Od kilkudziesięciu lat ropa naftowa jest najbardziej rozpowszechnionym surowcem na świecie, a jej cena ma ogromny wpływ na światową gospodarkę. Rok 2020 pełen był wydarzeń, które wstrząsały ceną ropy.

W pewnym momencie cena za baryłkę osiągnęła nawet wartość ujemną. Pod koniec roku sytuacja całkowicie się jednak ustabilizowała i cena zaczęła ponownie rosnąć.

W nowym roku pojawiło się jednak pytanie o to, co dalej. Czy ropa naftowa ma już najgorsze za sobą? Czy możemy oczekiwać wzrostu ceny czarnego złota?

W tym artykule spojrzymy wstecz na miniony rok i ocenimy główne wydarzenia, które wpłynęły na cenę ropy. Przyjrzymy się również bieżącej sytuacji oraz wykresowi przedstawiającemu zmiany ceny ropy z punktu widzenia analizy technicznej.

Może to pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz dalszego kształtowania się ceny ropy naftowej w 2021 roku.

W poniższym artykule przeczytasz:

 1. Czym jest ropa naftowa?
 2. Rodzaje ropy naftowej
 3. Rewolucja łupkowa i jej wpływ na ceny ropy w ostatnich latach
 4. Czy to możliwe, by cena ropy znów osiągnęła poziom 100 $ za baryłkę?
 5. Jak będzie się kształtował popyt na ropę naftową?
 6. Wpływ państw OPEC
 7. Jak kształtował się kurs ropy w przeszłości?
 8. Ropa naftowa w 2020 roku
 9. Aktualna cena ropy – analiza techniczna
 10. Notowania ceny ropy w 2021 roku
 11. W jaki sposób można zainwestować w ropę naftową?
 12. Inwestowanie w ropę naftową z LYNX

Czym jest ropa naftowa?

Ropa naftowa to lepka ciecz o szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się ją jako paliwo, smar, izolacja elektryczna i znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W naszym artykule skupiamy się oczywiście głównie na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo.

Poszczególne rodzaje ropy naftowej różnią się składem i mogą zawierać ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje, w jakich poszczególne składniki zawarte są w danej ropie decydują o jej cechach i właściwościach. Ważnymi wskaźnikami są gęstość API i zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki często jest niepożądana, a jej usuwanie wymaga zastosowania dodatkowych procedur podczas procesu rafinacji. Lekka, surowa ropa naftowa jest w związku z tym również droższa od ropy kwaśnej. Oprócz tego popyt na lżejsze odmiany, takie jak benzyna, jest większy, co powoduje, że są one co do zasady droższe.

Choć popyt na ciężką ropę rośnie w wyniku zwiększenia popytu na olej napędowy, najdroższe są lekkie, surowe odmiany ropy naftowej, takie jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa gatunki nie osiągają najwyższej światowej produkcji, pozostają gatunkami najważniejszymi.

druhy ropy

Rodzaje ropy

Istnieją 2 rodzaje ropy sprzedawanej jako towar, którymi handluje się na rynkach finansowych. Najpopularniejszą, a także najczęściej sprzedawaną jest ropa naftowa nazywana WTI. Innym popularnym wariantem jest ropa Brent. Ceny tych dwóch rodzajów ropy się różnią.

West Texas Intermediate (WTI)

Lekka, słodka ropa naftowa – Light Sweet Crude Oil (WTI) jest powszechnie wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i uznawana za ważny wskaźnik cen ropy naftowej. WTI to lekka ropa o dużej gęstości API oraz niskiej zawartości siarki.

Gęstość API określa gęstość danej ropy naftowej w porównaniu z wodą. Ropa WTI jest przedmiotem handlu na dużą skalę pomiędzy firmami naftowymi a inwestorami. Większość transakcji odbywa się za pośrednictwem kontraktów futures dostarczanych przez CME Group. Kontrakty futures na WTI są najczęściej handlowanymi kontraktami futures na świecie, zaraz po kontraktach E-Mini i futures ZN.

Wskazówka LYNX: Fizyczna dostawa ropy WTI jest teoretycznie możliwa, ale jeśli handlujesz WTI za pośrednictwem firmy LYNX, Twoje pozycje futures o zbliżających się terminach zapadalności są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznej dostawie.
 Większość tego rodzaju ropy znajduje się w Cushing – ważnym ośrodku przemysłu naftowego w Oklahomie. Są tam duże zbiorniki do magazynowania ropy naftowej podłączone do rurociągów transportujących ropę na całe terytorium Stanów Zjednoczonych státech.

WTI to surowiec ważny dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych oraz na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dlatego właśnie inwestorzy naftowi mogą być zainteresowani monitorowaniem rezerw ropy powiązanych z centrum Cushing. Stan zasobów ogłaszany jest w każdą środę o 16:30

Ropa Brent

Ropa brent związana jest głównie z Europą, Afryką i Bliskim Wschodem. Nazwa pochodzi od pola naftowego Brent na Morzu Północnym.

Wspomniane pole naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było niegdyś jednym najproduktywniejszych pól naftowych w Wielkiej Brytanii, ale większość odwiertów została od tamtej pory zlikwidowana.

Cena ropy Brent wyrażona marcowym kontraktem futures (BZ). Źródło: LYNX Trading.

Rewolucja łupkowa i jej wpływ na cenę ropy naftowej w ostatnich latach

Mimo że popyt na ropę naftową wciąż rośnie, szybko wzrasta również jej podaż. Zwłaszcza amerykańskie wydobycie ropy łupkowej było dla wielu zaskoczeniem. Dzięki niemu Stany Zjednoczone stały się jednym z największych producentów ropy naftowej na świecie.

Koszty wydobycia ropy łupkowej są stosunkowo wysokie. W 2014 roku nastąpił gwałtowny wzrost ceny ropy, więc mimo wysokich kosztów wydobycie łupków było bardzo korzystne.

Przeczytaj również: >>Indeks DAX: Wszystko, co musisz wiedzieć o najbardziej znanym europejskim indeksie

Rozpoczęła się tzw. rewolucja łupkowa i pojawiło się wiele firm wydobywczych zajmujących się tym rodzajem wydobycia. Produkcja ropy zaczęła szybko rosnąć, co zaniepokoiło OPEC, widzącą w nowych spółkach wydobywczych konkurencję.

OPEC zdecydowała się na powstrzymanie rewolucji łupkowej poprzez zwiększenie wydobycia ropy. Zwiększona produkcja i podaż na rynku spowodowały spadek cen ropy.

Na początku 2016 roku cena ropy spadła ze 100 USD za baryłkę do 30 USD. Wydobycie ropy naftowej znów więc przestało być opłacalne ze względu na wysokie koszty.

OPEC miała nadzieję, że w ten sposób zrujnuje producentów ropy naftowej, co się jednak nie udało. Producenci opracowali tańsze i efektywniejsze procesy wydobywcze, więc teraz potrafią osiągać zyski nawet przy niższych cenach. Dla tego sposobu pozyskiwania ropy naftowej charakterystyczna jest możliwość szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą zatem szybko reagować na rosnące lub spadające ceny, mimo że często są to stosunkowo niewielkie przedsiębiorstwa.

Ameryka już teraz produkuje ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi ilość niespotykaną od wczesnych lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal zauważalnie rośnie, a USA niedawno przekroczyły poziom produkcji ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?

Jak już wspomniano, wzrost produkcji ropy łupkowej jest jedną z przyczyn tak dużego spadku cen ropy od 2014 roku. Ostateczna cena producentów łupków spadła na krótko do około 30 USD za baryłkę, ale obecnie wynosi około 50 USD za baryłkę.

W przeciwieństwie do ropy głębinowej, wydobycie ropy łupkowej można szybko zwiększyć. W efekcie cena ropy nie może już łatwo wskoczyć na wyższy poziom. Dlatego też nawet niewielki wzrost ceny szybko doprowadzi do zwiększenia podaży ropy na rynku.

Dramatyczny wzrost ceny ropy jest zatem w tej chwili mniej prawdopodobny niż w przeszłości. Niemniej ropa naftowa już nie raz udowadniała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Jak będzie się kształtował popyt na ropę?

Popyt na ropę rośnie od dziesięcioleci, a mimo to cena ropy nie osiąga swoich najwyższych historycznych wartości. Poza tym Wielu inwestorów skupia się coraz bardziej na zrównoważonym rozwoju i alternatywnych źródłach energii.

Kwestie klimatu i ochrony środowiska wysuwają się w ostatnich latach na pierwszy plan. Wielu inwestorów znacząco obniżyło również swoje inwestycje w nowe pola naftowe. Zwiększona produkcja czarnego złota jest spowodowana głównie wydobyciem łupków w USA.

Przeczytaj również >>Tesla – 5 ciekawostek na temat najcenniejszej marki motoryzacyjnej na świecie

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje, że jeśli popyt na ropę będzie malał w takim tempie jak dotychczas, prawdopodobnie wzrośnie do 2040 r.

Wydobycie może osiągnąć poziom nawet 106 bryłek dziennie. Na wzrost bądź spadek popytu wpłynie oczywiście zakres wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Załączony po lewej stronie wykres ilustruje przewidywany rozwój, jeśli nie nastąpią żadne zasadnicze zmiany.

Scenariusze możliwego popytu na ropę. Źródło: IEA. 

Jednocześnie jednak IEA stwierdza, że ​​gdyby poszczególne kraje skupiły się bardziej na polityce zrównoważonego rozwoju, popyt na ropę mógłby rosnąć znacznie wolniej. Mógłby wręcz zacząć spadać począwszy od 2030 roku. Taki scenariusz rozwoju widoczny jest po prawej stronie wykresu.

Żeby mógł się zrealizować, konieczny jest jednak duży wysiłek i zgoda odnośnie sposobu działania pomiędzy poszczególnymi krajami. Zwłaszcza kraje rozwijające się nie uważają obecnie zrównoważonego rozwoju za swój priorytet.

Popyt na ropę podczas kryzysu wywołanego przez koronawirusa się zmniejszył, ale po zakończeniu pandemii spodziewany jest ponowny wzrost popytu, jak również inwestycji w procesy wydobywcze.

Wpływ krajów OPEC

Celem OPEC jest utrzymanie ceny ropy naftowej na stabilnym poziomie. Według organizacji przemysł naftowy powinien w ciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD.

Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, podaż na rynku będzie niewystarczająca. W ostatnich latach inwestycje miały miejsce zwłaszcza w przypadku spółek wydobywczych skupiających się na ropie łupkowej.

OPEC twierdzi również, że popyt wciąż rośnie pomimo wzrostu liczby samochodów elektrycznych. Zwłaszcza ogromna ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na ropę, którego nie da się zredukować nawet poprzez rozwój alternatywnych źródeł energii.

opec

Od 2016 roku OPEC próbuje zapobiec spadkowi cen ropy naftowej. Miało w tym pomóc porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez członków OPEC.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie kraje dotrzymują postanowień umowy – na przykład Iran czy Irak.  Nie pomaga również nieprzerwanie rosnące wydobycie w USA i innych krajach.

Jak kształtowały się notowania cen ropy naftowej w przeszłości?

Kurs ceny ropy w latach 1985 – 2004 oscylował pomiędzy 12 USD a 35 USD. W 2004 roku cena ropy gwałtownie jednak wzrosła, osiągając poziom ponad 35 USD, co zapoczątkowało imponujący wzrost, trwający aż do 2008 roku. Wówczas cena osiągnęła poziom nawet 140 USD za baryłkę?

W czasie kryzysu finansowego cena ropy doświadczyła olbrzymich spadków – spadła do poziomu 40 USD. Zaraz potem nastąpiła stabilizacja na poziomie ponad 100 USD za baryłkę i cena ropy stagnowała w okolicach tego poziomu aż do połowy 2014 roku.

 

Historyczny rozwój cen ropy od 2005 roku do dzisiaj na marcowym kontrakcie futures CL (wykres miesięczny). Źródło:  Yahoo Finance.

Olbrzymia produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do około 30 USD za baryłkę. Od tego czasu cena sięgała maksymalnie 75 USD za baryłkę, a obecnie wynosi około 52 USD.

Ropa naftowa w 2020 roku

Na cenę roku wpłynęło w zeszłym roku kilka znaczących wydarzeń. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku. IMO jest agendą ONZ, zajmującą się transportem morskim na całym świecie.

Celem wprowadzenia nowych przepisów było obniżenie emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał zmniejszyć emisje siarki o ponad 80%, przechodząc na paliwa o niższej zawartości siarki.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego zapotrzebowania na ropopochodny olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny i dostępność paliw, których nowe prawo dotyczy.

Według szacunków koszty transportu morskiego wzrosną, ponieważ sektor morski wykorzystuje droższe paliwa, co ma daleko idące konsekwencje dla światowej gospodarki.

Coronavirus a cena ropy

Na cenie czarnego złota odcisnęła oczywiście swoje piętno także pandemia koronawirusa. Chiny są jednym z największych konsumentów ropy naftowej.  Po tym, jak Chiny zdecydowały się na wprowadzenie lockdownu w niektórych dużych miastach, popyt spadł o prawie 20%.

Światowa gospodarka przeżywała trudny czas, a popyt na ropę gwałtownie spadał. Ponadto w poniedziałek, 9 marca 2020 roku miało miejsce wydarzenie, które przeszło do historii jako „czarny poniedziałek” dla ceny ropy.  Tego dnia nastąpił 30-procentowy spadek.

Miało to miejsce zaledwie tydzień po zakończeniu negocjacji pomiędzy krajami OPEC a Rosją odnośnie obniżenia produkcji. Większość członków OPEC jest dosłownie całkowicie zależna od wpływów ze sprzedaży ropy. Dla Rosji spadek cen ropy naftowej również stanowi finansowy cios.

Na amerykańskie firmy wydobywające ropę łupkową wydarzenie wpłynęło jednak najbardziej. Koszty wydobycia są wyjątkowo wysokie, a przy cenie 60 USD za baryłkę wielu producentów odnotowywało straty. Kryzys związany z pandemią koronawirusa utrudnił dodatkowo pozyskiwanie kapitału na finansowanie nowych projektów z zewnątrz.

W kwietniu 2020 roku nastąpiła bezprecedensowa sytuacja, kiedy to kontrakty futures na ropę WTI miały wartość ujemną. Było to spowodowane przepełnionymi magazynami ropy. Brakowało miejsca na jej magazynowanie.

Ta bezprecedensowa sytuacja ilustrowała chaos, w którym znalazł się rynek w ogóle, nie tylko ropy naftowej. Pojawiły się obawy związane z niewystarczającym popytem w światowej gospodarce.

Cena ropy znacząco wzrosła pod koniec kwietnia 2020 (WTI +24 %, Brent +7 %), kiedy rynek skorygował głębokie spadki z poprzednich dni. Ropa pozostawała w trendzie wzrostowym aż do końca 2020 roku.

Obecna cena ropy – analiza techniczna

Jak już wspominaliśmy, cena ropy od kwietnia 2020 roku stopniowo rośnie. Trend wzrostowy został zachwiany przez krótkotrwałą korektę we wrześniu 2020 roku. Cena spadała do końca października z poziomu 45 USD do około 36 USD.

Na początku listopada wykres zaczął jednak pokazywać, że zyskała na sile i nastąpiła kontynuacja wzrostu. Istotny poziom oporu w okolicach 45 USD został pokonany. Później cena odbiła się od tej granicy, a więc obecnie granicę 45 USD można uznać za obowiązujący poziom wsparcia.

W ostatnich tygodniach ropa pozostaje w silnym trendzie wzrostowym, podczas którego tworzą się wyższe dołki. Jednocześnie jednak cena nie pokonała dotychczas poziomu oporu w granicach 53,70 USD.

Dzienny wykres ropy wyrażony przez lutowy kontrakt futures CL. Źródło: LYNX Trading. 

Jeśli nastąpi korekta, będziemy mogli oczekiwać spadku ceny ropy aż do poziomu 49 USD. Gdyby ta granica również została pokonana w dół, wówczas można będzie się spodziewać spadku aż do wspomnianego poziomu wsparcia 45 USD. W takiej sytuacji linia trendu nie zostanie jednak naruszona.

Jeśli cena przebije i przetestuje poziom oporu w okolicach 53,7 USD, będzie mozna oczekiwać dalszego wzrostu ceny ropy. Należy jednak pamiętać, że cena ostatnio długoterminowo dosyć gwałtownie rosła bez żadnej znaczącej korekty, a więc wskazana jest ostrożność.

Rozwój ceny ropy naftowej w 2021 roku

Jak już wspominaliśmy, rozwój cen ropy miał w zeszłym roku burzliwy przebieg. Stopniowa stabilizacja jest najprawdopodobniej efektem ponownego wzrostu popytu, głównie w Chinach.

Popyt rośnie również w Europie i USA, ale wciąż nie osiągnął poziomu sprzed kryzysu spowodowanego przez koronawirusa.

Skutki obniżenia produkcji ropy poniosły zwłaszcza kraje mocno zależne od jej wydobycia. Ich celem jest ponowne zwiększenie produkcji. Rosja i Kazachstan porozumiały się w kwestii zwiększenia produkcji o 75 000 baryłek dziennie.

Zaskoczeniem była Arabia Saudyjska, która ogłosiła, że w lutym i w marcu 2021 roku dobrowolnie obniży produkcję ropy. Mowa tu o zmniejszeniu wydobycia z 9 do 8 milionów baryłek dziennie.

Obniżenie ma na celu wsparcie wzrostu ceny ropy, do którego faktycznie doszło.  Arabia Saudyjska usiłuje doprowadzić do tego, by ropa zdrożała, ponieważ żeby jej wydobycie było korzystne w perspektywie długoterminowej, cena ropy powinna sięgać przynajmniej poziomu 60 USD za baryłkę. Eksport ropy naftowej i gazu ziemnego odpowiada za 70% przychodów kraju.

Obecnie ropa sprzedawana jest za ceny, które obowiązywały zaraz przed wybuchem pandemii i związanego z nią kryzysu.

Ożywieniu ceny ropy pomaga także stopniowe przeprowadzanie szczepień. Nie bez znaczenia jest również pozytywny nastrój na giełdzie.

Inwestorzy powinni jednak pamiętać o tym, że pandemia koronawirusa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i wiele krajów wciąż pozostaje zamkniętych.

Przepływ osób jest ograniczony, a życie codzienne sparaliżowane. Ma to oczywiście wpływ na gospodarkę tych krajów. Minie jeszcze trochę czasu, zanim dojdzie do wystarczającego wyszczepienia społeczeństw. Ponadto pojawiają się nowe mutacje wirusa.

Obecnie istnieją również olbrzymie zapasy ropy, które zgromadzono w okresie obniżonego popytu. Kiedy kryzys dobiegnie końca, będzie można oczekiwać, że OPEC również zdecyduje się na ponowne zwiększenie produkcji.

Mimo że obecnie cena ropy rośnie, potrzebna jest ostrożność. Sytuacja wciąż pozostaje bardzo niejasna i nadal wiele czynników może wpłynąć na cenę ropy.

W związku z powyższym wszelkie prognozy długoterminowe nie mają obecnie sensu. Ważne, by podczas każdej transakcji rozważyć możliwe ryzyko i na tej podstawie modyfikować swoją strategię biznesową.

W jaki sposób można zainwestować w ropę naftową?

Możesz zareagować na cenę ropy na kilka sposobów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures

Kontraktami futures na ropę najbardziej dostępnymi dla inwestorów są kontrakty na lekką, słodką ropę naftową, znane również jako Light Sweet Crude Oil future (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na temat cen tych kontraktów są dostępne w LYNX w czasie rzeczywistym, jesli subskrybujesz US Value Bundle.

Dane te są bezpłatne przy założeniu, że twoje miesięczne koszty transakcyjne wynoszą minimalnie 30 USD (bądź ekwiwalent tej kwoty w innej walucie). Ewentualna opłata wynosi 10 USD.

Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeżeli miałoby dojść do realizacji fizycznego dostarczenia.

Szczegóły kontraktu futures CL na ropę Brent na platformie handlowej LYNX TWS 

Opcje i certyfikaty turbo

Opcje i certyfikaty turbo to kolejne derywaty pozwalające ci reagować na wahania ceny ropy naftowej.

Produkty te możesz oczywiście kupować i sprzedawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX Tymi produktami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestowanie w akcje ropy naftowej

Oczywiście możesz również zainwestować w akcje spółek naftowych. Oferujemy kilka przykładowych akcji spółek aktywnie działających w sektorze naftowym.

Inwestycje w ropę z LYNX

LYNX wiele możliwości osiągania zysku ze zmian wartości rynkowej ropy naftowej, zarówno bezpośrednio, na przykład za pośrednictwem futures, jak i pośrednio, za pośrednictwem akcji producentów ropy na krajowych giełdach Zapewnia to naszym klientom wysoki wolumen transakcyjny i wąski spread.

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy może inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki  LYNX, ponieważ umożliwimy ci handel na akcjachETF, futuresopcjachCFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych profesjonalnych platform. Ponadto regularnie przygotowujemy dla ciebie nasze profesjonalne webinary szkoleniowe. Oprócz tego regularnie publikujemy dla ciebie analizy rynku i newsy ze świata inwestycji w ramach naszego Portalu informacyjno-edukacyjnego LYNX.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszej Obsługi Klienta.

Handluj ropą naftową z LYNX

Zacznij handlować ropą naftową za pośrednictwem LYNX. Oferujemy niskie prowizje, niezliczoną ilość instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcjeETFfuturesopcjeCFD czy forex oraz możliwość handlu na światowych giełdach. Nasze platformy zostały dostosowane w taki sposób, by zarówno inwestor, jak i dzienny trader byli zadowoleni.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w LYNX


Wykorzystanie zdjęć do celów redakcyjnych: Robert Wei / Shutterstock.com

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart