Wartość Akcji Allianz

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Allianz SE w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Allianz

Profil akcji: Allianz SE

Allianz został założony w 1890 roku i jest światowym liderem w zakresie usług ubezpieczeniowych i finansowych. Ma ponad 85 milionów klientów prywatnych i korporacyjnych w ponad 70 krajach. Firma jest szczególnie silna w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i regionie Azji i Pacyfiku.

Allianz SE oferuje klientom szeroki zakres świadczeń ubezpieczeniowych, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem,  od ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia zdrowotnego, aż do ubezpieczenia samochodu, mienia i nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń turystycznych, a także pożyczek.

Ponadto Allianz posiada szereg funduszy, produktów i usług związanych z zarządzaniem aktywami i bankowością. Z aktywami o wartości ponad 1300 miliardów euro należy, co do zarządzań aktywami, do pięciu największych firm na świecie. Grupa obejmuje na przykład PIMCO (obligacje), Allianz Global Investors (akcje) i Euler Hermes (ubezpieczenie należności).

Akcje Allianz należą do indeksu DAX i Euro Stoxx 50.

Adres
ALLIANZ SE
Königinstraße 28
80802 München
Deutschland

Telefon
+49-89-3800-0

Fax
--

Email
info@allianz.com

Internet
www.allianz.com