Zarządzanie ryzykiem na giełdzie

  • Wpisz swój email, aby obejrzeć webinar

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

O webinarze

W trakcie webinaru przedstawione zostaną podstawowe metody ograniczania ryzyka na giełdzie i budowy portfela odpornego na nadmierne wahania wartości oraz obsunięcia kapitału.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

• Dobór odpowiedniej liczby spółek do portfela
• Ustalanie optymalnej wielkości pojedynczej pozycji
• Badanie i liczenie zmienności poszczególnych akcji
• Korzystanie z matriksa korelacji pomiędzy aktywami
• Szacowanie poziomu ryzyka (STD, VaR, ES)
• Wykorzystanie gotowych narzędzi do zarządzania ryzykiem

Webinar przeznaczony jest dla zaawansowanych inwestorów, którzy chcą poznać zasady budowy profesjonalnego portfolio inwestycyjnego przy wzięciu pod uwagę różnej wielkości ryzyka wynikającego z posiadania poszczególnych akcji.


Nadchodzące webinary

Te webinary mogą Cię zainteresować