Deutsche Bank akcje

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o akcjach Deutsche Bank: od aktualnego kursu akcji po wiadomości i analizę akcji.

Deutsche Bank AG

ISIN: DE0005140008 | WKN 514000
Symbol: DBK | Giełda: ---

Ostatnio zaktualizowano:---

---

EUR

---EUR
---
Dzienne maximum
---
Dzienne minimum
---
Jak handlować akcjami Najlepsze akcje

  • 1 D
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 Y
  • 5 Y
  • Max

Deutsche Bank notowania akcji

Ostatnia cena
Zmiana w EUR
Zmiana w %
Data
Czas
Giełda
Kapitalizacja rynkowa
Liczba wyemitowanych akcji
Cena otwarcia
Poprzednie zamknięcie
Dzienne minimum
Dzienne maximum
Roczne minimum
Roczne maximum
52 W min
52 W max

Deutsche Bank akcje: wyniki spółki w EUR

Stopa dywidendy
Rentowność sprzedaży
Sprzedaż na akcję
Przepływy Pieniężne na akcję
Nakłady kapitałowe
Stosunek pracy do kapitału
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
Wskaźnik pokrycia aktywów A
Wskaźnik pokrycia aktywów B
Wskaźnik pokrycia aktywów C
Zwrot z inwestycji
Cena / Przychody
Cena / Przepływy Pieniężne
Wskaźnik kapitałowy
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Zadłużenie kapitału własnego
Płynność gotówkowa
Płynność szybka (quick ratio)
Płynność bieżąca (current ratio)

Deutsche Bank akcje: informacje o spółce Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest największym bankiem w Niemczech. Deutsche Bank został założony w 1870 roku i ma wiodącą pozycję na rynku w Europie, ale jest również silnie reprezentowany na kontynencie amerykańskim, a także w Azji.

Jako uniwersalny bank i dostawca usług finansowych, Deutsche Bank oferuje swoim klientom prywatnym i korporacyjnym szeroką gamę usług bankowych. Oprócz zarządzania kontem obejmuje także doradztwo w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, zarządzania aktywami i planowania emerytalnego dla segmentu klientów prywatnych. Oprócz rutynowej bankowości, Deutsche Bank oferuje również klientom korporacyjnym przetwarzanie transakcji zagranicznych.

Ważnym filarem Deutsche Bank jest bankowość inwestycyjna. Spółka obejmuje emisje akcji, obligacji i certyfikatów, doradztwo i transakcje na rynkach kapitałowych. Handel akcjami, walutami i obligacjami na własny rachunek również stanowi część jego portfela usług.

Deutsche Bank jest wiodącym niemieckim dostawcą funduszy inwestycyjnych w ramach DWS Investments.

Akcje Deutsche Bank są częścią indeksu DAX i Euro Stoxx 50.

Adres
DEUTSCHE BANK AG
Taunusanlage 12
60262 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon
+49-69-910-00

Fax
+49-69-910-34225

Email
db.ir@db.com

Internet
www.deutsche-bank.de

Address
DEUTSCHE BANK AG
Taunusanlage 12
60262 Frankfurt am Main
Deutschland

Phone
+49-69-910-00

Fax
+49-69-910-34225

Email
db.ir@db.com

Internet
www.db.com