Oblicz swoje koszty inwestycyjne 

Chcesz obliczyć koszt swoich zaplanowanych inwestycji w LYNX? Odpowiadając na poniższe pytania, otrzymasz oszacowany koszt swoich rocznych inwestycji.

CHF
%

 • {{"block-transactions" | translate}}
 • - {{"block-shareslocal" | translate}} {{modeltype.shareslocal}}
 • - {{"block-sharesus" | translate}} {{modeltype.sharesus}}
 • - {{"block-stockoptlocal" | translate}} {{modeltype.stockoptlocal}}
 • - {{"block-indexoptlocal" | translate}} {{modeltype.indexoptlocal}}
 • - {{"block-optionsus" | translate}} {{modeltype.optionsus}}
 • - {{"block-futureseu" | translate}} {{modeltype.futureseu}}
 • - {{"block-futuresus" | translate}} {{modeltype.futuresus}}
 • - {{"block-etfeu" | translate}} {{modeltype.etfeu}}
 • - {{"block-fundslocal" | translate}} {{modeltype.fundslocal}}
 • - {{"block-structuredlocal" | translate}} {{modeltype.structuredlocal}}
 • - {{"block-forex" | translate}} {{modeltype.forex}}
 • - {{"block-forex-second" | translate}}
 • - {{"block-ordersize" | translate}} {{modeltype.ordersize}}{{"block-ordersize-after" | translate}}
 • - {{"block-avgprice" | translate}}
 • - {{"block-avgpriceusd" | translate}}
 • - {{"block-avgorder" | translate}} {{modeltype.avgorder}}


CHF
$
{{"year1" | translate}} {{"year2" | translate}} {{"year3" | translate}} {{"year4" | translate}} {{"year5" | translate}}
{{"grosspfolio" | translate}} {{grossyear | currency:currency}} {{yeartwo.grossyear | currency:currency}} {{yearthree.grossyear | currency:currency}} {{yearfour.grossyear | currency:currency}} {{yearfive.grossyear | currency:currency}}
{{"lynxservices" | translate}}
{{"transactioncosts" | translate}} {{transactioncosts | currency:currency}}
({{transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.transactioncosts | currency:currency}}
({{yeartwo.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearthree.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfour.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfive.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"interestcosts" | translate}} {{interestfee | currency:currency}}
({{interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.interestfee | currency:currency}}
({{yeartwo.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.interestfee | currency:currency}}
({{yearthree.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.interestfee | currency:currency}}
({{yearfour.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.interestfee | currency:currency}}
({{yearfive.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"platformfee" | translate}} {{platform | currency:currency}}
({{platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.platform | currency:currency}}
({{yeartwo.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.platform | currency:currency}}
({{yearthree.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.platform | currency:currency}}
({{yearfour.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.platform | currency:currency}}
({{yearfive.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"realtimemarketdata" | translate}} {{realtime | currency:currency}}
({{realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.realtime | currency:currency}}
({{yeartwo.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.realtime | currency:currency}}
({{yearthree.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.realtime | currency:currency}}
({{yearfour.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.realtime | currency:currency}}
({{yearfive.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"exchangetax" | translate}} {{exchange | currency:currency}}
({{exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.exchange | currency:currency}}
({{yeartwo.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.exchange | currency:currency}}
({{yearthree.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.exchange | currency:currency}}
({{yearfour.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.exchange | currency:currency}}
({{yearfive.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostslynxservices" | translate}} {{all | currency:currency}}
({{all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.all | currency:currency}}
({{yeartwo.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.all | currency:currency}}
({{yearthree.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.all | currency:currency}}
({{yearfour.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.all | currency:currency}}
({{yearfive.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"costsoffinancialinstruments" | translate}}
{{"costsfundsmanager" | translate}} {{costfundfunds | currency:currency}}
({{costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.costfundfunds | currency:currency}}
({{yeartwo.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearthree.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfour.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfive.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"implicittransactioncosts" | translate}} {{implicit | currency:currency}}
({{implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.implicit | currency:currency}}
({{yeartwo.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.implicit | currency:currency}}
({{yearthree.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.implicit | currency:currency}}
({{yearfour.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.implicit | currency:currency}}
({{yearfive.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostfininstr" | translate}} {{allfininst | currency:currency}}
({{allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.allfininst | currency:currency}}
({{yeartwo.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.allfininst | currency:currency}}
({{yearthree.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.allfininst | currency:currency}}
({{yearfour.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.allfininst | currency:currency}}
({{yearfive.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativetotalcosts" | translate}} {{grosstotal | currency:currency}}
({{grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.grosstotal | currency:currency}}
({{yeartwo.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.grosstotal | currency:currency}}
({{yearthree.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfour.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfive.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"totalcostspercentage" | translate}} {{percentagecostgross | number : 2}}% {{yeartwo.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearthree.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfour.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfive.percentagecostgross | number : 2}}%
{{"netvalueportfolio" | translate}} {{netvalue | currency:currency}} {{yeartwo.netvalue | currency:currency}} {{yearthree.netvalue | currency:currency}} {{yearfour.netvalue | currency:currency}} {{yearfive.netvalue | currency:currency}}
{{"cumulativegrossreturn" | translate}} {{cumugross | number : 2}}% {{yeartwo.cumugross | number : 2}}% {{yearthree.cumugross | number : 2}}% {{yearfour.cumugross | number : 2}}% {{yearfive.cumugross | number : 2}}%
{{"cumulativenetreturn" | translate}} {{cumunet | number : 2}}% {{yeartwo.cumunet | number : 2}}% {{yearthree.cumunet | number : 2}}% {{yearfour.cumunet | number : 2}}% {{yearfive.cumunet | number : 2}}%

Dodatkowe informacje:

  • Koszty danych rynkowych w czasie rzeczywistym są uzależnione od rodzaju inwestora i częstotliwości transakcji, przy czym oszacowanie zostało dokonane na podstawie istniejącej bazy klientów LYNX.
  • W przypadku inwestycji „inwestycje w ETF”, „inwestycje w fundusze” i „inwestycje w produkty strukturyzowane” zakłada się, że 100% portfela jest inwestowane w sposób ciągły.
  • Rozróżnia się koszty naliczane przez LYNX i koszty pobierane przez emitentów funduszy ETF, fundusze lub koszty produktów strukturyzowananych. Aby oszacować te ostatnie koszty, LYNX zastosował następujące założenia:
   • ETF-y: ponad 0,28% wartości portfela
   • Fundusze: powyżej 0,77% wartości portfela
   • Produkty strukturyzowane: ponad 14% wartości portfela (uwzględnia to 2% kosztów finansowania i średnią dźwignię wynoszącą 7)
  • Koszty pobierane przez emitentów funduszy ETF, funduszy i koszty produktów strukturyzowanych są uwzględnione w cenie produktu i dlatego rachunki inwestycyjne nie są nimi obciążane.
  • Implikowane koszty transakcji wynikają z różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży a średnią ceną produktu. Aby oszacować te koszty, firma LYNX dokonała reprezentatywnego wyboru produktów w ramach różnych typów produktów i zastosowała średnie ceny ofertowe i ceny ofertowe do obliczenia implikowanych kosztów transakcji. Chociaż LYNX starannie oszacował ten koszt, rzeczywiste koszty zależą między innymi od rozmiaru i czasu transakcji. Implikowane koszty transakcyjne są przekazywane w cenie produktu i dlatego rachunki inwestycyjne nie są nimi obciążane.
  • Koszty poniesione w dolarach amerykańskich są przeliczane na euro według obecnego kursu wymiany dolar/euro.
  • Koszty odsetek są oparte są na cenie zamknięcia stopy procentowej z poprzedniego dnia roboczego.
  • Na tej stronie można uzyskać tylko szacunkowe przewidywane koszty roczne dla wybranego profilu inwestycji. Pełny przegląd wszystkich produktów i związanych z nimi kosztami można znaleźć tutaj.

W związku z nałożonymi zobowiązaniami prawnymi informujemy, że jesteśmy zobowiązani działać w najlepszym interesie naszych klientów oraz informować ich z wyprzedzeniem o wszystkich kosztach i opłatach. Podanie tych informacji jest obowiązkiem prawnym zgodnie z:

 • Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65 / UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych i zmieniającą dyrektywy 2002/92 / WE i 2011/61 / UE zmieniona dyrektywą (UE) 2016/1034 Parlamentu Europejskiego i Rady; Art. 24 ust. 4 lit. (tutaj) a
 • Rozporządzeniem (UE) 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę 2014/65 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia inwestycji oraz definicję terminów do celów tej dyrektywy, art.50 (tutaj).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wartość Twojej inwestycji może ulec zmianie, spadać i rosnąć, a zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Dywersyfikacja ryzyka oznacza, że Twoje inwestycje są podzielona na wiele aktywów finansowych, aby zmniejszyć specyficzne ryzyko związane z inwestowaniem w poszczególne aktywa inwestycyjne. Dostarczone informacje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób inwestujesz, aby zrozumieć całkowity koszt inwestycji, ocenić jej ogólny wpływ na zwrot z inwestycji i związane z tym ryzyko. Przed obliczeniem kosztów inwestycji prosimy klientów o zapoznanie się z dostarczonymi informacjami.