Wartość Akcji Alior

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Alior Bank SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Alior

Profil akcji: Alior Bank SA

Alior Bank SA, bank uniwersalny założony w 2008 roku. Obsługuje zarówno klientów biznesowych jak prywatnych. Zarządza aktywami i dostarcza usługi kredytowe, prowadzi także działalność maklerską, oraz świadczy doradztwo i inne usługi inwestycyjne.

Alior Bank dostarcza w ramach strategicznego partnerstwa usługi współpracując z T-Mobile i Tesco. Alior w trakcie swojej krótkiej historii został wiele razy nagrodzony i jako pierwszy bank Polski otrzymał tytuł  najlepszego europejskiego banku detalicznego w konkursie „Retail Banker International”.

Akcje Alior Bank należą do indeksu WIG20.