ETF
ETF: průvodce pro obchodování ETF

Aktualizacja: Ze względów prawnych, dostęp do handlu na amerykańskich funduszach ETF został ograniczony dla wszystkich obywateli EU, więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Istnieją inne możliwości handlu na funduszach ETF. Wskazówki dotyczące handlu na ETF można znaleźć w artykule na temat: „W jakie fundusze ETF można inwestować w Europie.”

Czym są fundusze ETF? Jak wygląda handel tymi produktami i jakie korzyści przynosi handel w porównaniu do klasycznych inwestycji w akcje?

W artykule wyjaśnimy,  co to są ETF-y, jak działają i jak można nimi handlować. Przeanalizujemy wady i zalety inwestowania w ETF-y oraz pokażemy różne typy ETF-ów. Opiszemy poszczególne fundusze ETF, którymi można handlować na giełdach. Ten przewodnik jest obowiązkową lekturą dla każdego,kto rozważa handel na tych instrumentach.

Czego się nauczysz:

 1. Co to są ETFy?
 2. Jak działają fundusze ETF?
 3. Jak wygląda handel ETFami?
 4. Jak fundusze ETF różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych?
 5. Jakie są zalety i wady ETF?
 6. Gdzie się odbywa obrót ETF?
 7. Jakie są fundusze ETF?
 8. Jakie są rodzaje funduszy ETF?
 9. 7 największych i najpopularniejszych funduszy ETF
 10. Jakie są różnice między europejskimi i amerykańskimi ETF?

1. Co to są ETF-y?

ETF jest skrótem dla Exchange Traded Funds i stanowi stosunkowo nowy produkt inwestycyjny. ETF-y po raz pierwszy pojawiły się na amerykańskiej giełdzie AMEX w 1993 r., a od początku nowego tysiąclecia zainteresowanie ich obrotem znacznie wzrosło. Do połowy 2018 r. kapitał, który był zainwestowany w fundusze ETF to ponad 5 bilionów dolarów. Należy również dodać, że wartość środków zgromadzonych w tych funduszach wciąż rośnie.

2. Jak działają fundusze ETF?

Jak fungují ETF fondy?

ETF- y naśladują cenę instrumentu bazowego, mogą to być towar, obligacja, indeks giełdowy lub portfolio innych produktów.

W przeciwieństwie do funduszy powierniczych, handel na ETF jest taki sam jak w przypadku zwykłych akcji na giełdzie. ETF-y mają zazwyczaj wyższą dzienną płynność i niższe opłaty niż akcje funduszy powierniczych, co czyni je atrakcyjną alternatywę dla inwestorów.

Handel ETF polega na tym, że fundusz (zazwyczaj określany jako emitent) nabywa pewne aktywa i dokonuje emisji własnych akcji.

Przykładem może być indeks S & P 500. Składa się z 500 akcji największych amerykańskich firm. Akcje każdej spółki są reprezentowane w indeksie w innej proporcji, a indeks jest regularnie aktualizowany.

Jeśli chcesz sam skomponować portfel, który odpowiadałby indeksowi S&P 500, to nie będzie to takie proste, musiałbyś stale monitorować z których akcji składa się indeks, jaki jest ich udział i według tego kupować i sprzedawać te akcje – dość dużo pracy i dużo pieniędzy utraconych na prowizje.

S&P 500 (SPX) index

S&P 500 index – wykres świecowy

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kupno ETF-a. Zarząd tego funduszu już wybrał  500 akcji, które tworzą S&P 500. Emitent również  śledzi wszystkie zmiany w składzie indeksu i odpowiednio dostosowuje portfel. W ten sposób emitent funduszu wykonuje całą pracę za nas. Wyemitował swoje akcje, których cena koreluje z ceną danego indexu. Ty jako inwestor możesz kupić akcje takiego funduszu, inwestując w ten sposób w zdywersyfikowany portfel aktywów ze spółek zgromadzonych w indeksie, który dany ETF śledzi.

3. Jak wygląda handel na funduszach ETF?

Jak se ETF obchodují?Handel na ETF-ach wygląda tak jak handel na klasycznych akcjach. Kupując ETF, kupujesz akcje danego funduszu (emitenta), a transakcje ETF nie różnią się zasadniczo od transakcji na akcjach. Jako właściciel ETF masz prawo do części zysków, takich jak zapłacone odsetki lub wypłacone dywidendy, a także możesz zarobić w przypadku likwidacji funduszu.

Oczywiście skorzystasz również ze zmiany ceny akcji funduszu. Istnieją ETFy, które można handlować zarówno na długich, jak i krótkich pozycjach. Istnieją też takie ETF-y, które można tylko kupować oraz ETF-y lewarowane. Własność funduszu można łatwo kupić, sprzedać lub przenieść w taki sam sposób, jak klasyczne akcje, ponieważ w przeciwieństwie do funduszy powierniczych ich obrót odbywa się na giełdach.

4. Różnice pomiędzy funduszami ETF, a tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi?

Inwestycje w fundusze ETF różnią się od inwestycji w zwykłe fundusze kilkoma podstawowymi aspektami. Po pierwsze, ETF-y są przedmiotem obrotu na giełdzie, co samo w sobie określa wiele cech, które muszą spełniać takie instrumenty. Na ETF-ach można otwierać pozycje krótkie/short, co nie jest możliwe w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych.

Drugim ważnym aspektem jest fakt, że ETF-y są wyceniane i sprzedawane w sposób ciągły przez cały dzień handlowy, pozwala to inwestorom reagować na zmieniające się warunki poprzez kupno lub sprzedaż w dowolnym momencie. W przypadku funduszy powierniczych zazwyczaj istnieje możliwość kupowania akcji we wcześniej ustalonych terminach. Ponadto cena rynkowa funduszy ETF bardzo dokładnie kopiuje ceny instrumentu bazowego.

5. Jakie są zalety i wady ETF? 

Główną zaletą handlu na funduszach ETF w porównaniu do zakupu pojedynczych akcji lub innych aktywów jest oczywiście dywersyfikacja i związane z tym mniejsze ryzyko. Jeśli chcesz spekulować na rynku ropy naftowej, ale nie wiesz dokładnie, który instrument z tego rynku wybrać lub nie masz odpowiedniego kapitału, aby kupić kontrakt futures to ETF może być idealnym wyborem.

Istotną zaletą handlu na ETF są niższe opłaty związane z ich obrotem w porównaniu do inwestycji w fundusze wzajemne.

Opłaty związane z obrotem ETF są niższe i zazwyczaj są już wliczone w cenę danego ETF. Płacisz brokerowi za otworzenie i zamknięcie pozycji, przy czym opłaty są takie same jak koszty obrotu akcjami.

Jaké jsou výhody a nevýhody obchodování ETF?

Wyraźnie łatwiejszy wybór właściwego ETF to kolejna zaleta. W porównaniu do analizy akcji, analiza ETF jest znacznie łatwiejsza. Inwestując w akcje, należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych czynników.

Analiza fundamentalna sama w sobie jest dość skomplikowaną nauką, która wymaga dobrego zrozumienia sprawozdawczości finansowej, dobrej znajomości danego instrumenty, wiedzy o konkurencji, wiedzy o zarządzaniu i wreszcie wiedzy samego sektora. Więcej na temat akcji znajdujących się poszczególnych sektorach znajdziesz tutaj.

Natomiast przy wyborze ETF podstawą jest logiczne podejście i ogólna znajomość trendów. Oto przykład: Wiemy, że Europa jest świadkiem kryzysu migracji i związanego z tym wzrostu przestępczości. Z tego powodu można przypuszczać, że mogą to wykorzystać firmy, które produkują różne systemy bezpieczeństwa i alarmy.

Zamiast sprawdzenia dziesiątek firm, które dostarczają takie produkty i wyboru jednej konkretnej w celu  kupna jej akcji, możesz zainwestować w ETF, który zawiera dziesiątki akcji spółek z tej branży. Jednym kliknięciem, możesz inwestować w całego sektor który w najbliższych latach może prosperować.

Dzięki temu, że fundusze ETF to portfele akcji, ryzyko jest mniejsze. Jeżeli jakieś akcje w danym portfelu nie będą odpowiednio zyskowne, zostaną zamienione innymi. Owszem z drugiej strony ta właściwość może być postrzegana również jako wada.

Może się zdarzyć, że w danym funduszu ETF znajdują się tytuły, którym się nie powodzi, dlatego też taki ETF może mieć gorszą rentowność niż portfolio akcji skomponowane przez inwestora tylko z kilku wybranych przez niego aktyw.

6. Gdzie się odbywa obrót na ETF?

Fundusze ETF są produktami giełdowymi. Handel odbywa się praktycznie na giełdach na całym świecie. Dzięki temu, że obrót odbywa się na giełdach regulowanych i przejrzystych rynkach, zapewniony jest wysoki poziom wiarygodności.

AMEX burza - kolébka obchodování ETF

Kolebką obrotu na funduszach ETF jest amerykańska giełda AMEX, która rozpoczęła handel tego typu instrumentami w 1993 r. Pierwszym funduszem, który był handlowany na tej giełdzie to SPDR ( S&P Depositary Receipts) nazywany popularnie („SPIDER”). Jest to jeden z najpopularniejszych funduszy ETF na świecie, który jest dziś przedmiotem obrotu pod kodem SPY i jest powiązany z indeksem S&P 500. Handel ETF jest możliwy nie tylko w USA. ETF-y mogą być również przedmiotem obrotu na giełdach w Europie, Azji lub Australii.

7. Rodzaje funduszy ETF?

Istnieją niezliczone fundusze ETF, które emitują akcje, kopiują indeks lub cały sektor. Istnieją również fundusze ETF, które w portfelu mają akcje spółek z rynku naftowego, sektora transportowego czy sektora IT itd.

Fundusze ETF zasadniczo różnią się w zależności od aktywów znajdujących się w ich portfelu. Możemy rozróżnić ETF nakierunkowane na akcje, towary, indeksy, obligacje czy kryptowaluty itp. Każdy z nich posiada aktywa bazowe z danego rynku, a jego cena zależy od rozwoju całego segmentu.

Niektóre fundusze ETF oferują również efekt dźwigni, co oznacza, że cena akcji zmienia się dwa lub trzy razy szybciej niż cena bazowa portfela. Istnieją również tzw. odwrotne ETF, których cena zmienia się odwrotnie w stosunku do ceny instrumentu bazowego.

Szeroka gama tych produktów gwarantuje, że łatwiej zrealizować jakikolwiek pomysły inwestycyjne.

8. Typy funduszy ETF?

W tej części artykułu przedstawimy bliżej poszczególne rodzaje funduszy ETF.

8.1 Towarowe fundusze ETF

Jak sama nazwa wskazuje, fundusze te opisują cenę danego towaru. Ich portfolio może wyglądać następująco:

 • akcje spółek, które dany towar produkują, wydobywają lub przetwarzają
 • zakupione kontrakty futures na towary
 • towary zakupione na rynku spot
 • posiadają dany towar

Towarem mogą być produkty rolne, metale szlachetne, energia elektryczna itp.

Czytaj także  >> Inwestycje w surowce – wszystko co musisz wiedzieć

Fundusze te można dalej podzielić według tych aktywów, które mają w swoim portfelu – czy to na akcje, kontrakty futures czy inne kontrakty. Zazwyczaj fundusze te posiadają fizycznie towary (metale szlachetne). Surowce utrzymują te fundusze (zazwyczaj metale szlachetne) fizycznie. Najczęściej fundusze zakupują te towary za pomocą kontraktów futures.

Czytaj także >> Na co zwrócić uwagę w handlu na kontraktach futures.

Pociąga to za sobą pewne obciążenie w postaci tzw. contango i związanego z tym rolowania kontraktów, czyli wyższych opłat zaniżających wartość funduszu. Fizyczne posiadanie towarów jest raczej wyjątkowe, więc gdy inwestor kupuje ETF na złoto, nie kupuje ETF, który przechowuje cegiełki złota w sejfie, ale kupuje ETF, który posiada aktywa pokryte złotem.

Najpopularniejsze ETF w tym sektorze to SPDR Gold Shares GLD (Gold ETF) i United States Oil USO (Petroleum ETF).

8.2 Sektorowe fundusze ETF

Fundusze te składają się z akcji spółek w danym sektorze. Działają na tych samych zasadach co indeksowe ETF, w którym dany fundusz posiada portfel akcji poszczególnych spółek w wybranym sektorze. Najbardziej monitorowanymi sektorami są sektor finansowy, sektor biotechnologii, sektor zdrowia, sektor energetyczny i sektor technologii.

Sektorowe ETF można dzielić na kolejne podsektory, zgodnie z pewnymi regionami. Tutaj możemy znaleźć sektor transportu w Niemczech, sektor marihuany w Ameryce Północnej lub sektor konsumencki w Rosji. Bardzo łatwo można inwestować w re sektory właśnie za pomocą ETF.

8.3 Indeksowe fundusze ETF

Fundusze te składają się z papierów wartościowych, które są kopiowane przez wybrany indeks giełdowy. Na początku artykułu wspomnieliśmy o przykładzie ETF S&P500, który jest kopiowany przez ten indeks, tak zwany SPY oznaczany często jako „spider”.

Fundusz ETF posiada udziały wszystkich 500 spółek wchodzących w skład S&P 500, utrzymuje je we właściwej proporcji, a jeśli zmieni się skład indeksu, fundusz odpowiednio zmieni swój portfel. Inne ważne ETF-y to QQQQ o nazwie „cubes”, który kopiuje ceny indeks Nasdaq 100 oraz DIA  które kopiują cenę indeksu Dow Jones.

8.4 Walutowe fundusze ETF

Są to fundusze ETF, które kopiują rynek wybranych walut. Mogą to być fundusze, które kopiują tylko jedną walutę lub cały koszyk walut. Zarządzający funduszami najczęściej kupują kontrakty terminowe typu futures na waluty, a tutaj, podobnie jak w przypadku ETF-ów towarowych, należy spodziewać się odpowiedniego contango.

Walutowe fundusze ETF mogą również posiadać depozyty gotówkowe w danej walucie. Do popularnych kontraktów terminowych na waluty należą CurrencyShares Euro Trust (FXE) lub US Dollar Money Market (LSE).

8.5 Lewarowane fundusze ETF

Te fundusze ETF odzwierciedlają kształtowanie się cen niektórych portfeli bazowych, ale przy współczynniku dźwigni, który jest ich częścią i reagują na zmiany cen z większą wrażliwością. Można kupić ETF, który kopiuje cenę indeksu S&P 500, ale reaguje dwa lub trzy razy szybciej.

Te rynki ETF składają się nie tylko z akcji indeksu, ale także z innych produktów, takich jak swapy, kontrakty futures lub inne instrumenty pochodne.

8.6 Odwrotne fundusze ETF

Są to takie fundusze, które spekulują na spadek cen aktywów lub koszyka aktywów, ale same reagują na ruch produktów bazowych dokładnie odwrotnie. Przy wielu produktach giełdowych pozycje short się nie opłacają  ze względu na koszty finansowania (odsetki od krótkich pozycji) i wtedy można wykorzystać właśnie ETF-y odwrotne. Cena takich ETF-ów rośnie jeśli cena instrumentów bazowych spada. Często ETF są określane jako bullish (byki) lub jako bearish (niedźwiedzie), według tego jaki kierunek rynku odzwierciedlają.

9. Największe i najpopularniejsze fundusze ETF

Největší a nejoblíbenější ETF

 

W poprzednim rozdziale wymieniliśmy kilka ważnych funduszy ETF z poszczególnych sektorów. Przyjrzyjmy się 10 najważniejszym światowym funduszom ETF, mierzonym przez średnią dziennych wolumenów handlowanych na nich.

1. SPDR S&P 500 (SPY)

Jak już wspomniano, większość obrotów na rynku światowym skupia się na  ETF na indeks S&P 500. Jest to ETF SPDR S&P 500 i można go znaleźć pod symbolem SPY. Średni dzienny wolumen obrotu na tym rynku osiąga 100 milionów akcji. Jest to pierwszy, najstarszy i najbardziej płynny ETF. Ten rynek jest również bardzo popularny w przypadku handlu opcjami.

2. iShares MSCI Emerging Markets (EEM)

Drugim najbardziej płynnym ETF-em jest MSS Emerging Markets z symbolem EEM iShares. Jest to fundusz ETF, który naśladuje cenę indeksu MSCI Emerging Markets. Indeks jest obliczany na podstawie indeksów 21 krajów, które należą do tak zwanych rynków rozwijających się.  Należą do nich wskaźniki z Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Egiptu i tak dalej.

3. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Trzecim największym rynkiem ETF jest ETF finansowy o nazwie Financial Select Sector SPDR Fund pod kodem XLF. Ten ETF śledzi cenę rynkową w sektorze finansowym, która obejmuje zróżnicowane usługi finansowe, ubezpieczenia, banki komercyjne i inwestycyjne, rynki kapitałowe, finansowania kredytów hipotecznych itd. Średnia dzienna obrót wynosi nieco ponad 50 milionów.

4. TVIX VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN (TVIX)

Czwartym najbardziej popularnym rynkiem ETF jest TVIX VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN. Jest to lewarowany ETF, który w sposób odwrotny odwzorowuje cenę krótkoterminowych kontraktów futures na indeksie VIX, S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return. Dźwignia jest podwójna, a cena ETF zmienia się dwukrotnie szybciej niż cena instrumentów bazowych.

ETF ten zapewnia inwestorom ekspozycję na jeden lub więcej kontraktów futures na VIX, który odzwierciedla implikowaną zmienność indeksu S & P 500. Dzienne obroty handlowe wynoszą nieco poniżej 50 milionów.

PowerShares QQQ a index Nasdaq 100

5. PowerShares QQQ (QQQ)

Na piątym miejscu jest Powershares QQQ, który śledzi Nasdaq 100. W związku z wyłączeniem spółek finansowych, indeks skupia się bardziej na przedsiębiorstwach w branży technologicznej. Niektóre z najbardziej popularnych firm w indeksie to Apple (AAPL), Amazon (AMZN) i Alphabet (ALPHABET). Wysokość obrotu w ciągu dnia wynosi około 45 milionów. Ten ETF można znaleźć pod kodem QQQ.

6. VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Następny jest ETF, który kopiuje rozwój ceny złota. To jest ETF firmy Epson Van Gesell Golders ETS (ticker GDX), na którym dzienny wolumen obrotu wynosi około 35 milionów. Ten ETF oferuje inwestorom ekspozycję na największe na świecie firmy wydobywające złoto. Ponieważ rentowność złotników zależy od dominującej ceny rynkowej tego surowca, akcje na ten ETF wykazują silną korelację z ruchami cen złota na rynku spot.

7. iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)

W siódmym miejscu pod względem wolumenu handlu znajduje się ETF o nazwie iPath S & P 500 VIX Short-Term Futures ETN, który można znaleźć pod kodem VXX. Jest to rynek, który negatywnie koreluje ze zmiennością na amerykańskim rynku akcji. Indeks zmienności VIX ma tendencję do odchylania się w kierunku wysokich wartości, kiedy na rynku panuje panika i chaos a ceny gwałtownie spadają.

Czytaj także >> Indeks VIX: Wszystko co warto wiedzieć o indeksie zmienności

VXX może być dobrym narzędziem do zabezpieczenia się w takich przypadkach lub spekulacji typu bearish. Jednak należy pamiętać, że VXX inwestuje „spot” w VIX, dlatego, że portfel funduszu składa się z kontraktów terminowych na VIX. Skoncentrowanie się na krótkoterminowych kontraktach futures zwiększa korelację z VIX, ale także zwiększa niekorzystne skutki contango.

Dla długoterminowej korelacji z indeksem zmienności lepiej wybrać inne ETF jak VIZZ, VIXM lub VXZ. Spekulacje na zmienność poprzez ETF są bardzo popularne, świadczy o tym chociażby to, że wśród siedmiu najbardziej popularnych ETF na świecie dwa to te na zmienność. Na iPATIC S & P 500 VIX Short Term Futures dziennie jest zhandlowanych 35 milionów akcji.

Więcej na temat koleracji na rynku znajdziesz w artykułe: 11 korelacji rynkowych, które powinien znać każdy trader

10. Czym się różnią ETF europejskie od amerykańskich?

Handel na funduszach ETF odbywa się praktycznie na całym świecie, ale Stany Zjednoczone, jako kolebka tego rynku, oferują zdecydowanie najszerszy wybór różnych typów funduszy ETF.

Istnieją ogromne różnice w sposobie ewolucji rynków ETF w Europie i USA. Różnice między kontynentami dotyczą głównie podmiotów, które nimi handlują, sposobu handlu, a także dostępu do handlu.

Oto kilka głównych różnic między USA i europejskimi rynkami ETF.

Na kontynencie europejskim generalnie mniej jest handlowców detalicznych niż w USA. Z tego powodu w rynki ETF w Europie inwestują głównie inwestorzy instytucjonalni, a łączne obroty są kilkakrotnie mniejsze niż w USA.

 

Deutsche Burse - obchodování evropských ETF

Deutsche Börse AG – giełda niemiecka

W Europie ETF są  przedmiotem obrotu również poza rynkiem regulowanym (giełdowym), tzw. OTC, over-the counter. W USA natomiast handel na rynku OTC jest sporadyczny. Dotyczy to głównie dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy otwierają swoje pozycje na giełdzie bezpośrednio po uzgodnieniu z brokerem lub za pośrednictwem platformy RFQ.

W Stanach Zjednoczonych większość ETF-ów jest przedmiotem obrotu na jednej głównej giełdzie (AMEX) z jedną izbą rozliczeniową. Handel ETF w Europie jest znacznie bardziej rozdrobniony, ponieważ w ramach każdej jurysdykcji istnieje wiele giełd papierów wartościowych. Głównymi giełdami europejskimi, którymi obraca się ETF, są London Stock Exchange i Deutsche Stock Exchange.

Chcę handlować ETF, co dalej?

Handel ETF-ami możesz rozpocząć w ciągu kilku dni roboczych. Wystarczy otworzyć rachunek u brokera, który ma dostęp do giełd papierów wartościowych.

Wszystko zależy od Ciebie, możliwości inwestycyjne w LYNX są prawie nieograniczone.

Początkujący i zaawansowani inwestorzy mogą zdobyć inspirację, a przede wszystkim sprawdzoną wiedzę rynkową o wysokiej jakości w obszernym e-booku 11-super strategii inwestycyjnych guru, który LYNX oferuje inwestorom do bezpłatnego pobrania na stronie www.lynxbroker.com/guru-ebook.

Znajdziesz w nim recepty na sukcesu wykorzystywane przez inwestorów, którzy odnieśli największe sukcesy na świecie.

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart