Jak rozpoznać tanie akcje?

  • Wpisz swój email, aby obejrzeć webinar

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

O webinarze

W trakcie webinaru omówione zostaną dwie podstawowe metody służące do wyceny aktywów, które pozwalają oszacować czy akcje aktualnie są tanie czy drogie.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Przewartościowanie, niedowartościowanie i uczciwa wycena akcji
  • Metoda przychodowa służąca do oceny atrakcyjności każdej spółki
  • Metoda zyskowa do oceny stopnia niedowartościowana młodej spółki
  • Sprawdzanie prognoz odnośnie przychodów oraz zysków
  • Wyliczenie ceny docelowej akcji na rok, dwa i trzy lata do przodu

Webinar przeznaczony jest dla początkujących inwestorów, którzy chcą nauczyć się podstaw wyceny społek giełdowych.


Nadchodzące webinary

Te webinary mogą Cię zainteresować