Wartość Akcji CCC

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki CCC SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji CCC

Profil akcji: CCC SA

CCC S.A. jest jedną z największych spółek detalicznych obuwniczych i największym producentem obuwia w Europie. Występuje na rynkach w 16 krajach europejskich.

Działalność CCC obejmuje sprzedaż obuwia w salonach, znajdujących się zazwyczaj w dużych centrach handlowych lub ekskluzywnych lokacjach miejskich.

CCC posiada 67 marek, takich jak Lasocki i Sprandi. Grupa kapitałowa CCC zarządza 11 spółkami zależnymi. W 2016 roku grupa została głównym udziałowcem spółki eobuwie.pl, uzyskając kanał handlu elektronicznego.

Akcje CCC należą do indeksu WIG20.