Przestrzeń robocza TWS

W ramach platformy TWS oferujemy kilka przestrzeni roboczych dostosowanych do preferencji użytkownika. Poniżej przedstawiamy proces pobierania i wstawiania domyślnych obszarów roboczych.

Podstawowy

Kompleksowy

Profesjonalny

Produkty:

 • Akcje
 • Indeksy/ETF-y
 • Forex

Produkty:

 • Akcje
 • Indeksy/ETF-y
 • Forex
 • Surowce
 • CFD

Produkty:

 • Akcje
 • Indeksy/ETF-y
 • Forex
 • Surowce
 • CFD
 • Top 20 akcji w USA
 • Top 20 opcji w USA
 • Kontrakty Futures

Pobierz domyślny plik przestrzeni roboczej

Kliknij przycisk Download Workspace (Pobierz obszar roboczy). Wybrany plik zostanie pobrany do folderu Pobrane na komputerze.

Zaloguj się do platrofmy TWS

Otwórz platformę TWS i zaloguj się przy użyciu swoich danych do logowania.

Otwórz okno Layout/Settings Recovery

Gdy platforma handlowa jest otwarta, kliknij przycisk File na pasku menu, a następnie wybierz opcję Layout Settings i kliknij przycisk Layout/Settings Recovery

Wybierz opcję Custom, a następnie kliknij przycisk OK.

Załaduj obszar roboczy do platformy TWS

W wyskakującym oknie kliknij pole Look In, aby rozwinąć foldery znajdujące się na komputerze. Następnie przejdź do folderu Downloads (pobrane), znajdź pobrany plik (z rozszerzeniem “.xml”) i wybierz go jednym kliknięciem. Na koniec potwierdź swój wybór, klikając przycisk Open without reporting a problem (Otwórz bez zgłaszania problemu).

Następnie platforma TWS zostanie zresetowana i załadowany zostanie wybrany obszar roboczy.

Najczęściej zadawane pytania

Aby dodać nową kartę do istniejącej, kliknij Trading Tools na pasku menu. Następnie wybierz Quote Monitor.

W polu Name w wyskakującym oknie wprowadź nazwę nowej zakładki.

Kliknij OK, aby dodać nową zakładkę do obszaru roboczego.

Wystarczy kliknąć Account na pasku menu i wybrać Portfolio Window.

Zakładka Portfolio zostanie ponownie dodana do obszaru roboczego.

Oczekujące zlecenia można znaleźć w zakładce Pending (All).

Aby przywrócić poprzednie ustawienia w TWS, postępuj zgodnie z instrukcją podaną tutaj.