Zarządzanie ryzykiem na giełdzie

wtorek
29.10.
2019

W trakcie webinaru przedstawione zostaną podstawowe metody ograniczania ryzyka na giełdzie i budowy portfela odpornego na nadmierne wahania wartości oraz obsunięcia kapitału.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

• Dobór odpowiedniej liczby spółek do portfela
• Ustalanie optymalnej wielkości pojedynczej pozycji
• Badanie i liczenie zmienności poszczególnych akcji
• Korzystanie z matriksa korelacji pomiędzy aktywami
• Szacowanie poziomu ryzyka (STD, VaR, ES)
• Wykorzystanie gotowych narzędzi do zarządzania ryzykiem

Webinar przeznaczony jest dla zaawansowanych inwestorów, którzy chcą poznać zasady budowy profesjonalnego portfolio inwestycyjnego przy wzięciu pod uwagę różnej wielkości ryzyka wynikającego z posiadania poszczególnych akcji.

Akcje & ETF
Tomasz Trela
Tomasz Trela