Wartość Akcji Analog Devices

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Profil akcji: Analog Devices

Analog Devices Inc. jest wiodącym producentem układów scalonych i produktów do przetwarzania sygnałów. Produkuje analogowe, cyfrowe i mieszane obwody sygnałowe stosowane w urządzeniach elektronicznych.

Technologie te są używane do przekształcania i przetwarzania rzeczywistych zjawisk, takich jak światło, dźwięk, temperatura, ruch i ciśnienie w sygnały elektryczne. Produkty są wykorzystywane w pojazdach, szpitalach, sprzęcie sieciowym, kamerach, urządzeniach sieciowych, wzmacniaczach i innych urządzeniach.

Firma dzieli swoją działalność na kilka działów w zależności na koncentracji produktu. Firma jest światowym liderem w dziedzinie konwersji danych z prawie 50% udziałem na rynku.

Akcje Analog Devices należą do indeksu Nasdaq 100.

Adres

Analog Devices, Inc.
One Technology Way
P. O. Box 9106
Norwood, MA 02062-9106

Internet
www.analog.com/