Indeks giełdowy to wskaźnik wyników danego rynku. Nie jest to zatem aktywo bazowe, które można kupić lub sprzedać, a jedynie wartość. Indeks giełdowy obrazuje kondycję segmentu gospodarczego lub rynku, z którymi jest powiązany. Dowiedz się jak oblicza się wartość indeksu giełdowego oraz jakie główne indeksy giełdowe na świecie musi znać każdy inwestor. Piszemy również o tym jak handlować indeksami giełdowymi, skoro nie są one instrumentami finansowym w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Czym jest indeks giełdowy?

Indeks giełdowy to wskaźnik interpretujący wydarzenia na danym rynku lub sektora gospodarczego jako całość. Jest on obliczany na podstawie wyceny wybranych akcji spółek giełdowych wchodzących w skład danego indeksu. Wartość indeksu to zwykle średnia ważona, często wykorzystywana przez inwestorów i zarządzających pieniędzmi do opisywania rynku i porównywania zwrotów z konkretnych inwestycji.

Indeksy giełdowe: jak obliczyć ich wartość?

Wartość indeksów giełdowych ulega ciągłym zmianom odzwierciedlając ruch cen wszystkich akcji wchodzących w skład indeksu. Generalnie jednak indeksy są bardzo stabilnym instrumentem inwestycyjnym. Jest to jeden z głównych powodów, dla których inwestowanie w indeksy jest bardzo popularne wśród inwestorów.

Indeks obliczany w oparciu o ważoną wartość kapitalizacji rynkowej spółek w jego składzie. Waga każdej akcji w indeksie jest obliczana przez podzielenie kapitalizacji rynkowej danej spółki przez całkowitą kapitalizację rynkową całego indeksu.

Jak handlować indeksami giełdowymi?

Indeks giełdowy jako taki jest jedynie wskaźnikiem. Nie jest to zatem aktywo, które można bezpośrednio kupić lub sprzedać. Istnieje jednak szereg produktów pochodnych, poprzez które można spekulować na rozwój danego indeksu.

Instrumenty giełdowe, poprzez które można spekulować na indeksach to opcje, futures, CFD, ETF, certyfikaty oraz warranty.

  Każdy z wyżej wymienionych instrumentów charakteryzuje się swoimi wadami i zaletami. Najpopularniejsze instrumenty, które umożliwiają handel na indeksach to ETF, opcje i kontrakty terminowe.

  Główne indeksy giełdowe w USA

  Indeks S&P 500: największy amerykański indeks

  S&P 500 to amerykański indeks giełdowy oparty na kapitalizacji rynkowej pięciuset dużych spółek, których akcje są notowane na NYSE, NASDAQ lub Cboe BZX Exchange. Ze względu na różnorodność uwzględnianych akcji i ich wag, jest to jeden z najczęściej śledzonych indeksów giełdowych i przez wielu uważany za najlepiej oddający kondycję amerykańskiej gospodarki.

  Indeks został utworzony w pierwotnej formie w 1923, jednak dopiero w 1957 rozszerzono go do obecnych 500 spółek. Wśród akcji wchodzących w skład indeksu znajdują się takie tytuły jak Walmart, Visa czy PepsiCo.

  Przeczytaj także >> S&P 500 indeks – jeden z najważniejszych indeksów USA

  Największe wzrosty i spadki indeksu S&P 500

  Akcje Kurs +/- %

  Indeks NASDAQ 100: giganci sektora technologicznego

  NASDAQ 100 (NDX) to indeks giełdowy składający się ze 100 największych spółek spoza sektora finansowego. Udział spółek w indeksie ważony jest ich kapitalizacją rynkową, z pewnymi zasadami ograniczającymi wpływ największych składników indeksu.

  W skład indeksu wchodzą spółki spoza branży finansowej, co odróżnia go od indeksów Dow Jones Industrial Average i S&P 500. Spółki wchodzące w skład indeksu nie muszą mieć siedziby w USA. NASDAQ 100 zaczął być obliczany 31 stycznia 1985 roku. W skład indeksu wchodzą takie firmy jak Apple, Adobe czy Amazon.

  Przeczytaj także>> Indeks NASDAQ – wszystko, co musisz wiedzieć o indeksie technologicznym z USA

  Największe wzrosty i spadki akcji indeksu NASDAQ 100

  Akcje Kurs +/- %

  Indeks NASDAQ Composite

  NASDAQ Composite (IXIC) to indeks giełdowy akcji i podobnych papierów wartościowych (np. ADR-ów) notowanych na giełdzie NASDAQ. Wraz z Dow Jones Average i S&P 500 jest jednym z trzech najczęściej śledzonych indeksów na amerykańskich rynkach akcji. W skład NASDAQ Composite wchodzi wiele spółek technologicznych w ramach indeksu NASDAQ 100, którego składniki stanowią niejako “podzbiór” NASDAQ Composite i odpowiadają za ponad 90% ruchu NASDAQ Composite. Wyniki NASDAQ Composite są śledzone przez wiele funduszy ETF. Indeks został utworzony w 1971 roku.

  Indeks Dow Jones: najstarszy amerykański indeks

  Dow Jones Industrial Average (DJIA), lub po prostu Dow Jones to indeks giełdowy, który wskazuje wartość 30 dużych spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Wartość wskaźnika Dow nie jest ważoną średnią arytmetyczną i nie jest obliczana w oparciu o kapitalizację rynkową spółek wchodzących w jego skład, lecz stanowi sumę ceny za akcję każdej spółki składowej indeksu. Suma ta jest korygowana o współczynnik, który zmienia się za każdym razem, gdy jedna ze spółek emituje nowe akcje lub wypłaca dywidendę.

  Jest to drugi najstarszy amerykański indeks rynkowy po Dow Jones Transport Average, a obecnie zarządzany jest przez S&P Dow Jones Indices, którego większościowym właścicielem jest S&P Global. Indeks został pierwotnie opublikowany 16 lutego 1885 roku. Nazwa indeksu pochodzi od jego założycieli Charlesa Dowa i Edwarda Jonesa.

  Dziś słowo Industrial w nazwie indeksu ma raczej znaczenie historyczne, gdyż wiele ze współczesnych 30 spółek nie jest typowymi firmami przemysłu ciężkiego. W skład indeksu wchodzą akcje takich firm jak McDonald’s, General Electric czy Walt Disney.

  Przeczytaj także >> VIX – wszystko, co musisz wiedzieć o indeksie zmienności

  Największe wzrosty i spadki indeksu Dow Jones

  Akcje Kurs +/- %

  Indeks Russell 2000: mniejsze spółki amerykańskie

  Russell 2000 to indeks spółek o małej kapitalizacji. Opisuje on dolne 2000 akcji z indeksu Russell 3000. Indeks jest zarządzany przez FTSE Russell, spółkę zależną London Stock Exchange Group.

  Russell 2000 jest zdecydowanie najbardziej powszechnym benchmarkiem dla akcji, które identyfikuje się jako “małe spółki”, podczas gdy np. indeks S&P 500 jest używany głównie dla dużych spółek. Jest to najczęściej stosowana miara ogólnych wyników akcji o małej i średniej kapitalizacji. Indeks ten reprezentuje około 8% całkowitej kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład Russell 3000 Index. Indeks Russell 2000 został utworzony w 1984 roku.

  Najważniejsze indeksy giełdowe w Europie

  Indeks Euro Stoxx 50

  EURO STOXX 50 to indeks akcji strefy euro opracowany przez STOXX, dostawcę indeksów należącego do Deutsche Börse Group. Składa się on z 50 największych i najbardziej płynnych akcji w strefie euro. Indeks ten obejmuje około 60% kapitalizacji rynkowej indeksu free float EURO STOXX Total Market Index (TMI), który z kolei reprezentuje około 95% kapitalizacji rynkowej reprezentowanych krajów. W skład indeksu wchodzą akcje takich spółek jak Deutsche Telekon, Ahold Delhaize czy Philips.

  Największe wzrosty i spadki indeksu Euro Stoxx 50

  Akcje Kurs +/- %

  Indeks DAX: główny niemiecki indeks

  DAX (Deutscher Aktienindex) to indeks składający się z 30 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Wyniki są mierzone pod kątem wielkości zamówień i kapitalizacji rynkowej.

  DAX został opublikowany 30 grudnia 1987 z wartością bazową 1.000. DAX działa w oparciu o system Xetra administrowany przez Deutsche Börse. W skład indeksu DAX wchodzą akcje takich firm jak Adidas, BMW czy Allianz.

  Przeczytaj także >> Indeks DAX: wszystko, co musisz wiedzieć o najpopularniejszym europejskim indeksie

  Największe wzrosty i spadki indeksu DAX

  Akcje Kurs +/- %

  Główny indeks giełdowy Wielkiej Brytanii: FTSE 100

  Financial Times Stock Exchange 100 Index, zwany również FTSE 100, to indeks akcji 100 spółek notowanych na giełdzie w Londynie o największej kapitalizacji rynkowej. Indeks jest prowadzony przez FTSE Group, spółkę zależną London Stock Exchange Group.

  Indeks jest obliczany od 1984 roku. W skład indeksu wchodzą takie akcje jak Morrisons, Tesco i Unilever.

  Ważne indeksy światowe: japoński Nikkei 225

  Nikkei 225 to indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio (TSE), obliczany codziennie przez japońską gazetę Nihon Keizai Shinbun od 7 września 1950 roku. Wartość indeksu podawana jest w jenach.

  Indeks obejmuje 225 dużych japońskich spółek z różnych branż. W 1991 roku na rynku japońskim pękła ogromna bańka finansowa. Do dziś indeks nie zdołał wzrosnąć powyżej poziomu sprzed kryzysu. W skład indeksu wchodzą akcje takich firm jak Mitsubishi logistics, Konami czy Sony.

  Indeks giełdowy w Chinach: SSE Composite

  SSE Composite Index jest indeksem wszystkich akcji, które są przedmiotem obrotu na Shanghai Stock Exchange. Indeks został uruchomiony 15 lipca 1991 roku.

  Dla celów obliczeniowych Akcje B są zazwyczaj denominowane w dolarach amerykańskich. Przy obliczaniu pozostałych indeksów ceny Akcji B są podawane w Renmimbi. W skład indeksu wchodzą akcje takich spółek jak Bank of China, SAIC Motor i PetroChina.

  Pozostałe światowe indeksy giełdowe

  Na świecie istnieje szereg innych znanych indeksów. W prawie każdym europejskim kraju możemy znaleźć przynajmniej 1.

  Inne indeksy to francuski CAC 40, hiszpański IBEX 35 i indyjski NIFTY 50. Wiele krajów używa więcej niż jednego indeksu. Na przykład Japonia oprócz wspomnianego Nikkei 225 ma TOPIX, a strefa euro – EURONEXT 100. Większość indeksów obejmuje określoną liczbę największych spółek z danego kraju. Wyniki indeksu mogą dać Ci dość dokładną interpretację sytuacji gospodarczej w danym kraju.

  World indeks: kondycja światowej gospodarki

  Pośród indeksów istnieje również indeks gospodarki światowej. Jest to ważony indeks giełdowy spółek z całego świata. Jest on prowadzony przez MSCI Inc. i jest wykorzystywany jako standard dla fundusz światowych y akcji “światowych” lub “globalnych”, które mają reprezentować szeroki przekrój rynków. Indeks obejmuje akcje ze wszystkich rozwiniętych rynków świata. Możemy w nim znaleźć akcje z łącznie 23 krajów. Nie obejmuje on jednak akcji spółek z gospodarek wschodzących. Są one uwzględnione w powiązanym indeksie MSCI All Country World Index (ACWI).

  MSCI World Index jest obliczany od 1969 roku w różnych formach: bez dywidendy (indeks cenowy), z reinwestowanymi dywidendami netto lub brutto (indeks netto i brutto).

  Istnieje również szereg innych indeksów światowych. Należą do nich S&P Global 100, Dow Jones Global Titan 50, seria indeksów FTSE All-World oraz wiele innych

  Handluj akcjami za pośrednictwem LYNX

  Handluj szeroką gamą instrumentów finansowych, takich jak akcje, ETF, kontrakty terminowe, opcje, CFD i forex po niskich prowizjach. Regularnie publikujemy webinary edukacyjne we współpracy z inwestorami, którzy odnoszą sukcesy na rynku. Poprzez LYNX otrzymujesz również dostęp do profesjonalnych platform handlowych.

  Handluj szeroką gamą instrumentów finansowych, takich jak akcje, ETF, kontrakty terminowe, opcje, CFD i forex po niskich prowizjach. Regularnie publikujemy webinary edukacyjne we współpracy z inwestorami, którzy odnoszą sukcesy na rynku. Poprzez LYNX otrzymujesz również dostęp do profesjonalnych platform handlowych.

  Chcesz przeliczyć ceny akcji zagranicznych lub ceny ETF na euro? Skorzystaj z naszego przelicznika walut. Ponadto na Portalu Inwestycyjnym znajdziesz aktualne wiadomości ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek pytań możesz skorzystać z naszego Centrum Wsparcia klienta online.

  Przeczytaj także:

  Handel na światowych giełdach

  Z rachunkiem inwestycyjnym za pośrednictwem LYNX inwestorzy mają bezpośredni dostęp do krajowych i międzynarodowych giełd papierów wartościowych w Europie, USA i Azji. Handluj na 150 rynkach, w 33 krajach i w 25 walutach. Dowiedz się więcej na stronie: Lista Giełd i Produktów

  --- ---

  --- (---%)
  Mkt Cap
  Vol
  Dzienne maximum
  Dzienne minimum
  ---
  ---
  ---
  ---

  Displaying the --- chart

  Displaying today's chart