EBITDA i EBIT
EBIT i EBITDA są powszechnie wykorzystywane przez inwestorów do obliczania wartości spółek. Ich znaczenie i zastosowanie nie są jednak znane wielu osobom.

Trudno znaleźć wady i zagrożenia związane z tymi wycenami. Obliczenie EBIT i EBITDA to sposób na wyobrażenie odnośnie wartości spółki. Stanowią alternatywy dla rentowności, przy czym koszty finansowe nie są uwzględnione we wzorze.

EBIT a EBITDA - silné nástroje pro ocenění společnosti

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest EBITDA?
  2. Czym jest EBIT?
  3. Geneza EBITDA i EBIT
  4. Zalety EBITDA i EBIT
  5. EBITDA i EBIT na platformie handlowej LYNX

Czym jest EBITDA?

EBITDA to skrót od Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, co tłumaczone jest na język polski jako zysk przed potrąceniem kosztów finansowych (odsetek), podatków, deprecjaci i amortyzacji. Jest to miernik przychodu brutto po odjęciu kosztów ogólnych spółki.

EBITDA wykorzystywany jest jako miernik wyceny spółki z zadłużeniem włącznie. Wycena ta często stosowana jest przez prywatnych instwestorów do oceny potencjalnych kandydatów do przejęcia i ich refinansowania.

Jak obliczyć EBITDA? 

  1. Zacznij od zysku ( straty) netto
  2. Dodaj koszty odsetek
  3. Dodaj koszty podatkowe
  4. Dodaj deprecjację ( rzeczowe aktywa trwałe)
  5. Dodaj amortyzację ( obniżanie wartości aktywów niematerialnych)

Czym jest EBIT?

EBIT to skrót od earnings before interest and taxes, co tłumaczone jest na język polski jako zysk przed odliczeniem podatków i odsetek. Jest to miernik zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek i podatków. Tak więc wyliczenie EBIT, w odróżnieniu od EBITA, nie obejmuje deprecjacji i amortyzacji.

Jak obliczyć EBIT?

Sposób wyleczenia EBIT jest niemal taki sam. We wzorze nie uwzględniaj jednak kosztów amortyzacji. W rezultacie EBITDA jest zawsze większe niż EBIT.

Geneza EBITDA i EBIT

EBITDA i EBIT pochodzą z USA i Wielkiej Brytanii. EBIT od dawna jest popularnym sposobem na obliczenie zysku operacyjnego, wynik nie jest uzależniony od wypłaty odsetek.

EBITDA obejmuje ponadto koszty deprecjacji i amortyzacji. Jest to spowodowane faktem,  że w przypadku wielu spółek koszty deprecjacji i amortyzacji nie dają rzeczywistego obrazu inwestycji, których firma musi dokonać, by utrzymać pozycję na rynku.

Metoda ta stała się bardzo popularna w czasie  spekulacyjnej bańki internetowej, kiedy spółki chciały zatwierdzać wysokie wyceny za pomocą innych technik oszacowania. .

Zalety oraz wady EBITDA i EBIT

Zarówno EBITDA jak  i EBIT nie uwzględniają finansowania spółki. Obliczenia te nadal więc muszą być przeprowadzane oddzielnie. Zaletą jest fakt, że spółka może w pełni skoncentrować się na swoich wynikach. Stanowi to jednak jedocześnie zagrożenie.

Każda spółka jest inna, a więc może być finansowana inaczej, Na przykład spółki o bardziej stabilnych zyskach mogą mieć większe długi, a więc mogą być aktrakcyjniejszą inwestycją.

Ta metoda analizy sprawdza się dobrze w przypadku prywatnych inwestorów, ponieważ finansowanie w razie przejęcia spółki zostaje zazwyczaj całkowicie przekształcone.

Výhody a nevýhody EBITDA a EBIT

Największe dyskusje toczą się w wokół deprecjacji i amortyzacji. Optymistyczni analitycy często wykorzystują EBITDA. Problem jest jednak taki, że spółki w perspektywie długoterminowej nie są rentowne bez nowych inwestycji. Nowe wydatki inwestycyjne są konieczne, jeśli wartość spółki ma pozostać taka sama.

Owe wydatki inwestycyjne nie muszą być równe deprecjacji i amortyzacji, ale prawie nigdy nie są zerowe. Ukrycie tych bardzo realnych kosztów stanowi zatem największy problem.

Krytyczne uwagi wyrażają, między innymi, bardzo znani inwestorzy, tacy jak  Warren Buffet, dlatego też należy je z uwagą śledzić.

Przykład stanowi częste wykorzystywanie marży EBITDA, które mogą szybko wydawaś się atrakcyjne, ponieważ nie uwzględniają całego szeregu kosztów. To prawda, że marża EBITDA w perspektywie krótkoterminowej jest równa kwocie, którą spółki mogą zapłacić na przykład w odsetkach.

Jednak w dłuższej perspektywie niezbędne jest dokonanie inwestycji, aby zapewnić spółce istnienie. Konieczne jest na przykład wyprodukowanie nowych produktów, by spółka pozostała atrakcyjna dla klientów.

EBITDA i EBIT na platformie handlowej LYNX

Na platformie handlowej LYNX możesz łatwo odnaleźć EBITDA i EBIT wśród innych danych finansowych.  Można to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy w daną akcję, w tym przypadku akcje  Apple  a następnie wybrać podstawowe wartości.

EBITDA

Tutaj znajdziesz wiele niezbędnych informacji na temat spółki. Pomaga to inwestorom w wycenie spółki. Oprócz kluczowych danych finansowych, znajdziesz tu również oczekiwania analityków i opis działań biznesowych.

EBIT a EBITDA

Obliczenie obu wskaźników może zapewnić ciekawe spojrzenie na daną spółkę, ale można z nimi postępować tak samo, jak ze zyskiem netto. Same w sobie nie wystarczą do wyceny spółki.

Korzystne jest łączenie różnych wskaźników i perspektyw, by stworzyć odpowiedni obraz sytuacji w spółce. Możesz również zwrócić uwagę na wypłacalność, płynność czy rentowność.

Czytaj również

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart