DAX
Indeks DAX 30 (dalej nazywany DAX) jest największym i najważniejszym europejskim indeksem giełdowym.  Na podstawie rozwoju indeksu DAX można stosunkowo wiernie zinterpretować sytuację gospodarczą w Niemczech oraz w całej Europie.

Co obejmuje indeks DAX? I w jaki sposób określa się jego wartość? W jaki sposób można handlować na indeksie DAX?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym artykule, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat największego indeksu giełdowego w Europie.

Index DAX

W artykule przeczytasz:
 1. Co to jest indeks DAX 30?
 2. Historia indeksu DAX
 3. Indeks DAX obecnie
 4. Aktualny wykres indeksu DAX
 5. Główne akcje indeksu DAX
 6. Jak handlować na indeks DAX

Co to jest indeks DAX 30?

DAX (Deutscher AktienIndeks) jest indeksem giełdowym składającym się z 30 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Ceny pochodzą z systemu handlowego Xetra. Niekiedy możemy się natknąć również na nazwę indeks DAX 30, ale zazwyczaj używa się po prostu nazwy indeks DAX.

Według spółki Deutsche Börse, operatora systemu Xetra,  DAX ocenia wyniki firm, które obejmuje pod względem wolumenu zleceń i kapitalizacji rynkowej. Jest to odpowiednik brytyjskiego FTSE 30 i amerykańskiego Dow Jones Industrial Average. Ze względu na mały wybór akcji DAX niekoniecznie jednak odzwierciedla stan gospodarki jako takiej.

L-DAX jest wskaźnikiem mierzącym wyniki DAX po zakończeniu godzin handlu systemu Xetra. Tradycyjny („parkietowy“) handel na giełdzie we Frankfurcie odbywa się w każdy dzień roboczy pomiędzy 8:00 – 17:45 CET. Wskaźniki L / E DAX (Late / Early DAX) wyliczane są od 17:45 do 20:00 i od 8:00 do 9:00.

Na Eurex, europejskiej giełdzie elektronicznej z siedzibą w Zurychu, możesz również handlować na opcje (ODAX) i futures (FDAX) na DAX od 8:00 do 22:00 CET.

 

Wykres indeksu DAXWykres indeksu DAX. Źródło: LYNX Trading.

Historia indeksu DAX

Indeks DAX powstał na początku lat 80. XX wieku. Kluczową dla niego datą jest jednak 30. grudnia 1987, kiedy to indeks wystartował z poziomu 1000 punktów.

DAX 30 doświadczył końca zimnej wojny i upadku muru berlińskiego w październiku 1989 roku. W wyniku tych wydarzeń stracił on ponad 13% swojej wartości w ciągu zaledwie miesiąca.

Obecnie indeks DAX działa na bazie technologii Xetra, która jest aktualizowana co sekundę. Zastąpiła ona 28.11.1997 poprzednią technologię IBIS. Xetra wykorzystuje ceny rynkowe, niskie koszty transakcyjne, równość, położenie geograficzne oraz anonimowość partnerów biznesowych na ich korzyść. Najważniejszym wyzwaniem było zapewnienie stabilności i dostępności systemu, niewielkich opóźnień, a także długoterminowego wzrostu aktywności rynkowej.

Na początku 3. tysiąclecia DAX został mocno dotknięty przez internetową bańkę spekulacyjną, która wywołała kryzys finansowy na całym świecie. Niemiecka giełda osiągnęła 7. marca 2000 roku swój najwyższy dotychczas poziom, czyli 8 136 punktów. Trzy lata później indeks spadł ponownie do poziomu 2 200 punktów.

Kryzys 2008 roku również nie ominął indeksu DAX i w ciągu niespełna półtora roku stracił ponad 50% swojej wartości. Od tego czasu indeks DAX stale rośnie.

We wtorek 23.1.2018 indeks DAX osiągnął swoją historycznie najwyższą wartość – 13,596.89 punktów.

Historyczny wykres indeksu DAXHistoryczny wykres indeksu DAX. Źródło: LYNX Trading.

Indeks DAX obecnie

Aktualnie (Q1 2020) indeks DAX notowany jest za około 13 000 punktów. Na początku zeszłego roku indeks znajdował się na swoich historycznych wartościach maksymalnych. W ciągu kilku miesięcy doszło jednak do spadku o prawie 21 %.

Od początku bieżącego roku jak dotąd wszystko wskazuje na to, że doszło do przerwania poprzedniej korekty. Byki prawdopodobnie znów chwycą za ster i powoli ustali się nowy trend wzrostowy. Czy ów trend przekroczy swoje historyczne maksyma z zeszłego roku, okaże się w najbliższych miesiącach.

Aktualny wykres indeksu DAX

Aktualny wykres indeksu DAXAktualny wykres indeksu DAX z dnia 7.4.2020. Źródło: LYNX Trading.

Waga akcji w indeksie DAX dnia 1.7.2019

Darmowy e-book inwestycyjny

14 praktycznych wskazówek, jak stać się lepszym inwestorem i uniknąć klęski na giełdzie.

 • Podaj swoje dane, aby otrzymać bezpłatny e-book

Jak handlować na DAX za pośrednictwem LYNX

Indeks DAX jest tylko wskaźnikiem niemieckiego rynku akcji i jako taki nie podlega handlowi. Istnieje szereg instrumentów pochodnych, za pośrednictwem których można spekulować na rozwój wartości indeksu DAX.

Są to:

 1. Opcje
 2. Futures
 3. CFD
 4. ETF
 5. Certyfikaty
 6. Warranty

Każdy z tych instrumentów ma swoją specyfikę. Trzeba określić, który z nich odpowiada naszej strategii inwestycyjnej.

Opcje na DAX

Opcje to derywaty, będące umowami zawieranymi przez 2 strony. Sprzedający zobowiązuje się do tego, by w określonym terminie kupić albo sprzedać dany instrument bazowy za z góry ustaloną cenę. Za to zobowiązanie otrzymuje od kupującego premię opcyjną.

Kupujący natomiast zapewnia sobie prawo do tego, by w określonym terminie kupić lub sprzedać dany instrument bazowy za z góry określoną cenę. Za to prawo wypłaca sprzedającemu premię opcyjną.

Więcej o tym, czym są opcje, przeczytasz w naszym przewodniku po opcjach.

Opce na DAX

Opce na DAX

ETF na DAX

ETF to skrót oznaczający fundusz notowany na giełdzie. Fundusze takie śledzą zazwyczaj rozwój konkretnego instrumentu bazowego.  ETF na DAX kupuje więc wszystkie 30 akcji, które wchodzą w skład indeksu DAX. Fundusze emitują następnie swoje własne akcje notowane na giełdzie. Jeżeli więc inwestujesz w ETF na DAX, inwestujesz de facto we wszystkie trzydzieści spółek. Popularność ETF w ostatnim czasie znacząco wzrasta głównie dzięki ich stabilności i dywersyfikacji ryzyka.

Z DAX powiązanych jest obecnie 11 ETF. Najbardziej znanymi są iShares Core DAX UCITS ETF (DE) i Xtrackers DAX UCITS ETF 1C.

Pierwszym z nich można handlować na naszej platformie pod tickerem DAXEX.

Więcej o tym, czym są ETF, przeczytasz w naszym przewodniku po ETF.

CFD na DAX

CFD (contract for difference) to tzw. kontrakty różnic kursowych. Zasadniczo CFD jest kontraktem pomiędzy dwoma stronami, które mogą się nazywać kupującym i sprzedającym. Umowa zobowiązuje obie strony do wyrównania różnicy pomiędzy aktualną ceną aktywa a jego ceną w momencie powstania zawarcia kontraktu. Jeżeli różnica jest dodatnia, sprzedający wypłaca kwotę kupującemu. I odwrotnie – jeżeli różnica jest ujemna, kupujący wypłaca kwotę sprzedającemu.

Futures na DAX

Futures to umowy finansowe zobowiązujące kupującego do zakupu aktywa lub sprzedającego do sprzedaży aktywa w ustalonych z góry cenie i terminie. Kontrakty futures szczegółowo opisują jakość i możliwości aktywa bazowego. Są ustandaryzowane w taki sposób, by ułatwić handel na giełdach futures. Niektóre kontrakty mogą wymagać fizycznego dostarczenia aktywów, natomiast inne są rozliczane gotówkowo.

Działanie futures na DAX szczegółowo podsumowaliśmy w naszym artykule DAX Futures.

Więcej na temat futures możesz przeczytać w naszym przewodnik po futures.

Zainteresowała cię możliwość inwestowania w akcje z indeksu DAX?

Handluj na ponad 100 giełdach całego świata, korzystając z pełnej oferty wszystkich niemieckich, amerykańskich i innych akcji po ekstremalnie niskich prowizjach i bez ukrytych opłat.

Inwestuj w akcje za pośrednictwem LYNX

Czytaj również

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart