W tej serii artykułów związanych z kontraktami terminowych na indeksy giełdowe omówimy S&P 500 futures – kontrakt terminowy na jeden z najbardziej znanych indeksów amerykańskich. Omówimy także historię indeksu i możliwości inwestycji na kontraktach futures S&P500.
 

S&P500 futures

Kontrakt terminowy e-mini S&P 500 (ES) należy do najczęściej handlowanych i płynnych kontraktów futures na całym świecie i dlatego zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie. Produktem bazowym tego kontraktu terminowego jest indeks S&P 500, który obejmuje 500 amerykańskich spółek giełdowych. Dzięki różnorodności i szerokości, indeks ten uważany jest za miernik rozwoju całego rynku amerykańskiego.

W 1997 roku kontrakt e-mini ES został wprowadzony przez giełdę Chicago Mercantile Exchange (CME) jako substytut dla kontraktu futures S&P500 (SPX), który dla mniejszych inwestorów był niedstępny z powodu wysokiej wartości mnożnika. Poprzedni kontrakt terminowy wprowadzono już w 1982 roku, a jego mnożnik wynosił 500 punktów. Kontrakt ten był także przedmiotem handlu fizycznego na tzw. „pit“ na giełdzie w Chicago. W celu zwiększenia płynność oraz aby udostępnić szerokiej publicznośi możliwość handlu na kontrakcie S&P 500 wprowadzono właśnie kontrakt e-mini S&P 500, symbol ES z mnożnikiem 50. Kontrakt ten jest handlowany w pełni elektronicznie za pośrednictwem systemu handlowego Globex. Po wprowadzeniu kontraktu terminowego e-mini, giełda CME zdecydowała zmniejszyć mnożnik „dużego“ kontraktu SPX z 500 na 250, aby inwestorzy całkowicie nie stracili zainteresowania tym produktem.

Kontrakty ES i SPX nadaj istnieją, a SPX jest dalej przedmiotem handlu na „picie“ w godzinach otwarcia giełdy, dzięki czemu jego wolumen obrotu jest znacznie mniejszy, niż na nowym S&P500 futures e-mini.

 

 S&P 500 ES – Najczęściej handlowany kontrakt futures

Indeks S&P500 futures e-mini ES jest bardzo płynny ponieważ inwestorzy profesjonalni (zazwyczaj instytucje), jak i inwestorzy nieprofesjonalni dokonują dużego obrotu. Kontrakt ten handluje się 23 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu. Dzienny wolumen handlU wynosi ponad milion kontraktów. Z powodu wysokiego popytu i wysokiej podaży, łatwo zabezpieczać swoje pozycji poprzez zlecenia stop-loss. Jeżeli dojdzie do nieoczekiwanych wydarzeń mających wpływ na cenę, na przykład w czasie wieczornej sesji w Azji, kiedy większość inwestorów europejskich jeszcze śpi, zlecenie stop-loss automatycznie minimalizuje twoją stratę, jeżeli te wydarzenia będą miały oczywiście negatywny wpływ.

Ponieważ kontraktami futures S&P500 e-mini handluje się praktycznie przez dzień i w nocy, możliwe jest ciągłe obserwowanie rozwoju ceny na rynku amerykańskim. Rynki akcji w Europie otwierają o godzienie 9:00, a kurs otwarcia może być zależny od rynku amerykańskiego. Jest to jeden z powodów, dlaczego rynki w Stanach Zjednoczonych są nieco ”do przodu” w porównianiu z rynkami europejskimi.

Kontrakty futures ES cieszą się dużą płynnością. Poza godzinami otwarcia giełdy, liczba kontraktów po stronie popytu i podaży wynosi około 100 a nawet 200. W czasie otwarcia giełdy w Stanach Zjednoczonych średnia ilość kontraktów po obu stronach wynosi około 500.

Handel na kontraktach futures S&P 500

Zarówno kontrakty futures na indeks Dow Jones (YM) jak i na kontrakt e-mini S&P500 sa handlowane w trzymiesięcznych cyklach z terminem wygaśnięcia przypadającym zazwyczaj na trzeci piątek miesiąca: marca, czerwca, września i grudnia. W przypadku gdy inwestor chce pozostawić otwartą pozycję na danym indeksie, dochodzi do tzw.“rollover“ czyli rolowania (każdy drugi czwartek w miesiącu wygaśnięcia, czyli 8 dni przed terminem wygaśnięcia). Kontrakt ze zbliżącym się terminem wygaśnięcia nie jest już głównym kontraktem, ponieważ traci na płynności, natomiast wolumen obrotów na następnym kontrakcie futures wzrasta. Poniższe zdjęcie przedstawia podląd podstawowych informacji na temat tego kontraktu na platformie LYNX Trading.

 

E-mini S&P500 futures posiada mnożnik 50, co oznacza, że każdy punkt wartości indeksu ma wartość $50. Zmiana wartości indeksu o jeden punkt oznacza zysk lub stratę o wartości $5o. Najmniejsza możliwa zmiana wartości (tzw. tick) odpowiada 0,25 punktu, czyli $12,50.

 

Kluczowe informacje znajdziesz w poniższej tabeli:

Kontrakt S&P 500 futures
Symbol ES
Giełda GLOBEX
Waluta USD
Miesiące wygaśnięcia
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Godziny otwarcia CET  0:00 – 22:15, 22:30 – 23:15,
5 dni w tygodniu
Wielkość ticka 0,25 punktu
Mnożnik 50
Depozyt – Intraday Initial $ 4 408
Depozyt – Intraday Maintenance $ 3 526
Więcej informacji na temat handlu na kontraktach futures w LYNX Kliknij tutaj

 

Ogólnie mówiąc, e-mini S&P500 futures posiada wszystko, co każdy trader oczekuje – wysoką płynność, możliwość handlu prawie cały dzień, oraz produkt bazowy, które niezawodnie odzwierciedla rozwój rynku amerykańskiego. Nie istnieje żaden inny kontrakt futures spełniający te kryteria. Dlatego e-mini S&P500 futures jest najbardziej popularnym kontraktem futures na całym świecie.

Zainteresował cię kontrakt futures S&P 500?

Z naszą profesionalną platformą możesz z łatwością handlować na kontraktach terminowych na S&P500 oraz wiele innych instrumentach dostępnych na ponad 100 światowychh rynkach w 26 krajach.

Handluj na Futures

 

 

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart