Jak przygotować dane do wypełnienia PIT-u. Wskazówki dotyczące generowania raportu w LYNX Broker.

W ramach posiadania rachunku inwestycyjnego w LYNX Broker każdy klient posiada dostęp do swojej indywidualnej administracji rachunkiem tzw. Zarządzanie kontem, dzięki któremu można wygenerować raport niezbędny do rozliczenia podatku.

Raport to dokument elektroniczny z zapisu historii rachunku zawierający wykaz wszystkich transakcji dokonanych w określonym czasie – rok, miesiąc, dzień lub w innym dowolnym zakresie. W zależności od dokonanych transakcji taki raport będzie zawierał pogrupowane działy zawierające historię wszystkich inwestycji z podziałem na instrumenty finansowe, informacje o otrzymanych dywidendach, dokonanych wpłatach i wypłatach oraz wiele innych istotnych informacji. W artykule tym omówimy jak wygenerować taki raport oraz co zawierają poszczególne zakładki.

LYNX Broker obsługuje klientów w różnych krajach w Europie w których obowiązują odmienne jurysdykcje podatkowe, z tego też względu raport ten jest ujednolicony tak aby każdy klient mógł rozliczyć się zgodnie z zasadami obowiązującymi w jego kraju.

Jeśli chcesz utworzyć raport z rachunku za pomocą LYNX, zaloguj się do Zarządzania kontem ze strony głównej. Kliknij Performance & Statements w górnym pasku Menu a następnie z kolumny Reports wybierz Statements. Raport obejmujący wszystkie transakcje dokonane w ciągu całego ubiegłego roku kalendarzowego należy wygenerować zgodnie z instrukcją na naszej stronie. To ważne szczególnie dla rachunków, które przeszły migrację do nowego podmiotu w Irlandii w okresie od stycznia do marca 2021. Szczegółowe informacje jak wygenerować raport tak, aby zawierał transakcje także sprzed migracji znajdziesz tutaj.

 Wygenerowany raport jest podzielony na poszczególne kategorie w których znajdują się informacje na temat posiadacza rachunku, waluty bazowej, typu rachunku, wartości aktywów, dokonanych transakcji, otrzymanych dywidend oraz wiele innych informacji.

Trades. Aby uzyskać informacje na temat poszczególnych zysków lub strat z konkretnej transakcji w danym okresie wybierz zakładkę Trades, znajduje się tam wykaz posortowanych transakcji według klasy aktywów, daty, symbolu, ceny, wartości oraz ilości kupionego/sprzedanego instrumentu. Wszystkie transakcje są pogrupowane z podziałem na typ instrumentu finansowego oraz walutę w której są notowane. Kolumna oznaczona T. Price oznacza cenę po której transakcja została otwarta/zamknięta. Kolumna C. Price określa cenę instrumentu na zakończenie danego dnia handlowego. W kolumnie Proceeds znajdują się wartości transakcji kupna/sprzedaży.  Zrealizowane zyski i straty są wykazywane dla wszystkich zrealizowanych (zamkniętych) transakcji w kolumnie Realized P/L. W podsumowaniu tych informacji, możesz także sprawdzić kolumnę np. total in PLN, która przedstawia przeliczenie orintacyjne w Twojej walucie administracyjnej – jeśli chcesz policzyć wartość zysku/straty dla transakcji notowanych w USD w konkrentym dniu (zamknięcia transakcji) należy tego dokonać biorąć pod uwagę zasady Twojej jurysdykcji podatkowej oraz sprawdzić po jakim kursie przeliczyć zysk/stratę.

Realized & Unrealized Performance Summary.  Zakładka ta pokazuje zysk /stratę według instrumentu bazowego i klasy aktywów.

Dividends. W przypadku gdy posiadasz akcje spółek, które wypłacają dywidendę, informacje na temat otrzymanych dywidend znajdziesz właśnie tutaj.  Sekcja ta zawiera listę wszystkich dywidend dla twojego rachunku za okres raportu, posortowanych według waluty. Jeśli kolumna Dividends nie znajduje się w twoim raporcie oznacza to, że dotychczas nie otrzymałeś dywidendy lub wygenerowałeś raport z okresu w którym nie otrzymałeś dywidendy. Najczęstszą formą wypłaty dywidendy jest gotówka pomniejszona o potrącony podatek danego kraju, ponieważ dywidendy są zazwyczaj opodatkowane u źródła.

Change in Dividend Accruals.  W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje na temat księgowania dywidendy oraz możesz sprawdzić wartość potrąconego podatku Tax, którego wartość  pojawi się także w  zakładce Withholding Tax. Zgodnie z regulacjami prawnymi i na podstawie wypełnionego dokumentu W-8BEN, dla rezydentów Polski, podatek od dywidendy za akcje amerykańskie wynosi 15%, dokument ten jest generowany automatycznie podczas zakładania rachunku inwestycyjnego, uwzględniając polskie umowy o podwójnym opodatkowaniu. Wypełniony formularz pozwoli na obniżenie stawki podatku, jeśli istnieje umowa między Stanami Zjednoczonymi, a krajem zamieszkania płatnika podatku; jednak dokument ten pozwala jedynie na obniżenie stawki podatku, a nie całkowite jego zniesienie. Przykładowe dane dotyczące dywidendy znajdują się poniżej.

Ponieważ LYNX nie świadczymy usług w zakresie doradztwa podatkowego, przedstawione informacje w tym artykule stanowią źródło podstawowych informacji. Klienci powinni skonsultować się ze własnym doradcą podatkowym, aby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie wszelkich innych kwestii związanych z rozliczeniem podatku.

Jeśli posiadasz inne zapytania możesz skontaktować się z nami pod numerem tel. 800 080 563 lub poprzez email info@lynxbroker.pl

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart