Wartość Akcji BZ WBK

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Bank Zachodni WBK w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji BZ WBK

Profil akcji: Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK to bank uniwersalny utworzony z połączenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego i Banku Zachodniego SA w 2001 roku. Jest 3-cim największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów i liczby placówek.

Świadczy usługi klientom prywatnym, przedsiębiorstwom i korporacjom. Zarządza aktywami klientów, zajmuje się działalnością maklerską i inwestycyjną, zapewnia usługi ubezpieczeniowe, leasingowe oraz private banking. BZ WBK posiada 8 spółek zależnych.

Bank Zachodni WBK jest znany ze swoich kampanii reklamowych, w których występują międzynarodowe gwiazdy takie jak Gérard Depardieu, Antonio Banderas, Chuck Norris oraz piłkarz Pele.

Akcje BZ WBK należą do indeksu WIG20.