Platyna, metal szlachetny o szerokim zastosowaniu w wielu branżach, należy do surowców, którymi dotychczas inwestorzy się nie interesowali? Czy jednak jest to błąd?

Złoto i srebro są wprawdzie najpopularniejsze wśród traderów, ale zdecydowanie nie są jedynymi towarami, w które warto inwestować. Platyna jest, tak samo jak inne metale szlachetne, uznawana za bezpieczną przystań nawet w czasach kryzysu.

Czy handel platyną jest kuszący? I w jaki sposób można inwestować w platynę oraz w platynowe akcje?

Z artykułu dowiesz się:

Czym jest platyna i jakie ma zastosowanie?

Platyna jest jednym z metali inwestycyjnych i charakteryzuje się srebrnym lub białym kolorem. Jest zaliczana do metali szlachetnych nie tylko ze względu na wysoką cenę, lecz także typowe właściwości, takie jak większa masa, przewodnictwo elektryczne, duża odporność i plastyczność.

Odporność platyny przejawia się w jej małej wrażliwości na wpływ na przykład tlenu oraz wody. To, że platyna nie rdzewieje i nie zmienia koloru, a jednocześnie jest bardzo plastyczna, czyni z niej idealny metal do produkcji biżuterii.

Chemiczna odporność platyny i jej właściwości mechaniczne powodują, że znajduje ona zastosowanie również w innych sektorach przemysłu. Przemysł szklarski stanowi pierwszy przykład. Specjalne piece służące do produkcji włókien optycznych wykonane są właśnie z platyny. Tutaj wykorzystywana jest jej wysoka temperatura topnienia.

Przemysł chemiczny wykorzystuje z kolei platynę jako katalizator, nawet w samochodach. Przemysł farmaceutyczny stosuje związki platyny w cytostatykach – lekach na choroby nowotworowe. Platyna ma przyszłość również we współczesnym świecie i wciąż będzie potrzebnym metalem, zarówno w czystej postaci, jak i jako część stopów.

Aktualna cena platyny

Platyna / dolar (XPTUSD)

Obecna cena platyny z 28.02.2020 – Platyna / dolar (XPTUSD). Źródło: LYNX Trading.

Możliwości inwestowania w platynę

Za pośrednictwem LYNX można inwestować w platynę na kilka sposobów. Najpopularniejszy sposób to inwestycje w platynę za pośrednictwem kontraktów futures. Innym wariantem handlu platyną są również kontrakty ETF. Trzecią możliwość stanowią akcje platyny. Przyjrzyjmy się wszystkim trzem możliwościom inwestycji w platynę, ze szczególnym uwzględnieniem akcji. Przedstawimy 5 najlepszych akcji platyny.

Inwestycje w platynę za pomocą futures

Za pomocą futures inwestorzy handlują platyną w perspektywie krótkoterminowej. Dzięki tym kontraktom uzyskują możliwość reagowania na wzrost albo spadek ceny platyny poprzez wykorzystanie dźwigni. Platynowe futures znaleźć można za pośrednictwem platformy LYNX Trading po wpisaniu tickera PL.

Futures
NYMEX Platinum futures
Symbol PL
Giełda NYMEX
Waluta USD
Data wygaśnięcia Miesięcznie
Godziny otwarcia 00:00 – 23:00
Wartość tick dla jednej uncji
$ 0.10
Wartość tick dla kontraktu futures
$ 5
Mnożnik 50
Początkowy depozyt zabezpieczający € 3321
Depozyt zabezpieczający w nocy € 2657

Top 2 akcje platyny w 2020 roku

Oprócz instrumentów pochodnych, takich jak futures, ETF i ETC wspomnieliśmy także możliwość handlu platyną za pomocą akcji. Przyjrzyjmy się wspólnie temu trzeciemu wariantowi inwestycji w platynę.

Żeby dać ci wyobrażenie, które akcje mają wysoką ekspozycję na rynek platyny i które mogą stanowić wariant odpowiedni właśnie dla twojego portfela, wybraliśmy 2 najlepsze akcje platyny z 2020 roku.

1. Akcje Anglo American Platinum

Anglo American Platinum (ISIN: ZAE000013181 – symbol: AMS – giełda: Johannesburg Stock Exchange – waluta: ZAR) jest największym światowym producentem platyny, posiadającym około 38% udziałów w światowym rynku platyny (ok. 2,5 miliona uncji platyny). Spółka z siedzibą w Johannesburgu w swoich południowoafrykańskich kopalniach produkuje jednak także pallad. Z produkcją na poziomie 1,6 miliona uncji palladu Anglo American Platinum jest również drugim co do wielkości producentem palladu na świecie. Oprócz wydobywanych metali spółka dostarcza swoim licznym klientom również produkty metalowe z recyklingu. Około 38% spółki pozostaje własnością spółki macierzystej – giganta towarowego Anglo American.

Anglo American Platinum posiada kilka kopalń w Afryce Południowej, a także huty i rafinerie. Spółka ma dostęp do największego znanego złoża platyny – Merensky Reef w kompleksie Bushveld RPA. Oprócz tego do dyspozycji spółki pozostają niektóre inne bardzo istotne złoża platyny, które w najbliższych latach powinny jej zapewnić ekonomiczną produkcję platyny i palladu. Mniej znaczącymi produktami spółki, które na giełdzie wyceniane są na ponad 14 miliardów EUR, są rod, ruten, iryd i osm.

Po sprzedaniu kopalń przynoszących mniejsze zyski, spółka skupia swoje wydatki inwestycyjne na najważniejszych projektach. Anglo American Platinum twierdzi, że ma najniższe średnie koszty produkcji w porównaniu ze swoimi najważniejszymi konkurentami. W rzeczywistości wielkość produkcji wzrosła w 2018 roku o 4 %, podczas gdy sprzedaż wzrosła o 14 % do 74,6 miliarda randów (około 5,1 miliarda USD). Wyższe ceny metali działały jak dźwignia zysku.

Akcje-Anglo-American-PlatinumWykres akcji Anglo American Platinum na giełdzie Johannesburg Stock Exchange. Źródło: LYNX Trading.

Zamiast obiecywanego podwojenia zysku na akcję miało miejsce zwiększenie zysku z 7,41 randa na akcję (około 0,50 USD) do 25,6 randa na akcję (około 1,74 USD). Spółce w istotny sposób pomogło również obniżenie kosztów i ulepszenie procesu produkcyjnego. W 2019 roku genialny rozwój działalności biznesowej trwał nadal.

Anglo American Platinum znów zarejestrowała znaczny wzrost przychodów o + 28 % z 33,5 miliarda (około 2,3 miliarda USD) do 42,9 miliarda (około 2,9 miliarda USD).

Pozytywny rozwój biznesu i skuteczna całkowita redukcja zadłużenia pozwalają kierownictwu na redystrybucję pokaźnej dywidendy. Za pierwszą połowę 2019 r. wypłacono akcjonariuszom co najmniej 11 randów (około 0,75 USD) na akcję. W przyszłości polityka dywidendowa spółki utrzyma współczynnik wypłaty na poziomie około 40 procent.

W połowie 2018 roku akcje zdołały uwolnić się z ruchu bocznego i osiągnąć nowe wartości maksymalne. Dzięki ulepszonej strukturze kosztów i koncentracji na szczególnie rentownych częściach spółki, w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił ogromny wzrost zysków, co podniosło cenę akcji. Perspektywy wysokich zysków utrzymają się również w drugiej połowie 2019 roku.

Po tym jak ceny palladu i platyny wzrosły, cena akcji Anglo American Platinum również zaczęła rosnąć. Chociaż firma nie jest zbyt korzystnie oceniana, dobre perspektywy i pozytywny rozwój biznesu zapowiadają przewagę nad konkurentami. Akcje te są odpowiednie zwłaszcza dla inwestorów długoterminowych, mogą służyć dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

2. Akcje Impala Platinum

Spółka wydobywcza Impala Platinum (ISIN: ZAE000083648 – symbol: IMP – giełda: Johannesburg Stock Exchange – waluta: ZAR) jest jednym z największych producentów platyny na świecie. Impala Platinum (w skrócie Implats) zarządza 3 kopalniami w kompleksie Bushveld w Afryce Południowej a 2 kopalniami na terenie Great Dyke w Zimbabwe. Spółka bierze również udział w projektach badawczych w Botswanie, Mozambiku, na Madagaskarze, w Rosji i w Kanadzie. Implats ma trzecią w kolejności wagę w indeksie S&P Africa 40.

Impala Platinum prowadzi działalność za pośrednictwem kilku spółek-córek, takich jaka na przykład Impala, Zimplats, Marula, Mimosa i Two Rivers. Spółka-córka Impala Refining Services rafinuje metale szlachetne wydobywane we własnych kopalniach. Obecnie spółka produkuje około 1,3 miliona uncji platyny, 0,9 miliona uncji palladu i 0,2 miliona uncji rodu rocznie. W sektorze metali szlachetnych platyna stanowi około 51% sprzedaży, pallad – 30%, a rod – 11%. Resztę stanowią złoto, iryd i ruten.

Spółka zmaga się jednak również z szeregiem problemów. Jest często krytykowana przez opinię publiczną za niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa pracy. Niemniej Impala Platinum bezpośrednio reaguje na tę krytykę i już wprowadziła szereg regulacji, poprawiających bezpieczeństwo pracy. Ilość wyjątkowo tragicznych, śmiertelnych wypadków w kopalniach przez ostatnie cztery lata stale maleje. Wciąż jednak pozostaje ogromna przestrzeń na poprawę.

Akcje-Impala-PlatinumWykres akcje Impala Platinum na giełdzie Johannesburg Stock Exchange. Źródło: TradingView.

Przychody w latach 2018/2019 wzrosły o + 36 % z 35,9 miliarda randów (około 2,4 miliarda USD) na 48,8 miliard randów (około 3,3 miliarda USD). Po odliczeniu strat 10,8 miliarda randów (około 700 milionów USD) w minionym roku osiągnięty zysk sięgał 1,2 miliarda randów (około 80 milionów USD). Zysk na akcję w zeszłym roku wynosił 2 randy na akcję (ok. 0,14 USD).

Przy wskaźniku udziału kapitału własnego 63 % i saldzie środków pieniężnych w wysokości 8,2 miliard randów (około 560 milionów USD) finansowanie wydobycia jest zapewnione w długoterminowej perspektywie. Management szacuje, że w 2019 roku spółka istotnie się wzmocni. Wzrost ceny platyny powinien pozytywnie wpłynąć również na cenę akcji Impala Platinum.

Akcje Impala znacząco skorzystały na zadowalającym rozwoju biznesu i rosnących cenach metali szlachetnych. Na jesieni 2018 roku cena akcji utrzymywała się nadal poniżej 1 EUR, natomiast teraz jest ponad pięciokrotnie wyższa – 5,30 EUR, co oznacza najwyższą wartość w ciągu ostatnich pięciu lat. Ale ze względu na silny rozwój cen platyny nie musi to oznaczać końca wzrostu. Przełom techniczny na wykresie nad graniczną wartością maksymalną z 2016 roku stanowi pozytywny sygnał, który mógłby przygotować grunt pod dalszy wzrost cen. Kapitalizacja rynkowa w wysokości 4,2 miliarda EUR sprawia, że akcje są stosunkowo tanie.

Impala Platinum daje bardzo interesujące możliwości inwestycyjne na rynku produkcji platyny. Maksima cenowe w granicach 30 EUR prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte, ale trend w średnio- lub długoterminowej perspektywie może sięgać nawet ceny 7-8 EUR. Ze względu na fakt, że ceny platyny stale rosną, Impala Platinum należeć będzie prawdopodobnie do grona największych wygranych w sektorze akcji platyny, ponieważ efekt dźwigni jest olbrzymi.

Jednak tak samo jak w przypadku wszystkich akcji surowców można oczekiwać znacznych wahań cen. Spadek ceny o połowę albo wręcz przeciwnie – podwojenie wartości nie jest niczym szczególnym w przypadku akcji surowców. Dlatego też zainwestuj tylko stosowną część własnego kapitału.

WSKAZÓWKA LYNX: O tym, jak dokładnie działają akcje, możesz w przeczytać w naszym przewodniku po akcjach.

Inwestycje w platynę za pomocą ETF

Wspomnieliśmy, że handel platyną jest możliwy również przy pomocy ETF. Najbardziej znanym ETF naśladującym cenę platyny, jest prawdopodobnie Physical Platinum Shares. Jest to jednak amerykański ETF, którym obecnie europejscy inwestorzy nie mogą handlować. Wybraliśmy kilka alternatywnych ETF:

1) ETFS Physical Platinum (ISIN: JE00B1VS2W53. Symbol (na Giełdzie Frankfurckiej): VZLA – waluta: USD)

2) iShares Physical Platinum ETC (ISIN: IE00B4LHWP62 – symbol (na Giełdzie Frankfurckiej): PPFC – waluta: USD)

A ponadto wybraliśmy dla ciebie jedno ETC (exchange-traded commodities):

1) The Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC (ISIN: DE000A1EK0H1 – symbol (na Giełdzie Frankfurckiej): XAD3 – waluta: EUR)

Dla wielu inwestorów najbardziej interesująca jest jednak bezpośrednia inwestycja w platynę przy pomocy akcji, z którymi teraz się zapoznamy.

Inwestowanie w platynę za pośrednictwem LYNX

Jeżeli inwestycje w platynę wzbudziły twoje zainteresowanie, w LYNX możesz handlować akcjami platyny na bardzo korzystnych warunkach z pomocą profesjonalnego wsparcia klienta.

Za pośrednictwem LYNX możesz handlować akcjami, ETF, futures czy opcjami po korzystnych prowizjach i z dostępem do ponad 100 światowych giełd w ponad 30 krajach.

Masz możliwość wygodnego handlu platyną z domu za pośrednictwem naszej profesjonalnej platformy.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji na PLN? W LYNX możesz skorzystać z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut świata.

Handluj akcjami platyny za pośrednictwem LYNX

Za pośrednictwem platformy LYNX Trading możesz inwestować we wszystkie wspomniane powyżej platynowych akcji, ETF i futures. A to nie wszystko. Dzięki LYNX zyskujesz możliwość wyboru z szerokiej oferty instrumentów umożliwiających handel platyna i innymi metalami szlachetnymi.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w LYNX


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart