O chińskich akcjach dużo się w ostatnim czasie mówi, przede wszystkim w kontekście ich możliwego usuwania z giełd w USA. Chiny to kraj o olbrzymim potencjale gospodarczym. Mimo że państwo to otworzyło się częściowo na zasady wolnego rynku, chińskie firmy często wciąż bywają kontrolowane przez rząd, a ich działania są w niektórych sytuacjach nietransparentne. Jednocześnie chińskie akcje oferują bardzo ciekawe możliwości inwestowania.

W poniższym artykule skupimy się na zagadnieniach kluczowych dla inwestowania w Chinach. Zaprezentujemy też niektóre chińskie ETF i akcje, które mogłyby zainteresować inwestorów w 2022 roku.

Zalety i ryzko inwestowania w Chinach

W 2010 roku Chiny stały się drugą pod względem wielkości gospodarką świata, ale jednocześnie wielu wciąż nazywa je krajem rozwijającym się. Chociaż duże miasta, takie jak Pekin, Szanghaj i Chengdu rosną gospodarczo w siłę, to na obszarach wiejskich nadal panuje ubóstwo. Jeśli przyjrzymy się PKB na osobę, to dostrzeżemy, że Chiny plasują się aż na 81 miejscu. Ze względu na szybki wzrost gospodarczy inwestowanie w Chinach może być jednak bardzo interesujące.

Wiele chińskich akcji wciąż pozostaje niedostępnych dla zagranicznych inwestorów. Rozwiązaniem jest na przykład opcja inwestowania w Hongkongu. Istnieje też jednak wiele chińskich akcji notowanych w USA.

Inwestycje na rynkach rozwijających się są zwykle powiązane z wyższym ryzykiem, nie tylko ze względu na znaczącą korupcję. Dobrym przykładem jest firma Luckin Coffee (LKNCY), której wartość rynkowa zmniejszyła się w 2020 roku o co najmniej 97%. Firma kawowa latami podawała nieprawdziwe informacje o swojej sprzedaży, a kiedy oszustwo wyszło na jaw, cena akcji gwałtownie spadła. Inwestorzy muszą więc być szczególnie ostrożni, inwestując w chińskie akcje.

Kolejną możliwością jest inwestowanie w fundusze ETF. Tutaj ryzyko jest rozłożone, ponieważ odosobnione przypadki korupcji czy oszustw nie wpływają tak łatwo na całościowe wyniki. Gdyby jednak pojawiły się duże komplikacje czy afery, mogłoby to spowodować problemy. Na co inwestorzy powinni zwrócić uwagę, handlując chińskimi akcjami?

Wzrost gospodarczy w Chinach w 2022 roku prognozowany jest na 4,3%

Główną przyczyną zainteresowania inwestorów Chinami jest gigantyczny wzrost. W latach 1989-2021 chińska gospodarka rosła średnio o 9,19%. W 2007 roku wzrost osiągnął punkt kulminacyjny -14,2%, ale w kolejnych latach zwolnił. Wskutek kryzysu spowodowanego przez pandemię wzrost PKB osiągnął najniższy od 40 lat poziom – 2,2%.C W 2021 r. osiągnięto wzrost na poziomie 8,1%, ale prognozy na kolejne lata są bardziej umiarkowane. Według prognoz Goldman Sachs chińska gospodarka urośnie w 2022 roku zaledwie o 4,3%. Same Chiny wciąż jednak starają się o utrzymanie tempa wzrostu 5,5%. Pytanie brzmi, czy uda im się osiągnąć ten cel, zważywszy na rosnące problemy, zwłaszcza w sektorze nieruchomości.

Chiński rząd próbuje stymulować gospodarkę za pośrednictwem programów wsparcia i obniżek stóp procentowych. Szacuje się, że wydatki chińskich konsumentów wzrosną do 2023 roku dwukrotnie dzięki rosnącym dochodom, postępowi technologicznemu i zmianom demograficznym.

Ekonomiści przewidują, że dochód rozporządzalny na osobę prawdopodobnie wzrośnie do 2030 roku dwukrotnie z 6000 USD do 12000 USD. Prognozy te oczywiście stanowią szansę dla inwestorów. Wzrost nie jest jednak jednoznacznie pozytywny. Chińska bańka na rynku nieruchomości jest dobrym tego przykładem.

Czy Chinom zagraża kryzys rynku nieruchomości?

O kryzysie rynku nieruchomości w Chinach mówiło się dużo zwłaszcza na początku 2022 roku. Głównie w związku ze spółką Evergrande. Chiński deweloper nie był w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, a zdaniem niektórych ekspertów to tylko wierzchołek góry lodowej. Kilku gigantów rynku nieruchomości zaciągnęło niemożliwe do spłacenia długi. Dzięki sprzyjającym warunkom i rządowym zachętom zbudowano ogromną ilość osiedli. Niektóre z nich do dziś jednak pozostają niezamieszkane i niewykorzystane.

Chiński bank centralny zareagował, obniżając stopy procentowe. Rząd chciał w ten sposób obniżyć ceny kredytów i zwiększyć popyt na mieszkania.

Chińskie zadłużenie wciąż rośnie

Niższe stopy procentowe spowodowały szybki wzrost długu największych gospodarek świata. Zadłużenie wszystkich gospodarek rozwijających się razem wziętych osiągnęło ostatnio rekordowe 303 biliony dolarów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzegał, że wyższe stopy procentowe będą miały negatywny wpływ na wydatki budżetowe. MFW wyraził również zaniepokojenie zdolnością obsługi zadłużenia.

Rynki rozwijające się oczywiście również odpowiednio wykorzystały niższe stopy procentowe, by osiągnąć szybki wzrost. W 2012 roku chiński dług publiczny stanowił tylko 34% PKB. Liczba ta wzrosła jednak w 2020 roku do 66,8%. Stopień zadłużenia chińskiej gospodarki w porównaniu z Europą czy USA nie jest sam w sobie alarmujący. W USA wynosi 128%. Dług publiczny Indii to 89%, a niemiecki jest na poziomie 60%.


Chińskie zadłużenie w stosunku do PKB. Źródło: tradingeconomics.com (24.3.2022)

Niepokojące jest tempo wzrostu zadłużenia. Na razie – dopóki gospodarka szybko rośnie – nie jest to aż taki problem, ale jeśli wzrost zostałby zahamowany, mogłoby to mieć istotne skutki. Zwłaszcza chiński rynek nieruchomości mógłby wówczas napotkać trudności.

Interwencja antymonopolowa przeciwko dużym chińskim firmom

W 2021 r. Chiny wprowadziły nowe dyrektywy antymonopolowe. Ta polityczna ingerencja spowodowała gwałtowny spadek wartości chińskich akcji. W tej sytuacji chińska agencja państwowa ds. regulacji rynku (SAMR) również nałożyła wielomiliardowe kary na firmy Alibaba i Tencent. Według Pekinu obie spółki latami wykorzystywały swoją dominującą pozycję na rynku.

W lipcu 2021 przyjęto również ustawę przekształcającą wszystkie prywatne instytucje szkoleniowe w organizacje non-profit. Wprowadzono niższe opłaty i zakaz własności zagranicznej. W sierpniu 2021 z kolei Chiny ogłosiły nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Oprócz tego kraj zdecydował się również na zaostrzenie prawa regulującego granie w gry komputerowe. Dzieci mogą grać online tylko 3 godziny tygodniowo. W rezultacie pod presją znalazły się głównie takie firmy gamingowe jak Tencent czy NetEase.

Ekonomiści ogłosili w lutym, że najgorsza chińska interwencja regulacyjna jest już za nami.

Darmowy e-book inwestycyjny

14 praktycznych wskazówek, jak stać się lepszym inwestorem i uniknąć klęski na giełdzie.

  • Podaj swoje dane, aby otrzymać bezpłatny e-book

Chińskie akcje: Koniec z giełdami w USA?

Ostatnio wśród inwestorów trwały intensywne spekulacje o tym, że chińskie akcje czeka usunięcie z amerykańskich giełd. Akcje te miesiącami znajdowały się pod presją, ponieważ amerykańska SEC nałożyła na zagraniczne firmy surowsze wymagania. Każda firma zagraniczna notowana w USA musi w ramach przejrzystości zapewnić dostęp do swoich ksiąg rachunkowych.

Niektórym znanym chińskim akcjom grozi usunięcie z amerykańskich giełd, jeśli odmówią amerykańskim organom regulacyjnym dostępu do wyników swoich audytów finansowych. Próby zdobycia dostępu do audytów chińskich spółek, które zaczęto podejmować już podczas kadencji byłego prezydenta Donalda Trumpa, kontynuowane są również w kadencji Joe Bidena. Alibaba i Baidu są jednymi z ponad 200 spółek pozostających na celowniku regulatorów. Sam proces może jednak trwać latami.

Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Gary Gensler ogłosił, że chińskie firmy będą miały trzy lata na zezwolenie na kontrole. Spółka byłaby więc usuwana dopiero gdyby trzy lata z rzędu nie wywiązywała się z obowiązku kontroli audytowej. Mogłaby wrócić, gdyby potwierdziła, że wynajęła zarejestrowaną publiczną firmę księgową zatwierdzoną przez SEC.

Krytycy twierdzą, że chińskie spółki wykorzystują korzyści handlowe gospodarki rynkowej, uzyskując jednocześnie wsparcie rządowe i funkcjonując w nietransparentnym systemie. Oprócz audytu wymagane będzie także informowanie przez zagraniczne firmy, czy kontroluje je rząd.

Jednak w połowie marca 2022 chińskie media rządowe podały, że chińskie i amerykańskie organy regulacyjne zmierzają w stronę opracowania planu współpracy w zakresie chińskich akcji notowanych na amerykańskich giełdach. Dzięki temu rośnie nadzieja na to, że wspólnym wysiłkiem obie strony będą w stanie jak najszybciej zawrzeć umowy o współpracy zgodne z wymogami prawnymi i regulacyjnymi obu krajów. Chiny chcą też nadal wspierać IPO na rynkach zagranicznych..

Inwestycje w chińskie ETF

Jeśli chcesz zdywersyfikować swoje inwestycje w Chinach, fundusze ETF będą dobrym rozwiązaniem. Koszty są stosunkowo niskie, a zapewniają one bardzo mocną dywersyfikację.

Najważniejsze chińskie indeksy Shanghai-Composite i Shenzhen Composite vs Hang Seng

W Chinach mamy 3 najważniejsze indeksy regularnie uwzględniane w zachodniej prasie. Shanghai Composite i Shenzhen Composite znajdują się na kontynencie, natomiast Hang Seng – w Hongkongu.

Spółki wchodzące w skład indeksu Hang Seng zwykle w mniejszym stopniu skupiają się na Chinach, a w większym na rynkach zagranicznych. Jeśli zatem chciałbyś zainwestować w chińską gospodarkę, Hang Seng nie jest najlepszym wyborem. Jeżeli jednak zależy ci na wiarygodnym systemie prawnym i większej ekspozycji na pozostałe rynki azjatyckie, Hang Seng może być dla ciebie bardziej odpowiedni.

Shenzhen Composite koncentruje się głównie na akcjach technologicznych. Pod tym względem przypomina trochę Nasdaq. Obecnie jednak Shenzhen Composite obejmuje głównie akcje mniejszych i nieznanych spółek. Gigantów, takie jak Tencent i Alibaba, w Shenzhen Composite nie uświadczymy.

Shanghai Composite stopniowo staje się najważniejszym indeksem monitorującym chińską gospodarkę, dlatego też pozostaje chyba najrozsądniejszym wyborem dla zainteresowanych inwestowaniem w chińskie spółki.

Ciekawe są również kombinacje ETF indeksów Shanghai i Shenzhen. Łączą się one w CSI 300, obejmującym 300 największych chińskich akcji. Większość ETF śledzących chińską gospodarkę bazuje jednak na MSCI China albo China FTSE.

Przykład chińskich ETF notowanych w Europie stanowią:

  • iShares China Large Cap UCITS ETF
  • Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
  • Lyxor MSCI China UCITS ETF – Acc

Inwestycje w chińskie akcje

Chińskie akcje dzielą się na dwie grupy: akcje H i akcje A. Akcje H to akcje chińskich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Hongkongu. Symbol tych akcji składa się zazwyczaj z szeregu cyfr. Na przykład 700 to symbol Tencent Holdings.

Akcje A notowane są na chińskich giełdach kontynentalnych, na przykład indeks Shanghai. Akcjami A handlują głównie chińscy inwestorzy, a cudzoziemcy co do zasady maja do nich ograniczony dostęp.

Chińskie akcje notowane w USA

Na amerykańskiej giełdzie notowanych jest ponad 200 chińskich firm. Są to tzw. ADR. ADR to certyfikaty umożliwiające inwestorom handlowanie na amerykańskich giełdach akcjami spółek zagranicznych. Amerykański bank kupuje akcje tych spółek, a później emituje je na giełdzie.

Dla amerykańskich inwestorów ADR są interesujące ze względu na fakt, że eliminują trudności związane z zakupem akcji za granicą. Na przykład dywidendy i zyski wypłacane są w dolarach amerykańskich, w związku z czym nie mamy tu do czynienia z żadnym ryzykiem walutowym.

A teraz zaprezentujemy niektóre chińskie akcje. Należy mieć na uwadze, że nie jest to porada inwestycyjna, ale raczej swego rodzaju zestawienie informacji na temat papierów wartościowych, w które można w Chinach inwestować. Mamy tu zatem do czynienia z inspiracją dla inwestorów i traderów. Muszą oni zdecydować sami, czy wybrane chińskie akcje pasują do ich portfela inwestycyjnego.

Akcje Alibaba (BABA)

Alibaba wciąż odbierana jest przez wielu jako sklep internetowy. Spółka oferuje jednak znacznie więcej. Dysponuje specjalnymi platformami do handlu hurtowego, detalicznego i dla odbiorców końcowych. Platforma aukcyjna Taobao służy do sprzedaży towarów w stylu Ebaya. Oprócz tego istnieje też system płatności Alipay i dostawca usług finansowych Ant Financial.

Cenový graf BABA
Wykres tygodniowy akcji BABA od czerwca 2017 do marca 2022. Źródło: Trader Workstation (24.03.2022)

Chiny coraz bardziej regulują firmy internetowe, co oznacza również naciski na Alibabę. Inwestorzy powinni więc rozważyć wszelkie możliwe ryzyka w kontekście tych oto chińskich akcji. Niemniej Alibaba jest jednym z największych chińskich sukcesów i pozostaje spółką o imponującym potencjale wzrostu.

Akcje China Southern Airlines (ZNH)

Nazwa jest nieco myląca, ponieważ brzmi jak nazwa regionalnych linii lotniczych. Jednak już w 2003 roku firma wchłonęła China Northern Airlines i China Xinjiang Airlines, stając się linią lotniczą liczącą się nie tylko w Chinach. Z punktu widzenia liczby podróżujących China Southern Airlines jest trzecią co do wielkości linią lotniczą na świecie i największą w Azji.

Cenový graf akcie ZNH
Wykres tygodniowy akcji ZNH od czerwca 2017 do marca 2022. Źródło Trader Workstation (24.03.2022)

Spółka obsługuje loty do miejsc zlokalizowanych na całym świecie i ma flotę 635 samolotów, których średnia wieku wynosi niewiele ponad osiem lat. Oczywiście spółka China Southern Airlines również mocno odczuła globalne ograniczenia i nadal cierpi z powodu restrykcji wywołanych przez pandemię oraz związanego z nią gwałtownego spadku ruchu turystycznego. Analitycy w większości pozostają jednak optymistami i twierdzą, że linie lotnicze odzyskają rentowność już w tym roku.

Akcje NIO (NIO)

Spółka NIO z siedzibą w Szanghaju została założona w 2014 roku. O firmie tej mówi się często jako potencjalnej konkurencji dla producenta samochodów Tesla. NIO opracowuje samochody elektryczne z tych samych kategorii, a więc zarówno auta luksusowe, jak i sportowe wyższej klasy średniej. W ofercie ma już stosunkowo szeroki zakres modeli. We wrześniu 2018 roku NIO weszła na giełdę w USA.

Cenový graf akcie NIO
Wykres tygodniowy akcji NIO od października 2018 do marca 2022. Źródło: Trader Workstation (24.03.2022)

Akcje NIO zanotowały w drugiej połowie 2020 roku bardzo silny wzrost. Po nim nastąpił jednak równie silny spadek. NIO przyciąga wciąż uwagę inwestorów, ale należy podkreślić, że te chińskie akcje są bardzo zmienne i nadają się raczej dla inwestorów skłonnych do wyższego ryzyka.

Niemal wszystkie inwestycje w chińskie akcje traktować trzeba jako ryzykowne. Traderzy powinni więc podchodzić do tych papierów wartościowych z odpowiednią dozą ostrożności.

Handluj chińskimi akcjami za pośrednictwem LYNX

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcjeETFfuturesopcjeCFD i na forex  po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

Oprócz tego w ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Beleggen in China met Chinese aandelen en ETF’s. LYNX [online]. Opublikowano 17.3.2022 [cit. 24.3.2022]. Dostępne na: https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/aandelen/beste-aandelen/beleggen-in-china-chinese-aandelen-etfs/

GEHRT, R. Die besten China Aktien 2022. LYNX [online]. [cit. 24.3.2022]. Dostępne na: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/die-besten-aktien/die-besten-china-aktien/

Chcesz łatwo, szybko i profesjonalnie handlować akcjami?

Inwestuj w akcje za pośrednictwem LYNX. Jako renomowany online broker umożliwiamy Ci handel akcjami bezpośrednio na światowych giełdach. Więcej informacji na temat brokera internetowego LYNX można znaleźć tutaj: Broker do handlu akcjami

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart