozycji, BM dla danej pary walutowej + spread dla pozycji krótkich. Należy pamiętać, że stawka za długie pozycje jest stosowana jako kredyt, a stawka za krótkie pozycje jako debet. Innymi słowy, dla pozycji długiej stopa dodatnia oznacza kwotę dodatnią, stopa ujemna oznacza kwotę ujemną.

Odsetki od sald walutowych CFD są obliczane oddzielnie i nie są łączone ani kompensowane z innymi ekspozycjami walutowymi, w tym walutami spot. Chociaż IBKR nie odnosi się bezpośrednio do stawek swapowych, zastrzega sobie prawo do stosowania wyższych spreadów w wyjątkowych warunkach rynkowych, na przykład w przypadku gwałtownych wzrostów stawek swapowych, które mogą wystąpić pod koniec roku podatkowego.

Odsetki naliczane są od wartości kontraktu wyrażonej w walucie notowania i są naliczane lub amortyzowane w tej walucie.

Para walutowaPozycjaPoziom IPoziom IIBM na parę walutowąCFD na forex poniżej poziomu 1CFD na forex między Tier 1 a Tier 2CFD na forex powyżej poziomu 2
AUD.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.81%-3.814% / 2.186%, (BM +/- 3%)-3.564% / 1.936%, (BM +/- 2.75%)-3.314% / 1.686%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0002.65%-0.353% / 5.647%, (BM +/- 3%)-0.103% / 5.397%, (BM +/- 2.75%)0.147% / 5.147%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CNHLong/Short6,500,00065,000,0001.22%-2.279% / 4.721%, (BM +/- 3.5%)-2.029% / 4.471%, (BM +/- 3.25%)-1.779% / 4.221%, (BM +/- 3%)
AUD.HKDLong/Short8,000,00080,000,0000.96%-2.537% / 4.463%, (BM +/- 3.5%)-2.287% / 4.213%, (BM +/- 3.25%)-2.037% / 3.963%, (BM +/- 3%)
AUD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.48%-0.517% / 5.483%, (BM +/- 3%)-0.267% / 5.233%, (BM +/- 2.75%)-0.016% / 4.983%, (BM +/- 2.5%)
AUD.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-0.46%-3.459% / 2.541%, (BM +/- 3%)-3.209% / 2.291%, (BM +/- 2.75%)-2.959% / 2.041%, (BM +/- 2.5%)
AUD.SGDLong/Short1,300,00013,000,0000.45%-2.552% / 3.448%, (BM +/- 3%)-2.302% / 3.198%, (BM +/- 2.75%)-2.052% / 2.948%, (BM +/- 2.5%)
AUD.USDLong/Short1,000,00010,000,000-0.06%-3.062% / 2.938%, (BM +/- 3%)-2.812% / 2.688%, (BM +/- 2.75%)-2.562% / 2.438%, (BM +/- 2.5%)
AUD.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-3.54%-7.043% / -0.043%, (BM +/- 3.5%)-6.793% / -0.293%, (BM +/- 3.25%)-6.543% / -0.543%, (BM +/- 3%)
CAD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0003.55%0.545% / 6.545%, (BM +/- 3%)0.795% / 6.295%, (BM +/- 2.75%)1.045% / 6.045%, (BM +/- 2.5%)
CAD.CNHLong/Short6,500,00065,000,0002.04%-1.464% / 5.536%, (BM +/- 3.5%)-1.214% / 5.286%, (BM +/- 3.25%)-0.964% / 5.036%, (BM +/- 3%)
CAD.HKDLong/Short8,000,00080,000,0001.78%-1.722% / 5.277%, (BM +/- 3.5%)-1.472% / 5.027%, (BM +/- 3.25%)-1.222% / 4.777%, (BM +/- 3%)
CAD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0003.30%0.297% / 6.297%, (BM +/- 3%)0.547% / 6.047%, (BM +/- 2.75%)0.797% / 5.797%, (BM +/- 2.5%)
CHF.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-1.64%-5.141% / 1.859%, (BM +/- 3.5%)-4.891% / 1.609%, (BM +/- 3.25%)-4.641% / 1.359%, (BM +/- 3%)
CHF.DKKLong/Short6,500,00065,000,000-0.91%-3.909% / 2.091%, (BM +/- 3%)-3.659% / 1.841%, (BM +/- 2.75%)-3.409% / 1.591%, (BM +/- 2.5%)
CHF.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,000-0.27%-3.274% / 2.726%, (BM +/- 3%)-3.024% / 2.476%, (BM +/- 2.75%)-2.774% / 2.226%, (BM +/- 2.5%)
CHF.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-2.00%-4.996% / 1.004%, (BM +/- 3%)-4.746% / 0.754%, (BM +/- 2.75%)-4.496% / 0.504%, (BM +/- 2.5%)
CHF.SEKLong/Short8,000,00080,000,000-0.94%-3.938% / 2.062%, (BM +/- 3%)-3.688% / 1.812%, (BM +/- 2.75%)-3.438% / 1.562%, (BM +/- 2.5%)
CHF.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-5.91%-9.407% / -2.407%, (BM +/- 3.5%)-9.157% / -2.657%, (BM +/- 3.25%)-8.907% / -2.907%, (BM +/- 3%)
CNH.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-0.26%-3.758% / 3.242%, (BM +/- 3.5%)-3.508% / 2.992%, (BM +/- 3.25%)-3.258% / 2.742%, (BM +/- 3%)
CNH.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0001.26%-2.239% / 4.761%, (BM +/- 3.5%)-1.989% / 4.511%, (BM +/- 3.25%)-1.739% / 4.261%, (BM +/- 3%)
DKK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.64%-2.364% / 3.636%, (BM +/- 3%)-2.114% / 3.386%, (BM +/- 2.75%)-1.864% / 3.136%, (BM +/- 2.5%)
DKK.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-1.09%-4.086% / 1.914%, (BM +/- 3%)-3.836% / 1.664%, (BM +/- 2.75%)-3.586% / 1.414%, (BM +/- 2.5%)
DKK.SEKLong/Short8,000,00080,000,000-0.03%-3.028% / 2.972%, (BM +/- 3%)-2.778% / 2.722%, (BM +/- 2.75%)-2.528% / 2.472%, (BM +/- 2.5%)
EUR.AUDLong/Short1,300,00013,000,000-1.67%-4.665% / 1.335%, (BM +/- 3%)-4.415% / 1.085%, (BM +/- 2.75%)-4.165% / 0.835%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CADLong/Short1,300,00013,000,000-2.48%-5.48% / 0.52%, (BM +/- 3%)-5.23% / 0.27%, (BM +/- 2.75%)-4.98% / 0.02%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CHFLong/Short1,000,00010,000,0001.03%-1.967% / 4.033%, (BM +/- 3%)-1.717% / 3.783%, (BM +/- 2.75%)-1.467% / 3.533%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-0.44%-3.944% / 3.056%, (BM +/- 3.5%)-3.694% / 2.806%, (BM +/- 3.25%)-3.444% / 2.556%, (BM +/- 3%)
EUR.CZKLong/Short25,000,000250,000,000-5.94%-9.441% / -2.441%, (BM +/- 3.5%)-9.191% / -2.691%, (BM +/- 3.25%)-8.941% / -2.941%, (BM +/- 3%)
EUR.DKKLong/Short6,500,00065,000,0000.12%-2.877% / 3.123%, (BM +/- 3%)-2.627% / 2.873%, (BM +/- 2.75%)-2.377% / 2.623%, (BM +/- 2.5%)
EUR.GBPLong/Short700,0007,000,000-1.12%-4.121% / 1.879%, (BM +/- 3%)-3.871% / 1.629%, (BM +/- 2.75%)-3.621% / 1.379%, (BM +/- 2.5%)
EUR.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-0.70%-4.202% / 2.798%, (BM +/- 3.5%)-3.952% / 2.548%, (BM +/- 3.25%)-3.702% / 2.298%, (BM +/- 3%)
EUR.HUFLong/Short280,000,0002,800,000,000-10.35%-13.854% / -6.854%, (BM +/- 3.5%)-13.604% / -7.104%, (BM +/- 3.25%)-13.354% / -7.354%, (BM +/- 3%)
EUR.ILSLong/Short4,000,00040,000,000-0.40%-3.897% / 3.103%, (BM +/- 3.5%)-3.647% / 2.853%, (BM +/- 3.25%)-3.397% / 2.603%, (BM +/- 3%)
EUR.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.82%-2.183% / 3.817%, (BM +/- 3%)-1.933% / 3.567%, (BM +/- 2.75%)-1.683% / 3.317%, (BM +/- 2.5%)
EUR.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-8.20%-11.696% / -4.696%, (BM +/- 3.5%)-11.446% / -4.946%, (BM +/- 3.25%)-11.196% / -5.196%, (BM +/- 3%)
EUR.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-1.03%-4.032% / 1.968%, (BM +/- 3%)-3.782% / 1.718%, (BM +/- 2.75%)-3.532% / 1.468%, (BM +/- 2.5%)
EUR.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-2.13%-5.125% / 0.875%, (BM +/- 3%)-4.875% / 0.625%, (BM +/- 2.75%)-4.625% / 0.375%, (BM +/- 2.5%)
EUR.PLNLong/Short4,000,00040,000,000-7.13%-10.627% / -3.627%, (BM +/- 3.5%)-10.377% / -3.877%, (BM +/- 3.25%)-10.127% / -4.127%, (BM +/- 3%)
EUR.RUBLong/Short70,000,000700,000,000-6.68%-10.184% / -3.184%, (BM +/- 3.5%)-9.934% / -3.434%, (BM +/- 3.25%)-9.684% / -3.684%, (BM +/- 3%)
EUR.SEKLong/Short8,000,00080,000,0000.10%-2.897% / 3.103%, (BM +/- 3%)-2.647% / 2.853%, (BM +/- 2.75%)-2.397% / 2.603%, (BM +/- 2.5%)
EUR.SGDLong/Short1,300,00013,000,000-1.22%-4.217% / 1.783%, (BM +/- 3%)-3.967% / 1.533%, (BM +/- 2.75%)-3.717% / 1.283%, (BM +/- 2.5%)
EUR.USDLong/Short1,000,00010,000,000-1.73%-4.728% / 1.272%, (BM +/- 3%)-4.478% / 1.022%, (BM +/- 2.75%)-4.228% / 0.772%, (BM +/- 2.5%)
EUR.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-5.21%-8.709% / -1.709%, (BM +/- 3.5%)-8.459% / -1.959%, (BM +/- 3.25%)-8.209% / -2.209%, (BM +/- 3%)
GBP.AUDLong/Short1,300,00013,000,000-0.55%-3.545% / 2.455%, (BM +/- 3%)-3.295% / 2.205%, (BM +/- 2.75%)-3.045% / 1.955%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CADLong/Short1,300,00013,000,000-1.36%-4.359% / 1.641%, (BM +/- 3%)-4.109% / 1.391%, (BM +/- 2.75%)-3.859% / 1.141%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CHFLong/Short1,000,00010,000,0001.87%-1.127% / 4.873%, (BM +/- 3%)-0.877% / 4.623%, (BM +/- 2.75%)-0.627% / 4.373%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CNHLong/Short6,500,00065,000,0000.68%-2.823% / 4.177%, (BM +/- 3.5%)-2.573% / 3.927%, (BM +/- 3.25%)-2.323% / 3.677%, (BM +/- 3%)
GBP.DKKLong/Short6,500,00065,000,0000.96%-2.037% / 3.963%, (BM +/- 3%)-1.787% / 3.713%, (BM +/- 2.75%)-1.537% / 3.463%, (BM +/- 2.5%)
GBP.HKDLong/Short8,000,00080,000,0000.42%-3.081% / 3.919%, (BM +/- 3.5%)-2.831% / 3.669%, (BM +/- 3.25%)-2.581% / 3.419%, (BM +/- 3%)
GBP.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0001.94%-1.062% / 4.938%, (BM +/- 3%)-0.812% / 4.688%, (BM +/- 2.75%)-0.562% / 4.438%, (BM +/- 2.5%)
GBP.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-7.08%-10.575% / -3.575%, (BM +/- 3.5%)-10.325% / -3.825%, (BM +/- 3.25%)-10.075% / -4.075%, (BM +/- 3%)
GBP.NOKLong/Short8,000,00080,000,0000.09%-2.911% / 3.089%, (BM +/- 3%)-2.661% / 2.839%, (BM +/- 2.75%)-2.411% / 2.589%, (BM +/- 2.5%)
GBP.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-1.00%-4.004% / 1.996%, (BM +/- 3%)-3.754% / 1.746%, (BM +/- 2.75%)-3.504% / 1.496%, (BM +/- 2.5%)
GBP.SEKLong/Short8,000,00080,000,0001.22%-1.777% / 4.223%, (BM +/- 3%)-1.527% / 3.973%, (BM +/- 2.75%)-1.277% / 3.723%, (BM +/- 2.5%)
GBP.USDLong/Short1,000,00010,000,000-0.61%-3.607% / 2.393%, (BM +/- 3%)-3.357% / 2.143%, (BM +/- 2.75%)-3.107% / 1.893%, (BM +/- 2.5%)
GBP.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-4.09%-7.588% / -0.588%, (BM +/- 3.5%)-7.338% / -0.838%, (BM +/- 3.25%)-7.088% / -1.088%, (BM +/- 3%)
HKD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0001.52%-1.981% / 5.019%, (BM +/- 3.5%)-1.731% / 4.769%, (BM +/- 3.25%)-1.481% / 4.519%, (BM +/- 3%)
MXN.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0009.01%5.513% / 12.513%, (BM +/- 3.5%)5.763% / 12.263%, (BM +/- 3.25%)6.013% / 12.013%, (BM +/- 3%)
NOK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0001.85%-1.151% / 4.849%, (BM +/- 3%)-0.901% / 4.599%, (BM +/- 2.75%)-0.651% / 4.349%, (BM +/- 2.5%)
NOK.SEKLong/Short8,000,00080,000,0001.14%-1.865% / 4.135%, (BM +/- 3%)-1.615% / 3.885%, (BM +/- 2.75%)-1.365% / 3.635%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.36%-3.355% / 2.645%, (BM +/- 3%)-3.105% / 2.395%, (BM +/- 2.75%)-2.855% / 2.145%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0003.19%0.19% / 6.19%, (BM +/- 3%)0.44% / 5.94%, (BM +/- 2.75%)0.69% / 5.69%, (BM +/- 2.5%)
NZD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.94%-0.058% / 5.942%, (BM +/- 3%)0.192% / 5.692%, (BM +/- 2.75%)0.442% / 5.442%, (BM +/- 2.5%)
NZD.USDLong/Short1,000,00010,000,0000.40%-2.603% / 3.397%, (BM +/- 3%)-2.353% / 3.147%, (BM +/- 2.75%)-2.103% / 2.897%, (BM +/- 2.5%)
SEK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.72%-2.285% / 3.715%, (BM +/- 3%)-2.035% / 3.465%, (BM +/- 2.75%)-1.785% / 3.215%, (BM +/- 2.5%)
SGD.CNHLong/Short6,500,00065,000,0000.77%-2.727% / 4.273%, (BM +/- 3.5%)-2.477% / 4.023%, (BM +/- 3.25%)-2.227% / 3.773%, (BM +/- 3%)
SGD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.03%-0.966% / 5.034%, (BM +/- 3%)-0.716% / 4.784%, (BM +/- 2.75%)-0.466% / 4.534%, (BM +/- 2.5%)
USD.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.75%-3.752% / 2.248%, (BM +/- 3%)-3.502% / 1.998%, (BM +/- 2.75%)-3.252% / 1.748%, (BM +/- 2.5%)
USD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0002.71%-0.293% / 5.707%, (BM +/- 3%)-0.042% / 5.457%, (BM +/- 2.75%)0.207% / 5.207%, (BM +/- 2.5%)
USD.CNHLong/Short6,500,00065,000,0001.28%-2.216% / 4.784%, (BM +/- 3.5%)-1.966% / 4.534%, (BM +/- 3.25%)-1.716% / 4.284%, (BM +/- 3%)
USD.CZKLong/Short25,000,000250,000,000-4.21%-7.713% / -0.713%, (BM +/- 3.5%)-7.463% / -0.963%, (BM +/- 3.25%)-7.213% / -1.213%, (BM +/- 3%)
USD.DKKLong/Short6,500,00065,000,0001.80%-1.202% / 4.798%, (BM +/- 3%)-0.952% / 4.548%, (BM +/- 2.75%)-0.702% / 4.298%, (BM +/- 2.5%)
USD.HKDLong/Short8,000,00080,000,0001.03%-2.475% / 4.525%, (BM +/- 3.5%)-2.225% / 4.275%, (BM +/- 3.25%)-1.975% / 4.025%, (BM +/- 3%)
USD.HUFLong/Short280,000,0002,800,000,000-8.63%-12.126% / -5.126%, (BM +/- 3.5%)-11.876% / -5.376%, (BM +/- 3.25%)-11.626% / -5.626%, (BM +/- 3%)
USD.ILSLong/Short4,000,00040,000,0001.33%-2.17% / 4.83%, (BM +/- 3.5%)-1.92% / 4.58%, (BM +/- 3.25%)-1.67% / 4.33%, (BM +/- 3%)
USD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.55%-0.455% / 5.545%, (BM +/- 3%)-0.205% / 5.295%, (BM +/- 2.75%)0.044% / 5.045%, (BM +/- 2.5%)
USD.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-6.47%-9.968% / -2.968%, (BM +/- 3.5%)-9.718% / -3.218%, (BM +/- 3.25%)-9.468% / -3.468%, (BM +/- 3%)
USD.NOKLong/Short8,000,00080,000,0000.70%-2.305% / 3.695%, (BM +/- 3%)-2.055% / 3.445%, (BM +/- 2.75%)-1.805% / 3.195%, (BM +/- 2.5%)
USD.PLNLong/Short4,000,00040,000,000-5.40%-8.9% / -1.9%, (BM +/- 3.5%)-8.65% / -2.15%, (BM +/- 3.25%)-8.4% / -2.4%, (BM +/- 3%)
USD.RUBLong/Short70,000,000700,000,000-5.01%-8.51% / -1.51%, (BM +/- 3.5%)-8.26% / -1.76%, (BM +/- 3.25%)-8.01% / -2.01%, (BM +/- 3%)
USD.SEKLong/Short8,000,00080,000,0001.83%-1.17% / 4.83%, (BM +/- 3%)-0.92% / 4.58%, (BM +/- 2.75%)-0.67% / 4.33%, (BM +/- 2.5%)
USD.SGDLong/Short1,300,00013,000,0000.51%-2.49% / 3.51%, (BM +/- 3%)-2.24% / 3.26%, (BM +/- 2.75%)-1.99% / 3.01%, (BM +/- 2.5%)
USD.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-3.48%-6.981% / 0.018%, (BM +/- 3.5%)-6.731% / -0.231%, (BM +/- 3.25%)-6.481% / -0.481%, (BM +/- 3%)
ZAR.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0006.03%2.526% / 9.526%, (BM +/- 3.5%)2.776% / 9.276%, (BM +/- 3.25%)3.026% / 9.026%, (BM +/- 3%)