Disclaimer – przegląd kosztów

LYNX rekomenduje i zapewnia swoim klientom wyłącznie usługi realizacji zleceń świadczone przez Interactive Brokers Group (IB).* LYNX łączy koszty i opłaty za swoje usługi polegające na przyjmowaniu i przesyłaniu zleceń (tylko realizacji zleceń) z kosztami i opłatami za usługi realizacji zleceń świadczone przez IB. LYNX jest zobowiązany do wzięcia pod uwagę kosztów i opłat związanych ze świadczeniem innych usług inwestycyjnych lub pomocniczych przez inne firmy, w przypadku gdy skierował klienta do tych innych firm (w naszym przypadku jest to IB). W związku z tym, wiele informacji zawartych w tych zestawieniach jest dostarczanych przez IB.

LYNX stara się zawsze dostarczać swoim klientom kompletnych, aktualnych i dokładnych informacji. LYNX odnosi się do kalkulacji kosztów podanych przez IB w Zarządzaniu Kontem IB dla wymienionych danych. LYNX dokłada najwyższej staranności w przygotowaniu i utrzymaniu list i opiera się na wiarygodnych źródłach, jednak LYNX nie może zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności informacji dostarczanych przez IB.

LYNX prosi, abyś wziął pod uwagę, że informacje zawarte na tych listach pochodzą z danych dostarczonych bezpośrednio przez IB.

Nie można zatem wykluczyć, że dane przedstawione w zestawieniach odbiegają od tych, które są prezentowane w raportach w ramach Zarządzania Kontem IB. W szczególności, prezentacja niektórych zestawień kosztów może różnić się pomiędzy informacjami z Zarządzania Kontem a informacjami prezentowanymi przez LYNX w celu zapewnienia klientowi przejrzystego zestawienia kosztów.

Klient pozostaje odpowiedzialny za monitorowanie swojego rachunku inwestycyjnego prowadzonego w IB za pośrednictwem Zarządzania Kontem IB.

Jeżeli Klient monitoruje te informacje bez weryfikacji, potwierdza, że bierze pełną odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w oświadczeniach. LYNX radzi, aby klient sprawdził wszystkie informacje z tych wyciągów z zapisami IB w Zarządzaniu Kontem: Jak wygenerować raport z rachunku? Oznacza to również, że od klienta oczekuje się skorygowania wszelkich błędnych lub nieaktualnych informacji, biorąc pod uwagę aktualną sytuację osobistą.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ani LYNX, ani dostawcy lub projektanci oprogramowania i treści wyciągów, nie mogą przyjąć żadnej gwarancji lub odpowiedzialności za legalność, jakość, funkcjonalność, kompletność informacji, dostępność wyciągów, treść prezentowanych danych lub ich dokładność.

Pytania, sugestie i skargi można kierować do działu wsparcia LYNX lub skontaktować się z LYNX za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@lynxbroker.pl.

 

* Przypis: Dla klientów zamieszkałych na terenie EOG usługa jest świadczona przez Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE), a dla klientów zamieszkałych poza EOG usługa jest świadczona przez Interactive Brokers UK Limited (IBUK). Obie te spółki razem określane są jako IB.

Do 2021 r. wszystkie rachunki klientów były prowadzone w IBUK. W związku z Brexitem rachunki zostały przeniesione z IBUK do IBIE.