Opłaty skarbowe i podatki od transakcji finansowych

Podatki skarbowe oraz podatki od transakcji, jeśli występują, są przekazywane klientom jako dodatek do standardowej opłaty prowizyjnej. Szczegóły dotyczące pobieranych podatków skarbowych można zobaczyć w sekcji Transaction Fees w raporcie z rachunku. Poniżej znajduje się lista podatków pobieranych przez różne kraje.

Wielka Brytania

 • Podatek skarbowy 0,5% wartości transakcji
 • Panel Przejęć i Fuzji: opłata w wysokości 1,00 GBP od wszystkich zleceń powyżej 10 000 GBP na akcje spółek zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, Wyspie Man lub Wyspach Normandzkich

Irlandia

 • Podatek skarbowy 1% wartości transakcji

Szwajcaria

 • Szwajcarski podatek od transakcji nie jest pobierany automatycznie przez Interactive Brokers od rachunków indywidualnych. Klienci podlegający temu podatkowi powinni skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym w celu uzyskania wsparcia w zakresie obowiązków podatkowych.

Francja

 • French Financial Transaction Tax: 0,30% wartości transakcji stosowane do akcji spółek, których siedziba znajduje się we Francji i których kapitalizacja rynkowa przekracza 1 mld EUR.

Włochy

 • Italian Financial Transaction Tax: 0,10% dla akcji będących przedmiotem transakcji na rynkach regulowanych i MTF-ach oraz 0,20% dla akcji będących przedmiotem transakcji poza tymi rynkami.

Hiszpania

 • Spanish Financial Transaction Tax: 0,20% lub wartość transakcyjna stosowana do akcji hiszpańskich spółek, których kapitalizacja rynkowa przekracza 1.000 mln EUR na dzień 1 grudnia roku poprzedzającego datę nabycia.

Belgia

 • Belgijski podatek od transakcji giełdowych (TST) nie jest pobierany automatycznie przez Interactive Brokers z rachunków indywidualnych. Klienci podlegający temu podatkowi powinni skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym w celu uzyskania wsparcia w zakresie obowiązków podatkowych.

Hong Kong

 • Dla akcji, warrantów i produktów strukturyzowanych będących w obrocie na SEHK:
  • Rządowa opłata skarbowa: 0,13%, zaokrąglona w górę do 1,00 dla akcji SEHK, zwykle dotyczy tylko akcji
  • Opłata transakcyjna SFC: 0,0027%, zwykle dotyczy akcji, warrantów i CBBC
  • Opłata transakcyjna FRC: 0,00015%, zwykle dotyczy akcji, warrantów i CBBC
 • Dla produktów będących przedmiotem obrotu na Shanghai-Hong Kong Stock Connect Northbound Trading Link oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:
  • Opłata skarbowa 0,1% wpływów ze sprzedaży