LYNX-produkty-inwestycyjne
W co inwestować?

Jako inwestor możesz osiągać zyski na wiele sposobów.

Oprócz akcji, które są naturalnie najpopularniejszymi instrumentami inwestycyjnymi, istnieje wiele innych produktów w które możesz inwestować. Chociaż każda możliwość inwestycyjna ma swoje zalety, to jej odpowiednie zastosowanie zależy od celu inwestora i strategii oraz wyboru, który instrument okaże się dla niego odpowiedni.

Warto zapoznać się dokładniej z tematyką różnych klas aktywów i dowiedzieć się, w co inwestować i który produkt jest dla Ciebie odpowiedni.

Jakie tematy omówimy w tym artykule?

  • Szeroka gama produktów inwestycyjnych.
  • Dlaczego inwestorzy korzystają z różnych produktów?
  • Rynki na całym świecie.

beleggingsproducten uitleg

W co inwestować? Dostępne produkty

Podczas gdy akcje są nadal najbardziej popularnymi produktami wśród inwestorów, istnieje wiele innych produktów w które można inwestować w celu osiągnięcia zysków na giełdzie. Nawet w przypadku inwestorów, którzy tradycyjnie handlują wyłącznie akcjami, czasami warto połączyć inwestycje w akcje z innymi produktami, takimi jak na przykład opcje.

Najpopularniejsze produkty, którymi można handlować na platformach LYNX Trading i LYNX Basic to:

Jak inwestorzy decydują się w co inwestować? 

Jak wspomniano powyżej, akcje są najczęściej wymienianymi produktami wśród inwestorów. Niemniej jednak inne instrumenty inwestycyjne z pewnością mogą być równie interesujące. Zależy to głównie od celów inwestycyjnych. Poniżej skoncentrujemy się zwięźle na konkretnych produktach, dzięki czemu będziesz mógł przekonać się czy mogą być one dla Ciebie interesujące.

Akcje – dywersyfikuj

Akcje są najbardziej popularnym instrumentem finansowym. Wielu początkujących inwestorów, zastanawia się w co inwestować i często zaczyna od akcji. Akcje są aktami własności spółek, dzięki którym można uzyskać zysk zarówno ze wzrostu cen akcji, jak i  z dywidendy. Często stosowanym terminem ograniczającym ryzyko jest dywersyfikacja portfela akcji. Konkretnie oznacza to kupowanie akcji z różnych sektorów, ograniczając w ten sposób ryzyko biznesowe.

Przykładami tych zagrożeń są bankructwo dawnej giełdy np. Imtech lub skandal, czyli zazwyczaj negatywne informacje, np. skandal związany z emisją spalin silników Volkswagena. Jeśli Twój portfel składa się z wielu rodzajów akcji, wpływ tego typu zdarzeń na Twoje aktywa jest ograniczony.

Czytaj więcej >> Handel na akcjach: 11 niezbędnych wskazówek inwestycyjnych w akcje dla początkujących

Opcje – przydatne do ograniczenia ryzyka

beleggingsproducten opties voorbeeld

Opcje postrzegane są  jako ryzykowne przez większość inwestorów. Dużo ludzi myśli w ten sposób z powodu możliwości szybkiego osiągania wysokich zwrotów z inwestycji.  Nie jest to nic zaskakującego – wyższa zyskowność zazwyczaj wiąże się z wyższym ryzykiem. Dla bardziej aktywnych inwestorów jest to przydatny instrument, za pomocą którego można szybko osiągać zyski z oczekiwanych zmian w cenie produktu bazowego. Chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach? Przeczytaj artykuły Opcje: Czym są i jak działają i Opcje: Rozliczenie i wartość opcji.

Jednak nie jest to jedyny sposób w jaki można wykorzystać opcje. W rzeczywistości opcje są często używane w celu ograniczania ryzyka. Rozważ na przykład zakup opcji „covered call“ na akcje dzięki czemu cena aktywa bazowego może być systematycznie zmniejszana.

Futures – produkt standaryzowany

beleggingsproducten futures vergelijking

Futures są popularnym produktem dla tzw. „day traderów“. Za pomocą tego instrumentu można reagować na zmianę cen aktywa bazowego takich jak indeksy czy surowce. Ze względu na możliwość użycia dźwigni finansowej da się stosunkowo szybko osiągnąć wysokie zyski. W dodatku popularne futures są płynne, co sprawia możliwość łatwego i szybkiego otwierania zleceń.

Pierwotnie produkt powstał dla rolników, aby zabezpieczyć ich zbiory. Firmy lotnicze dysponują interesującymi produktami w celu zabezpieczenia się przed wzrastającymi cenami ropy naftowej. Prywatni inwestorzy mogą zabezpieczyć swój portfel w niepewnych czasach, sprzedając kontrakty terminowe na indeksy. Krótko mówiąc, kontrakty futures mogą być również stosowane w celu ograniczenia ryzyka.

Przeczytaj więcej o możliwościach handlu na futures tutaj.

Kontrakty CFD – instrumenty pochodne

beleggingsproducten CFD's verschil

Kontrakty CFD, są to kontrakty na różnice kursowe cen akcji, ETF, indeksów, surowców. Rozliczenie zysku i strat wyrównuje się po zamknięciu pozycji.

Przy otwieraniu transakcji wystarczy wnieść depozyt zabezpieczający, który jest niższy niż całkowita wartość zlecenia, co oznacza handel za pomocą dźwigni finansowej. Ponadto na platformach w LYNX, handlując na CFD na akcje czy ETF handlujesz w tych samych spreadach jak aktywo bazowe.

Oczywiście inwestycja za pomocą kontraktów CFD nie wiążą się tylko z korzyściami. Ponieważ działasz za pomocą dźwigni, musisz również zapłacić odsetki za utrzymanie pozycji. Więcej o handlu na CFD w LYNX możesz przeczytać tutaj.

Forex – handel po kurach międzybankowych

beleggingsproducten valuta verschil

Za pomocą platformy LYNX można handlować na parach walutowych z wyjątkowo niskimi spreadami. Ponieważ handlujesz na globalnym rynku międzybankowych, masz pewność co do najmniejszego spreadu i najlepszej egzekucji zlecenia.

Handel na rynku Forex to skrót od nazwy Foreign Exchange i jest doskonale znanym terminem oznaczającym handel walutami. W LYNX atrakcyjne spready zapewniają, że handel walutami jest popularny wśród day traderów. Ponadto możliwe jest przetrzymywanie pozycji walutowych przez dłuższe okresy lub zabezpieczanie inwestycji przed ryzykiem walutowym dla aktywów spoza strefy euro. Więcej informacji na temat handlu na rynku Forex w LYNX znajdziesz tutaj.

ETF – duży koszyk akcji

ETF pełny koszyk akcji

ETF jest skrótem nazwy Exchange Traded Fund. Inną popularną nazwą tego produktu jest Tracker. Fakt, że produkty te stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów, wynika głównie z niskich kosztów i prostoty tego produktu.

Dzięki ETF bardzo łatwo i tanio możemy posiadać dobrze zdywersyfikowany portfel. Przy zakupie tego produktu, duży koszyk udziałów jest kupowany natychmiastowo. Fundusze ETF są przejrzyste i łatwo dostępne, ponieważ są zbywalne na giełdzie.

W LYNX obecnie istniej możliwość handlu na funduszach ETF notowanych na giełdach europejskich.

Czytaj więcej >> Podstawy inwestowania w fundusze ETF

Obligacje – pożyczki od państwa lub firm

beleggingsproducten obligatie voorbeeld

Obligacje to typ aktywów popularny wśród defensywnych inwestorów. Obligacja to słowo określające pożyczkę, którą emitują przedsiębiorstwa lub państwo. Stopa procentowa dla tej pożyczki jest ustalona wcześniej i nosi nazwę „kupon“.

Ponieważ to oprocentowanie jest stałe, obligacje generalnie uważa się za defensywny produkt. Konkretnie obligacje reformowanych zachodnich państw są postrzegane jako prawie bez ryzykowne. Oczywiście możliwe jest kupno obligacji od firm o wysokim zadłużeniu, co z kolei wiąże się z wyższym ryzykiem jak i z wyższą zyskownością.

Cena obligacji oparta jest na tzw. „Yield” papieru dłużnego. Jeżeli rentowność obligacji spadnie na przykład na skutek obniżki stóp przez EBC, cena obligacji wzrośnie, ponieważ stawka kuponu okresowo nie ulegnie zmianie. Odwrotnie, jeśli rentowność obligacji wzrośnie, wartość tego zabezpieczenia długu maleje.

Sprinterzy i Turbos – handel z dźwignią finansowąbeleggingsproducten sprinters turbo's verschil aandelen

Sprinters / Turbos są produkty, za pomocą których inwestorzy mogą spekulować na zmiany cen akcji, indeksów, surowców, walut lub obligacji z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Istnieją produkty umożliwiające zawieranie długiej i krótkiej pozycji, czyli oznacza to, że można spekulować na wzrost lub spadek ceny. Produkt ten ma także swoje wady. Inwestor płaci wysokie odsetki z powodu pożyczania pieniędzy. Co więcej, handluje się z dużymi spreadami, co oznacza, że koszty pośrednie są wysokie.

Czekamy na rynki na całym świecie

Teraz, gdy już wiesz, które produkty są popularne wśród inwestorów i są zarówno przedmiotem handlu na platformie handlowej LYNX, nadszedł czas by poznać dokładniej światowe rynki. Gdzie znajdują się wymienione produkty? Czy możemy wstępnie określić, które rynki oferują najwięcej możliwości inwestorom? Na te i wiele innych pytań, znajdziesz odpowiedzi w kolejnych artykułach LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart