Podział akcji, czyli stock split, prowokuje wiele pytań wśród inwestorów. Czym dokładnie jest podział akcji? Jakie są jego skutki i na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Z niniejszego artykułu dowiesz się wszystkiego o standardowym podziale akcji (stock split) i odwróconym podziale akcji (reverse stock split).

Czym jest podział akcji

Wszystkie spółki notowane na giełdzie mają pewną liczbę akcji w obrocie. Podział akcji to decyzja zarządu spółki o zwiększeniu ilości akcji poprzez emisję większej ich ilości dla obecnych akcjonariuszy.

Na przykład w przypadku splitu akcji w stosunku 2:1 do każdej akcji posiadanej przez akcjonariusza przydzielona zostaje kolejna. Jeśli więc spółka przed podziałem miała w obrocie 1 milion akcji, po splicie w stosunku 2:1 będzie mieć 2 miliony akcji.

Podział akcji ma oczywiście wpływ również na ich cenę. Po podziale cena akcji zostaje obniżona (ponieważ zwiększa się ilość akcji w obrocie). W powyższym przykładzie splitu w stosunku 2:1 cena zostanie obniżona o połowę. Mimo że ilość akcji rośnie, a cena każdej z nich ulega zmianie, kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje niezmienna.

Wpływ na inwestorów

Inwestorzy zawsze obawiają się podziału akcji. W jednej chwili cena posiadanych przez nich – w większej bądź mniejszej ilości – akcji drastycznie się zmienia. Do splitu akcji nie dochodzi ot, tak po prostu i zwykle ma on uzasadnione przyczyny. Właśnie te przyczyny przeanalizujemy szczegółowo w niniejszym artykule.

Co do zasady wyróżniamy dwa typy podziału akcji. Standardowy podział akcji, nazywany również stock split oraz podział odwrócony, z angielskiego – reverse stock split.

Podział akcji – Stock split

Podział akcji po prostu obniża wartość nominalną (cenę rynkową) akcji o stały współczynnik. Jednocześnie emituje się większą ilość według tego samego współczynnika. W ten sposób cena akcji zostaje obniżona bez zmiany całkowitego nominalnego kapitału zakładowego. Dodawane są więc kolejne akcje, ale nie dochodzi do ich rozwodnienia. Podział ulega zmianie, ale całkowita wartość udziału pozostaje niezmienna.

Kapitał nie rośnie i nie są emitowane nowe akcje. W przypadku tej operacji konieczna jest zmiana statutu. A to dlatego, że statut spółki obejmuje informację o kapitale zakładowym wraz z jego podziałem na akcje. Zarząd danej spółki może jednak przeprowadzić podział akcji bez uprzedniej zgody akcjonariuszy.

Przykład: jeżeli wartość nominalna zostanie obniżona o współczynnik 2, liczba akcji również wzrośnie o ten sam współczynnik 2. Jeśli przedtem posiadałeś 10 akcji po 500 $, to po podziale będziesz posiadać 20 akcji po 250 $. W obu przypadkach wartość twojej pozycji to 5000 $.

 

Przeczytaj również: Handel z wykorzystaniem luk cenowych: Niebezpieczeństwo czy szansa?

 

Powody podziału akcji

Jedną z przyczyn podziału akcji może być ich cena rynkowa. Na przykład jeśli akcje kosztują 1500$, są mniej dostępne dla inwestorów detalicznych niż akcje za 50$. Ponieważ potencjalnie istnieje więcej inwestorów gotowych kupić akcje za niższą cenę, podział akcji ma pozytywny wpływ na ich płynność. Wraz z pojawieniem się w obrocie większej ilości akcji zwiększa się ich zbywalność. Więcej inwestorów uzyskuje w ten sposób szansę na nabycie udziałów w spółce.

Ciekawostka: jedną ze spółek znaną z tego, że mimo wysokiej ceny akcji nigdy nie przeprowadziła splitu akcji, jest Berkshire Hathaway (BRK.A). Cena akcji spółki inwestycyjnej giełdowego guru, Warrena Buffetta, obecnie wynosi 334 715,00 $. Według Buffetta podział jego udziału byłby sprzeczny z jego filozofią inwestycyjną kupowania i trzymania. Alternatywą była ponowna emisja akcji pozostających w zasięgu mniejszych inwestorów. Berkshire Hathaway (BRK.A) stanowią 1/30 akcji zwykłych. Cena akcji B obecnie wynosi 222 $.

Czym jest odwrotny split

Spółka może się również zdecydować na przeprowadzenie odwróconego podziału akcji. Odwrócony podział akcji jest de facto procesem odwrotnym do standardowego podziału akcji. Tutaj wartość nominalna (cena na giełdzie) akcji zostaje podniesiona o ustalony współczynnik. Jednocześnie całkowita ilość akcji zostaje obniżona o ten sam współczynnik. W ten sposób cena akcji zostaje podniesiona bez zmiany całkowitego nominalnego kapitału zakładowego. Dystrybucja znów się zmienia, ale całkowita wartość udziału pozostaje niezmienna. Nie ma mowy o żadnym obniżeniu kapitału.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w przypadku takiej operacji zawsze konieczna jest zmiana statutu. A to dlatego, że statut spółki obejmuje informację o kapitale zakładowym wraz z jego podziałem na akcje. Zarząd danej spółki może jednak dokonać odwrotnego podziału akcji bez zgody akcjonariuszy.

Przykład: jeżeli wartość nominalna zostanie podniesiona o współczynnik 10, liczba akcji również zmniejszy się o ten sam współczynnik 10. Jeśli przedtem posiadałeś 1 000 akcji za 1 $, to po podziale będziesz posiadać 100 akcji za 10 $. W obu przypadkach wartość twojej pozycji to 1 000 $.

Powody odwróconego podziału akcji

Odwrotny split akcji zazwyczaj wysyła mniej pozytywny sygnał. Często dotyczy akcji o bardzo niskiej wartości. Pennystocks (akcje poniżej 1 EUR/1 USD) wysyłają negatywną informacje inwestorom. Bardzo niska cena jest więc zła dla wizerunku spółki. Akcje mogą nie być atrakcyjne dla nowych inwestorów. Wyższa cena jest atrakcyjniejsza na przykład w sytuacji, kiedy spółka chce wyemitować nowe akcje w celu pozyskania pieniędzy,

Po drugie, odwrotny podział akcji poprawia zbywalność. Minimalna zmiana ceny będzie oznaczać znaczną zmianę procentową z udziałem na przykład 0,20 USD. Oprócz tego notowania giełdowe mogą być zagrożone. Niektóre giełdy ustalają minimalną wartość notowanych akcji. W 2007 roku amsterdamska giełda ogłosiła nawet, że chce się pozbyć akcji wartych mniej niż 1 € za akcję. Euronext zalecił wręcz spółkom, aby cofnęły podział akcji, by zapobiec niepożądanym spekulacjom.

Odwrotny podział akcji może też zostać wykorzystany do zmniejszenia ilości akcjonariuszy. Mniejsi akcjonariusze zostają zmuszeni do pozbycia się swoich akcji, co oznacza, że nie posiadają już akcji spółki. W takim wypadku inwestor otrzymuje wartość akcji w gotówce zgodnie z aktualnym kursem.

Aktualny podział akcji

Niedawny podział akcji, który zdecydowanie warto było śledzić, to split akcji Apple (AAPL) oraz split akcji Tesla (TSLA). Po wszystkich tych latach, kiedy te wielkie spółki technologiczne pozwalały swoim akcjom zyskiwać na wartości, Apple i Tesla zdecydowały, że już czas na podział akcji.

Podział akcji Apple odbył się 31 sierpnia 2020 w stosunku 4 do 1 i był to już piąty podział akcji. Do ostatniego splitu akcji Apple doszło w 2014 roku. Tesla przeprowadziła podział tego samego dnia, ale w stosunku 5 do 1.

Dlaczego podział akcji jest tak istotny

Jest kilka powodów, dla których warto zachować czujność i śledzić zbliżające się podziały akcji. W zależności od wielu czynników, mogą one stanowić da wielu inwestorów dobrą okazję do zainwestowania. Z drugiej strony podział akcji może uniemożliwiać inne strategie inwestycyjne, na przykład krótką sprzedaż. Jeśli inwestor planuje krótką sprzedaż akcji, pożycza akcje spółki i jest zobowiązany do ich zwrotu w przyszłości. Krótka sprzedaż jest stosowana przez inwestorów, kiedy spodziewają się, że cena spadnie. Podział akcji nie wpływa na finanse inwestorów stosujących krótka sprzedaż. Istnieją jednak pewne zmiany, do których dochodzi w wyniku podziału, mogące mieć wpływ na krótką pozycję. Największą zmianą, która następuje w portfelu, to ilość akcji zredukowanych i cena za akcję.

Podział akcji wykorzystują głównie spółki, w przypadku których miał miejsce znaczący wzrost cen akcji. Mimo że ilość akcji pozostających w obiegu rośnie, a cena za akcję spada, kapitalizacja rynkowa (i wartość spółki) się nie zmienia. Podział akcji pomaga więc w rezultacie uczynić akcje bardziej dostępnymi dla mniejszych inwestorów i zapewnia większą ich zbywalność oraz płynność na giełdzie.

Handluj na akcjach po podziale z LYNX

LYNX oferuje handel na akcjach bezpośrednio na giełdach krajowych. Zapewnia to naszym klientom wysoki wolumen transakcyjny i wąski spread. Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy może inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki  LYNX, ponieważ umożliwimy ci handel na akcjachETF, futuresopcjachCFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych profesjonalnych platform. Ponadto regularnie przygotowujemy dla ciebie nasze profesjonalne webinary szkoleniowe. Oprócz tego regularnie publikujemy dla ciebie analizy rynku i newsy ze świata inwestycji w ramach naszego Portalu informacyjno-edukacyjnego LYNX.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszej Obsługi Klienta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart