Opłaty skarbowe i podatki od transakcji finansowych

Podatki skarbowe oraz podatki od transakcji, jeśli występują, są przekazywane klientom jako dodatek do standardowej opłaty prowizyjnej. Szczegóły dotyczące pobieranych podatków skarbowych można zobaczyć w sekcji Transaction Fees w raporcie z rachunku. Poniżej znajduje się lista podatków pobieranych przez różne kraje.

Wielka Brytania

 • Podatek skarbowy 0,5% wartości transakcji
 • Panel Przejęć i Fuzji: opłata w wysokości 1,00 GBP od wszystkich zleceń powyżej 10 000 GBP na akcje spółek zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, Wyspie Man lub Wyspach Normandzkich

Irlandia

 • Podatek skarbowy 1% wartości transakcji

Szwajcaria

 • Szwajcarski podatek od transakcji nie jest pobierany automatycznie przez Interactive Brokers od rachunków indywidualnych. Klienci podlegający temu podatkowi powinni skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym w celu uzyskania wsparcia w zakresie obowiązków podatkowych.

Francja

 • French Financial Transaction Tax: 0,30% wartości transakcji stosowane do akcji spółek, których siedziba znajduje się we Francji i których kapitalizacja rynkowa przekracza 1 mld EUR.

Włochy

 • Italian Financial Transaction Tax: 0,10% dla akcji będących przedmiotem transakcji na rynkach regulowanych i MTF-ach oraz 0,20% dla akcji będących przedmiotem transakcji poza tymi rynkami.

Hiszpania

 • Spanish Financial Transaction Tax: 0,20% lub wartość transakcyjna stosowana do akcji hiszpańskich spółek, których kapitalizacja rynkowa przekracza 1.000 mln EUR na dzień 1 grudnia roku poprzedzającego datę nabycia.

Belgia

 • Belgijski podatek od transakcji giełdowych (TST) nie jest pobierany automatycznie przez Interactive Brokers z rachunków indywidualnych. Klienci podlegający temu podatkowi powinni skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym w celu uzyskania wsparcia w zakresie obowiązków podatkowych.

Hong Kong

 • Dla akcji, warrantów i produktów strukturyzowanych będących w obrocie na SEHK:
  • Rządowa opłata skarbowa: 0,13%, zaokrąglona w górę do 1,00 dla akcji SEHK, zwykle dotyczy tylko akcji
  • Opłata transakcyjna SFC: 0,0027%, zwykle dotyczy akcji, warrantów i CBBC
  • Opłata transakcyjna FRC: 0,00015%, zwykle dotyczy akcji, warrantów i CBBC
 • Dla produktów będących przedmiotem obrotu na Shanghai-Hong Kong Stock Connect Northbound Trading Link oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:
  • Opłata skarbowa 0,05% wpływów ze sprzedaży

Disclaimer: Powyższe informacje, które odnoszą się do potencjalnych dodatkowych zobowiązań podatkowych, są publikowane wyłącznie do użytku publicznego; stanowią jedynie ogólne informacje uzyskane przez LYNX od Interactive Brokers; LYNX jedynie przekazuje te informacje swoim klientom i dlatego nie mogą być traktowane jako konkretne porady podatkowe. Klienci powinni omówić swoje konkretne zobowiązania podatkowe ze swoimi doradcami podatkowymi. LYNX niniejszym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Powyższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń prawnych.