Skuteczna gra na spadki

środa
14.08.
2019

W trakcie webinaru przedstawiona zostanie koncepcja gry na spadki kursów akcji oraz ETF-ów i innych instrumentów finansowych przy pomocy typowej tzw. krótkiej sprzedaży oraz przy zastosowaniu opcji PUT.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Cel grania na spadki i rola pozycji krótkich w portfelu
  • Timing i zasady rządzące zajmowaniem pozycji
  • Wychodzenie z zyskiem lub ze stratą
  • Mechanizm działania krótkiej sprzedaży
  • Zastosowanie opcji LONG PUT jako alternatywy
  • Mechanizm dźwigni wbudowany w opcję
  • Zamykanie pozycji opcyjnej przed czasem

Webinar przeznaczony jest dla średniozaawansowanych inwestorów, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje portfolio urozmaicając je o pozycje ujemnie skorelowane z indeksami giełdowymi.

Opcje
Tomasz Trela
Tomasz Trela