Fundusze ETF są idealnymi narzędziami inwestycyjnymi dla inwestorów, którzy nie mogą lub nie chcą poświęcać zbyt wiele czasu na handel. Spółki, które wypłacają regularnie wysokie dywidendy od swoich akcji są natomiast atrakcyjne dla inwestorów o średnim i długoterminowym horyzoncie inwestycjnym. Instrumentem, który łączy obie cechy są ETF, które skupiają się na akcjach o wysokiej dywidendzie. Odkryj najlepsze dywidendowe ETF.

Potężne narzędzie inwestorów 

ETF to skrót od Exchange Traded Fund. ETF są to fundusze, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. Każdy fundusz ma specyficzną budowę, co oznacza, że składa się z tytułów o określonym “temacie”. Może on np. odwzorowywać wybrany indeks lub skupiać się na konkretnym surowcu (commodity) lub sektorze gospodarki. Zaletą funduszy ETF jest ich natychmiastowa zbywalność oraz niskie opłaty w porównaniu do tradycyjnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

 

Akcje z wysokimi dywidendami: Stabilne spółki z ciekawym dodatkowym zyskiem 

Spółki wypłacają wysokie dywidendy, generują znaczące zyski przez wiele lat i umożliwiają inwestorom udział w tych zyskach właśnie poprzez wypłatę wysokich dywidend. 

Zazwyczaj nie są to akcje, które mają potencjał podwojenia ceny w krótkim czasie. Spółki o wysokim potencjale wzrostu potrzebują środków na rozwój, więc zazwyczaj wypłacają bardzo małe dywidendy lub nie wypłacają ich wcale. 

Dlatego akcje o wysokich dywidendach są bardziej odpowiednie dla inwestorów z długim horyzontem inwestycyjnym. Stanowią one solidny fundament do budowy portfela inwestycyjnego, który oferuje regularny dochód. 

PRIIPS: ograniczenie możliwości obrotu amerykańskimi ETF 

Nasza prezentacja najciekawszych wysokodywidendowych ETF nie obejmuje produktów amerykańskich, które są obecnie niedostępne dla inwestorów detalicznych w Polsce. Powodem takiego stanu rzeczy są regulacje prawne PRIIPS (z ang. Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Jest to rozporządzenie UE z końca 2014 r., które nakazuje, aby wszystkie produkty inwestycyjne były opatrzone jednolitym dokumentem (tzw. KID czyli Key Information Document) w języku inwestora, który w sposób przejrzysty wyjaśnia cechy i ryzyko produktu w celu zapewnienia pełnej informacji. 

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Ponieważ – z wyjątkiem niektórych – amerykańscy emitenci ETF nie dołączyli jeszcze wyżej wymienionego dokumentu do ogromnej większości produktów, nie mogą one być przedmiotem obrotu przez inwestorów detalicznych.

W międzyczasie jednak emitenci produktów inwestycyjnych na rynkach europejskich stworzyli alternatywy dla amerykańskich ETF i wprowadzili prawie identyczne ETF na europejskich giełdach. 

Najlepsze dywidendowe ETF

Listę najlepszych dywidendowych ETF komponowaliśmy nie tylko pod względem wyników. Wybrane przez nas fundusze posiadają odpowiednią różnorodność, jako, że nawet w przypadku dywidendowych ETF warto zastosować dywersyfikację portfela i rozłożyć swoje inwestycje na różne sektory gospodarcze, kraje bądź spółki.

Jeden z pięciu przedstawionych poniżej ETF inwestuje w USA, pozostałe w Azji i strefie euro. Jeden fundusz skupia się na rynkach wschodzących, a drugi inwestuje globalnie.

Na wykresach uwzględnione zostały indeksy odpowiadające każdemu regionowi, aby pokazać, że silne połączenie funduszy ETF i wysokich dywidend może zapewnić dobre wyniki. Wszystkie wykresy pokazują okres pięcioletni i wyniki danego ETF z wyłączeniem wypłat dywidendy. Fundusze te są notowane na niemieckiej giełdzie XETRA w EUR, choć walutą bazową dla tych funduszy jest nadal USD. 

Ranking wymienionych tu funduszy ETF nie stanowi ich oceny pod względem dotychczasowych sukcesów czy perspektyw na przyszłość.

Dywidendowe fundusze ETF i ich wyniki

Gdyby spojrzeć na wyniki prezentowanych tu dywidendowych ETF w stosunku do ich indeksów benchmarkowych, można by dojść do wniosku, że na tego typu ETF niewiele można zdziałać, jednak nie daj się zwieść pozorom. Przedstawione poniżej wyniki cen netto tych ETF-ów nie uwzględniają dystrybuowanej dywidendy.

Prawdą jest, że wielu inwestorów w pierwszej kolejności stawia na akcje wzrostowe. Robią tak, ponieważ spekulują na silny wzrost gospodarczy. Jednak w trudniejszych, spadkowych lub kryzysowych fazach gospodarki, takich jak ta, której obecnie doświadczamy, rozsądniejszą opcją mogą się okazać tzw. akcje wartościowe, zazwyczaj z wyraźnie wyższymi dywidendami.

Fizyczne a syntetyczne fundusze ETF 

Rozróżnienie ETF na fizyczne i syntetyczne odzwierciedla sposób replikacji indeksu. Syntetyczne ETF replikują odpowiedni koszyk akcji o wysokiej dywidendzie za pomocą instrumentów pochodnych, co wiąże się z większym ryzykiem. Fizyczny ETF faktycznie kupuje akcje zawarte w ETF.

5 najlepszych dywidendowych ETF 2023 

Poniżej znajdziesz 5 najlepszych dywidendowych ETF na 2023 rok oraz porównanie ich wyników do odpowiedniego indeksu.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 

Z kapitalizacją funduszu wynoszącą ponad 4,47 mld euro SPDR S&P US Dividend Aristocrats (ISIN: IE00B6YX5D40 – Symbol: SPYD – Waluta: USD) jest jednym z największych wśród dywidendowych ETF. Ten ETF inwestuje w akcje notowane w S&P Composite Index, których dywidendy rosły nieprzerwanie przez ostatnie 20 kolejnych lat.

Jak widać na poniższym wykresie, SPYD wyraźnie przewyższa w wybranym pięcioletnim okresie indeks New York Stock Exchange (NYSE) composite, który w tym przypadku jest reprezentatywnym benchmarkiem. Dowodzi to, że akcje dywidendowe są często poszukiwane, zwłaszcza w okresach kryzysu gospodarczego. Pamiętaj również, że cena jednostki ETF nie zawiera uwzględnia wypłat dywidendy, co oznacza, że będzie ona dodatkowym dochodem dla właściciela tego ETF.

Nejlepší dividendové ETF: SPDR S&P US Dividend Aristocrats
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF XETR/XETRA od września 2017 do września 2022

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B5M1WJ87 – Symbol: SPYW – Waluta: EUR) inwestuje w akcje spółek ze strefy euro, dla których kwota wypłacanej dywidendy wzrosła w ciągu ostatnich 10 kolejnych lat. Obecna wielkość kapitalizacji funduszu wynoszącą 1,02 mld euro plasuje go w czołówce największych dywidendowych funduszy ETF. Dywidendy wypłacane są inwestorom co 6 miesięcy. 

Na wykresie widać, że ETF wyraźnie pozostaje w tyle za indeksem Euro Stoxx 50. Należy jednak pamiętać, że same ceny ETF nie odzwierciedlają jego wyników. Podobnie jak w przypadku wspomnianego wyżej amerykańskiego dywidendowego ETF, do zwroty z inwestycji w jednostkę funduszu należy dodać zyski, które inwestorzy otrzymują z wypłat dywidend. Ponadto europejskie giełdy znajdują się obecnie pod presją, ze względu na niepewną sytuację w zakresie dostaw energii oraz konflikt na Ukrainie.

Nejlepší dividendové ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF XETR/XETRA od 8.9.2017 do 9.9.2022

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF 

Fidelity Global Quality Income (ISIN: IE00BYXVGZ48- symbol: FGEQ- waluta: USD) inwestuje w spółki o wysokiej dywidendzie z krajów uprzemysłowionych z całego świata. Ten ETF od momentu powstania osiąga przekonujące wyniki, podczas gdy sporo innych globalnych dywidendowych ETF jest obecnie znacznie gorszych od MSCI World Index. Choć walutą bazową ETF jest USD, to można nim handlować w EUR. 

Ponownie należy pamiętać, że wykres nie uwzględnia wypłaty dywidendy, a jedynie pokazuje cenę netto ETF. Dla porównania, MSCI World Index zyskał w ciągu ostatnich trzech lat około 20%, ale po uwzględnieniu wypłat dywidend, ETF ten w tym samym okresie zyskał prawie 40%, co widać w poniższej tabeli. 

Nejlepší dividendové ETF Fidelity Global Quality Income ETF
Fidelity Global Quality Income ETF XETR/XETRA od września 2017 do września 2022

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF 

S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B9KNR336- Symbol: ZPRA- Waluta: USD) inwestuje w akcje z regionu Azji i Pacyfiku, których dywidendy rosły przez ostatnie siedem kolejnych lat. Choć walutą bazową tego ETF jest USD, to można nim handlować w EUR. 

Nejlepší dividendové ETF S&P Pan Asia Dividend Aristocrats
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF XETR/XETRA od września 2017 do września 2022

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 

Fundusz iShares Emerging Markets Dividend Fund (ISIN: IE00B652H904- Symbol: IEDY – Waluta: USD) inwestuje w akcje spółek z rynków wschodzących, które w długim okresie były w stanie wypłacać stabilne dywidendy. ETF został utworzony w 2011 r. Wypłaca swoje dywidendy kwartalnie.

Na wykresie widać, że ETF znajduje się od 2020 roku pod potężną presją. W 2021 roku wciąż bardzo dobrze radził sobie na tle rynków wschodzących, które już wtedy się załamywały. Nie jest to niczym niezwykłym w fazach, w których gospodarka światowa słabnie. Rynki wschodzące radzą sobie szczególnie dobrze w czasach wysokiego wzrostu; z drugiej strony są szczególnie podatne na słabe wyniki w trudnych czasach.

Nejlepší dividendové ETF iShares Emerging Markets Dividend
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF XETR/XETRA od września 2017 do września 2022

Handluj dywidendowymi ETF za pośrednictwem LYNX

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcjeETFfuturesopcjeCFD i na forex  po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy i publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut. Oprócz tego w ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

Przeczytaj take

Źródła użyte w artykule:

GEHRT, R. Die besten Dividenden-ETFs 2023. LYNX [online]. Opublikowano 12. 9. 2023 [cit. 25. 10. 2023]. Artykuł znajdziesz tutaj.

LYNX: partner Interactive Brokers w Polsce

Jesteś zainteresowany rachunkiem inwestycyjnym w Interactive Brokers? Połącz korzyści płynące z handlu w IB i rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem LYNX. Porównaj nasze usługi i skorzystaj ze wsparcia w języku polskim. Dowiedz się więcej na: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart